Invasionen och ockupationen av Irak inleddes den 20 mars 2003

Nyheter om Irak

"Bullying and intimidation are not acceptable ways to conduct foreign policy in the 21st century."
(George W. Bush, 15 augusti 2008)

Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Cost of the War in Iraq:
(JavaScript Error)
xml-button

2008-06-07

Den ekonomiska krisen i USA förvärras

Mike Whitney - Global Research

Det finns synliga tecken på den allt djupare ekonomiska krisen i USA. I Santa Barbara förvandlas parkeringsplatser till boenden för familjer som förlorade sina hem i subprime-kraschen, så att de kan sova i sina bilar utan att bli störda av polisen. Vid Los Angeles bangårdar har arbetslösa och lågavlönade bosatt sig i tältstäder eftersom de inte längre har råd att hyra en bostad. Mike Whitney säger:"På ekonomikanalen säger expertena att 'det värsta är över'- att orkanen med styrka 5 har minskat till en vindby. Tro inte på dem. Företagens obligationsmarknad är fortfarande frusen, husmarknaden är i fritt fall och banksystemet dignar under bördan av dåliga investeringar." En analytiker på Oppenheimer, Meredith Whitney gjorde förra veckan en liknande bedömning: "Kreditkrisens värsta dagar ligger fortfarande framför oss och kommer att ha en mer utbredd effekt än något vi tidigare sett. Precis som den åtstramade likviditeten knuffade så många mindre och medelstora finansieringsbolag till kanten, kommer den amerikanska konsumenten att drabbas på ett liknande sätt. Vi tror att förlusterna kommer att accelerera ytterligare och bli mycket värre än de mest drastiska bedömningar." Krisen på finansmarknaderna kommer inte att lösas förrän huspriserna i USA stabiliseras. Planen 'Hope Now' som lanserats av Fed och Kongressen syftar till att minska antalet huskonkurser. Planen har hittills inte haft någon större effekt. Credit Suisse tror att huskonkurserna kommer att drabba 6,5 miljoner husägare de närmaste åren. Det blir som om orkanen Katrina drar fram över hela landet.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-05-24

'Med oss eller mot oss'-retoriken förlorar

Warren P. Strobel, Hannah Allam - McClatchy Newspapers

I början av maj verkade Libanon gå mot ett nytt inbördeskrig. Det enda alternativet till krig var en politisk lösning. Den libanesiska regeringen, som fått stort stöd från USA, blev tvungna att bryta med Bush "med oss eller mot oss"-retorik och inleda en dialog med terroriststämplade Hizbollah. Parterna nådde en kompromiss efter en medling där arabstater under ledning av regeringen i Quatar lyckades skapa en överenskommelse. Tacksamheten var stor i Beirut där affärerna i centrala stan hängde ut affischer med texten "Tack Quatar, från oss alla". En stor politisk fråga avgjordes medan USA fick stå på sidlinjen och titta på. Allt tyder på att den amerikanska linjen att vägra dialog med viktiga politiska aktörer är ett stort misstag, som successivt minskar USAs inflytande i världspolitiken. Att istället för dialog välja terroriststämplar och bombflyg visar sig gång på gång vara ett misstag. Kanske ser vi en ny trend i riktning mot politiska lösningar. Israel har nu inlett en dialog med Syrien, (ett land USA inte vill att man pratar med), under medling av Turkiet.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-05-23

Slutet på de imperiala drömmarna

Michael Schwartz - Tom Dispatch

Ingen av de stora naturkatastroferna de senaste åren - tsunamin 2004, cyklonen i Burma eller den senaste jordbävningen i Kina - överträffar den av människor skapade katastrofen i Irak. Tyvärr är det en pågående katastrof utan slut i sikte. Den irakiska befolkningen har betalt ett oerhört pris (över 1 miljon döda, 4,7 miljoner flyktingar), men för all denna förstörelse har även USA fått betala ett högt pris. Tom Dispatch publicerar ett avsnitt ur Michael Schwartz nya bok "War Without End: The Iraq War in Context". Schwartz påminner oss om den amerikanska regeringens ursprunglig vision: "Idag är det svårt att komma ihåg den ursprungliga vision som George W. Bush och topparna i hans regering hade om hur erövringen av Irak skulle utveckla sig som en episod i presidentens Globala Krig mot Terror. De var säkra på en kvick seger, som skulle följas av skapandet av en klientstat som skulle bli hemvist för varaktiga militära baser från vilka Washington skulle kunna projicera sin makt över det som de gillade att benämna "The Greater Middle East"". Visionen om USA som den allenarådande globala stormakten har krossats i Irak och det är det irakiska motståndet som har åstadkommit det. Schwartz säger: "Medan ockupationen fortsatte, fann Bush-regeringen sig simmande i en flodvåg av motstånd av ett tidigare oanat slag, allt längre ifrån sina mål. Idag styrs de flesta städer och byar runt om i landet i av Shia- eller Sunnimiliser som, även om de tränas eller betalas av ockupationen, förblir i militant opposition till den amerikanska närvaron...På grund av irakierna har det pompösa Globala Kriget mot Terror" blivit ett oändligt, hopplöst pågående krig". Som nämndes tidigare så har folket i Irak fått betala ett oerhört högt pris. Schwartz säger: "Medvetet eller inte, de har offrat sig själva för att stoppa Washingtons planerade militära och ekonomiska marsch genom det oljerika Mellanöstern på väg mot det Nya Amerikanska Århundrade som nu aldrig kommer att bli av." Schwartz tycker också att det är dags för medborgarna i USA att utnyttja den unika möjlighet de har att sätta stopp för de imperiala drömmarna för alltid.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-05-09

Chris Floyd: 'Sadr City kommer att bli ett nytt Fallujah'

