Home/Irak Kontakt: iraksidan@gmail.com
Cost of the War in Iraq
(JavaScript Error)
Statistik över
dödade koalitionssoldater

Irak under ockupation

"Who trained, who trained, bin Laden? Who armed, who armed, Saddam Hussein?"
(Radical Teen Cheer)

Datum Rubrik Beskrivning
2003-12-29 Utrustning för att bevara freden
Enligt ett amerikanskt leksaksföretag
Power Team
2003-12-29 PATRIOT ACT - utvidgas
Medan TV-publiken var upptagna med bilderna av den orala undersökningen av Saddam Hussein undertecknade George W Bush denna lördagsmorgon!? en lag som ger FBI ökade befogenheter. FBI får nu undersöka alla amerikaners bankkonton utan kontohavarnas vetskap och utan juridisk kontroll. Lagförslaget har passerat både kongress och senat utan debatt.
David Martin - San Antonio Current
2003-12-29 US Army börjar få ont om folk
Mer än 1/3 av USAs soldater i aktiv tjänst tjänstgör nu i Irak. Många av dem har redan tjänstgjort längre än normalt och under svåra förhållanden. Till våren måste flertalet av dessa 130.000 soldater avlösas. I det läget kommer den amerikanska armén att ha en mycket liten reservkapacitet. Detta är en konsekvens av Bush unilaterala attityd. NY-times tycker att det är dags att ändra attityd till viktiga allierade.
NY Times
2003-12-28 Begränsande faktorer för amerikansk imperiebyggande
Gripandet av Saddam Hussein var en nödvändig moral-höjare för regeringarna i USA och Storbrittanien. Men irakkriget har inte blivit den framgångssaga som Bush-regeringen hade hoppats på. Även om vi lever i en era av amerikansk hypermakt har irakkriget samtidigt visat på denna makts begränsningar i fyra avseenden. 1. Den amerikanska unilateralismen har haft ett pris. En spricka har bildats i den västliga alliansen. Få trodde att Frankrike och Tyskland skulle ha modet eller vara oberoende nog för att kunna trotsa USA, men det var exakt vad som hände liksom Kina och Ryssland. En annan aspekt är också de kraftiga folkliga opinionerna mot kriget i en lång rad av länder. 2. Det militära motståndet mot ockupationen har trotsat alla förväntningar. När Bush förklarat att kriget var slut tycktes det i själva verket börja. Motståndet verkar ha ett brett stöd så Saddams tillfångatagande kommer sannolikt inte att påverka detta särskilt mycket. Och vem kan egentligen vara förvånad. Den sista halvan av nittonhundratalet var en era av framgångsrik anti-kolonialkamp som kulminerade med den vietnamesiska frihetsrörelsen. 3. Allt tyder på att vidare amerikanska imperie-ambitioner sätts i pausläge. Dagens problem i Bagdad, Samarra och Tikrit är alltför stora. Spekulationerna om vilket land härnäst har dämpats. 4. Civila rättigheter har minskats i USA i terrorbekämpningens namn. Guatanamo är uppmärksammat världen över genom den kränkning av mänskliga rättigheter som utförs där. De civila dödsoffren i Irak räknas inte längre samtidigt som alltfler rapporter kommer om amerikanska trupper som skjuter först och frågar sen. Och själva kriget tillkom genom lögnaktig argumentation. Det kommer att dröja lång tid innan USA och Storbrittanien kan få tillbaka sin roll som föregångsländer i demokrati och mänskliga rättigheter.
Martin Jacques - Guardian
2003-12-27 Saddams folk och vårt - om imperiets semantik
När Saddams grova brott skall beskrivas används i amerikansk retorik ofta uttrycket att 'Saddam dödade sitt eget folk'. Shahid Alam i Counterpunch ger sig i kast med att analysera vad detta kan stå för. En av funderingarna:"När USA nu förbereder en rättegång mot Saddam för att ha torterat, gasat och dödat sitt eget folk, fritar det oss (USA) från ansvar när vi dödar samma folk när det inte är vårt eget. Är dödandet av irakier ett brott bara när förövarna är lokala råskinn och inte när vi utför dödandet mer effektivt för vår räkning."
