Home/Irak Kontakt: iraksidan@gmail.com
Cost of the War in Iraq
(JavaScript Error)
Statistik över
dödade koalitionssoldater

Irak under ockupation år 2

"Military men are just dumb stupid animals to be used as pawns in foreign policy."
(Henry Kissinger)

Datum Rubrik Beskrivning
NORDKOREA
Nyhetslänkar: Uppdaterad 29 september
------------
---------------------------------------------------------------------------
2004-07-12 Om USA menar allvar måste de erkänna Internationella domstolen
De inkommande rapporterna om krigsförbrytelser i Irak gör det viktigare än någonsin att USA ratificierar Romfördraget av 1998 som etablerade ICC (International Criminal Court). De förbrytelser som har uppdagats i Irak hade varit sådana att de skulle lett till åtal och dom i ICC, eftersom de är krigsförbytelser enligt domstolens stadgar. Att USA tillbakavisar ICC uppmuntrar till en kultur som skapar immunitet mot krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter. Men det är också ett bevis på att USA:s tal om att verka för internationell demokrati är tomma ord.
Renad Haj Yahya, Electronic Iraq
2004-07-10 Privat fängelse i Afghanistan med tortyr
En amerikan, Jonathan Idema, greps i veckan i Afghanistan för att bedriva en helt egen anti-terrorist verksamhet som inkluderade ett eget privat fängelse där åtta fångar påträffades upphängda i fötterna. Idema påstod själv att han var anknuten till USAs specialstyrkor. Detta har dock kraftigt tillbakavisats av den amerikanska armén. "Han är inte anställd av oss". Frågan är vem som har betalt honom, undrar Josh Marshall i sin blog.
Josh Marshall - Talking Points Memo
2004-07-06 Pentagon ville censurera Saddam rättegången
Ett team av amerikanska officerare agerade som censorer över all information från förhören med Saddam Hussein och hans medanklagade. De förstörde en videoupptagning som visade Saddam i bojor och raderade allt ljud från förhören med de 11 medlemmarna i hans forna regim. En amerikansk journalist som försökte få tillbaka sina inspelningar fick beskedet från en amerikansk officer: "Nä, de tillhör oss nu och dessutom litar vi inte på såna som ni." En amerikansk amiral på platsen meddelade att domaren hade begärt att inget ljud skulle tas från förhören. Ett påstående som senare har visat sig vara en ren lögn. Domaren i rättegången, Raid Juhi, hade tvärtom önskat både ljud och bild. Domaren sa för inte så länge sedan: "Jag har inga hemligheter- en domare får inte skämmas över de beslut han tar". Amerikanerna tänker tydligen inte så.
Robert Fisk - Independent
2004-06-24 Tortyr en ineffektiv förhörsmetod
Darius Rejali som i många år forskat i användning av tortyr skriver i Salon."Min forskning visar att tortyr mycket sällan ger bättre information än vanligt underrättelsearbete, delvis för att ingen vet en precis metod för att bryta ner folk eller en adekvat metod för att värdera om uppgifterna är sanna. Tortyr kan inte heller göras på ett professionellt sätt -- den som torterar korrumperas av upplevelsen och förvandlas till sadist. De psykiska skadorna på de soldater som utövade tortyren på Abu Ghraib blir sannolikt bestående. Det är dessutom så att en demokrati som legaliserar användandet av tortyr i ett desperat försök att hämta information förlorar något som är ännu viktigare --folkets förtroende, demokratins grund." Det är två långa artiklar i Salon, författaren ger också historiska tillbakablickar på hur fransmännen använde tortyr i Algeriet på femtiotalet och vad det fick för konsekvenser. (För att få tillgång till materialet- free day pass- måste man stå ut med en 5-10sek reklam)
Darius Rejali - Salon
2004-06-21 Neo-con tappar inflytande
Irakinvasionen markerade höjdpunkten för de neo-konservativas inflytande över USA:s utrikespolitik. Men nu ett år senare hamnar de alltmer i onåd. De är hårt trängda både inuti Bush-administrationen och i det tumultartade Bagdad. Det blev ingen utlovad promenadseger och trupperna mottogs varken med blommor eller sötsaker. Nyligen angreps de hårt i CBS '60 minutes' av general Zinni. När Perle, Woolsey och flera andra neo-konservativa nyligen besökte Condoleeza Rice i Vita Huset för att protestera mot behandlingen av Chalabi (deras stora irakiska representant) tackade hon bara för deras synpunkter, inget mer.