Chris Floyd - Empire Burlesque

Chris Floyd skriver om situationen i Sadr City: "George W Bush och David Petraeus förbereder en förvandling av Sadr City till ett nytt Fallujah. Tusentals människor flyr redan området innan en fullskalig slakt och förstörelse inleds. Precis som i Fallujah, kommer de massor som inte kan fly att fångas i en 'zon av fri eldgivning' och bli offer för ett hänsynslöst bombardemang och markattacker. Tusentals- kanske tiotusentals - oskyldiga civila hotas av en snar död. Anfallet är en del av en förberedelse inför attacken på Iran - ett försök att säkra sin rygg när en ny front öppnas genom att förstöra de shiitiska nationalisternas styrkor. Det är också ett försök att eliminera den starkaste rivalen till de shiitiska extremister som Bush har satt till makten i Irak före höstens val. Anfallet på Sadr City har redan börjat. BBC noterar att under de senate sju veckorna har omkring 1 000 personer, de flesta civila, dödats av Bush-Petraeus 'surge' i området. Petraeus bygger frenetiskt höga murar och skapar ghetton i Sadr City, delar upp stadsdelar, söndrar familjer, förstör samhällen och utkomstmöjligheter. Under tiden sprider den irakiska regeringen flygblad i Sadr Citys distrikt och uppmanar människor - flytta på er - annars..." Den andra halvan av artikeln handlar om USAs attack på Fallujah 2004. Chris Floyd beskriver den händelse som sannolikt är den allra största krigsförbrytelse som USA har begått i Irak.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-05-08

VIDEO:McCain erkänner:'Krigen handlar om olja'

John McCain - Crooks and Liars

McCain:"Mina vänner, jag kommer att föra en energipolitik som kommer att eliminera vårt beroende av olja från Mellanöstern, som kommer att förhindra att vi nånsin igen behöver sända våra unga män och kvinnor in i en konflikt i Melanöstern". (Det är alltså inte demokrati eller terrorister det handlar om, utan om att med våld överta andra nationers energiresurser - när man inte tänker på vad man säger så kryper sanningen fram.)
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-05-07

Slutet för 'marknadsfundamentalismen'

Judy Woodruff - The New York Review of Books

George Soros ger sin syn på finanskrisen och utvecklingen i världen i en intervju på Bloomberg TV. Den finansiella krisen i världen är mycket värre än man vill erkänna, hävdar Soros. Vi har haft ett allmänt sammanbrott på de finansiella marknaderna mer genomträngande än vi någonsin tidigare upplevt. Samtidigt har vi en huskris som kommer att bli mycket värre eftersom marknader överreagerar. "De har överreagerat under uppgången och nu överreagerar de under nedgången", säger Soros som anser den nuvarande krisen lika allvarlig som den Stora Depressionen på 1930-talet. Att den uppstått beror på att det ekonomiska systemet är byggt på falska premisser, starkt präglat av den nu dominerande ideologi som Soros kallar "marknadsfundamentalism" - tron att marknader är perfekta och kan reglera sig själva. Den pågående kreditkrisen har visat att denna tro är en villfarelse. När vi kommer till slutet av kreditkrisen är det inte säkert att USA kommer att ha kvar rollen som världens ekonomiska supermakt. Den globala finansiella arkitekturen behöver omkonstrueras när de ekonomiska föhållandena mellan olika länder förändrats. Kina har precis som Indien vuxit i betydelse, men hur det system kommer att se ut som utvecklas från det nuvarande läget anser Soros vara en öppen fråga. En annan förändring uppstår när banker och nationer inte längre är lika villiga att hålla dollar i sina reserver. Men även om centralbankerna försöker diversifiera sina innehav i olika valutor finns det också en tendens till flykt från valutor. Länder med stora överskott som Kina, Norge och Saudiarabien sätter upp fonder, 'sovereign wealth funds', vars syfte att skifta tillgångar från monetära tillgångar till verkliga tillgångar till exempel genom köp av företag. Soros är också kritisk mot det s.k 'kriget mot terrorismen' som fått in USA på helt fel spår. Irak har invaderats under falska förevändningar och USAs nedgång i politiskt inflytande och militär makt saknar motstycke.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , , ,

2008-05-06

USA fäller bomber i tätbefolkad stad

Haqi Ismael - Azzaman

I Sadr-staden i Bagdad bor 2,5 miljoner människor, mest fattiga shia. Stadsdelen är ett fäste för Moqtada al Sadrs Mahdi-milis som nu bekämpas av USA, som den senaste tiden ökat det militära och ekonomiska trycket mot stadsdelen. Antalet döda och skadade ökar, bara de senaste två veckorna har 532 människor dödats även kvinnor och barn. 2 563 personer har behandlats på sjukhus för svåra skador. Det stora antalet civila offer sägs bero på slumpvis eldgivning från amerikanskt flyg och helikoptrar. Amerikanska prickskyttar skördar många offer med huvud-, ben- och bröstskador. Poliskällor uppger att den amerikanska beskjutningen har förstört minst 310 byggnader, 625 affärer och 180 bilar. Skolorna har varit stängda i mer än en månad, alla regeringskontor och all kommunal service har slutat fungera.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-05-06

Stölder,korruption och privata entrepenörer i Irak

Bruce Falconer - Mother Jones

Stölder av utrustning som tillhör USAs armé, plundring av irakiska konstskatter, prostitutionsverksamhet - listan med brott som privata kontraktorer har begått i Irak är lång. Det är personal i stora bolag som KBR(Kellogg Brown & Root, tidigare del av Haliburton) och Dynacorp som figurerar i de vittnesmål som förra veckan lades fram inför en av senatens kommiteer. De personer som nu hörs är tidigare anställda. Samtliga har blivit bestraffade av sina chefer sedan de påtalat de missförhållanden som råder. Frank Cassady tidigare anställd av KBR brättar: "Is var mycket värdefull i Irak och den stals ofta och byttes mot andra varor," berättar Cassady, som minns hur amerikanska Marinkåren förberedde en operation som skulle pågå i flera dagar utanför basen och behövde 28 säckar is för att hålla sin mat färsk. De fick bara 3. "Den som var ansvarig för isen bytte själv bort isen mot dvd- och cdskivor, mat och andra föremål i affärerna på andra sidan gatan. Förmannen fifflade med pappren så det verkade som om Marinkåren fick mer än vad de i själva verket fick." Cassady hade också sett hur hans kollegor återvände till KBRs bas med utrustning som de stulit från USAs militär, som kylskåp, tändhattar till artilleripjäser och raketgevär. Cassady rapporterade till sin chef om stölderna. Marinkåren tog tillbaka utrustningen och Cassady sattes i husarrest i två dagar, sedan i skyddshäkte i fyra dagar för att sedan omplaceras mot sin vilja på ett tvätteri. Ett annat vittne, Linda Warren tidigare anställd av KBR berättar:"KBR-anställda, som hade i uppdrag att utföra byggnadsarbeten i palats och offentliga byggnader, plundrade. De inte bara plundrade, de hade också organiserat ett system för att få känsliga varor ut ur landet så de kunde säljas på eBay. De stal konstverk, mattor och kristall. De smällte till och med ner guld för att göra sporrar till cowboystövlar." Den senatskommitte som utreder frågan är Democratic Policy Committee (DPC). Det finns ett förslag att inrätta ett kontrollorgan, en 'Wartime Contracting Commission', som skulle kunna agera mot de missförhållanden som råder. Förslaget blockeras av republikanerna. KBR tecknade nyligen ett nytt flerårigt mulitmiljondollarkontrakt med USAs militär.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-04-29

