Invasionen och ockupationen av Irak inleddes den 20 mars 2003

Nyheter om Irak

"We are relying on the Chinese government to continue to buy our debt"
(Hillary Clinton, in China feb 2009)

Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Cost of the War in Iraq:
(JavaScript Error)
xml-button

2008-12-17

Fem orsaker till finanskrisen

Joseph E. Stiglitz - Vanity Fair

Finanskrisen kommer förr eller senare att ebba ut. En analys av vad som gick snett är absolut nödvändig och för att kunna bestämma en framtida ekonomisk politik är det viktigt att historiskrivningen blir riktig. Nobelpristagaren Joseph E. Stiglitz ser fem orsaker till kraschen. 1:ORFÖRANDEN FICK SPARKEN. Stiglitz är mycket kritisk den politik som Alan Greenspan fört under sin tid som ledare för den amerikanska centralbanken. Greenspan tillsattes av Reagan som ville ha en chef för Fed som trodde att de finansiella marknaderna fungerade bäst om de avreglerades. Den tidigare ordföranden Volcker fick sparken och Greenspan fick jobbet. Den politik som fördes av Greenspan - en flod av likviditet och otillräcklig styrning - blev katastrofal. 2:"GLASS-STEAGALL-ACT" togs bort 1999. Lagen tillkom 1933 för att motverka spekulation. När denna lag skrotades revs den vägg som separerat affärsbankerna från investmentbankerna. Det allra största skadan av detta blev att investmentbankernas kultur - höga risker, höga vinster - kom att bli den dominerande. 3:SKATTESÄNKNINGAR FÖR DE RIKA: Bush skattesänkningar 2001, gynnade de rika och de stora bolagen i USA, men skapade ingen stimulans för ekonomin. Det jobbet överläts till Fed(USAs centralbank) i ett läge där irakkriget hade skapat stigande oljepriser. Fed löste problemet med låga räntor och ökad penningmängd. En flod av pengar blev tillgänglig för marknaden och det var lätt att få lån, även för personer med svaga ekonomiska möjligheter. "Det borde stått klart för oss att vi levde på lånade pengar på lånad tid", konstaterar Stiglitz. En annan sida av problemet var att skattesystemet nu gynnade spekulation (spel) framför hårt arbete. 4:FEJKADE SIFFROR. Om ett bolag går bra får VD:n bonus i form av aktieoptioner. En stor fara i detta har visat sig vara att de stimulerat till en dålig redovisningskultur; toppcheferna har gynnats av att publicera vilseledande information för att öka värdet på aktierna. Ett annat område är värderingsinstituten som får betalt av de banker vars papper de skall värdera. En finansiell alkemi har vuxit fram som gjort det möjligt att trolla - Ett F-graderat lån med låg trovärdighet konverterades till produkter med en kvalitetsstämpel så att de blev säkra nog för affärsbanker och pensionsfonder. 5:FELAKTIGA ÅTGÄRDER. Stiglitz kritiserar också de åtgärder som vidtagits för att motverka krisen sedan den slagit ut i blom. "'Bailout'-paketet var som att ge massiva transfusioner till en patient med invärtes blödningar, där inget görs för att ta reda på orsaken, nämligen alla dessa pantövertaganden (ofta hus som lämnades tillbaka till bankerna när lånen inte kunde betalas)". Stiglitz fortsätter:"Värdefull tid gick förlorad när Paulson fortsatte med sin plan 'cash for trash' - staten köper upp dåliga papper och placerar risken hos de amerikanska skattebetalarna. När han slutligen övergav den, och försåg bankerna med de pengar de behövde, gjorde han det på ett sätt som inte bara lurade skattebetalarna utan också misslyckades med att kräva av bankerna att använda pengarna till att åter få igång låneverksamheten. Han tillät bankerna att ge pengar till aktieägarna samtidigt som skattebetalarna öste in pengar i bankerna." Nu när det gällde att bygga upp ett nytt förtroende för bankerna genomförde den amerikanska regeringen bara kosmetiska åtgärder. Om regeringen hade velat bygga upp ett verkligt nytt förtroende för systemet skulle den riktat sig mot de underliggande problemen - de felaktiga incitaments-stukturerna (exempel bonusar till direktörer) och det inadekvata kontrollsystemet.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-12-12

Totalt nederlag för USA i Irak

Patrick Cockburn - Counterpunch

Den 27 november röstade det irakiska parlamentet igenom SOFA, 'Status of Force Agreement' det avtal som ska reglera USAs närvaro i Irak. Det avtal som nu är klart är närmast motsatsen till det förslag som USA började förhandla om mars 2008. Det har nu fått en utformning som Iran, som har starka band till de politiska shia-partierna i Irak, kan godkänna. Inom ett par veckor ska den irakiska regeringen ta över ansvaret för 'den gröna zonen' i Bagdad, som varit centrum för USAs makt i Irak under ockupationen. De amerikanska trupperna ska dras tillbaka från Iraks städer senast den 30 juni 2009 och helt ha lämnat Irak nyårsafton 2011. De privata säkerhetsföretagen mister sin immunitet och kan ställas till ansvar. Inga amerikanska baser ska finnas i landet efter 2011. Under tiden får inte Iraks territorium användas för anfall mot Iraks grannländer. Patrick Cockburn kommenterar: "SOFA undertecknades efter åtta månader av hätska förhandlingar. Avtalet är kategeoriskt och ovillkorligt. Amerikas bud att agera som världens enda supermakt och etablera kvasikolonial kontroll över Irak, som började med invasionen 2003, har slutat i misslyckande." Det går att se ett slut på USAs tid i Irak. Men det är ett ruinerat land de lämnar bakom sig. Närmare 5 miljoner irakier (1/5 av befolkningen) befinner sig på flykt, över 1 miljon har dödats, antalet skadade är det ingen som vet, akademiker och personer med hög utbildning har mördats systematiskt, och för första gången i historien har ett inbördeskrig rasat mellan shia- och sunnigrupper. USA har inte heller klarat återuppbyggnaden av landet. Den som bor i Bagdad har fortfarande bara tillgång till el ett par timmar om dagen. Kriget som fram till idag har kostat nära 600 miljarder dollar har skapat få vinnare och massor av förlorare.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-12-03

NATO utplånar fårhjord av misstag

Ria Novostny

NATO får utstå mycket kritik för sina militära operationer i Afghanistan eftersom de skapar mängder av civila dödsoffer. NATO har nu gjort bort sig igen. Polisen i staden Mehtar Lam, i Laghman-provinsen, rapporterar att en helikopter från NATO i sin jakt på Taliban-krigare utplånade över 200 får i en fårhjord. Om slakten på djuren kan bevisas kommer de lokala myndigheterna att kräva Nato-piloterna på 50 000 dollar i kompensation. Att NATO fortsätter att agera på mycket bristfälliga underlag är tydligt, och tendensen tycks nu vara att den afghanska befolkningen av två onda ting väljer talibanerna.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-12-03

Nu är det Kina som undervisar USA

Geoff Dyer - Financial Times

När USAs finansminister Hank Paulson åkte till Peking för en strategisk, ekonomisk dialog, fick han en ekomonisk lektion. Kineserna uppmanade den amerikanska regeringen att stabilisera sin ekonomi och skydda kinesiska investeringar. Zhou Xiaochuan, chef för Kinas centralbank uppmanade USA att revidera sin ekonomi. Han sa: "Överkonsumtion och låneberoende är orsaken till den finansiella krisen i USA. Som den största och viktigaste ekonomin i världen, borde USA ta initiativ för att anpassa sin politik och sparkvot och reducera sina handels- och budgetunderskott". Mötet indikerar ett maktskifte mellan USA och Kina. Eswar Prasad på Brookings Institute säger: "Ett resultat av krisen är att USA inte längre kan hålla lektioner för kineserna om finansiell och makroekonomisk politik."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-11-18