Shahid Alam - Counterpunch
2003-12-17 Guardian har träffat gerillan
Två olika representanter för gerillan har intervjuats i Samarra. Den första hävdar att attackerna mot amerikanerna görs av människor som bor i staden. "Vi tillhör stammarna i Samarra och vi är ansvariga för attackerna. Vi utkämpar ett krig mot amerikanerna. Vi kämpar för att de har arresterat en massa människor och många hus har attackerats på nätterna; de har förnedrat våra systrar". Den andre hade deserterat från Iraks armé 11 år tidigare. Sedan amerikanerna anlände till Samarra hade en av hans bröder dödats och fyra andra hade arresterat och satt fortfarande fängslade: "Hur kan de tro att vi INTE skulle ta hämnd för detta och inte slåss mot dem. Så länge amerikanerna finns kvar i vår stad kommer vi att fortsätta att söka hämnd."
Rory McCarthy in Samarra - Guardian
2003-12-16 Problemfången
Gripandet av Saddam betyder inte att det irakiska upproret upphör. De flesta rebeller i Irak är nationalister och motståndare till USAs ockupation eller islamister som genom den amerikanska närvaron får möjlighet att slå till mot 'den stora Satan'. Saddams gripande är heller ingen seger i kriget mot terroismen eftersom han inte hade någon koppling till Osama bin Ladin. Gripandet av Saddam kan däremot bli ett politiskt problem för Bush & co. Enligt Time har Saddam redan raljerat över påståendena om massförstörelsevapnen på frågan om Irak haft sådana svarade Saddam:"Naturligtvis inte, det var något som USA hittad på för att kunna gå i krig".
Robert Dreyfuss - Tom Paine
2003-12-15 Nyheten om Saddam publicerades 14 timmar efter gripandet
Nyheten om Saddams gripande publicerades först efter 14 timmar. Armén arbetade hårt för att få Saddams identitet verifierad. Under tiden arbetade Bush medhjälpare på hur nyheten skulle presenteras på bästa sätt - den bästa internationella nyheten för Vita Huset sedan Bagdad föll i april. Administrationen i Washington arbetar noga på att få ut bästa möjliga av presentationer för media.
Mike Allen and Bradley Graham - Washington Post
2003-12-11 Ödesdiger mellanlandning på JFK
Här skriver Maher Arar. Han är en kanadensisk medborgare med syriskt ursprung. Teleingenjör, familjefar och skriver själv att han inte har något samröre med terrorister eller al Quaida. På väg hem till Ottawa i Kanada mellanlandande han på JFK i New York. Här tar de amerikanska myndigheterna honom i förhör och dagarna börjar gå. Det slutar med att han blir utvisad till Syrien?! Sätts i syriskt fängelse med tortyr och vidriga omständigheter i nio månader. En fråga som Arar gärna vill ha svar på är: "Varför sände USA honom till ett av de sju länder som enligt Bush sägs stödja terrorism - till just det land som Bush förra månaden pekade ut som ett land som torterar sitt eget folk?" (Så den intressanta frågan uppstår. Vilka motiv har USA egentligen? Vilken sanning gör detta handlande logiskt?.)
Maher Arar - Common Dreams
2003-12-10 Återuppbyggnadskontrakt i Irak går bara till länderna i de villigas koalition
Paul Wofowitz publicerade på tisdagen ett policy-dokument som innebär att företag från de länder som var negativa till irakkriget inte blir aktuella för kontrakt om återuppbyggnad av Irak. Detta skapar en ny påfrestning för de transatlantiska relationerna.
