Home/Irak Kontakt: iraksidan@gmail.com
Cost of the War in Iraq
(JavaScript Error)
Statistik över
dödade koalitionssoldater

Irak under ockupation III

"När det gäller Irak hade vi ekonomiskt sett inget val. Landet simmar på ett hav av olja."
(Paul Wolfowitz, USA:s vice försvarsminister, juni 2003)

Datum Rubrik Beskrivning
NORDKOREA
Nyhetslänkar: Uppdaterad 4 december
------------
---------------------------------------------------------------------------
2004-03-15 Pentagon förnekar dålig behandling av fångar
"Dessa påståenden är påhittade. Det är lögn," säger major Michael Shavers, talesman för Pentagon. "Alla fångar behandlas humant enligt tredje genevekonventionen från 1949. Detta är lögner och påhitt, de är inte trovärdiga. Om det var trovärda påståenden om illegalt beteende då skulle vi göra en utredning". På frågan om hur Pentagon kunde avgöra att påståendena var lögner utan att göra en utredning svarade talesmannen: "Vi gör inte det de påstår."
news.com Australien
2004-03-15 Ett bakslag för imperiebygget
Det har snart gått ett år sedan irakkriget inleddes. Inga av Bush förväntningar på kriget har infriats. Massorna gav inga blommor till de amerikanska soldaterna. Det finns varken en blomstrande demokrati eller en spirande privatiserad ekonomi. Om det viktigaste målet var att förhindra spridning av massförstörelsevapen är irakkriget ett totalt fiasko. Under tiden som amerikanska soldater har dött i Falluja och Samarra har den Sri Lankesiska affärsmannen Buhary Syed Abu Tahir varit fullt upptagen med att tillverka centrifuger för atomvapen i Malaysia för att sälja dem vidare till Libyen, Iran och andra länder. Den pakistanska vetenskapsmannen A Q Khan har tryckt en broschyr med sitt eget porträtt på där han listar alla komponenter för atomvapen som bombhungriga kunder kan köpa av honom. "Vad Pakistan har gjort", säger George Perkovich, Carnegie Endowment for International Peace,"är den mest hotfulle aktiviteten i kärnvapenspridningens historia. Det är omöjligt att överskatta hur farligt detta är". Att Malaysia valdes för centrifugtillverkning beror på att landet har profilerat sig som en bekväm plats för muslimer från hela världen att göra affärer. En plats där man kan göra affärer och sedan snabbt försvinna. Det är en av orsakerna till varför också islamisiska extremister, inklusive al Quaida, brukar träffas där. Länken mellan terrorister och världsmarknaden för kärnvapen är mycket oroande. De stater som bedömdes som mest farliga när det gäller spridning av kärnvapen var enligt pålitiliga underrättelseuppgifter(redan före irakkriget); 1.Pakistan 2.Nordkorea 3.Iran 4. Irak. Bush-regimen inverterade denna lista och tog bort Pakistan!? Idag tyder mycket på att Bush bara har använt kriget mot terror och massförstörelsevapen som en täckmantel för ett annat syfte: Att skapa en amerikansk hegemoni över hela planeten.
Jonathan Schell - The Nation
2004-03-14 Intervju med frigivna Guantanamo-fångar
"De föste in 300 man i varje containter, av den typ som passar på en vanlig långtradare, vi packades tätt och nästan genast började vi kvävas. Vi levde för att någon gjorde hål med ett automatvatpen, men de sköt lågt och många dog av kulorna. När vi släpptes ut ur containtern var det bara 20 som överlevt". Asif Iqbal berättar i dagens Observer om hur han blev tillfångatagen i Afghanistan och om 26 månaders helvete i amerikansk fångenskap.
David Rose - Observer
2004-03-13 Cheney lät Pakistans svartabörshandel med atomteknik pågå i 15 år
Bush, vice president Dick Cheney och andra toppmedlemmar av administrationen reagerade med chock över avslöjandet att A Q Kahn, Pakistans främste nukleära vetenskapsman, hade ägnat de sista 15 åren åt att förse olika 'skurkstater' med nukleär teknik och utrustning. Bushadministrationens förvåning och bestörtning var dock låtsad och nödvändig för att täcka upp Dick Cheneys skuld i sammanhanget. Kahn började sälja atomteknik på svarta marknaden redan 1989. Detta rapporterades samma år av en analytiker, Richard Barlow, i Pentagon till Cheney som då var försvarsminister för Bush d.ä. För Cheney var rapporten störande och han avfärdade den. Den skulle kunna påverka försäljningen av F16-plan till Pakistan negativt. Dessutom bedömdes kriget mot ryssarna i Afghanistan ha högst prioritet. USA ville därför inte stöta sig med Pakistan och såg genom fingrarna på Paktistans bygge av atombomber. Trots att Kahns aktiviteter nu blivit allmänt kända, kommer inget straff att drabba Pakistan. Nu är det Bush intresse att vinna novembervalet som har högst prioritet. Amerikansk trupp måste kunna jaga bin Ladin i Pakistan och ta honom till fånga före november. Kahns straff blev som bekant att offentligen be Musharraf om ursäkt för att han missbrukat sin position.