Motståndet i Irak saknar stöd i en unipolär värld

Serene Assir - Al Ahram

Egyptiska Al Ahram intervjuar Mohamed Al-Faidhi, talesman för 'The Association of Muslim Scholars in Iraq (AMSI)'. AMSI, har enligt Al-Faidhi, sett som sin uppgift att bevara Iraks enighet och försökt motverka det inbördeskrig som han menar har stimulerats av ockupationsmakten. Han är stark motståndare till det nya avtalet, 'Status of Forces Agreement', som legitimerar en fortsatt amerikansk närvaro de närmaste åren. Det är inget avtal som sluts mellan likvärdiga, självständiga parter. Det har pressats fram, trots stort motstånd från medborgarna i Irak, så därför har det inget värde, menar Al-Faidhi. Kriget mot Irak 2003 var ett solklart brott mot folkrätten, och en åtalbar krigsförbrytelse. I juni 2004 konstaterade de ledande staterna att Irak inte längre stod "under den fientliga arméns herravälde", och ockupationen legitimerades genom FN resolution 1594. Under 'Kriget mot terrorismen' hade än en gång rättsprinciper fått vika undan för maktprinciper och en sorts amnesti hade utfärdats för en av de värsta krigsbrotten i modern tid. På marken i Irak förändrade detta beslut ingenting, motståndet mot ockupationen och kriget på marken fortsatte som tidigare. Motståndet i Irak har inte haft något ansikte utåt, och har haft små möjligheter att få något stöd utifrån - all kamp mot ockupationen har ju etiketterats som 'terrorism'. Al-Faidhi förklarar varför: "Historiskt sett brukar moståndsrörelser få internationellt stöd när kampen har mognat. Se på Vietnam, till exempel, eller motståndskampen i Algeriet. När det väl finns titlar och namn som företräder motståndsrörelsen, börjar olika stater och människor att sympatisera. I vårt fall är det annorlunda. Vi har ännu inget internationellt stöd, inte ens i regionen, och orsaken till det är att för första gången i människans historia - och det förvånar många - är det motstånd mot en enda maktpol i världen. Genom hela historien har alla motståndsrörelser som uppstått, vare sig det varit i Arabvärlden eller i Europa eller någon annanstans, gjort det i en omgivning där det funnits mer än en maktpol. Så när motstånd uppstod mot en av polerna, kom stöd från andra poler. Titta på den vietnamesiska motståndsrörelsen. Då var Ryssland en en stormakt, och då fanns Kina och det fanns oberoende stater och det fanns 47 socialistiska stater, som stödde det vietnamesiska motståndet. Situationen för det irakiska motståndet är unikt eftersom den gör motstånd i en värld som styrs från en enda maktpol. Och det är olyckligt att det ska vara just denna maktpol. Det har fått motståndet att lida mycket. Denna maktpol dominerar internationell politik, internationella organisationer och internationella medier, den lyckas kontrollera vem som än försöker ge stöd åt motståndet, ekonomiskt, moraliskt, medialt eller politiskt."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-11-18

Naomi Klein om 'bailout'-profitörerna och multi-trillion-dollars-brottsplatsen

Naomi Klein, Amy Goodman - Democracy Now

Bush-regeringen har efter 4 veckor redan gjort av med 290 miljarder dollar av de anslagna 'bail-out'-pengarna. Men bankerna följer inte de avtal som gjordes upp när 'bail-out'-beslutet togs. Naomi Klein anser att hanteringen gränsar till ren kriminalitet. Bankerna har till exempel fått 250 miljarder dollar för att få igång sin utlåningsverksamhet. Barney Franks, en av arkitekterna bakom uppgörelsen, har sagt att det vore ett avtalsbrott, dvs illegalt, om pengarna skulle gå till andra ändamål. Men det är precis vad som händer nu. Naomi Klein säger: "De går till bonusar. De går till aktieägare. De går inte till utlåning. Bankerna har själva varit tydliga med detta. Citibank har till exempel talat om att använda pengarna till att köpa andra banker." Värre ändå är att Federal Reserve (Fed) har delat ut 2 000 miljarder dollar!! som akutlån till finansiella institutioner, till banker, och kanske till andra företag - i hemlighet. Federal Reserve vägrar tala om vilka som har fått dessa väldiga lån från skattebetalarna med motiveringen att marknaden skulle förlora förtroende för dessa institutioner. Fed vägrar också att tala om vilka säkerheter de har godtagit för dessa lån. I värsta fall får skattebetalarna stå för hela notan, det skulle bli nästan 7 000 dollar per amerikan, barn som gammal. När USAs finansminister Henry Paulson lade fram det första utkastet till 'bail-out'-planen krävde han carte blanche. Han ville ha 700 miljarder dollar i sin hand som han skulle få göra vad han ville med, utan frågor och med straffrättslig immunitet - ett krav som givetvis var omöjligt att godkänna. Nu en månad senare verkar det som om han i smyg trots allt lyckats skapa den situation han begärde från början. Det finns ingen redovisning och lagstiftarna vågar inte ställa frågor eftersom de är rädda att de då skulle göra marknaden helt instabil. Legalitet har blivit en lyx, som ingen har råd med i dagens USA.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-11-11

En kritisk granskning av Obama

The Cats Blog

Bloggen 'The Cats Blog' gör en kritisk granskning av Obama: "Barack Obama är ung, snygg, charmerande och framförallt är han cool; perfekta kvaliteter i den moderna personlighetskulten. Men vi får inte glömma att imperier inte väljer presidenter de väljer härskare. 'Corporate America' - med sina pengar och sitt inflytande - har valt Barack Obama som nästa härskare för USAs globala imperium". De många små bidragen från vanliga människor har skymt de många stora bidrag som lämnades till Obamas kampanj från helt andra intressen. "Många av dessa stora givare kom från industrier med intressen i Washington. En analys av givarna i New York Times visade att de som lämnade mer än 25 000 dollar till kandidaterna kom från försäkrings- och investeringsindustrin inkluderande direktörer från ett antal företag som är inblandade i den pågående finanskrisen som Bear Stearns, Lehman Brothers och AIG." Varför investerade dessa mäktiga bolagsintressen så mycket pengar i Barack Obama? 'The Cats dream' skriver också:"New York Times, Washington Post, The Financial Times, The Economist...hjälptes åt för att sälja in krigen i Afghanistan och Irak, och nu senast den ökända 'bailouten'. Nu hjälps de åt att sälja sin nya produkt: Obama, den förändring vi kan tro på"
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-11-05

