Home/Irak Kontakt: iraksidan@gmail.com
Cost of the War in Iraq
(JavaScript Error)
Statistik över
dödade koalitionssoldater

Irak efter Saddam Hussein II

Events during the past two years have set before us the clearest of divides: between those who seek order, and those who spread chaos; between those who work for peaceful change, and those who adopt the methods of gangsters.
(George W Bush, tal till FN 23 september, utan ironi)

Datum Rubrik Beskrivning
NORDKOREA
Nyhetslänkar: Uppdaterad 3 november
------------
-------------------------------------------------------------------------------
2003-09-29 Fördjupat resonemang om den dödade tigern på Bagdad Zoo
Jfr. notisen från 2003-09-23
GARY LEUPP-Counter Punch
2003-09-29 Att leva i det ockuperade Bagdad
När amerikanerna talar om säkerhet i Irak, talar de om sin egen säkerhet. Den irakiska befolkningens säkerhet tycks ligga långt ner på agendan. Vardagslivet innebär stora problem för den irakiska befolkningen och de förstärks av ockupationsmakten. Dålig säkerhet, ineffektiv och frånvarande regering, arbetslöshet, ständig skottlossning som kan drabba vem som helst, tusentals godtyckliga arresteringar med fångar som förs till okända platser på obestämd tid. Dessa svårigheter läggs ovanpå ett djupt splittrat och ekonomiskt utarmat Irak, efter decenier av krig och sanktioner.
Eman Ahmed Khammas, International Occupation Watch Center
2003-09-26 Israel ska lära USA soldater hantera ockuperad befolkning
Ett pedagogiskt material som Israel tagit fram, om hur man arbetar med en fientlig befolkning, har blivit intressant för den amerikanska armén. Utbildningsmaterialet har använts för att utbilda de trupper som ockuperar Västbanken och Gaza. Att Amnesty kraftigt kritiserat den israeliska armén för att kränka den palestinska befolkningens mänskliga rättigheter verkar inte avskräcka amerikanerna.
Matthew Rosenberg ASSOCIATED PRESS
2003-09-24 Baghdad burning: Irak till salu
De feta kontrakten och dollarmiljarderna som hamnar i de stora företagens fickor. De irakiska entrepenörerna får i princip ingenting. LÄS webloggen för den 24 september.
Riverbend blog
2003-09-24 Koffi Annan:Förebyggande anfall kan leda till en laglös värld
Koffi Annan talar i FN några timmar före Bush.'Att använda militär makt mot terroristgrupper kan skapa mer terrorism och förebyggande anfall kan leda till en laglös värld där nationer attackerar varandra'. 'Terrorism kan bara besegras om vi agerar för att lösa de politiska grälen och de långvariga konflikter som skapar stöd för den.' Utan att nämna USA vid namn sa han att nationer var vilseledda om de trodde att militära handlingar kunde leda till ett slut på terrorism.
Caroline Overington, Sydney Morning Herald
2003-09-23 US soldat skjuter tiger på Bagdads Zoo
Två fulla amerikanska soldater går till djurparken. Den ena skall mata tigern och sticker in handen i buren. Tigern gör vad tigrar brukar göra - biter soldaten i handen. Den andra amerikanska soldaten skjuter då tigern med tre skott i huvudet . Det var dock omöjligt att nå amerikanska arméns talesman eftersom telefonen varit ur funktion i tre dagar.
SABAH JERGES, Associated Press Writer
2003-09-23 Tala inte till de amerikanska soldaterna
Ahmad, 23, student från Jordanien, kom ut från sin lägenhet på Haifa-gatan på lördagsmorgonen. Han skulle ta en taxi men kom för nära en amerikansk kontrollpunkt -"Stick härifrån", säger en soldat."Tala inte till mig så där, jag är inte din slav", svarar Ahmad. - "Är du inte?" hånade soldaten. Ahmad svalde betet och svarade tillbaka. Utgången var given. Han blev arresterad. Han hölls fången i en humvee i två timmar, blev sedan förd till Baghdad Airport. En tolk säger till honom -"Är du tokig? Tala aldrig med de här människorna, vad de än säger till dig." Efter ett antal timmar i fångenskap släpps Ahmad. Röda Korset bekräftar att mer än 20.000 personer har arresterats i Bagdad de senaste månaderna. Det finns ingen möjlighet att hålla ordning på alla fallen. Det finns inga fungerande domstolar och domare. Amnesty har redan pekat på fall av tortyr. Ett okänt antal irakiska civila har skjutits ner av sökpatruller. Bagdadbor tar för givet att amerikanska soldater nu fritt kan skjuta civila i vilken bil som helst om de på minsta sätt skulle kunna betraktas som misstänkta.