JASON LEOPOLD - Counterpunch
2004-03-11 Bush passiv när det gäller hotet från WMD
Här en artikel från 'the Progressive' där skribenten Matthew Rotshcild menar att Bush trots all retorik i själva verket är passiv när det gäller de vekliga hoten från massförstörelsevapen (WMD). Det största hotet är fortfarande kärnvapenkrig av misstag. Om ett tekniskt fel skulle indikera en missilattack har Bush tre minuter på sig att fatta beslut. Fattar han beslutet att avfyra amerikanska kärnvapenmissiler verkställs detta omedelbart och kärnvapenkriget skulle vara ett oåterkalleligt faktum. Det andra stora hotet är spridning av kärnvapen. Inte heller den här frågan tycks bekymra Bush. USA har tidigare spridit vapen-uranium för civil använding runt om i världen i en mängd som skulle räcka till 1000 atombomber. Det skulle vara önskvärt att allt detta hämtades tillbaka, men i dagens läge måste de som vill återlämna sådant material till USA betala!! $50.000 för att bli av med en kvantitet som räcker till en atombomb. OCH de senaste tre åren har A Q Kahn den pakistanska atombombens fader organiserat ett snabbköp för atomvapenteknik utan att USA har agerat mot det. Och märkligast av allt. När hela frågan blev uppenbarad satte Bush press på Pakistans president Musharraf att göra något åt saken, och då undkom herr Kahn genom att helt enkelt be om ursäkt, och nu får Washington inte veta vilka Khans nukleära kunder var?! (Anm: Kan det vara så att Bush krig mot terrorn är på låtsas medan det verkliga kriget handlar om de dolda motiven(ex. olja och imperium) under Irakkrigets yta. Tänk om Guantanamo är en kuliss där slumpvis utvalda sitter så att det ser ut som om om Bush för ett krig mot terrorismen.)
Progressive- Matthew Rotschild
2004-03-10 Männen tas till fånga, familjen får inget veta
Irak har en ny generation av män som saknas. Men istället för att sluta i massgravar eller på botten av floden Tigris, som skedde under Saddam Husseins tid, förvaras de någonstans i amerikanska fängelser. Upproret har minskat i styrka och attackerna mot civila är just nu fler än mot de amerikanska trupperna. Trots detta fortsätter de amerikanska trupperna att göra sina dagliga räder, bryter sig in i hus och fångar hela familjer. Fler än 10.000 pojkar och män hålls i förvar. Enligt en militär databas är den äldsta fången 75 år, den yngsta 11 år gammal.
Sebastian Rotella - Los Angeles Times
2004-03-10 Intervju med amerikansk soldat
Soldaten är uppvuxen i en familj där det är självklart att tjäna den amerikanska armén, men han är kritisk till många aspekter av kriget i Irak. Till hemlighetsmakeriet som gör att en soldat som stupar inte blir hedrad; ingen tyst minut, inga flaggor på halv stång. Nyheten om begravningen tystas ner. Pengarna till veteranernas sjukvård skärs ned med miljarder dollar av Bush. Det är bekymmersamt och sker i en tid när många återvänder sårade från kriget. Och hur skall de kunna få vård med långa resor till veteransjukvård och dåligt försäkringsskydd. De kommer att hamna mellan 'a rock and a hard place'. Under våren kommer dessutom ett stort antal soldater ur den ordinarie armén att ersättas med reservister som har mycket mindre träning för strid. Soldaten var placerad vid Bagdads flygplats när Bush gjorde sitt besök hos trupperna (med plastkalkonen). De som skulle deltaga fick svara på en enkät dagen innan. Den som inte var 100% för Bush fick inte deltaga i Thanksgivin´middan. De fick hålla till godo med en soldatranson, en MRE (meal ready to eat) som soldathumorn kallar för 'Meal Refused by Ethiopians'.