USAs armé döljer mord på sina kvinnliga soldater

Ann Wright - Truthout

Statistiken från USAs försvarsdepartement är alarmerande - en av tre kvinnor som tjänstgör i USAs armé kommer att bli sexuellt trakasserade eller våldtagna av manliga kollegor. De finns flera fall där kvinnor har mördats efter våldtäkt. Dessa fall har dock den amerikanska armén valt att beskriva som dödfall orsakade av 'noncombat related injuries' (skador ej relaterade till strid) med tillägget 'självmord'. Istället för att utreda brottet och gripa mördaren väljer den amerikanska armén alltså att skydda brottslingen?! Ann Wright går igenom ett par sådana fall, till exempel mordet på 19-åriga Lavena Johnson, som hittades död på militärbasen i Balad, Irak, juli 2005. Hennes död beskrevs av den amerikanska armén som självmord, sedan hon skjutit sig med sin M-16. Hennes föräldrar blev misstänksamma, hon hade ringt hem nästan dagligen och aldrig signalerat att hon mådde dåligt eller hade problem. Kroppen fördes hem till USA. När pappan fick se dotterns kropp på begravningsbyrån växte misstankarna. Skottskadorna överensstämde inte med arméns obduktionsrapport, utgångshålet var för litet för att vara vållat av en M-16, det var på fel sida av huvudet med tanke på att hon var högerhänt, hon hade skador i ansiktet, de fastlimmade handskarna på hennes händer dolde brännskador. Misstanken att arméns utredning var en bluff växte. Under två och ett halvt år har föräldrarna successivt, genom envis kamp,lyckats att få ta del av alltfler dokument om sin dotters död. Det fann då fotografier som avslöjade att Lavenas ansikte träffats av ett trubbigt föremål, kanske en gevärskolv. Hennes näsa var bruten och hennes tänder inslagna. En armbåge var svullen. Hennes kläder hade på ryggsidan skräp som indikerade att hon blivit släpad från en plats till en annan. Hennes avklädda kropp visade skador, rivmärken och bitmärken på den övre delen. Hon hade brännskador på rygg och händer. Hennes underliv var svårt misshandlat och sönderslitet. En frätande vätska hade hällts på hennes könsorgan, sannolikt för att förstöra DNA-bevis efter våldtäkt. Trots alla dessa svåra skador återfanns hon helt påklädd i ett tält som satts i brand. Det fanns ett blodspår därifrån som ledde hela vägen till ett tält som tillhörde en säkerhetsvakt. Arméns lokala utredare utgick ifrån att Lavena Johnson blivit mördad, men allt tyder på att de ganska snart fick order från högre ort att avskriva mordutredningen och klassa fallet som ett självmord. Det finns nu växande krav i USA att fallet med Lavena Johnson skall utredas. Kampanjen har en egen webbplats - http://www.lavenajohnson.com/
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-04-28

USAs penningpolitik kan skapa en svältkatastrof

Mike Whitney - Global Research

Det är den amerikanska riksbankschefen Bernankes 'svaga dollar'-politik som skapat den spekultionsvåg som träffar mat- och råvarumarknaden. Banker och pensionsfonder försöker skydda sina investeringar genom att förvandla dollar till saker som behåller sitt värde. Detta leder till höjda priser på livsmedel vilket drabbar den fattiga delen av världens folk i så hög grad att hungersnöd hotar. Mike Whitney beskriver fenomenet: "Världen svämmas över av allt värdelösare dollar som gör mat och råvaror mycket dyrare. Utländska centralbanker och investerare håller för närvarande 6 000 miljarder dollar i sedlar och dollarstödda tillgångar, så när dollarn börjar glida, sprider sig denna pina genom hela ekonomier. Detta är speciellt tydligt i länder som har sin valuta knuten till dollarn. Det är därför som de flesta Gulf-stater upplever en skenande inflation. Visst bidrar oljeutarmning, produktion av biodrivmedel, överbefolkning och jordbruksgiganter till problemet, men katalysatorn är Fed's monetära politik, som är den dominobricka som sätter de andra i rörelse. Otto Spengler har summerar problemet i Asia Times: 'Den globala livsmedelskrisen är ett monetärt fenomen, en oönskad konsekvens av USAs försök att genom inflation komma undan sitt misslyckande på marknaden. Det finns långsiktiga orsaker som kommer att höja priset på mat, men de kraftigt stigande priserna det senaste året har sitt ursprung i den svaga dollarn. Washingtons ekonomiska misär hotar nu att skapa en geopolitisk katastrof.' "
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-04-26

Pentagon höjer tonläget mot Iran

Kristin Roberts - Reuters

Pentagon höjde tonläget i förhållande till Iran i fredags och hävdade att Teheran har ökat sitt stöd för de irakiska miliser som attackerar amerikanska trupper och att USA har militära möjligheter att tvinga Iran att upphöra med detta. Amiral Michael Mullen, ordförande för 'Joints Chiefs of Staff', påstod att militären hade bevis på att Iran sände vapen till Irakiska motståndsrörelsen trots Teherans överenskommelse med regeringen i Bagdad att sluta med detta stöd. Mullen uttryckte också oro över Irans aktiviteter i hela regionen och syftade då på Irans stöd för Hizbollah i Libanon och Hamas i Palestina. USA fortsätter också att uttrycke oro över att Iran har ett kärnvapenprogram. Iran som har rätt enligt icke-spridningsavtalet att utveckla civil kärnkraft förnekar alla anklagelser och anklagar USA för att själv ha skapat instabiliteten i Irak och Mellanöstern.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-04-23