Pepe Escobar, Asia Times
2003-09-22 McArmy går i krig
Rumsfeld hade en fantasi om 'snabbkriget' och ignorerade historien och råd från ärrade generaler. Han började driva Pentagon efter principer som bättre passar frachise-företag för snabbmat än för den komplexa uppgiften att bygga en nation. Det är inte enbart Rumsfelds fel. Utvecklingen har pågått under 1990-talet. Peter W. Singer vid Brookings använder termen PMF- Privatiserade Militära Firmor för att beteckna det växande antalet företag som erbjuder tjänster länkade till krigföring. Misslyckandet i Irak ställer George W Bush inför ett ideologiskt dilemma. Bush har ju med nästan religiös iver förfäktat privatisering och fritt företagande. Men de som gynnats i samband med irakkriget är monopolistiska bolag av det slag som underminerar fri konkurens. Det finns republikanska väljare som inte kommer att gilla den här utvecklingen. Vänsterns kritik mot irakkriget har fokuserat på administrationens uppenbara mål, att få kontroll över oljefälten och uppdelning av landet i domäner som styrs av olika bolag. Det kan dock finnas skäl att kritiskt granska själva krigsmaskinen där viktiga funktioner utkontrakterats så att McArmy har skapats. (För att få läsa artikeln gratis måste man stå ut med en stunds reklambudskap)
David Morse - Salon
2003-09-22 Minns ni Yegor Gaidar?
Gaidar var Rysslands premiärminister under Boris Jeltsin. Han tillhörde tillsammans med Anatoly Chubais en grupp som ryssarna kallade 'S:t Petersburgs-maffian'. Deras politiska vision var att krossa staten och skapa ett nyliberalt laissez-faire-paradis. De använde skumma, nördiga teorier som kom att diktera miljoner ryssars öde. På grund av sin bakgrund och sin framfart kom tre ord att bli de mest fruktade i Ryssland nämligen Harvard-tränad Ekonom. De skapade en ekonomi som var en grym parodi på kapitalismen. Lenin predikade kommunism men skapade diktatur. Gaidar och hans kompisar predikade laissez-faire-ekonomi men skapade en bolagsoligarki där staten tog marknadens plats. Rysslands rikedomar stals från befolkningen och gavs till maffian och utländska intressen. Nu har L Paul Bremer III inbjudit Gaidar till att assistera med utvecklingen av Iraks ekonomi i övergången efter kriget.
Matt Taibbi - New York Press
2003-09-22 Förlängd tid i Irak, demoraliserar reservister
Den amerikanska arméns beslut att låta reservisterna stanna ett fullt år i Irak, kan innehbära konsekvenser för framtiden. Detta innebär att en soldat med den här typen av kontrakt måste vara iväg från familj och civil anställning i 14- 16 måndader. Den som väljer att vara i arméns reserv måste kunna balansera familje- och yrkesliv med det militära engagemanget. Ju längre tid och ju oftare armén kräver att soldaten ställer upp ökar risken att det militära engagemanget blir en nackdel som inte kan kompenseras. Det borde skapa svårigheter att rekrytera reservister framåt i tiden.
MARK L. KIMMEY- N.Y.times
2003-09-19 Läs Baghdad burning weblog
En kvinna i Bagdad har en weblog, där hon beskriver livet i Bagdad. Hon skriver på en otroligt bra engelska. Idag 19 september berättar hon om när amerikanerna gör sina räder. LÄS!
Baghdad burning
2003-09-19 En soldat fylld av tvivel
Det finns bara en sanning och den är att amerikaner dör. Män och kvinnor i den amerikanska armén utsätts för 10 - 14 attacker om dagen. Antalet döda stiger, och det finns inget slut på kriget i sikte. Jag trodde en gång att jag tjänade ett syfte - "att upprätthålla och försvara USAs konstitution". Jag tror inte längre på det; Jag har förlorat min övertygelse liksom min beslutsamhet. Jag kan inte längre rättfärdiga min tjänstgöring här som baseras på halvsanningar och rena lögner.