Reuters
2003-12-10 Hersh om USAs mordkommandon
Seymour Hersh diskuterar här problemen med de amerikanska mordpatrullerna. Detta får ses som en seger för Donald Rumsfeld, som länge kämpat för att specialtrupper ska få tillåtelse att bedriva 'människojakt'. De specialister som finns i världen är personal från Israels mordkommandon, och dessa utbildar nu amerikanerna vid Fort Bragg. De kommer också att finnas med som handledare ute på fältet i Irak. USA vill dock ligga lågt med informationen om den israeliska inblandningen, eftersom det kan uppfattas negativt i Mellanöstern. Det finns dock en risk att sådana här aktiviteter kan skapa fler problem än de löser, om man t.ex mördar vanliga civilpersoner genom felaktiga informationer. Tankegångar inom försvarsdepartementet finns också att vidga området för människojakt så att det omfattar terrorister i alla länder. (Frågan är var den gräns går när staten USA själv blir en terroristorganisation?)
SEYMOUR M. HERSH - New Yorker
2003-12-09 Bechtel gör fuskjobb
Bechtel har kontrakt på över $1.000.000.000 för att fixa elnät, vattenförsörjning och skolor i Irak. Utredare för amerikanska armén har nu granskat resultatet av de renoveringsarbeten som företaget utfört på irakiska skolor. Kritiken är hård. Redan medan arbetena pågick kom uppgifter att de i många fall utfördes med dålig kvalitet. Armén skickade ett team för att kontrollera om ryktena var sanna. "Verkligheten var värre än ryktena", säger major Linda Scharf inom vars ansvarsområde en av de undersökta skolorna låg. Skolans möbler var utslängda på en lekplats och mycket hade gått sönder. Golv, möbler och fönster var nedstänkta med färg och toaletterna var obrukbara. "Jag skulle inte skicka mina egna barn till en sån skola", säger major Scharf. Vilket jobb som Bechtel egentligen har utfört är oklart. En planerare, Israa Mohammed, vid utbildningsministeriet hade också mottagit klagomål från skolor och hade framfört dessa till Bechtel. Men företaget kom inte till möten eller besvarade frågor. "Det är ett amerikanskt företag och de tillåter ingen att kontrollera dem", säger Israa. "De tar betalt för dyra renoveringar, men så är det inte - det är bara mycket enkla reparationer". Bechtels fakturering verkar däremot fungera utmärkt. För varje skola tar Bechtel $20.000. Arbetskraften kostar $2-$7 per dag.
TARA COPP - Scripps Howard News Service
2003-12-09 Israel utbildar amerikanska mordpatruller
USA tänker använda mordpatruller mot irakiska gerillaledare. Israeliska specialister utbildar just nu en styrka på Fort Bragg. Att inringa byar med rakbladstråd och jämna hus med marken med bulldozer är andra israeliska metoder som redan börjat tillämpas. "Det här är vansinnigt," säger en tidigare tjänsteman i underrättelsetjänsten, "vi jämförs redan nu med Sharon i arabvärlden och det bekräftas nu när vi tar in israeler och sätter upp mordpatruller". Mordstykran har namnet 'Task Force 121' och högste chef blir ingen mindre än Lieutenant General William "Jerry" Boykin som i oktober uttalade att USA befinner sig i krig mot Satan som vill förstöra 'oss som en kristen armé'.
Julian Borger - Guardian
2003-12-08 Bremer av Tigris
"Det finns en despot i Irak, som styr med järnhand från sitt bekväma lyxpalats vid Tigris stränder. Han kontrollerar en hänsynslös militär styrka och ett nätverk av irakiska hantlangare som redan terroriserat befolkningen i decenier. Hans namn är inte Saddam Hussein utan L Paul Bremer". Det amerikanska styret har i påfallande hög grad övertagit Saddams välde i Irak anser Jeremy Scahill från Democracy now. TV-sändningarna är ungefär lika endimensionella som under Saddams tid. Och några allmänna val kan det inte bli fråga om förrän irakierna röstar på 'rätt' kandidat.
Jeremy Scahill - Counterpunch
2003-12-08 Google sökning 'miserable failure'
En google-sökning på termen 'miserable failure' placerar en känd president överst på listan. En komplott från olika bloggare en s.k 'google-bombning' har ägt rum.