John Gershman, Interhemispheric Resource Center
2004-06-18 Avveckla hemliga fängelser - Rapport fr. Human Rights First
Sedan attackerna den 11 september har USA etablerat ett nät av fängelser runt världen för att förvara individer som fångats i 'kriget mot terrorismen'. Information- om systemet och hur många som hålls i förvar, och på vilken laglig grund, och vem som får träffa fångarna- är ytterst knapphändig. Hemlighetsmakeriet har dukat för olaglighet och övergrepp. Human Rights First har försökt sammanställa en bild genom olika uppgifter som läckt ut. Ruggiga platser och fartyg ute på havet. Här finns också några talande fallbeskrivningar. Klart läsvärd.
Deborah Perlstein och Michael Posner - Human Rights First
2004-06-15 Republikaner som vill ha bort Bush
En mix av både republikanska och demokratiska f.d diplomater och militärer förbereder ett kritiskt uttalande mot Bush. Gruppen anser att Bush-administrationen genom sin utrikespolitik sätter den amerikanska nationen i fara. USA:s ledarskap i världen har försvagats och allierade har hamnat på avstånd. En talesman för gruppen William Harrop, f.d. ambassadör i Israel under president Bush d.ä., säger: 'Vi anser att Bush-administrationen har valt amerikansk dominans som medel att främja våra intressen. Vi tror inte att det kommer att fungera.' Uttalandet skall publiceras inom kort.
Capitol Hill Blue
2004-06-10 Stor misstro mot Bush i FN
CBS har pejlat stämningen i FN-huset. På ytan kan det se ut som om Bush-administrationen har vunnit stöd i FN efter irakresolutionen som enhälligt antogs av säkerhetsrådet förra veckan, men bland de som jobbar i FN är misstron stor mot Bush-administrationen. "Den här administrationen har totalt struntat i många etablerade regler och förhållningssätt som gäller för internationella affärer och vänt ryggen åt sina egna allierade särskilt i Eurpa," sa en europeisk FN envoyee. En allmänt utbredd uppfattning var att den förlorade tilliten var den största förlusten i relationen med USA.
David Paul Kuhn - CBS
2004-06-08 Det finns inget KRIG mot terrorn
Ett 'Krig mot terrorismen' är ett krig utan något slut i sikte, som saknar utgångsstrategi, med en fiende som definieras inte genom sina syften utan genom sin taktik. Presidenten har använt detta 'krig' som ett universalvektyg för att berättiga allt han vill göra eller inte vill göra, otydligheten gynnar administrationens politik. Det påminner om Big Brothers vaga krig utan slut i Orwells 1984. Under Andra Världskriget när hotet mot USA var större än idag var president Roosevelt angelägen att ingjuta mod och hopp hos sitt folk 'ni har inget att frukta mer än fruktan självt'. Bush går motsatt väg. Han vill hålla fruktan vid liv, som om administrationen inte behöver känna någon annan fruktan än att fruktan skall upphöra.
Katrina vanden Heuvel - The Nation
2004-06-05 Ett register över nyhetskällor
Har lagt upp ett alfabetiskt register över alla nyhetskällor som Iraksidan har länkat till.
Iraksidan
2004-06-05 Trailer Fahrenheit 9/11
Här finns en trailer till Micahel Moores nya film 'Fahrenheit 9/11'
michaelmoore.com
2004-06-04 John Negroponte blir USA:s ambassadör i Bagdad
Negroponte blir USA:s ambassadör i Irak, men han har jobbat som ambassadör tidiagare. Han blev USA:s ambassadör i Honduras 1981. Vid den här tiden höll USA på med hemliga operationer i Centralamerika. De stödde contras som förde väpnad kamp mot den demokratiskt valda Sandinistregeringen. Honduras var en vital bas för contras. En flygbas byggdes i El Aguacte där de kunde tränas. Enligt människorättsaktivister användes basen också som fångläger där fångar torterades. En massgrav med kvarlevor efter 185 människor upptäcktes i grannskapet så sent som 2001. Reed Brody från Human Rights Watch:'När Negroponte var ambassadör i Honduras tittade han åt andra hålet när allvarliga brott begicks, så vilket budskap är det som Bush-administrationen sänder ut nu när de väljer honom som ambassadör i Irak?'