Hillary Clinton talar om total förintelse av Iran

Ken Silverstein - Harpers Magazine

Hillary Clinton skäper tonen mot Iran. På amerikansk fruktosttv, ABC's "Good Morning America, fick hon den hypotetiska frågan vad USA skulle göra om Iran attackerade Israel med kärnvapen. "Jag vill att iranierna ska veta att om jag är president, kommer vi att attackera Iran" och "Om de skulle vara dumma nog att under de kommande 10 åren tro att de skulle kunna utföra en attack på Israel, skulle vi kunnna förinta dem totalt." Hillary Clinton använde det starka ordet 'totally obliterate them' som har betydelsen av total förintelse som inte lämnar några spår efter sig - förgasning. Det är oroande att förintelseidéer åter dyker upp i den politiska retoriken - någonting man trodde att världen hade befriat sig från redan 1945. Att Hillary Clinton väljer denna retorik och hotar att förgasa ett helt folk är skrämmande.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-04-22

Hur Pentagon styr media

David Barstow - New York Times

Pentagon har manipulerat media i USA för att skapa stöd för kriget i Irak och fortsatt verksamhet på Guantanamo. Pentagons pr-experter visste att opinonen påverkas mest av röster som upplevs som kunniga och tydligt oberoende. Deras främsta medel blev de militära och säkerhetspolitiska analytiker som kommenterade händelseutvecklingen i de viktiga tv-kanalerna. De användes som 'trojanska hästar' och har spridit en bild av kriget som varit gynnsam för Pentagon. Experterna som ofta varit pensionerade generaler har uppträtt i TV som om de vore neutrala, men bakom den objektiva fasaden fanns Pentagons informationsapparat. New York Times berättar: "På träffar med analytikerna använde Rumsfeld(tidigare försvarsminister) och hans medhjälpare ett tilltal som om de alla tillhörde samma lag. Deltagarna beskiver i intervjuer med New York Times en starkt förförande omgivning - den uniformerade eskorten till Rumsfeldts privata konferensrum där det bästa regeringsporslinet stod framdukat, de tjusiga visitkorten, mängden av Power Points, enträgna böner om råd och överläggning, vädjanden till plikt och fosterland, de varma tackkorten från ministern själv. "Ni fattar inte", säger Kenneth Allard tidigare analytiker på NBC, "Du är tillbaka. De lyssnar på dig. De lyssnar på det du säger på tv. Det var psykologisk krigföring på steroider - en uppvisning i inflytande genom smicker och frändskap. Det var inte fråga om att säga - 'Vi betalar dig 500 dollar för att få ut vår historia' - det var mycket mer subtilt." Det har också funnits analytiker med starka intressen i det militärindustriella komplexet. General Marks började till exempel arbeta för CNN 2004, samtidigt som han arbetade för McNeil Technologies, där hans jobb var att skaffa militära kontrakt. I slutet av 2006 lyckades han fixa ett kontrakt med USAs försvarsmakt för McNeil värt 4,6 miljader dollar. Inte förrän i mitten av 2007 upptäckte CNN jävsitutionen och avbröt samarbetet. Artikeln i New York Times väcker en fråga som alla medier i Västvärlden bör ställa sig - gör de en objektiv rapportering eller går de Pentagons ärenden?
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-04-19

En globaliserad säkerhetstjänst

Dan Glazebrook - Counterpunch

En intervju med Robert Fisk i Counterpunch rör många olika ämnen - media, bilden av kriget, säkerhetsvakter i Bagadad m.m. En speciellt intressant passage i intervjun handlar om de internationella säkerhetstjänsternas roll. Fisk hade föreläst för muslimska grupper i Kanada och märkt att de mycket väl kunde kritisera USA och Israel, men aldrig regimerna i sina hemländer - Egypten, Libyen, Syrien. Varför? Det intressanta svaret blir: "Senare, när jag åkte genom Kanada tillsammans med två muslimer, fick jag svaret. Om de i Kanada skulle kritisera sina regimer - i Syrien, kanske i Egypten - skulle deras säkerhetstjänster i Kanada rapportera till sina hemländer att vissa personer talar negativt mot Mubarak, Assad etc. Genom den nya vänskap som finns mellan säkerhetstjänsterna, kommer den syriska eller egyptiska regimerna att att tala om för den kanadensiska att det finns en potentiell terrorist - anti-regim, eller hur? - och CSIS, Kanadas version av FBI, börjar sin avlyssning. Så att genom att utöva sin yttrandefrihet att argumentera mot diktatur, blir de i slutänden misstänkta för terrorism i sitt nya hemland. Resultatet blir att de blir tysta. Det skulle jag också bli i deras position."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-04-18

En bok om en oskyldig fånge på Guantanamo

Nat Hentoff - Village Voice

Murat Kurnaz berättar om de fem år han tillbringade på Guantanamo i boken 'Five Years of My Life: An Innocent Man in Guantanamo'. Det är historien om en 19-årig tysk medborgare som reste till Pakistan för att studera koranen. Tre månader efter 11 september tänkte han återvända hem. På väg mot flygplatsen i Pakistan blev han stoppad av en polis vid en vägspärr. Vi den här tiden erbjöd USA prispengar för misstänkta terrorister som greps av lokala poliser och miliser. Kurnaz fick senare veta av en amerikansk förhörsledare att USA hade betalat 3 000 dollar för honom. Kurnaz fick genomgå svår tortyr, först i ett av de 'black sites' som CIA driver i Afghanistan, med hela uppsättningen metoder - skendränkning, elchocker. Han blev uner en period upphängd i taket i en flyghangar med läkarundersökning var sjätte timme för att se till att han inte dog. Han fördes senare till Guantanamo för fortsatt tortyr, som en av de allra första 'fientliga kombatanterna'. När han vistats ett halvt år på Guantanamo var den militära underrättelsetjänsten klar med en rapport där Kurnaz friades från misstanker: "Undersökningen har inte hittat några bevis för att fången har något samröre med al Quaida eller att han utgör något hot mot USA". Den tyska underrättelsetjänsten hade ungefär samtidigt kommit till samma resultat. Trots att han blev föklarad oskyldig fick han tillbringa ytterligare tre och ett halvt år på Guantanamo!!! Nat Hentoff skriver i Village Voice: "Om de beslutsfattare i Vita Huset, på Justitiedepartementet eller inom CIA som är ansvariga för krigsförbrytelser nånsin kommer att ställas inför en motsvarighet till Nurnbergrättegångarna - eller en sträng undersökning av Kongressen - då kommer Murat Kurnaz att vara ett huvudvittne mot dem."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-04-18