Newsday
2003-12-07 USA har börjat riva ner irakiska hus med bulldozer
Hemma hos ett äldre par i staden Hawija hittade de amerikanska trupperna dynamit och elektriska kablar. Den gamla tandlösa mannen mumlade några ord om sin son, Adel. Framför huset stod en bulldozer och väntade på klarsignal. Hus som har använts av terrorister skall jämnas med marken. Genom att det äldre paret visade samarbetsvilja tog löjtnant Steve Brignoli, US Army, beslutet att inte förstöra hela huset. Bulldozern rev bara ner en av ytterväggarna. Därigenom förstår folket att USA menar allvar. När denna del av jobbet var klart kom en annan representant för armén, major Doug Vincent, ansvarig för de mjuka frågorna, med uppdrag att vinna det irakiska fokets 'hearts and minds'. Han har med sig ett skrivet meddelande: "Denna operation utfördes i samarbete med de lokala myndigheterna för att garantera er säkerhet och ge alla irakier ett säkrare och fritt land där alla irakier kan uppfostra sina barn och utöva sin religion utan fruktan". Sonen Adel hittas i arbete ute på ett fält och arresteras.(Den utbildning amerikanerna fått av Israel i 'Hur man hanterar en fientlig civilbefolkning' börjar tillämpas se ARKIV längst ner på sidan för 26/9)
Andrew Hammond - Reuters
2003-12-05 Bush kalkon var ingen kalkon
Det verkar numera helt klarlagt att Bush verkligen befann sig på flygplatsen i Bagdad under två timmar tidigt på Thanksgivin'-morgonen. Däremot tyder allt på att den kalkon som Bush uppträder med på bild inte var någon kalkon utan enbart ett oätligt dekorationsförmål. Soldaterna fick hålla till godo med färdigskivad fågel upplagd på kantinens fat. (Bush fortsätter alltså att bluffa sig fram genom tillvaron. Det pinsamma är att han hela tiden blir avslöjad.)
Julian Borger - Guardian
2003-12-04 Om Bush blir omvald
Här tecknas ett mörkt framtidsscenario om konsekvenserna. I det läget kan Bush släppa alla valtaktiska hämningar och fullt ut implementera sin politik. De starka banden mellan politiker-storbolag kommer att stärkas och det blir en svår tid för både medelklass och arbetare. Tillämpningen av Patriot Act kommer att vidgas. 'Draft'-systemet kommer att återinföras för nu behövs det soldater. Kriget i Mellanöstern kommer att vidgas och Nordkorea...
JOHN STANTON - Counterpunch
2003-12-03 Vad hände egentligen i Samarra?
Uppgifterna om händelsen i Samarra när en amerikansk konvoj som skyddade en sedeltransport blev attackerad går isär. USA hävdar att 54 gerillasoldater dödades vid sammandrabbningen. Men journalister som intervjuat sjukhuspersonal får en helt annan bild. Enligt den dödades 8 personer alla civila, 60 civila skadades av kulor och granatsplitter. Två barn 12 och 5 år gamla som befann sig i moskéen ligger kvar på sjukhus för vård av skadorna, deras pappa döadades. AFPs korrespondent som varit på platsen har sett en civil utbränd mini-buss på platsen där två iranska pilgrimer (civila) dödats. 20 av de skadade befann sig i en moské för en bönestund när de besköts. De rebeller som attackerade amerikanerna hade avvikit från platsen på ett tidigt stadium. Det finns ännu inga oberoende källor som stöder den amerikanska versionen.
al Jazeera
2003-12-03 Militäradvokater får sparken
Guardian berättar idag om att militäradvokater som skulle representera fångarna från Guantanamo vid de kommande militärtribunalerna har fått/tagit avsked. Även i det nya team som skapats finns en stor tveksamhet till det juridiska tillvägagångssättet. Det strider mot moderna juridiska principer för militära domstolar. Situationen har uppstått trots att advokaterna tillsatts efter noggrann sållning av armén.
James Meek - Guardian
2003-12-02 Det är väl diktatorer som bannlyser tv-sändningar?
Helen Thomas reagerar mot att al-Arabiya får sändningsförbud i Bagdad: "Att förbjuda deras sändningar stämmer inte alls med min uppfattning om hur man inför demokrati i Mellanöstern."