Duncan Campbell - Guardian
2004-06-04 Bremer är Iraks diktator
Lakhdar Brahimi, FN:s sändebud som skulle ta fram en irakisk interimregering verkade tagen på sängen när det av USA tillsatta Governing Council i veckan utsåg Iyad Allawi som premiärminister. Allawi har nära band till CIA. Så fort han blivit utsedd bad han USA att hålla kvar sina trupper i landet; ingen populär begäran för irakierna. När Brahimi fick frågan hur stort inflytande USA hade haft över utnämningen av Allawi som premiärminister svarade Brahimi att det är USA:s ambassadör som styr Irak. 'Bremer i Iraks diktator. Han har pengarna och han har signaturen. Jag kommer inte att säga vem som var mitt första val, eller vem som inte var det...Jag vill bara påminna er om att det är amerikanerna som styr det här landet.' Enligt uppgift har Brahimi blivit mycket besviken och frustrerad över tillsättningen av den nya regeringen i Irak.
Tom Lasseter - Knight Ridder Newspapers
2004-06-03 Afghanistan, ett tragiskt exempel
Mike Whitney beskriver läget i Afghanistan i Counterpunch: "Afghanistan är ett tragiskt exempel på hur amerikansk utrikespolitik löpt amok. Löftena om befrielse och rekonstruktion har bara skapat lidande och död. 'Operation Enduring Freedom' var inget mer än en marknadsploj med den vekliga avsikten att få in den amerikanska militärmakten i regionen och säkra oljeledningarna. Det har skapat en situation som är ännu mer instabil än förut. En rapport nyligen från Kim Sengupta bekräftar detta. En brittisk delegation som återvänt från landet är chockade över vad de bevittnat och hävdar att något måste göras för att rädda Afghanistan från att sjunka ännu längre ner i kaos förorsakat av västerländsk fösummelse. Så ser verkligheten ut i Afghanistan; en nation stadd i upplösning för att det passar in i det globala mönster som skapas av en handfull fanatiker i Washington."
MIKE WHITNEY - Counterpunch
2004-05-30 Bush politik har ökat fundamentalisternas inlytande i Irak
'Raed in the middle' är inte förtjust i den nya irakiska regering som skapats av USA : "Så har vi då fått en president och en premiärminister. 'De' valde vår president och premiärminister på ett litet möte vars tid och plats de inte kunde annonsera!!! Haha! Vilken oerhörd auktoritet! Att gömma sig i en mörk unken källare nånstans i 'den gröna zonen' och utannonsera en fuskregering... Hur ska folk i den nya irakiska regeringen, som inte ens kan klara sin egen personliga säkerhet, kunna styra ett land som IRAK. Den katastrofala situation vi irakier har efter 15 månader av oriktigt amerikanskt krig kommer att bli mycket svår att lösa. Bushadministrationens idiotiska misstag har skapat mer än en cancersvulst i den utarmade irakiska kroppen, alla de höger-miliser som vuxit fram det senaste året kommer att ta årtionden att bli av med. Jag berättade för en fransk vän igår hur dåligt jag mår, som sekulariserad muslim, när jag ser den nuvarande politiska situationen i Irak. Jag är själv marginaliserad som vänsteranhängare både av den amerikanska administrationen och av den lokala högertrenden. Bush hjälper de extrema fundamentalisterna att stjäla den islamska flaggan från människor som mig och niki." (Artikeln nedan om Falluja stödjer raeds påstående)
Raed in the middle
2004-05-30 Falluja utvecklas mot islamistisk ministat
När marinkåren försvunnit och någon irakisk regerings auktoritet knappast finns, börjar Falluja likna en islamsk ministat - den som blir ertappad med att sälja alkohol blir piskad och förevisas i stan. Män uppmuntras att anlägga skägg och frisörer varnas för att erbjuda 'väst'-frisyrer.
HAMZA HENDAWI - Canadian Press
2004-05-27 Bush har svårt med uttal
I sitt TV-tal till nationen utlovade Bush att det ökända Abu Ghraib-fängelset, som använts som tortyrcentrum först av Saddam Hussein och sedan av USA, skall rivas. Bush hade dock svårt med uttalet av namnet på fängelset som amerikanerna vanligen uttalar som 'abu-grabe'. Bush hann med tre olika versioner under talet först 'abugah-rayp', sedan 'abu-garon' och slutligen 'abu-garah'.