Tim Predmore (usa soldat), Guardian
2003-09-17 Medlemmar i styrande rådet kräver ett snabbt slut på ockupationen
Fem viktiga medlemmar av det styrande rådet i Irak, som tillsatts av USA, vill ha ett snabbt slut på ockupationen. De vill också att mer makt skall överföras till den 25 man starka församlingen. Ahmed Chalabi säger att steg måste tas för att återge irakierna nationens suveränitet. Dessa framstötar skapar nya problem för Washington.
Rajiv Chandrasekaran -Washington Post
2003-09-15 USA:s massaker på irakiska poliser
Robert Fisk har besökt platsen i Fallujah där amerikanska soldater under 1 1/2 timmes skottlossning dödade tio irakiska poliser och sårade ytterligare fem. I ett sjukhus som låg i skottlinjen hävadar irakier att en läkare dödades och fem sjuksköterskor kom till skada. Tyvärr blir inte Fisk insläppt så han kan inte verifiera uppgifterna. Kroppsdelar från kroppar som sprängts finns kvar på platsen. När reportaget skrevs 18 timmar efter händelserna kan USA fortfarande inte lämna någon information om det inträffade. Det är otroligt märkligt att amerikanerna dödade så många av de polismän som de så väl behöver.
Robert Fisk - Independent
2003-09-13 Varför vet vi så lite?
Det har skrivits otroligt mycket om terroristdåden den 11 september, men egendomligt nog är många viktiga frågor fortfarande obesvarade. Här listas ett antal av dessa. Klart läsvärd.
WILLIAM BUNCH Philadelphia Daily News
2003-09-10 Mexicaner och Latinos sätts in i frontlinjen i USAs krig
Amerikanska armén börjar få ont om folk och vänder sig därför till den latinamerikanska gruppen, där många män är drabbade av arbetslöshet och saknar studiemöjligheter. 37.000 personer utan amerikanskt medborgarskap (de flesta 'latinos') har rekryterats. De kan ansöka om medborgarskap samma dag som de rekryteras. Antikrigsgrupper tycker att detta är en cynisk exploatering av fattiga män som ställs upp för att bli kanonmat. Arméns rekryterare åker även över gränsen till Mexico för att rekrytera soldater.
Andrew Gumbel -Independent
2003-09-10 Tusentals amerikanska soldater tas hem av medicinska skäl
Amerikanska armén är ganska förtegen om orsakerna till varför ca. 4500 soldater tagits hem sedan irakkrigets inledning av orsaker som inte är relaterade till fysiska skador. Ett allvarligt symtom som många drabbats av är svårartade lunginflammationer. Spekulationer förekommer om att utarmat uran eller det anthrax-vaccin som används kan vara hälsovådligt.
James Conachy, World Socialist Web Site
2003-09-10 Shia-muslimsk milis patrullerar
Shiitiska milisgrupper har blivit verksamma i Bagdad och städer i södra Irak efter bomben i Najaf som dödade 83 personer, med syftet att skydda befolkningen. De amerikanska styrkorna har bett shiiterna att dra tillbaka sina styrkor eftersom det är deras uppgift att sörja för säkerheten. Shialedarna säger att eftersom ockupationsmakten misslyckas med uppgiften faller den på dem.
Neftegaz.ru
2003-09-09 USAs regering är fientlig mot Al-Jazeera
En transkriberad intervju som CNN håller med terroristexperten ERIC MARGOLIS. Han ombeds kommentera arresteringen av journalisten Tayssir Alouni i Spanien. Alouni är en av Al-Jazeeras färmsta medarbetare. Margolis tycker att mycket talar för att USA medvetet driver en aggressiv och fientlig politik mot Al-Jazeera, som brukar kallas Mellanösterns CNN och som är en av få oberoende rapportörer från denna världsdel. USA har klagat över att Al-Jazeera inte följer 'partilinjen' och säger obekväma saker. Amerikansk flygvapnet har bombat Al-Jazeeras kontor i Basra, Bagdad och Kabul. Och har redan en gång varit nära att döda Alouni. Mycket tyder på att USA har dragit i trådarna för att få Alouni arresterad med en terroristanklagelse. Margolis tror inte på denna anklagelse.