Daniel Redwood - Intervention Magazine
2004-03-04 Det sjuka i spionhistorien
Det sjuka i historien om det spioneri som utfördes av USA och Storbrittanien på FN-diplomater, vapeninspektörer och på Koffi Annan ligger i själva syftet med spioneriet. Bilden har börjat klarna. Syftet var att förhindra en fredlig lösning på Irakkonflikten! Den tidigare FN-ambassadören från Mexico, Adolfo Aguilar Zinser, berättar att USA avlyssnade de oberoende förhandlingar som pågick nationer emellan. De använde sedan informationen för att utöva påtryckningar 'Vi gillar inte denna idé och vi vill inte att ni skall stödja den'. USA och Storbrittanien har alltså inte gjort allt för att stoppa ett krig utan tvärtom gjort allt för att kunna starta det.
Mark Engler - Tom Paine
2004-03-04 En typisk amerikansk kupp
(OFF TOPIC)Enligt den här skribenten var upproret på Haiti en typisk amerikansk statskupp. Här förklarars varför. Här berättas också om hur fattigdomen på Haiti förvärrades på åttiotalet när befolkningen lurades att utrota sin ras av hushållsgrisar, det kreolska svinet. Svinrasen ersattes med grisar från Iowa med krav på foder som inte fanns tillgängligt, och de fattiga blev ännu fattigare.
John Horvath - Telepolis
2004-03-04 US Homeland Security snart på din flygplats
US Homeland Security utvidgar sin service till ett antal internationella flygplatser. Man behöver alltså inte längre vänta ända till ankomsten till USA för att få lämna fingeravtryck och fotograferas framifrån- från vänster- från höger. Man kan få göra detta redan innan man stiger på planet. US Marshals stationerade på flygplatserna kommer dessutom att erbjuda bagagekontroll. De flygplatser som kommer att bli först med denna service är: Heathrow och Gatwick i London, Narita (Tokyo), CDG (Paris), Frankfurt, Mexico and Schiphol (Amsterdam).
SIDDHARTH VARADARAJAN - TIMES NEWS NETWORK
2004-03-03 Bush jagar skuggor inte det verkliga bytet
Den pakistanske vetenskapsmannen Abdul Quadeer Khan, fader till Pakistans atombomb, har nyligen erkänt att han spridit kunskap om atombomben i stor skala bland annat till länder som Nordkorea och Iran. Risken att atomhemligheteten och teknisk utrustning kommer i händerna på fristående grupper har ökat genom Khans bravader och detta oroar experter inom IAEA. Paksitans regering påstår att Khans aktiviteter pågått bakom ryggen på dem (vilket de flesta bedömare anser omöjligt). Khans straff: en reprimand och uttalandet av en offentlig ursäkt. Khan har stora kunskaper om den svarta handeln med atomvapenteknik. Dessa uppgifter skulle vara ovärderliga för IAEA i deras arbete, men när nu Musharraf i Pakistan har köpt Khans ursäkt med USAs goda minne lär IAEA inte få tillgång till Khans information. "Detta handlar om överlevnad", säger en diplomat inom IAEA, "Irak är som ett skämt i förhållande till den här frågan. Bushadministrationen har jagat skuggor istället för det verkliga bytet." Vad har USA då fått i gengäld för denna 'deal' med Pakistan? - Tillåtelse att föra in amerikansk trupp i Pakistans för att jaga bin Ladin. Vilket i sig är ett högriskprojekt eftersom det är så impopulärt att det kan väcka en opposition som sätter Musharrafs ställning som president i fara.
SEYMOUR M. HERSH - The New Yorker
2004-02-25 Alla medel är tillåtna när Bush ska säkra makten
Frågan om Bushs presidentskap går utöver höger-vänster-skalan. Familjen Bush har dynastiska ambitioner. Det finns en medveten önskan att slå sönder de demokratiska institutionerna, menar Carl Hamilton i Aftonbladet.
Carl Hamilton - Aftonbladet
2004-02-24 Människorättsorganisationer ej välkomna till Guantanamo-tribunaler
Amnesty, Human Rights Watch och Human Rights First har blivit nekade tillträde till de militärtribunaler som skall döma Guantanamo-fångar. USA har tidigare kritiserat länder som stänger sina domstolar för internationella observatörer. Men när det gäller Guantanmo överger USA sina tidigare principer. USA kommer därför att hamna i samma sällskap som Nordkorea, Kina, Cuba och Myanmar. Andra länder som Libien och Egypten har utvecklats i motsatt riktning och tillåter numera observatörer.