HELEN THOMAS - HEARST NEWSPAPERS
2003-12-02 Om CIA, amerikansk utrikespolitik och kärnvapen
Författaren, Bill Christison, är en pensionerad analytiker från CIA och han anser att USA måste ompröva sin nuvarande utrikespolitik, t.ex. målet att erövra global dominans. USA säger sig arbeta mycket mot spridning av massförstörelsevapen medan den faktiska politik som bedrivs i själva verket ökar takten i spridningen av sådana vapen. Jämför behandlingen av Irak som saknade sådana vapen med behandlingen av Nordkorea som lär ha ett par kärnvapen. Det beslut som USAs agerande stimulerar blir: "Skaffa kärnvapen, fort" - det säkraste sättet att undslippa att preventivt anfall från USA. Här diskuteras också problemet runt doktrinen om 'förebyggande krig', när kan man så säkert veta vad som skall hända i framtiden att det skulle kunna motivera ett krig?
BILL CHRISTISON - Counterpunch
2003-12-02 Guantanamo ifrågasätts av höga jurister
Viet Dihn och Michael Chertoff som nyligen slutade sina uppdrag inom USAs justitiedepartement kräver en omprövning av systemet med 'illegala kombatanter'. Att hålla människor fångna på obestämd tid, utan åtalsrubricering och utan tillgång till juridisk hjälp är inte hållbart. Artikeln tycker också att kongressen, som har ansvar för att driva lagstiftningsfrågor, har varit anmärkningsvärt passivt i frågan.
ledare- Washington Post
2003-11-27 En konspirationsteori om 11 september
Skribenten beskriver en annan tolkning av händelserna den 11 september. Den officiella versionen publicerades mycket snabbt efter händelserna. Faktiska bevis saknas (en klar poäng), och seriösa utredningar har snarast motarbetats av Vita Huset, därför anser skribenten, John Phelan, att den officiella versionen är en konspirationsteori så god som någon. Han lägger själv fram en alternativ teori som är läsvärd.
John Phelan - rense.com
2003-11-27 Psykologiska reaktioner är förbjudna i den amerikanska armén
George-Andreas Pogany, 32, sergant vid Special Forces (elitförband), blev under uppdrag konfronterad med det lemlästade liket av en irakisk man. Liket låg inuti en vit plastsäck och där bröstkorgen skulle finnas, fanns bara ett hål. Bilden fastnade i soldatens medvetande. Några timmar senare fick han en akut psykologisk reaktion, kraftiga skakningar och kräkningsanfall. Eftersom han trodde att han skulle få ett totalt nervsammanbrott sökte han hjälp hos en överordnad. Här fanns ingen förståelse och det hela slutade med att han blev anklagad för feghet, hemförlovad och nu väntar på åtal.
talkleft blog
2003-11-27 Om poliserna i Irak
Den irakiska polisen är underbetald, dåligt beväpnad och saknar utrustning för att kunna försvara sig mot de ökande antalet attacker från rebeller. "Kolla de amerikanska baserna", säger Miqdad Thamer,polis i Baqouba, "de gömmer sig bakom barrikader medan vi är ute på gatorna och inte ens har pistoler som skydd för oss själva". "Vi blir attackerade för de tror att vi samarbetar med amerikanerna, men det är inte sant. Vi försöker bara skapa säkerhet i stan." En arbetsuppgift som är svår att utföra är att vara med på de räder som görs av de amerikanska soldaterna. Polismannen tycker mycket illa om det sätt som amerikanerna bryter sig in i folks hem, välter möbler, hånar de boende och visiterar och knuffar runt kvinnorna. De räder som skall utföras hålls hemliga in i det sista av amerikanerna som inte vågar lita på de irakiska poliserna. Det finns också klagomål på lönerna och att de fortfarande måste gå i sommaruniformer. (Jfr artikel från 1 juli "I hettan på en irakisk polisstation" finns i ARKIV längst ner på sidan")
SCHEHEREZADE FARAMARZI THE ASSOCIATED PRESS
2003-11-26 Vägen till Damaskus
För ett år sedan var det många som hade svårt att ta krigshotet mot Irak på fullt allvar. Nu är samma process på gång mot Syrien, många har svårt att ta krigshotet mot Syrien på allvar och ändå är hotelserna mer explicita än de var mot Saddam Husseins regim. Artikeln studerar hur den amerikanska retoriken utvecklats. När nu misslyckandet i Irak är ett faktum växer behovet av en syndabock. En del frön är redan planterade:'Hit forslade Saddam sina massförstörelsevapen', 'här gömmer sig Saddam och baathisterna', 'härifrån styrs upproret mot trupperna i Irak'. (Perfekta sanningar att servera en amerikansk opinion, som kanske än en gång kan imponeras och förbluffas över att så många kaniner kan finnas i en trollkarls hatt.)