CNN
2003-09-08 De amerikanska företagen ute efter jättevinster på återuppbyggnad
En irakisk ingenjörsfirma blev ombedda att lägga ett anbud på reparation av en skadad bro i utkanten av Bagdad. De undersökte skadorna, insåg att det inte var alltför omfattande men det skulle bli dyrt. Efter att ha gjort de konstruktionsberäkningar som krävdes lade de sitt bud $300.000. Men tyvärr gick kontraktet till en amerikansk firma och till ett helt annat pris, $50.000.000. Detta i ett läge när många av iraks högutbildade ingenjörer går utan jobb.
Riverbend blog
2003-09-08 Civila offer rapporteras inte längre
Farah Fadil blev bara 18. Hon dödades av en amerikansk soldat som slängde in en handgranat i hennes lägenhet i stadsdelen Mahmudiya i Bagdad (medelklassområde). Hennes ben hade slitits sönder. Hennes händer hade perforerats av granatsplitter, när hon försökt skydda sitt ansikte. Enligt boende i området och den lokala polisen gjorde amerikanerna en räd klockan ett på natten. Utan förvarning började de slå in dörren till lägenheten där Farahs familj bodde. Familjen blev panikslagen och trodde att tjuvar höll på att bryta sig in. Farahs 13-årige bror tog då ett av sin pappas gevär och avlossade några skott för att skrämma bort tjuvarna. Skotten tycks ha skrämt de amerikanska soldaterna. En vild eldgivning börjar. Journalisten som besöker platsen kan bara se en oerhörd massa kulhål som avlossats från amerikanerna. Inga kulor tycks ha gått åt andra hållet. Det mest anmärkningsvärda är att händelsen inte har dokumenterats av amerikanerna trots att polisen i Mahmudiya berättar att amerikanska militärpoliser avlämnat de döda kropparna morgonen efter. Enligt Röda Korset brukar amerikanerna inte rapportera civila dödsoffer vid de räder de genomför. Det verkar som om USAs ambition att vinna 'the hearts and minds of the Iraqui people' får allt lägre prioritet.
The Observer
2003-09-05 Human Rights Watch rapport om Afgahnistan
Brotten mot de mänskliga rättigheterna i Afghanistan begås av soldater och krigsherrar som fått sin makt av USA efter talibanernas fall år 2001. Dessa män har tagit kontrollen över landet utanför Kabul. Läget tycks dessutom förvärras successivt. Kidnappningar, rån, utpressning och våldtäkter begås av krigsherrarnas milis. Situationen är så allvarlig att de flesta kvinnor och flickor är fångar i sina hem.
Human Rights Watch
2003-09-05 'Kemikalie-Ali' bör ställas inför rätta
Ali Hassan al-Majid som i världspressen brukar kallas för 'Kemikalie-Ali' bör ställas inför domstol tycker Human Rights Watch. Mannen anses vara ansvarig för mordet på 100.000 kurder 1988. Han ledde också kampanjen mot det shiitiska upproret 1991 och förföljelsen av den arabiska befolkningen i träsklanden. Det är viktigt för alla dem i Irak som drabbades av Ali Hassan al-Majids förbrytelser att rättvisa skipas. En rättsprocess skulle dock kräva stöd från det internationella samfundet där expertis finns. Men tyvärr USA och dess koalitionspartners har hittills inte agerat med någon kraft i frågan. De har inte säkrat de bevis som funnits i påträffade massgravar, utan dessa har förstörts. De 37 medlemmar från Saddams regering som nu sitter fångna har inte fått tillgång till någon juridisk hjälp. Uppfattningen om amerikansk rättsprocess solkas ner och börjar mer likna den mer primitva varianten 'segrarens hämnd'.
Human Rights Watch
2003-09-05 USAs ledarskap är av tredje världen-klass
Nu har till och med IMF (Internationella Valutafonden) kritiserat USA och uttryckt bekymmer över att USAs budgetunderskott över de kommande åren väntas stiga till $550 miljarder (4 BILLIONER! sv. kronor). USAs lånebehov kommer att bli stort. Den amerikanska staten kommer att suga upp pengar båder från hemma- och världsmarknaden för att upprätthålla sin krigspolitik. Utrymmet för privata investerare att kunna låna pengar till rimlig ränta kommer att minska. Samtidigt kommer också produktiviteten att minska eftersom de amerikanska företagen ambitiöst minskat sin personal och utkontrakterat sin produktion till utlandet. Dessutom är USAs förfallande infrastruktur ett växande problem. Redan 2001 gjorde den amerikanska organsationen för civilingenjörer (ASCE) en utvärdering av kvalitén på vägar, broar, skolbygnader, vattensystem och elnät. Deras betyg blev lågt och de bedömde att behovet av investeringar i denna infrastruktur är mycket stort, $1,3 Billioner (ca 9 BILLIONER sv. kronor). Bush ledarskap kritiseras hårt i denna artikel.