VIDEO:Vita Huset godkände tortyr

ABC News

ABC News kan efter idogt journalistiskt grävande konstatera att prominenta medlemmar i Bush-regeringen - Dick Cheney, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, Colin Powell, George Tenet och John Ashcroft- gav CIA klartecken att använda s.k 'förhöjda förhörstekniker'. Diskussionerna fördes i Vita Huset på begäran av dåvarande CIA-chefen Tenet som ville skydda sina agenter mot åtal ifall metoderna tillämpades. Att diskussionerna gick ner på detaljnivå besvärade dåvarande justitieminister John Aschcroft, som ansåg att Vita Husets rådgivare inte skulle vara inblandade i beslut om förhörens grymma detaljer - "Historien kommer inte att bedöma det här välvilligt", lär Ashcroft ha sagt. I ABC-reportaget talas om förhör av medlemmar av al Quaidas toppskikt, 2001-2002, men vi vet att tortyr kom att användas mot ett stort antal fångar, vilket den år 2004 avslöjade fångskandalen i Abu Ghraib visade. Personer på toppnivå förnekade då kännedom om hanteringen, och personer bland fotfolket blev dömda och benämndes som "ruttna äpplen i korgen". Även efter Abu Ghraib har Condoleezza Rice givit klartecken för användning av 'förhöjda tekniker'. Organisationer som FN, Human Rights First och andra experter är överens om att 'förhöjda tekniker' innebär ren tortyr av fångarna. Att använda tortyr är ett brott mot internationella avtal t.ex. tortyrkonventionen men även mot amerikansk lag - där straffskalan för användande av tortyr går från böter till 20-års fängelse.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-04-17

Iraks kulturarv måste räddas

Kulturarbetare - Aftonbladet

När USA eliminerade Saddam Husseins regim blev de enligt folkrätten ansvariga för att skapa en fungerande försörjning för Iraks folk vad gäller mat, elektricitet, vatten och avlopp - ett ansvar de inte lyckats (velat?) axla. De har också misslyckats med att försvara Iraks och hela världens kulturarv. Robert Fisk skrev dagarna efter invasionen av Bagdad för 5 år sedan: "De ligger över golvet i tiotusentals bitar, de ovärderliga antikviteterna från Iraks historia. Plundrarna har gått från hylla till hylla, systematiskt rivit ned statyer och krukor och amforor från Assyrierna och Babylonierna, Sumererna, Mederna, Perserna och Grekerna och vräkt dem ner i betongen." Det är inte bara plundrarna i Bagdad, vilka de nu var, som vandaliserat kulturskatterna utan också koalitionsstyrkorna som anlagt helikopterplatta och parkeringsplatser i Babylon, kört tunga fordon genom Ur, och skadat fornlämningsplatser i Uruk, Nippur, Nimrud och Isin - och nu hotar Mosul med sitt gyllene tempel. Kulturarbetare i Sverige har gjort ett upprop.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-04-16

Det är från miliserna de nödställda får hjälp

Mark Kukis - Time

De framstötar som amerikanska och irakiska styrkor gjort mot Mahdi arméns fästen i Bagdad och Basra under de senaste veckorna har effektivt stoppats. Chefen för USA-styrkorna har meddelat att de inte tänker ta sig in i den omringade Sadr-staden i Bagdad. Mark Kukis skriver i Time: "Moqtada al Sadrs politiska makt tycks växa under den pågående krisen. Refugees Intenational rapporterar att en ström av nya rekryter från den stora skaran internflyktingar (nu uppe i hela 2,7 miljoner) anmäler sig till Mahdi armén. Den irakiska regeringen och det internationella samfundet har misslyckats med att i tid och på ett adekvat sätt kunna hjälpa alla dessa nödlidande irakier. Det är bara miliserna som kunnat ge stöd och social hjälp i de kvarter och i de städer som de kontrollerar. Genom en Hizbollah-liknande plan har sadristerna etablerat sig som landets största hjälporganisation.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-04-15

'Humanitära krig' och 'humanitära bombningar'

Paul de Rooij - GlobalResearch

Jean Bricmont, professor i teoretisk fysik vid Université de Louvaine i Belgien, är känd som en skarpsynt ideologikritiker. I sin senaste bok 'Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War' kritiserar han fenomenet "humanitära inteventioner". Från Paul de Rooijs recension: "Kanske bokens allra viktigaste poäng är att 'Humanitär intervention' har använts som ett cyniskt medel för att köra över internationell lag - det presenteras ofta som något som måste göras i all hast för att undvika fortsatt katastrof så det finns inte tid för sådana formaliteter som FN-stadga eller internationell lag i största allmänhet. I minst två decenier, har USA strävat efter att ytterligare stympa FN och underminera grunden för internationell lag; 'humanitära krig' och till och med 'humanitära bombningar' har använts som medel för detta. Vad som skapat förvirring är att denna trojanska häst inte har motarbetats av viktiga människorättsorganisationer, av så kallade intellektuella eller av vänstergrupper. Att acceptera detta berättigande för krig har underminierat antikrigsrörelsen och det verkar som om få är medvetna om de svåra verkningarna av ett urholkat internationellt lagligt ramverk det vill säga en värld med ständiga krig styrda av djungelns lag." ..."Om nu USA och dess allierad utkämpar krig under falska förutsättningar uppstår frågan om vad deras verkliga motiv är. En viktig del av Bricmonts bok analyserar statsmaktens natur och de verkliga orsakerna till inteventionskrig. Han kommer i sin analys fram till att krigen utkämpas för att få tillgång till råvaror och marknader." (Monthly Review Press; ISBN 1-58367-147-1)
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-04-14