Ian Williams - Foreign Policy in Focus
2003-11-26 USA betalar för fatala misstag
Irakiska medborgare har riktat över 10.000 skadeståndskrav mot amerikanska armén. USA betalar bara ut pengar för skador som orsakats utanför direkt strid där soldater agerat vårslöst eller felaktigt. Fram till 12 november hade ca $1.5 miljoner utbetalats. Värt att notera är dock att det USA-styrda rådet i Bagdad förbjudit irakiska domstolar att ta upp fall som riktas mot amerikanska eller allierade soldater eller utländska ämbetsmän i Irak. (Ännue ett exempel på att straffimmunitet för amerikaner tycks vara en stor grej för Bush-administrationen.)
Rory McCarthy - Guardian
2003-11-25 Militärplan gömt i ökensand
Amerikanerna hittade ett irakiskt militärflygplan helt nedgrävt i sanden som de här bilderna visar.
Okänd
2003-11-24 Folkmassa stenar döda amerikaner
Två amerikanska soldater i en bilkö blev attackerade och sköts ihjäl. En folkmassa slet sedan ut dem ur bilarna, kastade cementblock på kropparna och stal sedan den utrustning som fanns i bilen. Händelsen inträffade i staden Mosul som tidigare var ett av de lugnare områdena i Irak. I Bagdad blev ett plan tillhörigt DHL blev beskjutet med en missil när det skulle lända på Baghdad Airport, träffades i vingen och var mycket nära att krascha. Tydligen har amerikanerna inte full kontroll över flygplatsens närområde.
Rory McCarthy - Guardian
2003-11-21 'Operation Iron Hammer'- kraffulla skrämskott
'Operation Iron Hammer' eller kanske 'Operation Iron Hammer II' (eftersom Hitler redan använt namnet för attacker mot det sovjetiska elnätet 1943 och 1945) pågår för fullt. Amerikanerna visar sin eldkraft för att skrämma rebellerna. En journalist beger sig från Bagdad för att undersöka konsekvenserna. Ett bombmål bakom en bensinstation inspekterades, men enligt lokalbefolkningen hade de bunkrar som träffades där varit utrymda i månader och senast använts av amerikanerna själva. Senare på dagen hittar journalisten en gård där tre kor hade dödats. Allt tyder på att när amerikanerna inte vet vad de ska göra måste de göra någonting som syns och hörs. (OBS:för att läsa Salons artikel måste man stå ut med 10sek reklam)
Jen Banbury - Salon
2003-11-21 Demonstrationer smickrar Bush fåfänga
Queen Elisabeth, en kvarleva från den gamla världens imperium, välkomnar Bush, Den Nya Världsordningens kung. Bush fortsätter att hålla sina tal om frihet. Det finns många demonstranter på gatorna i London. Skribenten tvivlar på att det är rätt metod och citerar Tom Paine (am. frihetshjälte): "Ingenting smickar en Kungs fåfänga så mycket och ingenting stärker hans trots mer än upprepade protestupprop." Så vad kan vi i så fall göra nu, när den mulitlaterala världsordningen läggs i ruiner. Världen står inför den kraftiga utmaning som skapas av terrorister och Bushister. Behovet av ett nytt tänkande och en ny arkitektur har aldrig varit större; utmaningen är att skapa ett politiskt alternativ till den amerikanska maktens demontering av den internationella/multilaterala världsordningen.