Barack Obama tackar USA

Svenska Dagbladet

Det är värt att lyssna på det tacktal som Barack Obama höll inför en stor folkmassa i Chicago, när det stod klart att han vunnit presidentvalet. Det finns en stark personlig närvaro och hans ord berör de människor som lyssnar på honom. Han vill motverka den splittring som råder i det amerikanska samhället och förklarar att han vill vara president även för de republikanska väljare som ännu inte givit honom sitt stöd. Talet antyder att han också att kommer att söka dialog istället för konfrontation på den utrikespolitiska arenan. Han säger till exempel: "I kväll bevisade vi att vår nations sanna styrka inte kommer från våra vapens makt eller från vår rikedom, utan från den uthålliga kraften i våra ideal: demokrati, frihet, möjligheter och aldrig sinande hopp." Det finns anledning att tro att dessa fina ord inte bara är tom retorik. Den uppgift som ligger framför honom är mycket svår. Bushregimen, som byggt sin politik på lögner och svåra brott mot folkrätt och internationella avtal, har skadat USAs och Västvärldens moraliska anseende. En totalt oansvarig ekonomisk politik har skapat den svåra ekonomiska kris som vi ännu inte sett slutet på. Obama konstaterar att situationen är svår och i sitt tal säger han: "För även om vi firar i natt vet vi att morgondagens utmaningar kommer att bli de största under vår livstid, två krig, en planet i fara och den värsta finanskrisen på ett århundrade." Talet på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=otA7tjinFX4
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-10-24

Om 'stulna' val och 'Bradleyeffekten'

Amy Goodman, Mark Crispin Miller - Democracy Now

Det finns stor risk att krafter inom republikanska partiet i USA kommer att lyckas med sitt uppsåt att 'stjäla' även presidentvalet 2008. En undersökning av valet i Ohio 2004, som hade avgörande betydelse för utgången av presidentvalet, gjord i efterhand, har visat att det var Kerry som var den egentliga vinnaren. Olika knep har använts som manipulation av datasystem och manipulerade röstsedlar. Och nu 2008 tycks samma cirkus fortsätta enligt dem som röstat tidigt i årets presidentval. En väljare i West Virginia berättar till exempel: "Jag tryckte på Obama, men den ändrades till McCain. Det bekymrar mig. Om McCain vinner beror det på fel på maskinerna." Det som är extra bekymmersamt är den pågående medikampanjen om den sk. 'Bradleyeffekten' - en teori som hävdar att afro-amerikanska kandidater gör bättre resultat i opinionsundersökningar före ett val, eftersom vita rasister inför opinionsundersökarna inte vill erkänna att de aldrig skulle rösta på en svart kandidat. Teorin har dock aldrig bevisats. Den har fått sitt namn efter Tom Bradley som var borgmästare i Los Angeles och ställde upp guvernörsvalet men förlorade trots att han haft goda opinionssiffror. Senare studier har dock visat att den troligaste förklaringen inte hade med hudfärg att göra utan att pressen publicerat ett flertal kritiska artiklar om hans ämbetstid som guvernör strax före valet. Det myckna pratet om 'Bradleyeffekten' bekymrar Mark Crispin Miller, professor vid New York University och som skrivit böcker om valfusket i USA, han säger i en intervju med Amy Goodman: "Vet du varför det här bekymrar mig. Nånting som du verkligen behöver om du ska stjäla ett val, förutom själva apparaten och de frivilliga och pengarna, är en berättelse. Du måste ha ett övertygande skäl som förklarar den överraskande segern."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-10-21

Kristna fördrivs från Mosul

IRIN

Sedan den 4 oktober riktas våld och hot mot de kristna i Mosul och Ninevah-provinsen. Enligt polisen har 12 kristna mördats. Den senaste attacken riktades mot en musikaffär i Mosul där den kristna ägaren dödades. Våldet har skapat ytterligare en flyktingvåg i Irak. Migrationskontoret i Mosul beräknar att 11 000 personer flytt undan våldet. De kristna har sedan den amerikanska ockupationen inleddes 2003 precis som andra irakier varit utsatta för våld och ibland tvingats fly, men den senaste tidens våld verkar vara systematiskt inriktat mot gruppen av kristna. Vem som ligger bakom denna etniska rensning är fortfarande oklart. En del misstänker sunniextremister och al Quaida i Irak. En präst uttalar sig anonymt för IRIN: "Vi har varit måltavlor för extremister ända sedan 2003, men den senaste tidens händelser kan jag inte förklara, jag tror de är politiskt motiverade." Det hör till saken att parlamentet har övergivit ett kvotsystem som garanterat platser för etniska och religiösa minoriteter i de lokala parlamenten. Motivet har varit bristfälliga befolkningsdata om minoriteterna. Kristna ledare har sedan dess drivit en kampanj för en ny lag som ska garantera minoriteter som kristna platser i lokalparlamenten. De är rädda för att bli marginaliserade i samhället. Demonstrationer och protester har genomförts i de städer där minoriteterna bor. "De försöker försvaga oss och utesluta oss från det politiska livet", säger prästen som dock inte talar om vilka de är. En del anklagar de kuriska miliserna och menar att de aktivt försöker förändra demografin i provinsen för att öka antalet kurder i parlamentet. Kurderna nekar till dessa anklagelser. Hana Yousif Kaziar en 54-årig kristen från Ninevah säger: "Jag har vekligen ingen förklaring till varför vi har blivit måltavlor...Jag tror inte vi utgör något hot för någon irakisk medborgare. Jag kan bara klandra regeringen som inte kan ge oss adekvat säkerhet. Jag har försökt intala mig själv under de senaste åren att allt kommer att bli bättre, men jag har nog drömt. Nu funderar jag verkligen på att lämna det här landet."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-10-21

Det är svårt att rösta i USA

Robert F. Kennedy, Greg Palast - Rooling Stone

Brister i USAs valsystem ledde till att presidentvalet år 2000 fick till sist avgöras i Högsta Domstolen(Al Gore fick flest röster, Bush vann). För att undvika ett upprepande utfärdades 'Help America Vote Act', HAVA. Problemet är att många av de reformer som skapades i HAVA i själva verket har gjort det svårare för medborgarna att rösta och att få sin röst räknad. Hindren har rests för att undvika falska röster och har drivits hårt av republikanerna. I delstaten New Mexico inledde de till exempel 100 processer om valfusk, de tog två år att utreda och inget av fallen var valfusk. Istället för att hjälpa den amerikanska medborgaren att utöva sina demokratiska rättigheter tycks systemet nu göra allt för att skapa svårigheter. Man kan förlora sin rösträtt om det finns minsta fel i ansökan - om ens formulär inte exakt stämmer med uppgifterna i regeringens databas och det kan röra sig om rena bagateller i stavning och adressuppgifter. Om du har samma namn som någon som är känd kriminell kan din röst bli ogiltig. Även den som klarat detta hinderlopp och når ända fram till valurnan måste du uppvisa ett giltigt id-kort. Det är många i USA som saknar denna typ av handling (10% av den vita befolkningen, 20% av de svarta) och många av dem är väljare som sannolikt skulle rösta på demokraterna. Det gäller sedan att din röstsedel klarar sig ända fram till rösträkningen - i valet år 2004 underkändes över 1 miljon röstsedlar som inte kunde läsas av maskinerna. I 90% av fallen rörde det sig om väljare från svarta valdistrikt. Hela systemet verkar upplagt för att hjälpa republikanerna att vinna valet. Robert F. Kennedy och Greg Palast har granskat problemet i Rolling Stone. (De nämner dock inget om de elektroniska valmaskinerna, som varit vidöppna för fusk, det finns fortfarande 19 delstater som inte lämnar några verifikat- http://verifiedvoting.org/)
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-10-16