VIDEO:Dahlia Wasfi om livet i Irak under ockupationen

Dahlia Wasfi - YouTube

Dahlia Wasfi lämnade sitt yrke som läkare 2002 för att på heltid föreläsa och agitera mot de amerikanska styrkorna i Irak. Hennes morföräldrar flydde från Österrike undan Förintelsen. Hon har också släkt som lever - eller 'dör' i Irak som hon själv säger. Hon kritiserar den populära mediamyten - 'att de amerikanska styrkorna måste stanna kvar i Irak för att förhindra inbördeskrig'. Wasfi menar att det är ockupationen som driver fram de sekteristiska motsättningarna. Den amerikanska militärmaskinen har i själva verket anstiftat det sekteristiska inbördeskriget genom att tillämpa 'The Salvador Option' - den taktik som användes under 'de smutsiga krigen' i Latinamerika på 80-talet. De amerikanska specialstyrkorna använder nu denna metod i Irak och är ansvariga för rekrytering och utbildning av de irakiska mordpatrullerna, hävdar Wasfi. Hon är vass, vältalig men har humorn i behåll trots att hon beskriver den verklighet som kriget i Irak skapar.Videon är från ett tal som hon höll i Chicago den 16 juni 2007. Vanliga media låter ofta Bush och Pentagons alltför vanliga lögner att bli halva sanningen. Här talar Dahlia Wasfi fritt. Inledningstal av Sherry Wolf ca 1 min. Längd(16:16)
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-04-13

VIDEO:Iran och USA spelar på samma häst

Raed Jarrar - Information Clearing House

USAs ambassadör i Irak, Ryan Crocker, ville under senatsförhören nyligen få publiken att tro att den milis(Sadr) som den irakiska regeringen bekämpade i Basra var beväpnad och tränad i Iran. Crocker ville lägga fram bilden att USA och den irakiska regeringen fanns på den ena sidan och Iran på den andra. Detta är inte sant i alla fall inte enligt Raed Jarrar, känd för bloggen 'Raed in the middle', som intervjuas i den här filmen. Iran har folk i Irak - de som nu sitter i Iraks regering, al Maliki(Dawa) och Hakkim(ISCI) och som också stöds av USA. Raed ställer den relevanta frågan: "Varför skulle Iran sända paramilitära grupper till Irak för att bekämpa sina egna partners i Irak?" Att USA kämpar mot Iran i Basra är alltså lika sant som Saddams innehav av massförstörelsevapen eller Saddams vänskap med bin Ladin, alltså lögn. Det som är oroande är att den här typen av lögner från Bushregeringen tidigare har använts före en militär attack. Raed är en sekulär irakier som numera vistas i USA.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-04-12

Moqtada al Sadr

Patrick Cockburn - TomDispatch

"Patrick Cockburn, den bästa västerländska journalisten i Irak", enligt Seymour Hersh, har nu publicerat en bok om Moqtada al Sadr, den viktigaste ledargestalten som framträtt i Irak under den amerikanska ockupationen. Han är ledare för en religiös och politisk massrörelse med sitt starkaste fäste bland fattiga shia, som sett sina liv ruineras av krig, förtryck och sanktioner. Tom Dispatch publicerar bokens slutkaptiel: "Massrörelser ledda av messianska ledare brukar oväntat blomstra för att sedan sjunka i glömska. Detta kunde också ha hänt Moqtada och sadristerna, men så blev det inte, därför att deras politiska och religiösa plattform har fortsatt att tilltala den stora massan av shia. Sedan Saddam störtades har Moqtada sällan vikit från sin öppna opposition mot USAs ockupation, även när en majoritet av shia-samhället var beredda att samarbeta med ockupanterna. Men när åren gått har besvikelsen över ockupationen vuxit bland shia. En undersökning i september 2007 visade att 73% av shia ansåg att närvaron av de amerikanska trupperna förvärrade säkerhetsläget och hela 55% trodde att risken för inbördeskrig skulle minska om USA lämnade landet. Den amerikanska regeringen, irakiska politiker och västerländska media har missat den stora betydelse som motståndet mot ockupationen har haft, och som i irakiernas ögon, misskrediterat de ledare som samarbetat."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-04-11

VIDEO:Petreaus-rapporten

Jon Stewart - YouTube

Jon Stewart gör en egen analys av general Petreaus (amerikansk öb för Irak) rapportering till USAs senat. Politisk humor (07:39)
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-04-10

Om den amerikanska kreditkrisen

Nyheter om Irak

Samtidigt som krigen i Irak och Afghanistan finansierats med lån från utlandet, har skatterna sänkts liksom låneräntorna, vilket gynnat de rikaste i USA. Stora pengar har blivit tillgängliga för spekulation. Bankerna har skapat en kreativ bokföring som kunnat dölja de stora lånevolymerna. Jack Rasmus skriver:"De flesta säkerheter på denna marknad finns i ett 'skuggbank'-system, skapat efter 2001, där bankerna parkerat riskabla tillgångar för att få bort dem från sina böcker, gömda för investerare och myndighetsgranskare (påminner om Enron-konstruktionen där de ansvariga dömdes och hamnade i fängelse.)". Jack Rasmus beskriver mekanismerna bakom den pågående amerikanska kreditkrisen i Z-Magazine. Här finns en förkortad översättning till svenska av denna text med länkar till orginaltexten.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-04-04

USA bombar - Iran mäklar fred

M K Bhadrakumar- AsiaOnLine

Förra veckan pågick blodiga strider mellan shia-fraktioner i Basra. På ena sidan fanns de regeringstrogna partierna Dawa(Maliki) och SCCI vars militära gren Badr-brigaderna är en viktig del av det som kallas irakiska armén, på andra sidan fanns Moqtaqda al Sadr med sin folkliga Mahdi-armé. En viktig aspekt av konflikten handlar om kontrollen över Iraks oljerikedomar. Sadristerna opponerar sig mot de nuvarande planerna att öppna den nationaliserade irakiska oljeindustrin för utländska intressen något som Maliki liksom USA vill genomföra. Kontroll över Basra är en nödvändig förutsättning för att kunna exploatera oljefälten i södra Irak Detta är sannolikt orsaken till att USA tog ställning i konflikten och bombade bostadsområden i Basra där Mahdi-armén fanns, vilket också drabbade civilbefolkningen. Iran ville få slut på striderna genom att använda diplomati. Medlare var general Quassem Suleimani, chef för Quds-styrkorna, en gren av Irans revolutionära garde. Förhandlingarna ägde rum i Iran, i staden Qom. Bhadrakumar skriver i Asia On Line:"Det faktum att representanter för Dawa och SCCI i hemlighet reste till Qom mitt framför näsan på de brittiska och amerikanska underrättelsetjänsterna och sökte medling via Quds ger ett politiskt budskap av stor betydelse. Iran signalerar att säkerhetsbedömningar är viktigare än politik och religion" ..."Den som känner till dagens kaotiska Irak vet att det inte krävs särskilt mycket för att skapa en ny våldsspiral. Men att kunna ropa stopp för ett exploderande våld, och uppnå detta på exakt 48 timmar, det är en imponerande förmåga politiskt sett. I det här fallet har iranierna lyckats med träffande lätthet, som om de vred av en välsmord kran". Arikeln avslutas:"Cheney måste vara rasande över att Teheran torpederade den amerikanska strategin för 'Big Oil'. Han har fram till nu fått jobba hårt för att vara herde för de västvänliga arabregimerna i regionen, särskilt Saudiarabien. Ingenting väcker Cheneys ilska mer än när amerikanska oljeintressen hotas. Kanske har därför de mest kritiska veckorna i den decenielånga kampen USA-Iran just börjat."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , , ,