Al Jazeera
2004-02-19 Ännu en rapport om amerikanskt övervåld och soldater som rånar civila
"Vi vaknade när missilerna träffade vårt hem, förklarar hon, sedan kom soldaterna och sprängde en av våra lastbilar och attackerade våra får. Sedan kom de in i huset och tog ut allihop. Fyra av mina barn fick huva, bands och fördes bort. Hon hävdar att de genomsökte huset, beslagtog familjens två gevär, deras smycken och deras livstids-besparingar på 25 mill. irakiska dinarer (ca. $18.000). De sköt sedan sönder däcken på familjens bilar, en stor lastbil som används för transporter, en pickup och en personbil. De sköt sedan sönder motorerna." (Uppgifter om att de amerikanska trupperna utnyttjar tillfället att råna civilbefolkningen under pågående räder återkommer gång på gång)
Ben Granby, Electronic Iraq
2004-02-18 Krigsskador
Journalisten Sara Corbett har rest till Fort Campbell i Kentucky och besökt soldater som återvänt från Irak, skadade av kriget. Hon beskriver deras handikapp, sömnlöshet, äktenskapsproblem...i ett långt reportage.
SARA CORBETT - NY Times
2004-02-18 Naomi Klein om USA:s blindhet
Även de demokratiska presidentkandidaterna tycks vara blinda för den skada och det lidande som kriget orsakat den irakiska befolkningen. 'Anti-krigskandidaten' Howard Dean kan till exempel fälla uttalanden som 'Nu har nästan 400 personer dött, som skulle ha levat om vi inte hade gått i krig'. De 10.000 döda civila i Irak finns inte med i räkningen. Fokus i den amerikanska debatten sysslar alltför mycket med frågan 'Vem visste vad när?' Naomi Klein tycker det är viktigare att reda ut 'Vem är skyldig vem vad?'. Enligt internationell lag skall länder som startar aggressionskrig betala skadorna som straff för sitt brott. Men i Irak har denna logik vänts upp och ner. Det utdöms inget straff för det illegala kriget, istället belönar USA sig själv med priser i form av feta återuppbyggnadskontrakt. Som Bush sade den 11 december: "Vårt folk riskerade sina liv, och detta ska reflekteras i vem som får kontrakten."
Naomi Klein - No Logo
2004-02-09 Snart går vi alla med i motståndsrörelsen
Här är ännu en rapport från en person som åkt till Irak. I stort sett inget verkar förändras över tid. Ständiga elavbrott, långa bensinköer och nattliga räder som alltför ofta tycks drabba oskyldiga. Folk arresteras och anhöriga får ingen information. Det är svårt att leva ett vanligt liv i Irak, överallt vägspärrar och soldater som genom omöjligheten i sitt uppdrag börjar hata alla irakier.
KHURY PETERSEN-SMITH - Counterpunch
2004-02-04 3 barn har frigivts från Guantanamo
Tre barn har frigivits från Guantanamo och flugits till sitt hemland, Afghanistan. Orsaken till frigivandet är dock inte den kraftiga internationella kritiken från t.ex Human Rights Watch, utan orsaken till frigivandet är att de inte längre betraktas som fiender till USA i dess krig mot terrorn. Att de hållits inspärrade har tidigare motiverats av Pentagon med att dessa barn är "mycket, mycket farliga människor" som har talat om "att de har dödat och att de kommer att döda igen".
Reuters
2004-02-03 Lösa antaganden från USA:s regering ersatte experternas kunskap
Det var inte avsaknad av planering som gjorde USA:s ockupation av Irak till ett historiskt misslyckande utan det var oviljan hos USA:s regering att lyssna på de fakta som lades fram från ett stort antal experter. Här finns en lång initerad rapport om vad som hände på insidan i Washington före kriget och framåt. För att nämna ett enda exempel ur denna rapport: Ur olika krigsspel och ur alla de fakta om Irak som den amerikanska armén hade tillgång till utvecklades en plan för kriget, en sk. TPFDD, Time Phased Force and Deployment Data. En sådan plan är metodiskt utarbetad och väl underbyggd. Denna plan för Irak var oerhört komplex och den angav vilka styrkor som skulle skickas var och när, och med vilken utrustning, på vilka flygplan och fartyg, så att allt skulle vara koordinerat och färdigt vid tidpunkten för attacken. Den amerikanska armén räknade med en truppstyrka på minst 400.000 man eftersom man var väl medveten om alla de problem som skulle uppkomma efter krigets aktiva fas, d.v.s plundring, problem med el- och vattenförsörjning och ordningens upprätthållande. Problemet var att försvarsminister Donald Rumsfeld hade en helt annan uppfattning. Han bedömde att det skulle räcka med 75.000 man. Rumsfeld gick därför igenom hela TPFDD-planen och började göra strykningar i sista minuten. Ur arméns synvinkel är detta jämförbart med att slumpmässigt börja ta bort skruvar och kugghjul ur en invecklad maskin. Generalerna kunde bara framhålla:"Sir, detta kommer att slå tillbaka på vartenda brohuvud och vartenda kompani". Kompromissen blev att ca. 200.000 soldater var engagerade i den aktiva fasen av kriget.