Martin LeFevre - Scoop
2003-11-21 Pressfrihet med censur
Något börjar verka ruttet när det gäller pressfriheten i det nya Irak. Media har t.ex. fått en 'får göra' / 'får inte göra'-lista från styrande rådet. Det pressen inte får göra är att rapportera om återskapandet av Baath-partiet eller vidarebefordra Saddams tal. De två stora arabiska kanalerna al-Jazeera och al-Arabiya blir som straff förbjudna att rapportera under två veckor eftersom de rapporterat saker som inte får rapporteras, men detta innebär att styrande rådet samtidigt tystar sig själv eftersom de förlorar kanalerna. Visst finns det väl en ökad pressfrihet idag jämfört med under Saddam-regimen men Bremers utfärdade handlingsregler blir ett exempel på 'selektiv demokrati' där censuren fortfarande finns kvar.
Robert Fisk- Capital Times
2003-11-19 USAs mellanösternpolitik har en katastrofal inriktning
USAs mellanösternpolitik har en katastrofal inriktning och bygger på felaktiga antaganden. Några exempel: "De hatar oss för att de hatar friheten" - (Därmed anser sig USA fritt från allt ansvar för all alienation och ilska som skapas i regionen.) "De attackerar oss för att vi har varit svaga och obeslutsamma" - (Därmed blir det tillåtet för USA att använda övervåld för att framtvinga underkastelse). - "När arabvärlden demokratiseras kommer Palestina att förlora sin radikaliserande roll" - (Därmed blir fredsprocessen mindre viktig). Arabvärlden har gjort misstaget att inte utmana de neokonservativa krafterna i USA till en debatt där deras bisarra påståenden tillbakavisas.
Dr. James J. Zogby - Gulf Times
2003-11-19 En stad inringad i rakbladstråd
Staden Ajwa i utkanten av Tikrit har omringats av rakbladstråd, ingången skyddas av sandsäckar, betonghinder och skyttevärn. Bara de som har id-handlingar utfärdade av ockupationsmakten släpps ut ur staden. Amerikanerna i följe med utvalda journalister och fotografer har genomfört ett antal operationer de senaste dagarna, hus-till-husräder. Hus i staden har bombats med tunga satelitstyrda bomber. De vill visa världen och gerillan att de nu har blivit tuffa. Det är samma taktik som använts av Israel mot palestinierna. Nu har den börjat användas här trots att den visat sig vara kontraproduktiv och är kritiserad av det internationella samfundet och människorättsorganisationer. En polis i staden tror att detta bara kommer att göra motståndet ännu starkare. En amerikansk officer säger: 'Rebellerna ska inte kunna simma runt bland resten av befolkningen, så vi valde att göra Awja till ett akvarium så att vi kan se vilka som simmar omkring därinne'.
Phil Reeves in Awja - Independent
2003-11-17 Välkommen till USA!
En djup känsla av obehag griper tag i den som anländer till USA med ett muslimskt namn och 'mellan-östernutseende'. Landet har kapats av det högsta av alla amerikanska departement, 'the Department of Homeland Security'. Detta departement är inte ansvarigt inför någon, utom möjligtvis Gud...eftersom mannen som leder det och hans boss i Vita Huset tror att de uträttar Guds arbete. Även om ingen vet när hans rike kommer så har i alla fall John Ashcrofts rike redan kommit. Alla tvivlande Tomastyper kan uppleva det i sin fulla prakt vid alla passkontroller i USA. Här berättas bl.a om en general från Pakistan som inbjöds till USA av US Army. När han kom till JFK fick han ta av sig sina skor, gå runt i strumplästen och blev sedan visiterad som en brottsling. 'USA? - Aldrig igen'. Det verkar inte som om Bush-administrationen fattar hur mycket goodwill landet förlorar, alltmer för varje dag, genom dessa totalt okänsliga, dåligt genomtänkta och nitiskt genomförda rutiner.