USA går bankrutt sommaren 2009

GEAB

GEAB-Global Europe Anticipation Bulletin-publicerar varje månad ett nyhetsbrev riktat till beslutsfattare och investerare. En prenumeration kostar 200 Euros om året, men en sammanfattning av innehållet finns tillgängligt gratis. De har varnat för den nu pågående krisen så tidigt som februari 2006, när de flesta andra analytiker fortfarande befann sig i eurfori. För den som läst deras nyhetsbrev var kreditkraschen ingen större överraskning. I deras brev den 16 oktober blickar de fram mot sommaren 2009 och ger en dyster prognos för USAs ekonomi: "Fem faktorer leder till att USA går bankrutt på sin skuld sommaren 2009. Den nuvarande trenden för den amerikanska dollarn är en direkt och tillfällig konsekvens av aktiemarknadens kollaps - Euron har nu fått 'ett politiskt dop' och stigit fram som en trovärdig säker valuta och erbjuder ett alternativ till den amerikanska dollarn i den pågående krisen - USAs offentliga skuld ökar nu okontrollerabart - Den pågående kollapsen av USAs verkliga ekonomi förhindrar en alternativ lösning som skulle hindra landet från att gå bankrutt - 'Stark inflation eller hyperinflation i USA 2009, det är frågan'"
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-10-15

VIDEO:Hur USA vann kampen om Sadr City

CBS 60 Minutes

Under mars 2008 började motståndsrörlsen attackera Gröna Zonen i Bagdad, säte för amerikanska ambassaden och den irakiska regeringen, det enda område i Irak som varit säkert för amerikaner. Nu utsattes zonen för 20-30 raketattacker varje dag. Raketerna avfyrades av motståndsrörelsen i Sadr City. Idag har dessa attacker upphört. CBS '60 minutes' rapporterar om hur USA kuvade motståndet i Sadr City. Framgångskonceptet har varit betongblock och högteknologiska vapen. En hög mur av betongblock skär nu genom Sadr City och avgränsar den fjärdedel av stadsdelen som ligger närmast Den Gröna Zonen. För att komma in i den avskärmade stadsdelen måste invånarna passera kontrollstationer där de kan kontrolleras av amerikansk mitlitär. Det som gav USA militärt övertag var användning av obemannade flygplan sk UAVs ('unmanned aerial vehicle'), som har kraftigt förbättrade kamerasystem, som är så känsliga att de kan se fienden även nattetid genom moln och rök från hög höjd. De kan se om någon röker eller bär vapen. Videobilder visar hur en bil träffats av en amerikansk missil, gerillan rusar fram och tar bort ett granatkastarrör från flaket och lastar in i en annan bil och kör från platsen, en UAV, en 'Shaddow', följer händelseförloppet, skuggar bilen och vid lämpligt tillfälle aktiveras en beväpnad UAV, en Predator, som vid lämpligt tillfälle avfyrar en Hellfire missil som utplånar bilen och de män som finns i den. Överste Hort, militärt ansvarig för operationen i Sadr City säger: "'The Predator'(rovdjuret) och 'The Shaddow' (skuggan) var helt fenomenala i sin förmåga att se fienden särskilt efter att de skjutit av en raket". CBS gör en promenad på platsen idag tillsammans med Robocop-klädda officerare. Bilderna visar en grå värld, där grönsaksmarknaden öppnat, men där inga människor ler.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-09-26

Om risken att utvidga kriget till Pakistan

Alan Nasser - Commondreams

Den 9 september meddelade George W. Bush att Pakistan, Irak och Afghanistan var "arenor i samma övergripande kamp". Deklarationen var avsedd att rättfärdiga Bush godkännande av markattacker utförda av amerikanska specialstyrkor inuti Pakistan utan godkännande från Islamabad. Det betyder att de redan katastrofala krigen i Irak och Afghanistan skall vidgas och inkludera Pakistan med 172 miljoner invånare(6:a i världen). Bush attityd och de amerikanska attackerna har eskalerat konflikten. Stamledarna i Waziristan (NV Pakistan) samlades till krismöte och förklarade sedan: "Om Amerika inte upphör med sina attacker i stamområdena förbereder vi en armé för att attackera de amerikanska styrkorna i Afghanistan. Vi kommer också att söka stöd från stamäldste i Afghanistan för en gemensam kamp mot Amerika." USAs och NATOs misslyckande i Afghanistan - avsaknad av politiska och sociala reformer, ingen förbättring av de materiella levnadsomständigheterna och intensiva bombningar med många civila dödsoffer - har ökat stödet för talibanerna bland befolkningen eftersom de bjudit ett effektivt motstånd mot ockupanterna. Afghanistans president Hamid Karzai betraktas av många som en korrumperad amerikansk marionett. Hans makt sträcker sig inte långt utanför Kabul och det maktvakuum som uppstått har fyllts av talibanerna som har byggt en effektiv och allt populärare administrativ infrastruktur i viktiga områden i södra och östra Afghanistan. De har skapat en rättsskipning som visat sig effektivare än den som regeringen erbjuder där en process tar åratal och kräver många mutor. USA/NATO har tre viktiga motståndare i konflikten - Talibanerna som är islamister, pashtunerna som är drivna av stamlojalitet och al Quadia som etablerade sig i regionen på sjuttiotalet i kampen mot Sovjetunionen, med stöd av CIA och ISI (Pakistans underrättelsetjänst). Den pakistanska armén befinner sig i ett dilemma. Alan Nasser skriver i CommonDreams: "Dess trovärdighet och legitimitet är satt under stor press genom Zardaris (president, Pakistan) fortsatta eftergivenhet för Washingtons krav. Om armén inte kan stoppa USAs militära aggression mot lokalbefolkningen, förlorar den ansiktet och sin legitimitet. Om den följer Washingtons bud och genomför attacker på stamfolk och bybor i Pakistan, blir den föraktad av massorna." USAs önskan är att få Pakistans regering med sig i ett vidgat krig mot stamfolken i gränsområdena till Afghanistan. Alan Nasser säger: "Den här planen kommer att väcka lika stor vrede i Pakistan som en unilateral USA-attack. Och ingen kan vara säker på att Pakistans armé kommer att ställa upp."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , , ,

2008-09-23

Kejsarens nya banker

Craig Murray

Craig Murray kommenterar finanskrisen: "För att säga det uppenbara, problement med USA regeringens undsättning av USAs finansiella system är att USAs regering inte har 700 miljarder dollar. Faktum är att den inte har några pengar alls, utan är skuldsatt. Idéen att denna skapelse av ännu mer låtsaspengar på något sätt skulle läka systemet är helt och hållet absurd. Den snarare skjuter upp, mycket tillfälligt, en viss utarmning men säkerställer att pinan kommer att bäras av en eller tre generationer."..."Signalerna till marknaden är utomordentligt motsägelsefulla. Direktörer i misslyckade institutioner, vars program var den direkta orsaken till misslyckandet och som belönade sig själva med miljarder i bonusar för att genomföra dessa program, har nu fått sina jobb skyddade trots att de misslyckats så totalt. Oansvarighet och massiv girighet lönar sig. Varken i USA eller Storbrittanien kommer regeringen längre att kunna säga till sina tjänstemän att de får lägre lön för att de tar mindre risker än den privata sektorn. Och vi kommer att ha institutioner som hamnat i den offentliga sektorn, men där individuella offentliga tjänstemän - för det är vad de har blivit - får mångmiljonlöner"..."Det är en räddning av de rika på de fattigas bekostnad. Det är därför som Bush agerar med sådan glad iver. De kommentatorer som hävdar att Bush styr åt vänster med en 'New Deal'-liknande filosofi kan inte ha mer fel."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-09-20