James Fallows - Atlantic Monthly
2004-01-31 Siffran för antalet dödade amerikaner kan vara falsk
En kraftig vägbomb detonerade 28 januai i Khaldiya, ca 10 mil väster om Bagdad. Enligt amerikanska CENTCOM dödades 3 amerikanska soldater och 1 irakier. Flera olika vittnen på platsen har en annan uppfattning, de hävdar att minst 12 amerikaner dog. De amerikanska soldaterna började skjuta vilt omkring sig efter detonationen och deras eld träffade civila irakier som dödades. Enligt en läkare på det lokala sjukhuset fördes tre döda till bårhuset, fem svårt skadade kom till sjukhuset tre av dessa avled; alltså steg dödssfiffran till sex stycken. Den fristående journalisten träffar andra patienter på sjukhuset bl.a. en sheik som vid upprepade tillfällen misshandlats i samband med amerikanska räder när de pressat honom att uppge namn på motståndskämpar. Det var denna misshandel som fört honom till sjukhuset. Som sheik har han kontroll över 30.000 män. Han undrar hur dessa kommer att agera när de får veta att han har blivit misshandlad. (Frågan är om det finns något amerikanerna kan vinna på strategin att gå på klanhövdingar och försöka tvinga dem till underkastelse. Det verkar få motsatt effekt.)
Dahr Jamail - Electronic Iraq
2004-01-29 Bush's War Record: Missing, Inaction
Michael Moore stödjer Wesley Clarks kampanj och pekar på att när Vietnam-kriget pågick var Wesley Clark general medan George W Bush var desertör. Moores påståenden har upprört mycket känslor i USA, tyvärr verkar det som om Moore har rätt, här finns också en länk till videon där Moore uttrycker sin önskan att få se en debatt mellan generalen och 'desertören'.
James Ridgeway - Village Voice
2004-01-29 De sista av de troende
Nu erkänner de allra flesta att det inte finns, och att det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak. Men undantag finns: Tony Blair och hans trogne vapendragare Jack Straw beter sig som klichébilden av den japanske soldaten i grottan som fortsätter att skjuta eftersom ingen talat om för honom att andra världskriget är slut. Washington må ha lämnat sitt förkrigs-script, men deras lojala underhuggare i London fortsätter troget. De är likt ett par gamla kadrer i kommunistpartiet som försvarar gamla övergrepp begångna av Stalin omedvetna om att partilinjen i Moskva helt har ändrats. Blair säger fortfarande; "Det finns absolut inget tvivel", medan Jack Straw erkänner att det är en besvikelse att några vapen ännu inte gått att finna. Det är antagligen för svårt att erkänna för herr Blair att han har ett sämre omdöme när det gäller militära och internationella affärer än majoriteten av den brittiska allmänheten, och att alla demonstranter som fyllde gatorna februari förra året hade en mer korrekt uppfattning om Iraks militära styrka än Blair själv.
Jonathan Freedland - Guardian
2004-01-28 George W Bush: 'Saddam släppte inte in inspektörerna'
Bush hävdar återigen att orsaken till Irakkriget är att Irak inte släppte in vapeninspektörerna. Den här gången görs uttalandet i närvaro av Polens president Kwasniewski. Här kommer citatet som går att finna på Vita Husets webbsida. GEORGE W BUSH: "And then we went to the United Nations, of course, and got an overwhelming resolution -- 1441 -- unanimous resolution, that said to Saddam, you must disclose and destroy your weapons programs, which obviously meant the world felt he had such programs. He chose defiance. It was his choice to make, and he did not let us in." (Blix, den stora oenigheten i FN har tydligen aldrig funnits och vem var det som inte ville låta vapeninspektörerna fortsätta sitt arbete? Han utförde samma historieskrivning i juli i närvaro av Koffi Annan, FNs generalsekreterare. Frågan är om det här är ett sätt att visa sin makt inför andra makthavare.)
George W Bush mottagande av Polens president
2004-01-28 Fox skulle behöva skapa en dokusåpa i Irak
Alla som regelbundet tittar på Fox News vet att genomsnittsirakiern älskar USA och är tacksam över att landet blivit ockuperat av den bästa nationen på Jorden. Tyvärr har Fox svårt att nå ut med sitt budskap eftersom de flesta amerikaner inte tittar på kanalen och missar dessa nyheter. Bloggaren Jesus' General har en idé som säkert ligger i tiden och som säkert skulle öka antalet tittare. Hans idé är att låta några av de mest framträdande konservativa debattörerna tillsammans bo i ett hus i Falluja i en månad. Lämpliga kandidater skulle kunna vara Ann Coulter, Sean Hannity, Rush Limbaugh, Bill O'Reilly and Peggy Noonan. Utan staket, utan vakter i ett helt vanligt hem med kameror överallt, då skulle de bli så tydligt;Tittarna skulle kunna se umgänget med folket i grannskapet, se hur Bill och Peggy skämtar med grannarna och äter fina bacon och ägg- frukostar med Ahmad och Maha. Dokusåpan skulle kunna heta 'Preemption House' eller varför inte 'Occupied Territory'.