JOHN STANTON - Counter Punch
2003-09-04 Nu skyller vi på 'utländska terrorister'
Den propaganda som nu serveras från Pentagon och amerikanska medier är 'att mängden utländska terrorister ökar i Irak'. Det är ett bra sätt att blanda bort korten och förvandla det olagliga Irakkriget till det mer legitima 'kriget mot terrorn'. Men påståendet att det skulle välla in terrorister i Irak är inte särskilt trovärdigt. Även om Irak har en mycket lång landgräns så är vägarna in i Irak relativt lätta att kontrollera. De är få, går genom öknar och inget av grannländerna skulle i nuläget vara intresserat av att understödja terrorister. Ett land som Iran skulle ha mycket effektivare medel att ta till än att stödja terrorister. En ayatollah skulle kunna utfärda en fatwa mot de amerikanska ockupanterna som ayatollah Komeini gjorde 1980. Dagen efter brändes den amerikanska ambassaden ner i Pakistan. Sanningen är nog den att det finns tillräckligt med människor i Irak som är motiverade att bekämpa ockupationen, men det skulle se illa ut att erkänna att USA nu har fullt upp med att bekämpa irakiska medborgare. Det kan också vara bra att inplantera begreppet 'utländska terrorister' för framtida bruk. När de neo-konservativa i USA bestämt vilket land som skall bli nästa anfallsmål är det bara att säga att terroristerna kommer från just det landet.
PAUL de ROOIJ -Counter Punch
2003-09-03 Ansvaret faller tungt på ockupanterna
Abdel-Aziz Al-Hakim höll ett hyllningstal i Najaf till sin mördade bror. "Ockupationsmakten är ytterst ansvarig för det blod som spillts i den heliga staden Najaf, Al-Hakims blod och blodet från de troende som var närvarande nära moskén." "Irak skall inte vara ockuperat och ockupationsmakten ska lämna landet så att vi kan bygga Irak efter Guds vilja". Abdel-Azis Al Hakim är medlem i det styrande rådet och en inflytelserik man hos den shiitiska befolkningen.
Naseer Al-Nahr, Asharq Al-Awsat
2003-02-09 Ayatollah Hakims sorgetåg och ny bomb mot polisstationen i Bagdad
Stora kraftfulla bombdåd har utförts mot Jordaniens ambassad, FN och mot den moderata shiitiske ledaren Hakim. Medan Hakims anhängare i hundratusental deltar i sorgeprocessionen i Najaf utförs ytterligare en stor sprängning, Nu mot polisstationen i Bagdad. Frågan är vem som är skyldig. Al Quaida som i Irak representeras av en grupp som heter Ansar al-Islam förnekar bestämt. "Vi är hindrade av vår tro att välja sådana mål för våra attacker." I natt kom ett ljudband och en person som säger sig vara Saddam Hussein förnekar all inblandning i bombdåden.
Tarek al-Issawi, AP
2003-09-02 Fångar fisk på morgonen och amerikaner på kvällen
Intervjun med den här irakiske mannen speglar en motståndsman som mest liknar en partisan från andra världskriget. Han är varken islamist eller Saddam-anhängare. Han gick in i motståndsrörelsen efter att USA gjort en eftersökning i hans bostadsområde, satt handbojor på oskyldiga män och vidrört kvinnorna på ett oanständigt sätt. Sedan dess tycker han att amerikanerna trots att de säger sig bekämpa terrorism själva utför sådanda handlingar och frågar sig: "Kan de inte ockupera oss utan att behöva förnedra oss?" Han hade varit fullständigt skräckslagen de första gångerna när han var med och attackerade amerikanerna med raketdrivna granater. "Men då visste vi inte vad det skulle innebära, men vi har upptäckt hur fega de är, de vågar inte förfölja oss."
Niko Price, The Scotsman
2003-08-28 Vad gjorde USAs ledare den 11 september 2001?
Den här sammanställningen är ambitiös, intressant och väcker massor av frågor.(Kolla runt på sajten det verkar finnas massor med intressant material.)