Sydney Morning Herald
2004-05-24 Kvinnor våldtas i Abu Ghraib
Det var inte några digitalfoton utan ett brev som allra först kom med avslöjanden om förhållandena på Abu Ghraib. Brevet smugglades ut ur fängelset i december 2003 och hade skrivits av en kvinnlig fånge - "Noor". Innehållet var så chockande att Amal Kadham Swadi, en kvinnlig advokat hade svårt att tro på det. Advokaterna hade tidigare bett om tillstånd att besöka fängelset. Brevet påstod att amerikanska vakter hade våldtagit kvinnliga fångar, som var och är i en liten minoritet på Abu Ghraib. Flera av kvinnorna är nu gravida. De hade varit tvungna att klä av sig nakna framför männen. Brevet uppmanade den irakiska motståndsrörelsen att attackera fängelset för att bespara kvinnorna ytterligare skam. I slutet av 2003 började Amal Kadham Swadi, en av sju kvinnliga advokater, att pussla ihop en bild som visade på systematisk misshandel och tortyr utförd av amerikanska vakter mot irakiska kvinnor aom hölls inspärrade utan anklagelse. Det gällde inte bara Abu Ghraib upptäckte hon utan det hände över hela Irak. General Tagubas rapport har senare bekräftat att kvinnans vittnesmål var helt och hållet sant. En del av kvinnorna har försvunnit efter frisläppandet så även "Noor". En professor i Bagdad som forskar på uppdrag av Amnesty befarar att "Noor" nu är död. "Vi tror att att hon blev våldtagen och blev gravid med en amerikansk vakt. Efter frisläppandet gick jag till hennes hus. Grannarna sa att familjen flyttat. Jag tror hon blev dödad." Hedersmord är inte ovanliga i Irak, våldtäkt ät en stor skam och det stigma det innebär att bli våldtagen av en amerikansk soldat är outhärdligt. Det är därför inte förvånande att inga kvinnor hittills har vittnat om sina upplevelser i de amerikanska fängelserna i Irak.
Luke Harding - Guardian
2004-05-24 Riverbend om 'bröloppsmassakern'
Riverbend i Bagdad kommenterar bröloppsmassakern:"Pentagon sa igår kväll:'Enligt vår rapport var det ingen bröloppsfest, det var anti-koalitionsstyrkor och de sköt först...' Nej. Naturligvis inte - det kan inte ha varit en bröloppsfest. Det var en moståndscell av kvinnor och barn (där en listigt nog klätt sig i en bröloppsdräkt). Det var ingen bröloppsfest, precis som moskéer inte är moskéer och sjukhus inte sjukhus när de bombas. Firande kvinnor och barn är inte civila. 'Kontraktsanställda' som reser med amerikanska armén för att tortera och döda irakier ÄR civila. CIA-personal är 'civila' och de som planerade och verkställde kriget är alla civila. Vi är inte civila - vi är upprorsmän, kriminella eller potentiellt det som kallas 'collateral damage'.
Riverbend Bagdad
2004-05-23 Bröloppsmassakern
42 människor dödades när USA attackerade en by i västra Irak. Uppgifterna går isär. Bland de döda finns 27 medlemmar av en släkt med namnet Rakat. En av de överlevande, Haleema Shihab berättar från sin sjukhussäng att hon låg och sov tillsammnas med sin man och sina barn när bomberna började falla. "När vi kom ut ur huset började de amerikanska soldaterna att skjuta på oss. De siktade lågt och träffade oss en efter en." Hon tog sitt yngsta barn i famnen och började springa från platsen med sina söner, men en granat landade i närheten av dem och skadade kvinnans ben. Hon blev liggande. Båda hennes söner hade dödats en av dem med avslitet huvud. Hon spelade död när de amerikanska soldaterna kom och sparkade på henne. Hennes yngsta barn var fortfarande vid liv. En släkting undsatte dem senare och förde dem till sjukhuset i al-Quaim. En läkare där konstatterar att av de dödade var 11 kvinnor och 14 barn. "Dessa människor är mina patienter. Jag känner varenda en av dem. Vad har orsakat denna katastrof?" En representant för amerikanska armén, Generalmajor James Mattis avfärdade alla påståenden om att hans trupper hade massakrerat oskyldiga irakier och visade samtidigt en häpnadsväckande arrogans och brist på förståelse för kulturen och de geografiska omständigheterna i det land hans armé ockuperar. Mattis: "Hur många människor beger sig ut mitt i öknen för att fira brölopp 12 mil från civilisationen. Där fanns mer än två dussin män i vapenför ålder."