I potten finns nu 1 000 000 miljarder dollar

Ellen Brown - Web of Debt

Under en period såg allt så lovande ut, fattiga människor fick låna pengar till ett eget hem, lånehajar gjorde feta förtjänster, och bankerna gjorde goda provisioner på att sälja lån vidare i speciella värdepapper s.k derivat. Det är en kollaps av denna derivatmarknad som nu utgör ett dödligt hot mot världsekonomin. Ellen Brown skriver på sin blogg 'Web of Debt': "Tills helt nyligen hade folk inte ens hört talas om derivat, men när det gäller volym av omsatta pengar representerar dessa investeringar den största finansmarknaden i världen. Derivat är finansiella instrument som inte har något värde i sig själv men får sitt värde av någonting annat. I grund och botten är de bara ett vad. Du kan säkra ditt vad ('hedge your bet') om att något du äger ska stiga i pris genom att göra ett sidovad om att det ska gå ner". 'Hedge-fonder' gör den här typen av 'vadslagning' på derivatmarknaden. Dessa vad kan placeras i vad som helst, från tepriset i Kina till rörelser på vissa marknader. 'Poängen som alla missar', skrev ekonomen Robert Chapman redan för 10 år sedan, 'är att inköp av derivat inte är att investera. Det är spel, försäkring och vadslagning med höga insatser. Derivat skapar ingenting'. Ett problem är att de gör icke-producenter rika på bekostnad av de människor som skapar verkliga varor och tjänster. Vid kongressförhör i det tidiga 1990-talet blev derivathandeln ifrågasatt som en illegal form av spel. Men den stora försvararen av denna nya praxis var ingen annan än Fed:s ordförande Alan Greenspan som både gav sitt stöd och främjade derivaten som ett sätt att förbättra riskhantering. Sedan dess har handeln med derivat växt exponentiellt, den är nu större än hela den globala ekonomin. 'The Bank of International Settlements' rapporerade nyligen att derivathandeln översteg en kvadriljon dollar - 1 000 000 miljader dollar. Frågan är hur detta blivit möjligt när det samlade BNP för hela planeten Jorden är 60 000 miljader dollar. Svaret är att en spelare kan satsa hur mycket han vill. De kan spela med pengar de inte har, och det är här som den väldiga risken uppstår. I en artikel på FinancialSense.com hävade Daniel Amerman nyligen att det regeringen gjorde när den tog över Fannie Mae och Freddie Mac var inte att lösa ut huslånegiganterna utan själva den finansella derivatindustrin."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , , ,

2008-09-18

'Winter Soldier'

Dahr Jamail - Antiwar

I våras, 13-16 mars, kunde soldater som deltagit i kriget vittna om sina erfarenheter. Konferensen bar namnet 'Winter Soldier' och anordnades av Irakveteranerna mot krig (IWAW). Evenemanget var mycket viktigt eftersom det svåra säkerhetsläget i Irak gjort det närmast omöjligt för journalister att arbeta i landet under ockupationen. Här gavs nu en möjlighet för världens media att fylla i en del av de informationsluckor som situationen skapat. Men märkligt nog - ingen av de stora mediaföretagen rapporterade om seminariet, med undantag av Washington Post som hade en liten artikel i sin 'Metro' del. Svensk press har också tigit om evenemanget - en sökning på dn, expressen och aftonbladet ger 0 söksvar. En viktig sak som framkom under konferensen var de synnerligen slappa regler('ROE - rules of engagement') som gällde på slagfältet - eller vad sägs om en order att beskjuta alla taxibilar. En soldat, Hart Viges, berättar till exempel: "En gång sade de åt mig att beskjuta alla taxibilar för fienden använde dem för sina transporter. En av pricksskyttarna svarade, 'Ursäkta hörde jag rätt? Beskjuta alla taxibilar?' Överstelöjtnanten svarade, 'Du hörde mig soldat, ge eld mot alla taxibilar. Efter det lystes stan upp, när alla enheter sköt mot bilar. Det var min första upplevelse av kriget, och den var typisk för resten av min tjänstgöring." Vittnesmålen finns nu samlade i en bok - 'Winter Soldier Iraq and Afghanistan: Eyewitness Accounts of the Occupation'. Dahr Jamail kommenterar boken på Antiwar. Den som själv vill se soldaternas vittnesmål på video kan besöka http://ivaw.org/wintersoldier.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , , ,

2008-09-16

Al Quaida finns inte

Peter Hitchens - Mail OnLine

'Al Quaida' finns inte hävdar Peter Hitchens på Mail OnLine:"Det finns ingen organisation som 'Al Quaida'. Det vet underrättelsefolket, det vet ministrarna i regeringen liksom 'säkerhetskorrespondenterna' som så villigt förmedlar underrättelsefolkets synpunkter i våra sändningsnät. Naturligtvis finns det terrorister, och det finns fantaster, fanatiker, misslyckade liv och flockmänniskor som konspirerar och försöker göra förskräckliga saker. Vissa av dem kallar sig själva för 'Al Quaida' nuförtiden eftersom de har lärt sig att det är ett effektivt sätt att skrämma oss. Men även om de kan vara ett hot så är det inte så stort eller så organiserat som regeringen vill få oss att tro. Staten och inbilska byråkrater på 'säkerhetstjänsterna' behöver låtsas att terroristerna är ett välorganiserat och skrämmande hot, för att själva framstå som stora - och hjälpa dem att spionera på oss och kontrollera oss." Hitchens kommenterar också att upplösningen av 'Tidernas största terroristdåd' - när 10 jumbojet skulle sprängas över Atlanten - blev något mycket litet. Det fanns en avsikt bakom detta menar Hitchens. "Vad som önskades var en stor propagandaframgång, efter vilken vi skulle godkänna fängelse utan rättegång, obligatoriska id-kort, och resten av det 1984-skräp som Regeringen vill inordna oss under." (I Sverige har vi ju fått 'vätskekontrollerna' på våra flygplatser, och FRA-lagen)
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-09-12

Vad är det för likhet mellan en bombräd i det Det Stora Kriget mot Terrorn och en gammeldags sydstatslynchning?

PunkAssBlog

En lynchning av en svart medborgare i sydstaterna har uppfattats som ett hatbrott, men ny historisk forskning visar på andra motiv. "Över hälften av lynchningarna utfördes mot svarta män som framgångsrikt drev jordbruk eller företag. Dagen efter lynchningen såldes farmen eller företaget till vita grannar i slutna auktioner till dumpat pris medan de lagliga arvingarna drevs iväg från staden" - i över hälften av fallet var alltså lynchningen ett ekonomiskt brott. Liknande processer tycks pågå i Afghanistan, där den amerikanska militären får spela rollen av lynchmobb, medan lokala intressenter tar för sig av bomboffrens förmögenhet. PunkAssBlog riktar uppmärksamheten mot det bombanfall som USAs krigsmakt nyligen riktade mot byn Azizabad söder om Herat där 91 civilpersoner (61 barn, 15 kvinnor, 15 män enl. RAWA) dödades. Reza Khan vars hus var huvudmålet för Specialstyrkornas operation, och som dödades under händelsen var en rik affärsman som hade bygg- och säkerhetskontrakt med den närbelägna amerikanska basen vid flygplatsen i Shindand. Han hade också en affär för mobiltelefoner i Herat. Ett nytaget foto visar en renrakad man med viss pondus i kostym och slips - som inte visar några likheter i utseende med en typisk militant Taliban. Hans bror, Haji Rashid, säger: "De amerikanska styrkorna borde förhöra de personer som gav dem felaktig information. Vi vill att de ställs inför rätta och blir straffade för vad de gjort." Det finns uppgifter om att denna informatör följde de amerikanska styrkorna och för egen hand mördade Rheza Khan. Chris Floyd reflekterar över frågan på sin blog: "Så huvudmålet för denna kombinerade flyg- och markattack var en entrepenör för den lokala amerikanska basen. Var det så att någon annan, kanske med bättre kontakter, ville ha en skiva av denna uppdragspaj? Pekade de ut Khan och använde den amerikanska militären som en mordpatrull för att röja dem ur vägen? Finns det någon som tror att den nya 'undersökning' som Pentagon utlovat kommer att ställa sådana frågor?"
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-09-12