Jesus' General blogg
2004-01-26 Den irakiska gerillans främsta vapen
Bomber som är placerade vid sidan om vägen eller är nedgrävda i vägbanan har blivit det farligaste vapndet för den amerikanska armén. Bomberna är oftast tillverkade av tunga artillerigranater som utlöses via en elledning, bilöppnare eller mobiltelefon. Amerikanska ingenjörstrupper var inte alls förberedda på den dödligt farliga uppgiften att söka efter den här typen av bomber. "Jag hade aldrig hört talas om den här typen av bomber innan jag kom till Irak", säger menige Aaron Brown vid ingenjörstrupperna. Genom att utlösa laddningen med en mobiltelefon kan den som kontrollerar bomben stå på relativt långt avstånd och den utlösande signalen är svår att fånga upp.
Patrick Cockburn in Fallujah - Independent
2004-01-26 Den israeliska regeringen alltmer diktatorisk
(OFF TOPIC men LÄS!)Här en artikel som skrivits av en man som var pilot i israeliska flygvapnet till för ett par veckor sedan. Han tillhör de stridspiloter som tagit avstånd från de omoraliska metoder som används av Israel. Den israeliska försvarsmakten bryter idag mot sina egna grundprinciper. Den israeliske soldaten är t.ex. skyldig att hedra människovärdet eller att rikta sina vapen mot civila, men detta görs numera varje dag av den israeliska armén. Vem har dödat flest civila de senaste tre åren. De palestinska självmordbombarna eller den israeliska armén? En ledtråd: Bara antale minderåriga dödade palestinier = 439.
YONATHAN SHAPIRA -Israelisk stridspilot
2004-01-24 CIA:Risk för inbördeskrig i Irak
CIA officerare i Irak varnar för att risken för inbördeskrig i Irak ökar. Detta motsäger den ljusa bild som George W Bush förmedlade i sitt State of the Union-tal tidigare i veckan. Den shiitiska majoriteten har hittills inte gjort något direkt motstånd mot ockupationen, men risken ökar för att de kan gå till våldsamheter om deras krav på direkta val inte tillfredställs. Samtidigt fortsätter Iraks kurdiska minioritet att hävda sina krav på autonomi och del i landets oljevinster. "Både shiiter och kurder tänker att nu har deras tid kommit", säger en underrättelseofficer."De tror att om de inte får det de vill nu, kommer de troligen aldrig att få det. Båda parterna känner också att de har blivit bedragna av USA förut."
Warren P. Strobel och Jonathan S. Landay Inquirer Washington Bureau
2004-01-21 State of the union
Stephen Zunes tar fram de viktiga citaten ur den amerikanske presidentens tal, mot citaten ställer han sina kritiska invändningar; klart läsvärt.
Stephen Zunes - Foreign Policy in Focus
2004-01-19 Här finns den nya Saddam
Vad har USA lärt sig av sina mellanhavanden med Saddam? - Ingenting. De har i stället knutit vänskapsband med Uzbekistans diktator, Islam Karimov. Demokrati och mänskliga rättigheter tycks inte vara något viktigt ämne för USA när strategi och oljeintressen finns med i bilden. Islam Karimov är en neo-stalinistisk diktator i Uzbekistan, rikt på mineraler och olja med ett strategiskt läge i Centralasien. I det här landet kokas dissidenter levande, ett islamiskt helskägg kan få dig arresterad och tortyr förkommer allmänt. Dessa aktiviteter betalas delvis av amerikanska skattebetalare. Den enda företrädare från en regering i väst som har kritiserat sakernas tillstånd är Storbrittaniens ambassadör, Craig Murray som vid flera tillfällen kritiserat regimen i Uzbekistan. Han har bl.a. sagt "Ingen regering har rätt att använda kriget mot terrorn för att förfölja dem som har en djup tro på Islam och förkunnar sin tro med fredliga medel." Hans kamp för demokrati och mänskliga rättigheter i Uzbekistan blev alltför störande både för London och Washington. Ett utredning om misskötsamhet sattes igång och han fick återvända till London i oktober 2003 av 'hälsoskäl'.