Neil Mackay - Sunday Herald
2004-05-19 Sluta bomba Kerbala!
Striderna tilltar i Kerbala. USA har till och med använt plan av typen 'AC-130 Gunship' (se bild till vänster) för att beskjuta al Sadrs gerilla. Att USA gör attacker alldeles i närheten av shiiternas heligaste platser är mycket provocerande för troende shiiter. Detta har i veckan lett till våldsamma demonstrationer utanför brittiska ambassaden i Iran. Juan Cole bedömer risken som stor att iranska revolutionsgardister beger sig till Irak för att ta upp striden med USA. Juan Cole säger:"Mitt råd till Vita Huset är att ta bort trupper och tanks från Kerbala genast, och stoppa all bombning från luften, annars kommer gunglyet att spridas till Iran och bli 3 ggr större. De extra 4000 soldater som stjäls från Korea kommer inte att vara tillräckligt för att ta hand om detta."
Juan Cole
2004-05-19 USA:s armé håller på att förlora sin heder
Bloggen 'Talking Points Memo' presenterar en intervju med en pensionerad arméofficer som jobbar som säkerhetsvakt i Irak (anonym källa men verkar trovärdig). "Om armén - ja, det smärtar att behöva skriva det här om en institution som jag verkligen gillar, men den här armén är helt dysfunktionell, arg och håller på att förlora sin heder. Vi är tillbaka till 1968-års armé. Jag fattade att vi var slut, när en soldat riktade sitt automatvapen mot mig och min livvakt när vi gjorde en u-sväng i trafiken...Han upplevde alla bilar som körde fort som ett hot och därför skulle han mycket väl kunna skjuta oss." ..."Under de senaste 20 åren har armén uppmuntrat soldater, civila organisationer och allierade att arbeta tillsammans för att lösa problemen och göra samhället normalt. Här litar de amerikanska styrkorna bara på sig själva och det betyder att de sätter sina egna gränser och regler. Abu Ghraib ger exempel på den gränsen. Jag sa till en journalist häromdan att de här soldaterna får veta att de jagar 'al Quaida' i 'Kriget mot Terrorismen', så de tror att alla som fanns på Abu Ghraib hade nånting med 11 september att göra."
Josh Marshall - Tom Paine
2004-05-18 Lösningen i Falluja
De strider som utkämpades i Falluja visade att enda möjligheten för USA att kunna återta staden var urban krigföring och kamp hus för hus. Priset skulle bli mycket högt. Dödade och lemlästade civila visades på de arabiska tv-kanalerna. "Till slut hade de amerikanska trupperna bara dåliga valmöjligheter", säger Michael Clarke, professor i försvarsstudier vid Kings College i London. "De kunde antingen förstöra staden, med stor förlust av människoliv. Eller de kunde gå därifrån. Båda är katastrofala men de valde det minst katastrofala av de två." Den amerikanska armén förhandlade fram en lösning med irakiska motparter. Officerare från Saddam Husseins gamla armé plockades fram ur garderoben med sina olivgröna uniformer och vinröda baskrar och fick sätta igång att jobba. Den som fick det officiella ansvaret var general Latif som hade hamnat i onåd hos Saddam Hussein. Det finns många frågetecken kring lösningen i Falluja. USA har hjälpt till att beväpna en styrka med okänd kapacitet och målsättning som är fientliga i förhållande till ockupationen. En del oroar sig för att Falluja kan bli en fri zon för sabotörer. I Falluja talas det i alla fall idag mycket lite om de amerikanska kraven att avväpna upprorsmännen, att finna de som dödade de kontraktsanställda vakterna och att jaga utländska jihadister. "Det fanns inga utländska soldater", förklarar Latif, "och om de fanns här så måste de nu ha åkt härifrån"
Tony Perry, Patrick J. McDonnell and Alissa J. Rubin - Los Angeles Times
2004-05-16 USA tar oskyldiga som gisslan i Irak
Hon ville inte ställa till besvär; hon är till och med amerikansk medborgare. Så när amerikanska soldater kom till Jeanan Moayads hus och letade efter hennes far, så samarbetade hon. Hon visade dem hans medicinska journaler och sin egen födelseattest från Texas. Hennes far var i Jordanien, berättade hon, och genomgick en operation. Då tog de hennes man. Så vitt hon vet är hennes man inte anklagad för något brott. Men fru Moayad säger att USA-truperna håller honom som pant, och har upprepade gånger sagt att hennes man hålls kvar tills hennes far har överlämnat sig. USA tar alltså oskyldiga människor som gisslan i Irak. Detta är ett brott mot Genevekonventionen och en krigsförbrytelse. Att denna hantering pågår förnekas dock av USA:s talesmän.