Paul Thompson, center för cooperative research
2003-08-27 USAs Gulag - Camp Cropper

Gordon Thomas, American Free Press
2003-08-27 Röda korset minskar sin personal i Irak
Säkerheten är så dålig att Röda Korset beslutat att minska sin närvaro i Irak. Sammanstötningar mellan turkmaner och kurder har ägt rum den senaste tiden i norra Irak. Det finns även motsättningar mellan shia-muslimska grupper där en ledare utsatts för ett bombattentat. Dessa komplikationer har ytterligare försämrat säkerhetsläget. En turkomansk ledare har bett Turkiet om militärhjälp. "USA har lovat fred och demokrati men har inte brytt sig om turkmanerna och inte skapat någon fred".
Jamie Wilson in Baghdad, Guardian
2003-08-27 Kostnaderna drar iväg
De pengar som USA har anslagit för att betala löner till tjänstemän i Irak håller på att ta slut. George W Bush har lovat att ge ockupationsmyndigheten de medel som krävs för att stabilisera landet. Därför lär han bli tvungen att begära tilläggsanslag på ca 20 miljarder SEK. Detta är i nuläget politiskt obekvämt.
Adam Entous, Reuters
2003-08-25 Ett krig utan slut?
Brittiska soldater är dödade, FN-byggnaden ligger i ruiner, sabotage mot oljeledningar och vattenförsörjning. Ingen kan längre hävda att ockupationen skapar fred och demokrati. Det står helt klart att USA och dess allierade är konfronterade med ett hänsynslöst och organiserat motstånd mot ockupationen. Dessa bakslag för ockupanterna kommer samma vecka som de lyckats gripa ytterligare några av Saddam-diktaturens toppfigurer. Men vad betyder dessa gripanden idag när agendan har ändrats av dem som bombade FN-byggnaden och visar att ockupationen håller på att förvandlas till en ohygglig mardröm.
Justin Huggler- Occupation Watch
2003-08-23 Just Four Moms from New Jersey
Fyra änkor efter 11 september har ägnat sina sorgeår att undersöka vad som egentligen hände. Vad visste USAs säkerhetsorgansiationer? Varför gjorde de ingenting? Varför fortsatte Rumsfeld sin pågående säkerhetsgenomgång trots att två plan redan kraschat i WTC? Och vad gjorde George W Bush vid denna tidpunkt?
Gail Sheehy - New York Observer
2003-08-23 Instruktioner till USAs tv-media
TV-bolagen får instruktioner från högre ort. Dessa talar om vad som får/inte får sägas.En mellanchef på något av de stora bolagen läcker dessa uppgifter till TBRnews. De läggs ut på nätet och finns att läsa här!. (Verkar trovärdigt. Bekräftar vad som länge misstänkts. De stora tv-bolagen har blivit en mekanisk papegoja för viktiga intressen och har övergivit sin kritiskt granskande uppgift).
TBRnews
2003-08-21 Ingen går säker
Finns det någon FN-medlem som nu funderar över att sända en fredsbevarande styrka till Irak nu? Männen som attackerar den Amerikanska ockupationen må vara hänsynslösa men de är inte dumma. De vet att Bush börjar bli desperat- han kanske t.o.m. skulle kunna tänka sig att be Säkerhetsrådet, som han avskyr, om hjälp - för att minska USAs militära förluster i Irak. Men gårdagens attack mot FN-högkvarteret har slagit igen dörren och stängt flyktvägen. Attacken bevisade att ingen utländsk organisation, ingen hjälparbetare, ingen affärsman kan vara i säkerhet under amerikansk ockupationsmakt. Paul Bremer, USAs pro-konsul, skulle vara en 'anti-terroristexpert'. Sedan han anlände till Irak har han fått se mer 'terrorism' än han kunnat drömma om i sin värsta mardröm, utan att kunna göra något åt det. Sabotage mot pipelines, vattenförsörjning, attacker på amerikanska och brittiska trupper och irakiska polismän, och nu bombningen av FN-högkvarteret. Vad kommer härnäst? Amerikanerna kan rekonstruera ansiktena på Saddams två döda söner, men de kan inte rekonstruera Irak.
Robert Fisk The Independent Digital UK
2003-08-20 Är George W Bush en idiot eller en lögnare?