SADIK H. KASSIM - Counterpunch
2004-01-17 Ayatollah Sistani underkänner USAs demokratiseringsplan
Ayatollah Sistani, har via flera uttalanden den senaste veckan kritiserat den amerikanska planen med indirekta val för att välja en ny regering i juli. Sistani menar att direkta val kan hållas redan i år. Folk som stöder Sistanis linje demonstrerade i Basra. De gick genom gatorna, bar på porträtt av Ayatollah Sistani, några ropade 'Nej till Amerika'. Det är en nytt hinder för den amerikanska planen, som kanske åter behöver revideras. Mr Paul Bremer, USAs prokonsul i Bagdad, flyger till Washington för brådskande konsultationer.
Rory McCarthy - Guardian
2004-01-17 Om konspirationsteorier
Här en artikel som vrider på perspektiven under temat konspirationsteorier. De typiska konspirationsteoretikerna är det intelektuella livets lågstatus märke. Kolumnisten Melanie Phillips, Daily Mail, beskrev t.ex förra veckan konspirationsteorier som utslag av en speciell patologi med det underförstådda budskapet att de som opponerar sig mot 'Väst' eller tror att regeringarna i väst är oärliga och odlar hemligheter borde ha psykiatrisk hjälp. Detta kan synas märkligt eftersom både brittisk och amerikansk utrikespolitik självt grundar sig på högst osannolika konspirationsteorier en av dem är välbekant vid det här laget; den om en ond Saudisk genial millionär som sitter i en grotta i Hindukush och kontrollerar ett världsomfattande nätverk av 10.000-tals terrorister i 60 länder. Ett faktum som däremot är känt ät att USA använder $30,000,000,000 per år på spionage och hemliga operationer.
John Laughland - Propaganda Matrix
2004-01-15 Styrande rådet i Irak vill införa Sharia-lagar
Riverbend skriver i sin weblog den 15 januari att det styrande rådet vill förändra familjelagarna i Irak till Sharia-lagar. Detta kommer att innebära en radikal försämring av kvinnornas villkor. Irak har sedan femtiotalet haft en sekulariserad familjelag. Kvinnan har därför haft en mycket starkare ställning i Irak än i grannländerna. Lagändringen kräver dock en underskrift av USAs prokonsul i Irak, Paul Bremer.
riverbend
2004-01-15 Kritisk granskning av amerikansk militär-professor
Jeffery Record är professor vid det amerikanska flygvapnets krigshögskola i Alabama. Han har publicerat en rapport som är kritisk till Bush-regimens krig mot terrorn. Målformuleringarna i kriget mot terrorn är alldeles för diffusa. Han anser som varande militär att en sund strategi kräver en klar definition av fienden. Svävande formuleringar i det här fallet hamnar i en semantisk träskmark. Rapporten finns här som en 62-sidor lång PDF-fil.
Jeffrey Record - Strategic Studies Institute
2004-01-11 Kontroll över informationen
Att kontrollera informationen har stor betydelse i den amerikanska regeringens strategi av 'dominans över hela spektrumet'. Det som krävs för att skapa kontroll över informationen är enligt amerikanska militära experter: 1: Att bygga och skapa positiv ('friendly') information och 2: Att degradera kritisk information. Att använda inbäddade journalister var en metod för att nå ut med den positiva informationen, en metod som verkligen lyckades; 90% av denna information var antingen neutral eller också positiv. Att degradera kritisk information görs genom att attackera den. Detta förklarar varför al-Jazeeras redaktion i Afgahnistan blev bombarderad liksom i Basra och Bagdad. En irakisk nyhetskanal har köpts av Pentagon, men haft problem med journalisterna.
David Miller - Guardian
2004-01-09 13.000 fängslade utan åtal
Det finns mycket som irakierna ogillar med den amerikanska ockupationen - kanska allra värst är att det finns 13.000 fångar där de flesta kvarhålls utan formell anklagelse. USA hävdar att dessa har länkar till Saddam-lojalister och upprorsmakare som attackerar USA-trupperna. Anhöriga till fångarna säger att många av dem är oskyldiga som helt orättvist fick handbojor och ögonbindel och leddes bort från sin by i förnedring. "Vi befriades från Saddam och amerikanerna sa att nu skall vi kunna njuta av friheten", säger Basim Mohammed Rashid som väntar utanför Abu Ghraib-fängelset för att besöka sin bror."Men det här är inte frihet. Om min bror har begått ett brott kan vi skaffa advokat. Men nu vet vi ingenting. Vad amerikanerna än säger så är det här inte demokrati". För att motverka irakiernas tilltagande ilska ska USA nu frige 506 fångar varav 28 minderåriga, i ett nytt program för icke våldsamma misstänkta.