Annia Ciezadlo - Christian Science Monitor
2004-05-16 Hur ett hemligt Pentagon-program började tillämpas på Abu Ghraib
Seymour Hersh fortsätter att granska fångskandalen i Abu Ghraib i det senaste numret av New Yorker: "Rötterna till fängelseskandalen vilar inte på några arméreservisters benägenhet för brott, utan på ett beslut som godkändes av försvarsminister Rumsfeld förra året, att utvidga ramarna för en topphemlig operation riktad mot al Quaida till att omfatta även förhör av fångar i Irak. Rumsfelds beslut förbittrade medlemmarna i amerikansk underrättelsetjänst, förstörde elittruppernas effektivitet och skadade USA:s möjligheter i kriget mot terrorn." På sidan finns länkar till Seymour Hersh tidigare artiklar som haft stor betydelse i avslöjandet av fångskandalen i Irak.
SEYMOUR M. HERSH - New Yorker
2004-05-11 Övergreppen på fångarna var systematisk säger Röda Korset
Röda Korset (ICRC) har bekräftat att de fakta som publicerat i Wall Street Journal är hämtade ur deras rapport. De publicerade bilderna med övergrepp på fångar är resultatet av en systematisk praktik använd av den amerikanska militären: "Metoder med fysiskt och psykologiskt tvång användes av den miltära underrättelsetjänsten på ett systematiskt sätt för att få fram bekännelser och utvinna information och annan form av samarbete från en person som hade arresterats i samband med misstänkt aktivitet eller som bedömdes att ha 'informationsvärde'". Röda Korset säger att arresteringarn tycktes följa ett mönster: "De arresterande myndigheterna tog sin i hus efter mörkrets inbrott, slog in dörrar, väckte bryskt de boende, skrek ut befallningar, tvingade familjemedlemmar in i ett rum med militär bevakning, genomsökte resten av huset, slog sönder fler dörrar, skåp och annan egendom". "Ibland arresterades alla vuxna män i ett hus, även äldre, handikappade eller sjuka. I behandlingen ingick även att knuffa runt folk, förolämpa dem och sikta på dem med vapen, att slå och sparka." I rapporten står också att officerar i militära underrättelsetjänsten bedömde att mellan 70-90% av de som berövats sin frihet i irak hade arresterats av MISSTAG. När en person fördes till ett reguljärt fängelse upphörde misshandeln.
Breaking news
2004-05-10 Al-Sadrs milis har tagit kontroll över Sadr City
På söndagen tog Moqtada al-Sadrs milis kontrollen över polis, administration och skolor i Sadr City i Bagdad och satte upp vägspärrar. Sadr City har cirka 1,5 miljoner invånare. Al-Sadrs milis har nu också kontroll över städerna Najaf och Kufa.
Daniel Williams, Washington Post
2004-05-10 Sluta använda 'Stress and duress' och öppna för inspektion
Human Rights Watch har bett Rumsfeld att sluta använda den förhörsteknik som kallas 'Stress and duress'; att förhindra sömn, berövas sinnesintryck, att tvingas stå, att bindas i smärtsamma ställningar, tvingas gå naken. "Tekniken kommer oundvikligen att leda till ännu värre misshandel", säger Kenneth Roth på Human Rights Watch,"metoden har helt klart skapat den miljö som fick viss militär personal att tro att ännu mer chockande misshanel skulle tolereras." Roth säger också: "Tortyr frodas i mörkret. Om Bush-administrationen verkligen vill stoppa tortyren i fängelserna måste de öppnas för utomstående inspektion."
Human Rights Watch
2004-05-08 Våldtäkter på kvinna och pojkar
Rumsfeld talade i senastförhören den 7 maj om att det finns värre bilder och videofilmer än de som redan visats. Han gick aldrig in på vad dessa innehöll. Men militära källor har avslöjat för NBC News att det finns bilder på hur amerikanska soldater misshandlar en fånge så svårt att han nästan avlider, andra bilder visar våldtäkt på en irakisk kvinnlig fånge. Det finns också en videofilm på hur amerikansk militär personal våldtar unga pojkar.