Av världens största terrordåd 'blidde bara en tumme'

Craig Murray

Kommer ni ihåg sommaren 2006 när brittiska säkerhetstjänsten grep 21 personer som hade planerat tidernas största terroristdåd - att spränga 10 jumbojet över Atlanten, med bomber som skulle tillverkas på flygplanstoaletterna? Nu har rättvisans kvarnar malt, av de 21 som greps finns tre kvar som dömts som skyldiga, men inte för de brott som de greps för utan för terroristbrott i mindre skala. Craig Murray kommenterar: "Juryn fann att tre av de anklagade planerade att utföra bombattentat och det verkar finnas ganska tydliga bevis som stöder detta. Utan tvekan kommer domarna att överklagas. Men det här verkar vara ännu ett exempel på att en liten patetisk grupp av misslyckade 'would be'-terrorister som aldrig någonsin planerade att ta flytande sprängmedel ombord på flygplan. Det är det som är det fundamentala problemet med 'Kriget Mot Terrorn', det är inte att islamska terrorister inte existerar, för det gör det. Ärligt talat skulle det vara överraskande om de inte fanns med tanke på de många, många tusen civila som vi har dödat i Afghanistan, Irak och Libanon. Men hotet från dem har massivt hajpats bortom all verklighet av en regering som är besluten att använda det som motiv när den ökar sin makt över medborgarna."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-09-02

'America's Outrageous War Economy!'

Paul B. Farrell - Market Watch

USAs ekonomi är ingen konsumentekonomi, ingen tillverkningsekonomi, ingen jordbruksekonomi, inte ens en tjänsteekonomi. USAs ekonomi är en krigsekonomi. USA är ett land som lägger lika mycket pengar på vapen som alla övriga länder tillsammans, och som slukar hälften av de amerikanska skattepengarna. Kontrollen av de väldiga rustningskostnaderna är dålig. Vid en revision som gjordes år 2000 gav revisorerna upp när mängden av oredovisade pengar hade nått 2 300 miljarder dollar! Än idag har Pentagon dålig kontroll över vart alla pengar tar vägen. Det finns fler privatanställda (180 000) civila legoknektar i Irak än värvade armésoldater (160 000) där krigsföretagen får jobben utan anbudsgivning, och som nu kostar mer än 200 miljarder dollar. Paul B. Farrell konstaterar: "Kontrasten mellan dagens ledare och de 56 undertecknarna av Oavhängighetsförklaringen 1776 chokar vårt samvete. Krig skapar en girighet som överträffar moralen. Under det amerikanska frihetskriget riskerade ledarna sina liv och sina förmögenheter - många förlorade båda. Idag gäller motsatsen: Allftför ofta är våra ledares mål inte det allmännas bästa utan att bygga upp en personlig förmögenhet i "Amerikas ohämmade krigsekonomi" ofta genom att helt enkelt blir en välbetald lobbyist."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-09-02

Vad hände i Georgien?

Uwe Klussmann - Der Spiegel

Georgiens president Mikhail Saakashvili höll ett tal i georgisk tv på eftermiddagen den 7 augusti som avslutades med orden "Låt oss stoppa skräckens spiral och ge freden och dialogen en chans." Några timmar senare började granaterna regna ner över Tskhinvali, huvudstaden i Sydossetien. Invånarna fick söka skydd i källaren till sina hus. Timmar av artilleribeskjutning förvandlade bostadsområdena till kvarter av ruiner, bilar till vrak och trädgårdarna till granatkratrar. Morgonen efteråt fullbordades förstörelsen av georgiska bombplan. Tanks skickades in i staden och den georgiska armén anlände klädda i USA-tillverkade uniformer och hjälmar. Många av dem var tränade av amerikanska officerare eller hade tjänat som USAs vapenbröder i Irakkriget. De mötte ett starkt civilt motstånd, inte det dussin separatister som Saakashvili låtit påskina. Grupper av tonåringar började attackera de georgiska tanksen med bensinbomber, och beskjuta de georgiska trupperna med Kalashnikovs. Der Spiegel förklarar vad det var som fick 'den ryska björnen att vakna'.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-08-23

Ännu en attack på civila i Afghanistan

Al Jazeera

Vid en flygattack som genomfördes av det amerikanska flygbapnet den 20 augusti dödades 76 civilpersoner i byn Azizabad i Shindand distriktet utanför Herat i Afghanistan. Enligt ett uttalande från Afghanistans inrikesministerium dödades 19 kvinnor, 7 män och 50 barn. Al Jazeeras Zeina Khodr rapporterar att inrikesministeriets siffror har bekräftats av provinsens guvernör samt polischef. Informationen om dödsoffren har samlats in av utredare från armé, polis och underrättelsetjänst. De hade grävt fram kropparna från de bombade husen. Dödssiffran förväntas stiga eftersom alla hus ännu inte har kontrollerats. "Folk är mycket arga", rapporterar Khodr. "Detta är inte första gången. Hadmid Kharzai, president i Afghanistan, har vid upprepade tillfällen bett NATO att upphöra med flygbombningarna." Akramuddin Yawer, polischef över västra Afghanistan, bekräftar att det fanns talibaner bland dödsoffren men deras antal var okänt. Daoud Sultanzoy, medlem i afghanska parlamentet, säger till Al Jazeera att det är svårt att skilja ut talibanerna från civilbefolkningen när de befinner sig i byarna när NATO förlitar sig på luftangrepp. "Oavsett om vi har goda eller dåliga underrättelser så måste vår lärdom bli att vi måste förlita oss på marktrupper", säger han. De ständigt återkommande attackerna på civila skapar en skism mellan regeringen i Afghanistan och NATO. President Karzai säger att de utlänska styrkornas luftangrepp har lyckats döda civila men inte vinna kriget. Händelsen har utlöst demonstrationer i området. Bilden visar en polisbil som satts i brand.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-08-23

Svensk 'missil' favoritvapen

Claudia Rodas - The Local

En granat, med missilliknande egenskaper, som tillverkas av Bofors finns på den amerikanska tio-i-topp-listan för bästa militära uppfinningar för år 2007. Det prisade vapnet, Excalibur, är en GPS-styrd artilleri-granat. Den avfyras i riktning mot målet, på 10 000 meters fälls vingar ut som sedan med precision driver projektilen mot sitt mål. När man använder konventionellt artilleri går det åt cirka 200 granater för att förinta ett mål på 40 kms avstånd. "När man använder Excalibur behövs bara en", säger informationschefen på Bofors, Christer Henebäck. Vapnet används med framgång på slagfälten i Irak och Afghanistan. Utvecklingen av vapnet har kostat ca 4 500 miljoner kr. Det har utvecklats av BAE Systems Bofors, som numera är en del av den USA-baserade försvarskoncernen BAE Systems Inc. och gjorts i samarbete med det amerikanska bolaget Raytheon Missile Systems. Varje granat kostar 1 000 000 svenska kronor.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-08-21