2008-04-04

Sadr uppmanar till stora demonstrationer i Najaf

Peter Graff, Ahmed Rasheed - Reuters

I samband med 5-års dagen av Bagdads ockupation vill Moqtada al Sadr hålla en fredlig demonstration 9 april. Han avser att samla 1 miljon demonstranter i Najaf. Sadrs kontor i Najaf uppmanar irakier från alla religiösa grupper att komma till staden. "Tiden har kommit för oss att visa vårt avståndstagande och högt höja våra röster mot de orättfärdiga ockupanterna, fiender till nationer och mänskligheten, och mot de fruktansvärda massakrer som ockupanterna begår mot vårt ärofulla folk." Den amerikanska ambassadören i Bagdad, Ryan Crocker, har kommenterat demonstrationsuppmaningen: "Om hans avsikt är att få ihop en massa folk och skapa bråk i Najaf, tror jag inte att det kommer att bli särskilt populärt"
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-04-03

VIDEO:Bush utbuad

YouTube

Bush blir helt utbuad av publiken när han ska göra ett ceremoniellt kast vid Washington Nationals säsongsstart för några dagar sedan. Klippet innehåller också jämförande bilder från Yankee Stadium september år 2001 då han får mottaga publikens entusiastiska hyllningar.(Längd 2.32)
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-04-02

VIDEO:Stephen Colbert

YouTube

Missa inte den här!! Stephen Colbert håller tal vid vita-hus-korrespondenterans middag i närvaro av George W Bush. (Tre delar ca 3x9min).
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-04-01

Kaos på Wall Street

Allan Sloan - Fortune

Washington spenderar nu miljarder dollar för att lösa ut jättarna på Wall Street medan alla kämpande husägare lämnas att klara sig själva. Allan Sloan skriver: "Jag ska tala om för er varför jag är rädd att alla på Wall Street som möjliggjorde den största finansiella härvan i min livstid kommer att komma undan med ganska lätta skador och lämna resten av oss - och våra barn och barnbarn - att betala för missdåden. Vi lider av eftereffekterna av en kollapsad 'Tingeling-finansmarknad' som var tungt beroende av lånade pengar som nu har försvunnit likt ängladamm. Likt Tingeling, den berömda älvan från Peter Pan, kunde denna marknad bara existera så länge som alla var överens om att tro på den. Så eftersom det var bekvämt - och å så lönsamt! - levde spelarna efter fantasier som att amerikanska huspriser aldrig skulle falla och att billiga korta lån skulle alltid vara tillgängliga. De skapade, köpte och sålde, till enorma förtjänster, försäkringar som ingen förstod och de spädde på sina vinster genom att låna mängder med pengar."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-04-01

Fem förklaringar till våldet i Basra

Joshua Holland, Raed Jarrar - AlterNet.

Den irakiska regeringens offensiv i Basra är riktad bara mot en av de miliser som styr staden, Moqtada al Sadrs 'Mahdi armé'. De beväpnade grupper som är allierad med ISCI(tidigare SCIRI) respektive Fadilapartiet har inte attackerats. Alldeles nyligen godkändes en 'provinslag' som kommer att avgöra om Irak kommer att förbli en enad stat med stark centralmakt eller att delas upp i sekt-baserade regionala guvernement. Detta kommer att avgöras i lokala val i Oktober 2008. Valets vinnare kommer att avgöra framtiden för den irakiska staten. Mailikis mål är sannolikt att döda oppositionen (Sadr är stark nationalist) innan valet hålls. Enligt Joshua Holland och Raed Jarrar på Alternet finns det fem aspekter att ta hänsyn till för att förstå den nuvuarande situtionen i Irak. 1: KONFLIKTEN mellan nationalister som vill ha en stark centralregering som hanterar landets väldiga oljereserver utan utländskt inflytande och separatister som vill ha en 'mjuk' uppdelning av landet i ett antal semiautonoma religiöst uppdelade regionala enheter. 2: USA stöder en impopulär regim medan Sadrs politiska plattform har ett brett stöd - stark centralregering, ingen privatisering av Iraks oljetillgångar, slut på USA:s ockupation och bort med militära baser, motstånd mot al Quaida och bin Ladins ideologi och inget ökat Iranskt inflytande. 3:'IRAKISKA STYRKOR' är i själva verket en shiitisk milis(Badr-brigaderna) i militära kläder som slåss mot en annan milis Mahdi-armén i civila kläder. Det ironiska i situationen är att USA hjälper den milis som ger Iran ökat inflytande i Irak. 4: DEMOKRATI à la Colombia - De irakiska separatisterna vet att Sadr skulle vinna ett val i Basra. Anhängare till Sadr anser att de nuvarande striderna är ett försök att utplåna Sadr-rörelsen före valet i oktober. 5: MALIKIS försök att kriminalisera oliktänkande - Sadr har uppmanat till civil olydnad och strejk. Malikiregeringen har svarat med att de som deltar i aktionerna kommer att straffas. De som organiserar aktionerna kommer att dömas efter terroristlagarna.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , , , ,

2008-03-28

USA i allians med pro-iranska krafter i Irak

Justin Raimondo - Antiwar

USA:s utrikespolitik har mysteriösa aspekter. USA allierar sig till exempel med sådana partier i Irak som DAWA och ISCI(tidigare SCIRI) som är nära allierade med Iran och vars miliser tränats av Irans revolutionära garde. Deras största fiende är nationalisten Moqtada al Sadr som vill ha ett enat Irak och motsätter sig både den amerikanska ockupationen och ökat iranskt inflytande. I Irak har USA och Iran ett gemensamt intresse Justin Raimondo skriver:"Konsolideringen av en stark irakisk stat är det sista amerikanerna vill ha, för det kunde hota deras ockupation och leda till ett snabbt uttåg ur landet. Iran har också intresse av ett uppdelat Irak och vill hindra nationalisten Sadr och hans brutala milis från att ta makten i Bagdad."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-03-28