NBC News
2004-05-07 En chockande film
Här är en filmsekvens filmad från en amerikansk apache-helikopter som visar en attack på obeväpnade män. Vidrig. (Video i mpg-format)
memory-hole
2004-05-07 Tortyren ÄR systematisk
Läs Steve Weissmans artikelserie i truthout! Lynndie England, den glada flickan på tortyrbilderna, och hennes kollegor utförde inte sitt övervåld för att tillfälle gavs, eller för att de var unga vuxna med dåligt förstånd och för mycket frihet som i Goldings 'Flugornas herre'. De var mycket mer. De var kuggar i en infernalisk maskin. Den militära underrättelsetjänsten, CIA och privata förhörskonsulter hade instruerat dem. Enligt Tagubas rapport för att 'skapa de fysiska och mentala omständigheter som är gynsamma för förhör av vittnen'. Weissman sätter in händelsen i sitt sammanhang. USA har börjat använda en sofistikerad form av tortyr - "Stress and Duress" som används systematiskt. Att USA anser det nödvändigt att använda tortyr i sitt s.k. 'krig mot terrorismen' förklarar delvis varför Washington har avböjt medverkan i Internationella krigsförbrytardomstolen. Weissman menar också att om denna utveckling får fortsätta kommer på sikt också den vanliga medelamerikanen att drabbas. Den amerikanska konstitutionen kommer att nedmonteras och medborgaren kommer att förlora sina grundlägande fri-och rättigheter.
Steve Weissman - t r u t h o u t
2004-05-07 Våra rapporter är värre, säger Röda Korset
Bilderna från Abu Ghraib kommer inte som någon nyhet för Internationella Röda Korset (ICRC) som har valt att gå ut med en kommentar. Antonella Notari säger:"Visst är fotona chockerande, men våra rapporter är värre". Det har hänt värre saker än det som visas på bilderna på Abu Ghraib. "Vi är inte lättlurade, våra representanter är mycket erfarna och de talar med massor av människor i fängelset. Det slutar alltid med att vi vet sanningen om alla världens fängelser och sanningen om Abu Ghraib är chockande". Röda Korset har redan tidigare överlämnat flera rapporter till de amerikanska och brittiska representanter i Irak och till deras överordnade i Washington och London.
Afsane Bassir Pour - Le Monde
2004-05-06 USA måste lämna Falluja
Den f.d. irakiske armégeneralen Muhammad Latif har fått i uppdrag att skapa lugn i Falluja som sedan veckor tillbaks belägrats av amerikanerna. "Jag vill att den amerikanske soldaten återvänder till sin bas, allra helst vill jag att de lämnar landet", säger han i en intervju med Reuters. "De bör dra sig undan mycket, mycket snart eller också blir det problem. Vi försöker bygga upp ett förtroende. Om de stannar kan det förtroendet skadas. Om de ger sig av blir det lugnt." Latif och en grupp irakiska generaler, Falluja brigaden, erbjöd sig att återställa lugnet i staden. Något som de faktiskt lyckats med så här långt. USA-trupperna håller dock kvar vid sin tidigare position: De utländska terroristerna skall utlämnas och alla tunga vapen lämnas in av upprorsmännen.
Michael Georgy - abc-news
2004-05-06 Michael Moores nya film stoppad av Disney
Michael Moores nya film 'Fahrenheit 911' som bl.a. belyser kopplingen mellan Bush och familjen bin Laden har stoppats av Disney. Moores agent, Ari Emanuel, säger att Disney stoppar filmen eftersom en fortsatt medverkan i filmprojeket skulle riskera att deras skattelättnader i Florida omprövas av delstatens guvernör, Jebb Bush som är bror till USA:a president George W Bush.
Gary Younge - Guardian
2004-05-06 Taguba-rapporten
Amerikansk armérapport om misshandel av fångar i Irak skriven av generalmajor Antonio M. Taguba. Här finns hela texten.
MSNBC
2004-05-04 'Iraksidans' rapporter om olika rättsövergrepp
Här är en sammanställning av de nyheter om olika övergrepp som förkommit på 'iraksidan' sedan mars 2003. När CBS nu rapporterat om den vidriga behandlingen av fångar i Irak har frågan kommit i fokus och det som egentligen har varit känt ganska länge har blivit 'sant'. Rapporterna har varit många om övergrepp och en behandling av fångar som strider mot västerländska rättsprinciper. Vidrigheterna är inte bara lokaliserade till Irak utan verkar förekomma på alla de platser som härbärgerar USA:s variant av Gulag. Andra typer av brott, till exempel de vanligt förekommande rapporterna om att de amerikanska trupperna rånar civilbefolkningen under sina räder, finns inte med i sammanställningen.