Kvinnan som krigsherrarna fruktar

Farooq Sulehria - Counterpunch

Malalai Joya är enligt BBC den mest berömda kvinnan i Afghanistan. Hon är medlem i det afghanska parlamentet, men blev suspenderad från sin parlamentsplats sedan hon kraftigt kritiserat alla de krigsherrar som har platser i det afghanska parlamentet. "Här i Afghanistan har vi en Maffia som styr systemet. Det är samma krigsherrar i parlamentet som också styr domstolarna. Dessa krigsherrar från Norra Alliansen föraktar rättvisan. Jag blev avstängd när jag liknade det afghanska parlamentet med ett stall fullt av djur," säger Malalai som nu är avstängd på tre år. "I det här parlamentet är 80% av medlemmarna krigsherrar eller knarkbaroner. Antingen hotade de sig till sina platser med vapen eller också köpte de sina stolar med amerikanska dollar. Ibland både och. Även 'Human Rights Watch' har anklagat några av de ledande företrädarna för krigsförbrytelser. Men de har nu beviljat sig själva amnesti för de brott de begick under kriget. Det kan till och med Mulla Omar dra nytta av", berättar Malalai. "Folk här tror att krigsherrarna stöds av de amerikanska trupperna. Om USA lämnar landet kommer krigsherrarna att förlora sin makt för de har inget folkligt stöd. Folket i Afghanistan kommer att ta hand om dem så fort som de amerikanska trupperna lämnar Afghanistan." Malalai Joya kritiserar också Sverige. "Tala om för folket i Sverige att de svenska trupperna hjälper USA att genomföra sin agenda i Afghanistan. Det demokratiälskande folket i Sverige borde stödja de demokratiska krafterna i Afghanistan istället för att sända soldater. Sverige borde sända läkare, sköterskor, lärare och bygga skolor och sjukhus."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-08-19

Georgien

F William Engdahl - The Real News

Georgien hade sedan 2006 ett avtal med Ryssland om att frysa konflikten över Sydossetien och Abchazien och att arbeta för en diplomatisk lösning. President Saakashvili bröt överenskommelsen den 8 augusti när han han lät den georgiska armén angripa, Tskhinvali, huvudstaden i Sydossetien och utsatte den för stor förstörelse. Rysslands gensvar blev hårt, för hårt menar många. F William Engdahl ger sin syn på konflikten i Georgien i tre filmer på Therealnews Network, med titlarna: "Geopolitics of Georgia", "Nuclear war by miscalculation" och "Russia-Asia cooperation a nightmare for US hawks". Engdahl anser att den grundläggande frågan är geopolitisk. USA och NATO flyttar fram sina positioner i Öst. I Georgien finns tusentals israeliska och amerikanska militära rådgivare, och stora mängder vapen har flutit in i Georgien från USA och Israel. Engdahl anser Saakashvili vara en amerikansk marionett som fick sin politiska makt efter "Rosenrevolutionen" som finansierades av USA och där CIA hade inflytande. Det amerikanska missilförsvaret som nu installeras i Polen och Tjeckien, ökar spänningen i världen. En expansion av NATO in i det som tidigare var sovjetiska republiker som Ukraina och Georgien kommer inte att accepteras av Ryssland.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-07-22

VIDEO:Alla irakier är måltavla för miliserna

AliveInBaghdad.org

Miliserna är fortfarande ett hot mot säkerheten i Irak. AliveInBaghdad intervjuar tre kvinnor som ger sin syn på milisernas verksamhet. En kvinna säger "Vi utsätts för alla former av fysisk och psykologisk tortyr. Den används här precis som den använts på andra håll i världen. Den används inte bara mot sunni, shia, muslimer eller kristna utan mot den irakiska medborgaren. Alla irakiska medborgare är måltavlor om han/hon har en position i staten, är civil tjänsteman, en helt vanlig man eller kvinna eller ett barn i skolan." En ung kvinna säger att de som opererar i miliserna ser ut som helt vanliga personer och det är omöjligt att avgöra vilken organisation de tillhör. De var en underlig grupp som ställde frågor som den unga kvinnan vägrat svara på. En av männen hade sagt - "Du vägrar svara på frågan, det är inte så mycket att göra åt." Kvinnan hade ändå känt sig hotad. En tid efteråt hade en lärarinna blivit kidnappad mitt framför skolan.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-07-18

Diplomati på låtsas

Justin Raimondo - Antiwar

Nyheten att USA skulle öppna ett intressekontor i Iran och påbörja diplomatiska samtal väckte hoppet om att USA lagt ner sina planer på att inleda ett nytt krig genom ett bombanfall mot Iran. Men enligt Vita Huset självt är denna diplomati enbart ett spel för kulisserna, i alla fall om man ska tro Vita Husets taleskvinna Dana Perino: "Substansen är den samma, men det här är en ny taktik. Vad denna visar är hur seriösa vi är när vi säger att vi vill försöka lösa detta diplomatiskt." Justin Raimondo kommenterar: "Bush-regeringen är bara intresserad av att det ska se ut som om man menar allvar med att lösa detta fredligt, när denna diplomatiska "surge" bara är en taktik som syftar att nå det verkliga målet, som är en regimändring i Iran." "Det vi ser nu", säger Raimondo,"är en variation på samma preludium, nästan not för not, som vi hörde under upptakten till invasionen av Irak. En surrogatgrupp av dissidenter förmedlar felaktiga underrättelser om massförstörelsevapen till sina herrar i Washington, en fullskalig propagandakampanj inleds, sanktioner införs, allierade pressas att komma med ombord och hela föreställningen äger rum med ett ljudspår med konstanta hotelser."
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-07-17

1 002 316 personer på USAs terroristlista

Rev. Richard Skaff - Global Research

Nu finns över 1 miljon personer på USAs terroristlista och 20 000 nya namn tillkommer varje månad. Passagerare som står på listan får en särskild stämpel, SSSS (Selectee for enhanced Security Screening), på sitt boarding-pass. Det kan vara personer som fredspristagaren Nelson Mandela eller vanliga amerikaner som har oturen bära vanliga namn som Robert Johnson eller Gary Smith - finns namnet på listan blir du misstänkt och kommer att trakasseras av specialutbildad personal. Andra personer som hamnat på listan är nunnor, medlemmar av kongressen, krigshjältar eller andra misstänkta personer som journalister, patrioter, lärare, eller personer som försvarar demokratin. Den som står på listan kan få sina avresor fördröjda i timtal. Att en säkerhetsorganisation är helt upptagen av oskyldiga personer måste vara gynnsamt för en verklig terrorist om han en dag dyker upp.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-07-14