Frågan har uppstått efter ett uttalande George W Bush gjorde den 25 juli. Han hävdar då att orsaken till kriget var att Irak inte tillät några vapeninspektioner!?. Frågan utreds i artikeln och kommer till slutsatsen att oavsett svaret på frågan är Mr Bush olämplig för sitt ämbete.(En uppgift i artikeln är felaktig: Bush uttalande gjordes den 14 juli http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/07/20030714-3.html. Märk! Uttalandet gjordes sist i presskonferensen och följdes av ett Thank you)
John V. Whitbeck - Arab News
2003-08-19 Insiders i USA kände till 11 september i förväg
Vilka var det som kände till den förestående katastrofen den 11 september? Vilka tog tillfället i akt att tjäna pengar på det som skulle ske? Allt tyder nämligen på att några rika investerare med kontakter hade denna information. Några dagar innan förekom stora spekulationer i att flygbolag, försäkringsbolag och turistindustri skulle tappa i värde. Ännu mer bestickande är att denna handel också drabbade de bolag som hade kontor i WTC. (Läs relaterande länkar i artikeln- det är rätt kusligt)
Heather Wokusch
2003-08-15 Förebyggande krig - Det grövsta brottet
Noam Chomsky sammanfattar läget
Noam Chomsky - Le Monde diplomatique
2003-08-15 Klantigheten vid makten
Ockupationen administreras av CPA (Coalition Provisional Authority) dvs. 'Koalitionens Tillfälliga Myndighet' men namnet är helt missvisande. USAs koalitionspartners som England, Italien eller Japan har inget inflytande, den lär finnas kvar under lång tid och den kan inte utöva någon myndighet utanför sitt eget palats eftersom den knappast kan kommunicera med yttervärlden. Mobiler och e-post fungerar inte, att boka ett möte med någon på CPA är extremt svårt, och att komma in i palatset utan en bokning är omöjligt. 'Det styrande rådet' som skulle bli en typ av irakisk regering som skulle utarbeta en konstitution och organisera ett val framåt i tiden har inte kunnat utse en ledare, efter två veckor utsåg man nio presidenter som var och en skall sitta en månad enligt ett rotationsschema. De skulle alltså turas om att vara 'månadens president'. Vägspärrar och kontrollpunkter fungerar dåligt. De tillämpar den enkla regeln 'först i kön betjänas' vilket fungerar utmärkt i vissa situationer, men mycket dåligt t.ex på Bagdads flygplats. Resenärer, bussar fylld med anställd personal, lastbilar med byggmaterial och transporter med is samsas i en enda kö. Resenärer missar sina plan, isen smälter osv...Den enda allmänna inrättning som fungerar idag är den Bagdads zoo. Där är gräset grönt, vattnet flyter och kvinnor och barn kan promenera omkring. Bagdads Zoo är en oas i en värld av totalt kaos.
Michael Jansen - Jordan Times
2003-08-15 Amerikaner skändar shiitisk symbol
Amerikanerna använde en helikopter för att slita ner en flagga från ett kommunikationstorn i Sadr-city (stadsdel i Bagdad 2 miljoner invånare). Flaggan är en viktig symbol för den s.k Mehdi-armén med 10.000 anhängare i Sadr-city och symboliserar 'den gömda Imamen' en mytisk figur i deras tro. Flaggskändningen ledde till en protestdemonstration och amerikansk trupp på marken öppnade eld mot folket när de blev beskjutna. 1 man dödades enligt amerikanerna medan shiitiska präster säger att dödsoffret var en 10-årig flicka. US-army har bett om ursäkt, men det räcker inte; de shiitiska prästerna vill att de amerikanska soldaterna ska dra sig ur Sadr-city inom 24 timmar och inte återvända.
DREW BROWN - Knight Ridder
2003-08-15 Utarmat uran
Soldater stationerad runt flygplatsen i Bagdad har insjuknat med mystiska symtom. 'Ovana vid klimatet', säger Pentagon. Misstanken växer dock att sjukdomarna orsakas av utarmat uran som användes när Bagdads flygplats bombades. Brittiska källor har uppgivit att fem ggr mer utarmat uran användes i Irak-kriget än i Gulfkriget 1991 då 350 ton användes.
2003-08-15 Att vara kommenderad i Irak på obestämd tid
Ingen vet längre hur långt uppdraget blir i Irak. Det skapar en extrem psykisk påfrestning på de amerikanska trupperna. Ingen kan lova något längre. Vem skall ersätta dem?