Iraksidan
2004-05-03 USA kan inte längre vinna
Patric Cockburn beskriver i Counterpunch ett gatuparty som uppstår runt 4 uppbrända Humvees där två amerikaner dödats och sju sårats. De överlevande soldaterna hade flytt. Men varför blir det rena folkfesten. Cockburn tror att det finns flera orsaker. På 'gatupartyt' träffar han en medelålders kvinna som berättar: "Min son körde den italienska ambassadören i september förra året. En amerikansk soldat besköt deras bil och skottet gick rakt genom min sons hjärta." Antalet civila som dödats på liknande sätt, utan rationella skäl vid kontrollpunkter och bakhåll, är okänt. Men budskapet blir att amerikanerna betraktar dem som ett underlägset folk, med liv som inte är värda särskilt mycket. De nu i världspressen allmänt publicerade bilderna med torterade fångar är ingen större nyhet i Irak. De har varit klart för dem i månader att ockupationen är mycket brutal. I veckor har de på al-Jazeera sett bilder på de dödade och de sårade i Falluja - de bilder som CNN inte visade. Tiden rinner ut för USA i Irak. De kunde inte använda sin militära styrka mot Falluja och Najaf. De har mycket litet stöd utanför Kurdistan. De kan inte längre vinna. Det kan vara ett av de mest anmärkningsvärda nederlagen i historien.
PATRICK COCKBURN - Couterpunch
2004-05-02 Amerikaner som misshandlar irakiska fångar
Bilderna som visades på CBS.
memory hole
2004-05-01 Tortyr av fånge
Ett vidrigt vittensmål i Daily Mirror om hur brittiska soldater torterar en fånge
Paul Byrne - Daily Mirror
*********
***********************************
2004

16 MAR -30 APR ARKIV
Irak under ockupation IV
1 JAN -15 MAR ARKIV
Irak under ockupation III
2003

16 NOV-31 DEC ARKIV
Irak under ockupation II
1 OKT-15 NOV ARKIV
Irak under ockupation I
1 AUG-30 SEP ARKIV
Irak efter Saddam Hussein II
24 APR-30 JUL ARKIV
Irak efter Saddam Hussein I
20 MAR-24 APR ARKIV
Irakkriget
11 FEB-19 MAR ARKIV
Upptakt till krig
CITAT
Iraksidans samlade citat
REGISTER
Register över Iraksidans länkar
********************
Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
I keep lyin - you keep dyin
Kommenterar USAs moraliska auktoritet
Johan Jarnestad i DN maj 2004
I think American citizens - as a country, not as soldiers - are very kind, very compassionate. And I'm sure they don't like what is going on. - Jeanan Moayad, whose husband has been detained indefinitely at Abu Ghraib prison. ANNIA CIEZADLO
The pictures of US soldiers torturing their captives have the added horror of sexual abuse. In five of the 14 images that the Sunday Herald has seen, a female soldier identified as Lynndie England, a 21-year-old from a West Virginia trailer park is playing up to the camera while her captives are tortured. http://www.newseum.org/media/dfp/pdf6/Dc_wp.pdf
An Iraqi man holds an anti-American sign in front of the main gates of the prison of Abu Ghraib west of the Iraqi capital of Baghdad May 5, 2004. (Damir Sagolj/Reuters)
 A U.S. soldier guards cells inside the prison of Abu Ghraib, outside Baghdad, Iraq. U.S.Major General Geoffrey Miller, commander of U.S.-run prisons in Iraq, apologized this day for the 'illegal or unauthorized acts' committed by soldiers at the Abu Ghraib prison, where photographs showed Iraqi prisoners were abused by smiling American guards.(AFP/Pool/Anja Niedringhaus)  )
Daily Mirror tortyr av fånge
Används över Falluja
FLER BILDER -->
Länkar
Bushwatch
Crisispapers
Cursor
Det progressiva USA
ElectronicIraq
Foreign Policy in Focus
Information Clearing House
Juan Cole
NewsNow
Ockupation Watch
The Progressive
Rational Enquirer
Robert Fisk
'Shallow Throat'
Tom Paine
thruthout
Baghdad burning(blog)
Billmon
Bob´s links and rants
A Berkeley Economist against Empire
Dear Raed