Bröllopsfölje utplånat i Afghanistan

Alastair Leithead - BBC

Den 6 juli bombade det amerikanska flygvapnet ett bröllopsfölje i Afghanistan. BBCs Alastair Leithead rapporterar från platsen, bland bergen i Nangarhar i östra Afghanistan. Befolkningen i två bergsbyar skulle fira ett dubbelbröllop, med en pojke och en flicka från varje by. När följet var på väg genom det bergspass som förenar byarna blev de attackerade. Den första bomben träffade en grupp barn som sprungit i förväg och satt och väntade på sina mammor. Shah Zareen, en av brudgummarna, befann sig i det följe som vandrade genom passet, när den första bomben fallit uppmanade han kvinnorna att stanna, och sprang upp på berget för att undsätta barnen. Han räddade ett av de skadade barnen och sprang ner mot närmaste by, samtidigt som han ringde en parlamentsledamot för att rapportera attacken. Då fällde amerikanerna bomb två mot gruppen av kvinnor som väntade i bergen, så gott som samtliga dödades omedelbart. Tre kvinnor överlevde, bland annat bruden, och började fly nerför berget. De träffades då av amerikanernas tredje bomb och dödades. 52 civila dödsoffer har rapporterats. Enligt BBC finns det inget som tyder på att talibaner eller rebeller opererar i byarna. USAs militär beklagar det inträffade och försäkrar att de inte har civila som måltavlor att att trupperna går långt för att undvika civila offer. Denna målsättning misslyckas dock gång på gång, och minskar Västmakternas trovärdighet. BBCs reporter frågar sig: "Jag undrar hur många fiender som nu har skapats i Nangarhar som resultat av det senaste blodbadet."
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-07-09

Senaten och Kongressen förbereder resolution om blockad av Iran

Muhammad Sahimi - Antiwar

Både den amerikanska kongressen och senaten ska inom kort ta ställning till resolutioner(HR 362 resp. SR 580) som begär att Bush-regeringen ska ta i med hårdhandskarna mot Iran. Bland annat överväger USA att införa en flottblockad med syfte att hindra Irans import av raffinerade oljeprodukter - en åtgärd som lär öka risken för krig. Efter debaclet i Irak skulle man kunna förvänta sig att texterna i resolutionerna skulle vara seriösa och byggda på fakta, men så är inte fallet. Kriget mot Irak byggdes på lögner, halvsanningar och vilseledande beskrivningar och samma teknik används igen men nu riktat mot Iran. Det är viktigt att komma ihåg att Iran har skrivit under NPT (Nuclear Non-profliferation Treaty), icke-spridningsavtalet för kärnvapen, och att IAEA som har granskningsansvaret aldrig har funnit att Iran har brutit mot detta avtal. Muhammad Sahimi har läst resolutionerna och kommenterar dem på Antiwar. Det verkar som om Västvärldens ledarskap sömngångaraktigt hand i hand med medierna vandrar mot en katastrof.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-07-03

USAs högste militär avråder från attack på Iran

Jonathan Karl - ABC News

General Mike Mullen, ordföranden för 'Joint Chiefs of Staff' och alltså USAs högst rankade officer, avråder från krig mot Iran. "Jag har redan tidigare klargjort att fån USAs perspekiv, och särskilt från USAs militära synvinkel, så skulle öppnandet av en tredje front vara extremt krävande", säger Mullen. "Det betyder inte att vi saknar kapacitet eller reserver. Men det skulle vara en verklig utmaning och ha konsekvenser som är svåra att förutsäga." Mullen säger också: "Jag skulle verkligen rekommendera en diplomatisk hantering av hela frågan i samverkan med olika grenar av regeringen och andra i stället för någon typ av attack. Detta är en mycket instabil del av världen. Jag har inget behov av att öka denna instabilitet."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

Teman
Bilder
March 2008: Iraqi Christians carry the coffin of Archbishop Paulos Faraj Rahho during his funeral in the northern Iraqi Christian village of Kremlis on March 14, 2008. The Patriarch of Iraq's Chaldean Catholic church, Emmanuel III Delly, tearfully urged Christians today not to seek revenge for the death of the archbishop of Mosul, whose body was found in a shallow grave two weeks after being kidnapped.(Photo AFP-Getty Images)
As I moved into the neighborhood, the destruction from weeks of fighting was horrible. Most of the shops and kiosks have been damaged. Doors are knocked off their hinges. Windows are shattered. The walls are riddled with bullet holes. Some buildings are blown apart by missile fire. (Raheem Salman - LA Times) - May 2008
A wounded boy arrives at a hospital in the Shiite stronghold of Sadr City in Baghdad, Iraq on Saturday, May 3, 2008.
Iraqi soldiers drove away after deserting from their mission on Tuesday night in Sadr City. Iraqi forces said they were not removing themselves from their base because they were afraid but rather because they lacked proper equipment and had no means to communicate directly with the American troops. 'That is an excuse,' the American commander said to the Iraqi, 'and you know it.' (Photo: Joao Silva for The New York Times) april 2008
Capt. Logan Veath, left, the commander of Company B, spoke with a group of Iraqi soldiers who had abandoned their positions Tuesday in Sadr City. 'If you turn around and go back up the street those soldiers will follow you,' Captain Veath told the Iraqi major. 'If you tuck tail and cowardly run away they will follow up that way, too.' (Photo: Joao Silva for The New York Times) april 2008
Women mourn for their relatives who were killed after an air strike in Basra, 340 miles south of Baghdad April 3, 2008. REUTERS/Atef Hassan
A man searches for a missing relative near the rubble of a house after an air strike in Basra, 340 miles south of Baghdad, April 3, 2008. REUTERS/Atef Hassan
Residents display a poster of Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr in Baghdad's Sadr City, April 2, 2008. REUTERS/Kareem Raheem
A Mehdi Army fighter flashes a victory sign in Basra. March 2008. Reuters
ShiIte Supporters: During a recent protest in Baghdad, protesters held signs in support of Iraq and cleric Moqtada al Sadr. Mr. Sadr's Mahdi Army has started a civil disobedience campaign. Thaier AL-Sudnai/Reuters
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad (left) and Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki.  Not only is Ahmadinejad the first Mideast head of state to visit the country since its alleged liberation, but the very warm official welcome offered by the Iraqi government to the most vociferous critic of the United States speaks volumes to the abject failure of the Bush doctrine. March 4 2008. AP photo / Ahmad al-Rubaye
Getting ready for summer, a generator repairman at work in Baghdad, march 2008. Spring is in the air, and Iraqis' thoughts are turning to ... air conditioning. That means they're also thinking about the chronic electricity shortages that make the hot months unbearable for people who can't afford to run generators day and night.  (Saad Khalaf / LA Times)
Relatives mourn inside the house where the U.S. military killed an Iraqi couple and their teenage son in the village of Adwar, 15 kilometers (10 miles) south of Tikrit. Iraq, Tuesday, Feb. 5, 2008, after American soldiers stormed their one-room house and opened fire. Couples two daughters were wounded , one of them died later on. (AP Photo/Hameed Rasheed)
Iraqis mourn next to dead bodies during a funeral ceremony in the outskirts of the Sunni village of Al-Hajaj, outside Tikrit, 130 kilometers (80 miles) north of Baghdad, Tuesday, Jan. 22, 2008. 18 Iraqis were killed and 22 wounded when a suicide bomber with an explosive belt detonated himself inside a funeral tent, late Monday. (AP Photo/Bassem Daham)
Mine-resistant, ambush-protected vehicles (MRAP), produced by Navistar International, are loaded onto an airplane at the Charleston Air Force Base in North Charleston, S.C. in this Nov. 28, 2007, file photo. The military is buying thousands of MRAPs to guard troops in Iraq and Afghanistan from deadly roadside bombs. These hulking machines _ at about $450,000 a pop _ rely on their heft and creative design to bull their way through blasts that can cripple Humvees. (AP Photos/Alice Keeney, File)
A veiled woman shops in a market in Basra, 550 km (342 miles) south of Baghdad, December 2, 2007. Women in Iraq's southern city of Basra are living in fear. More than 40 have been killed and their bodies dumped in the streets in the past five months for behaviour deemed un-Islamic, the city's police chief says. (Stringer/Reuter
FLER BILDER -->