Jeff Danziger Los Angeles Times
2003-08-15 Det finns ingen rättssäkerhet i Irak
Civila irakier hålls fångna utan att vara anklagade för något och utan att bli förhörda. Det gäller inte bara vuxna, även barn kan hållas fångna i veckor. Artikeln berättar om en pojke 11 år gammal som hölls fången i 24 dagar. En man hölls fången i 66 dagar, ingen gång blev han förhörd. Ett straff (för vad?) utan rättegång helt enkelt. USA-trupperna kan inte hantera listor med arabiska namn, anhöriga kan inte få någon information. Förhållandena i lägren där de hålls fångna är vidriga.
Jonathan Steele-Guardian
2003-08-14 En dokumentär om Bagdad-familj
En kanadensisk dokumentärfilmare, Sacha Trudeau, bodde hos en familj i Bagdad under kriget och skapade en dokumentärfilm 'Embedded in Bagdad'. Premiär i Kanada 7 september.
Maureen DePatie CanWest News Service
2003-07-31 Leo Strauss och Bedrägeriets filosofi
Viktiga personer nära Bush som Wolfowitz och Shulsky ('Special plans') har studerat för Leo Strauss på universitetet i Chicago. Denna filosof är mycket populär hos de nykonservativa i USA. Här är grundstenarna i Strauss filosofi: 1. BEDRÄGERI; Det är nödvändigt att använda bedrägliga metoder i politiken. Ett samhälle skall vara hierakiskt och skall delas mellan en elit som leder och massorna som inordnar sig. Men till skillnad från en elitist som Platon anser Strauss att de som är bäst lämpade att leda är de som inser att det inte finns någon moral. Den överlägsne skall styra över den underlägsne. För att kunna hålla övertaget krävs ett visst mått av 'bedrägeri' och undanhållande av sanning. Folk får veta vad de behöver veta, det är allt. Eliten kan hantera att det inte finns någon moral, men det skulle vara förödande för massorna och skapa nihilism och anarki. 2. RELIGION; Strauss avskydde sekulariserad demokrati. Religionen skulle användas som ett medel för att skapa en moralisk lag för att hålla massorna på plats. Det religiösa synsättet skulle gälla massorna men inte eliten själv. Hyllandet av religionen kan ses som ett välvilligt bedrägeri. Därför är amerikas nykonservativa för religionen även om de inte tror på den själva. 3. AGGRESIV NATIONALISM; Mänsklighetens aggresiva natur kan bara kontrolleras av en kraftfull nationalistisk stat som enas mot en gemensam fiende. Strauss trodde inte på en bestående fred utan på ett bestående krig.
Jim Lobe, AlterNet
2003-07-31 Att välja information
En speciell underättelsetjänst skapades i Pentagon av Paul Wolfowitz för att samla information om Iraks massförstörelsevapen och kopplingar till al Quaida. Organisationen inhystes i Pentagon’s Office of Special Plans, och stod i rivalitet både med CIA och Pentagons militära underrättelsetjänst DIA. Enligt Rumsfeld var målet för 'Special Plans' arbete att 'att lägga data under mikroskopet för att avslöja det som den vanliga underrättelsetjänsten inte kan se'. Deras arbete tycks ha styrts av en rad önsketänkanden och har förlitat sig på bl.a på irakiska avhoppare med speciella intressen t.ex Chalabai (misstänkt för en jättlik bankförskingring i Jordanien).
SEYMOUR M. HERSH - New Yorker
*********
***********************************
24 APR-30 JUL ARKIV
Irak efter Saddam Hussein I
20 MAR-24 APR ARKIV
Irakkriget
11 FEB-19 MAR ARKIV
Upptakt till krig
********************
Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Nu kan ni få stödja oss
Brittisk rapport om iraks massförstörelsevapen
Demokrati i Irak; ett problembarn för Bush
4 år till?
Sörjande den mördade ayatollahn i Najaf
Over the past month thousands have gathered in Kufa, outside the Shiite holy city of Najaf, for Friday prayers led by Moqtada Sadr, an anti-occupation cleric.
USA behandlar radioaktiva ämnen nonchalant. Greenpeace måste agera.
FLER BILDER -->
Länkar
Bushwatch
Crisispapers
'Shallow Throat'
NewsNow
Ockupation Watch
Rational Enquirer
Tom Paine
thruthout
Soldatblog
Baghdad burning(blog)
Dear Raed
Billmon
Bob´s links and rants
A Berkeley Economist against Empire