Khalid Hasan - Daily Times (Pakistan)
2003-11-17 Bush undviker militärbegravningar
Kistorna får inte visas, och Bush själv har aldrig närvarit vid en militärbegravning. Detta har börjat irritera krigsveteranerna. "Det här landet har en lång historia där befälhavarna besöker sårade soldater, talar med de stupades familjer och närvarar på begravningar. Det har varit självklart", säger en veteran från första Gulfkriget och Bosnien, "...på kompaninivå, på divisionsnivå...det vanliga är att hedra soldaten, och det sätt du gör det på är att officiella representanter på hög nivå närvarar vid begravningen. Att presidenten inte närvarat alls är helt enkelt respektlöst."
Christopher Scheer, AlterNet
2003-11-17 USA kommer att göra en kursändring om Irak
USA är beredda att acceptera att deras trupper ställs under internationell kontroll, enligt Javier Solana, EUs chef för utrikespolitiska frågor. Arbetet med att inrätta en irakisk regering skall också påskyndas. USA vill undvika att ställas inför ett förödmjukande misslyckande i Irak. Den organisation som förefaller få den viktiga rollen är NATO. Hur FN skulle komma in i bilden är ännu ej klart, men det kan tänkas vara en viktig fråga för Tyskland och Frankrike.
Leonard Doyle and Stephen Castle - Independent
2003-11-16 Bush önskelista inför londonbesöket
Det är intressant att ta del av USAs önskelista inför Bush besök i London: --Diplomatisk immunitet för specialagenter och prickskyttar, (ville alltså slippa ansvar om de råkade skjuta ner någon av misstag.)--Stänga hela tunnelbanan -- Amerikanska stridsplan och Black Hawk helikoptrar svävande i luften över London -- Tillgång till de vapen som används på slagfältet som skydd mot upplopp -- Tillgång till en s.k mini-gun där ett skott kan döda dussintals personer. Dessa önskemål har tillbakavisats av britterna som lägger ansvaret på Londonpolisen men har lovat att skapa en totalt steril zon runt Bush.
Martin Bright - Observer
*********
***********************************
1 OKT-15 NOV ARKIV
Irak under ockupation
1 AUG-30 SEP ARKIV
Irak efter Saddam Hussein II
24 APR-30 JUL ARKIV
Irak efter Saddam Hussein I
20 MAR-24 APR ARKIV
Irakkriget
11 FEB-19 MAR ARKIV
Upptakt till krig
2003 CITAT
Iraksidans samlade citat
********************
Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Staff Sgt. Justin Fontaine, 27, with wife Joanne, is upset that his enlistment was prolonged.
God bless us, each and everyone
Julen kom tidigt i år
Saddam gripen
Soldaten tycks i alla fall säga grattis
Bush med falsk kalkon
The Hardest Farewell Six-year-old Melissa Gorba nestles into her father's side as he receives deployment orders at the Kent Armory in Kent, Wash. Members of the 81st Armor Brigade, including 3,200 members of the Washington Army National Guard, said goodbye to their families Wednesday and reported to Fort Lewis for training after being activated Nov. 15 (Wednesday, November 19, 2003)
civilians, their plight in this conflict all but ignored by the U.S. commercial press, have paid a price unimaginable to most Americans. (Photo: Ruth Fremson)
Protesters against the state visit by U.S. President George W. Bush march through London, November 19, 2003. Protesters made their way through London on Wednesday demonstrating against the U.S. president's visit to Britain. REUTERS/Paul McErlane
Representatives of the Stop the War Coalition hold up bundles of petitions calling for the state visit of U.S. President George W. Bush to be called off, before handing them in to Prime Minister Tony Blair's official residence in London's Downing Street, November 17, 2003. Armed police turned the British capital into 'Fortress London' on Monday on the eve of Bush's visit. REUTERS/Peter Macdiarmid
FLER BILDER -->
Länkar
Bushwatch
Crisispapers
Cursor
ElectronicIraq
Foreign Policy in Focus
NewsNow
Ockupation Watch
The Progressive
Rational Enquirer
'Shallow Throat'
Tom Paine
thruthout
Baghdad burning(blog)
Billmon
Bob´s links and rants
A Berkeley Economist against Empire
Dear Raed
Phil Carter (blog)