Jeffrey Fleishman, Los Angeles Times
2004-01-09 Fingeravtryck och foton obekvämt för amerikanska medborgare
Som bekant måste besökare från utlandet(dock ej EU-medborgare)sedan januari 2004 lämna fingeravtryck och foto vid ankomsten till USA. Brasilien har infört samma bestämmelse för amerikanska medborgare som anländer till Brasilien. Amerikanska UD uppmanade dock på tisdagen Brasilien att ändra denna rutin. "Vi har meddelat Brasilien att de bör förändra denna rutin eftersom den är mycket obekväm för resenärerna," säger amerikanska UD:S talesman Richard Boucher.
CNN
2004-01-04 Landet som väntar på barbarerna
Rädslan är en historiskt viktig drivkraft i det amerikanska samhället. Efter 11 september löper den amok. USA löper nu risken att bli både lydrike och centralmakt i ett rädslans växande imperium, skriver Göran Rosenberg i det första av tre reportage från det nya USA.
Göran Rosenberg - DN
*********
***********************************
16 NOV-31 DEC ARKIV
Irak under ockupation II
1 OKT-15 NOV ARKIV
Irak under ockupation
1 AUG-30 SEP ARKIV
Irak efter Saddam Hussein II
24 APR-30 JUL ARKIV
Irak efter Saddam Hussein I
20 MAR-24 APR ARKIV
Irakkriget
11 FEB-19 MAR ARKIV
Upptakt till krig
2003 CITAT
Iraksidans samlade citat
********************
Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
The Presidential re-election process for George Bush and Dick Cheney in 2004 uses a fleece jacket as a device. A close look at the label indicates the fleece jacket was made in Burma.
Progress in Iraq
March 11 2004: All five Britons released from Guantánamo Bay are enjoying their freedom today after the four who had been questioned by anti-terrorist officers were released without charge late last night.
Det surrealistiska budskapet
Talande statistik
Crowds of mourners carry coffins to mass funerals through the streets of the sacred city of Kerbala, Iraq, March 3, 2004. A series of bomb blasts in the center of the city killed at least 185 people and wounded 235 on Tuesday, as the festival of Ashura, a 10-day Shi'ite religious ceremony, was reaching its conclusion. REUTERS/Faleh Kheiber
Iraqi women hold up pictures of their missing relatives during a rally in Baghdad, February 25, 2004. Hundreds of members of the Dawa Shi'ite religious party, banned by the Saddam Hussein regime, demonstrated in demand of compensation by the U.S-led Coalition Authority for their missing relatives. REUTERS/Ammar Awad
Robert Shrode in his rented farmhouse. 'Somebody stares at it, I get mad at them,' Shrode says. 'Somebody looks away, and I get mad at that.'
Jenni McKinley in her two-bedroom apartment. 'I didn't handle war the way I thought I was going to,' she says.
Gubbstrutten i DN
Smutsigt bäck-vatten används som dricksvatten i en by nära Hilla
A wounded man screams while being treated by doctors following a bomb attack at Baghdad's Sheheen hotel, January 28, 2004. A suspected car bomb blew up outside a hotel in central Baghdad shortly after dawn on Wednesday, destroying the building and causing many casualties, witnesses said. REUTERS/Ali Jasim
Iraqi sisters and their brother sit on top of a destroyed car in Samawa, southern Iraq January 18, 2004. An advanced team of Japanese Self-Defence Forces, who are now in Kuwait, will arrive in the southern Iraqi city, about 300km south of Baghdad, to engage in humanitarian and reconstruction operations. REUTERS/Kimimasa Mayama
U.S. Army soldiers search the wreckage after a blast outside the headquarters of the U.S. led administration in Baghdad January 18, 2004. A suicide bomber blew up a car laden with half a ton of explosives outside the main U.S. headquarters in Baghdad on Sunday morning, killing at least 20 people and wounding about 60 as they waited to enter the base. REUTERS/Ali Jasim
Iraqi Army soldiers train in urban warfare in central Baghdad January 13, 2004. Iraq and the U.S.-led coalition forces have trained two battalions of a new army following the invasion which toppled leader Saddam Hussein's government last spring. REUTERS/Ali Jasim
U.S. Army machine gunner Specialist John Stevens of the 2nd Armored Cavalry Regiment reads a cover story on Time magazine's 'Person of the Year,' the American soldier in Iraq, while securing a Baghdad post office for a ministerial press conference January 10, 2004. REUTERS/Alexander Demianchuk
FLER BILDER -->
Länkar
Bushwatch
Crisispapers
Cursor
ElectronicIraq
Foreign Policy in Focus
Information Clearing House
NewsNow
Ockupation Watch
The Progressive
Rational Enquirer
'Shallow Throat'
Tom Paine
thruthout
Baghdad burning(blog)
Billmon
Bob´s links and rants
A Berkeley Economist against Empire
Dear Raed
Phil Carter (blog)