Risk för nytt inbördeskrig i Irak

Patrick Cockburn - Independent

Irak hotas av ett nytt inbördeskrig mellan shiitiska fraktioner sedan irakiska regeringen med stöd av USA gått i strid mot Moqtada al Sadrs Mehdi-armé för att ta kontroll över Basra och delar av Bagdad. Striderna hotar att bli ett bakslag för den irakiska regeringen. En pipe-line sprängdes av sabotörer igår, så en tredjedel av Iraks oljeexport slogs ut. I Bagdad demonstrerade tiotusentals personer mot Malikiks regering och dess nära koppling till Bush och Cheney. Civilbefolkningen i de områden som berörs av striderna hamnar i en nödsitutation eftersom de blir utan el och vatten.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-03-25

'The surge' i praktiken

Michael Schwartz - MiddleEastOnline

Michael Schwartz tecknar en dyster bild av läget i Bagdad: "På fem år har Bagdad, Iraks huvudstad, förvandlats från en metropol till en urban öken av halv-förstörda byggnader som i stort saknar offentlig service, uppdelad i delvis övergivna mini-ghettos i fiendskap med varandra, omgivna av betongbarriärer påminnande om medeltida fort. Det mest framstående av dessa ghetton är den starkt befästa staden-i-staden som kallas 'The Green Zone' där Iraks mest fruktade milis, USA:s armé, har sitt högkvarter. Det styrs av amerikanerna och den amerika-sponsrade irakiska regeringen som leds av premiärminister Nouri al Maliki." Schwartz beskriver också de orsakssamband som skapade den etniska uppdelningen av Bagdad. Bush talar ofta om 'The surge' som en stor framgång men hur ser denna strategi ut och vad får den för konsekvenser? 'The surge' innebär att varje målområde omringas för att förhindra motståndskämpar från att fly. Sedan riktas överväldigande eldkraft mot målområdet. Haifagatan i Bagdad var det första exemplet i Bagdad när 'The Surge'-strategin tillämpades i januari 2007. Grovkalibriga automatvapen, TOW-missiler, kanoner från F15 jetplan och helikoptrar med Hellfire-missiler användes under attacken. Efter 11 timmars strid kunde amerikanerna påbörja sökningar hus-för-hus när de arresterade eller dödade påträffade motståndsmän. Journalister från McClatchy som besökte området en vecka senare beskrev en massiv förstörelse, amerikanska styrkor som höll all aktivitet nere, omfattande lidande för de boende och pågående strider. Den shia-dominerade irakiska armén hade inlett en kampanj för att fördriva sunni-majoriteten från området. Ett år senare i januari 2008 hade ännu inga ansträngningar gjorts för att återuppbygga offentlig service inte ens elektricitet eller dricksvatten; det finns ingen sjukvård eller kollektivtrafik. Den amerikanska armén är den mest fruktade milisen i Bagdad, den är kapabel att kämpa ner vilken motståndare som helst, men inkapabel att skapa ett stabilt styre, inte ens i ett betongomgärdad spökområde som Haifagatan. De kan inte leverera elektricet, vatten, jobb eller en säker passage till ett grannområde.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-03-21

Vem är den egentliga brottslingen?

Left I on the news

Militärtribunalen, som skulle ägt rum i maj, mot Omar Khadr har skjutits upp tills vidare. När Omar greps av de amerikanska militära styrkorna 2002 var han fortfarande bara en pojke på 15 år. Han anklagas för att ha kastat en handgranat mot de amerikanska trupperna och åtalspunkterna blir mord, mordförsök, stöd för terrorism och att ha konspirerat med al Quaida. I fångenskapen tycks han ha utsatts för samma behandling som vuxna fångar bl.a. har han hotats med våldtäkt. 'Left I on the news' gör en tänkvärd kommentar: "Ok låt oss tänka efter en stund. Omar Khadr befann sig legalt i Afghanistan. Den amerikanska serganten Christopher Speer som Khadr påstås ha dödat, befann sig illegalt i Afghanistan som deltagare i en illegal invasion av landet. Men istället för att åtala Speer och hans likar för krigsförbrytelser, blir Khadr åtalad när han försvarade sitt land mot en illegal utländsk invasion". Och att försvara sitt land är väl fortfarande lagligt enligt folkrätten eller hur?
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-03-18

'Winter Soldier'

IVAW

IVAW, Iraqi Veterans Against the War, ordnade en vittneskonferens 'Winter Soldier' 13-16 mars, där veteraner från krigen i Irak och Afghanistan kunde ge en bild om vad som dagligen händer på krigsskådeplatserna. På deras webbplats finns nu filmade vittnesmål från soldaterna. Viktiga teman är 'rules of engagement' (soldaternas tjänsteregler), veteranfrågor, 'military contractors', militär sexism, rasism, de anhöriga och militärens sönderfall. Det finns en blogg med referat från de olika vittnesmålen. Veteranerna berättar om hur reglerna för krigföringen har ändrats hela tiden, tills det inte fanns några regler alls, på fältet har då funnits en armé som mer eller mindre löper amok mot civilbefolkningen. Ett enda exempel - en kvinna närmar sig en grupp soldater med en säck och blir omedelbart dödad, efteråt insåg de att de grönsaker som fanns i säcken var avsedda som en gåva till dem.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-03-18

Amerikanerna lurade- vem betalar?

Larry Elliott - Guardian

Larry Elliott kommenterar den amerikanska finanskrisen i the Guardian: "Slutet på den amerikanska finanskrisen är ännu inte i sikte. Den amerikanska centralbanken och finansdepartementet står lika långt från en lösning som för åtta månader sedan. Krisen kommer att ta slut när huspriserna har slutat falla och bankerna slutar att presentera stora förluster på sina lån. Men detta kräver en direkt inblandning av den amerikanska regeringen på fastighetsmarknaden för att få ett slut på vågen av konkurser. Ideologiskt är den nuvarande regeringen illa rustad för att ta ett sådant steg, och som resultat kommer priserna att falla och den finansiella nedsmältningen att fortsätta." Under Bush regering har en väldig husbubbla blåsts upp, konsumenterna har övertygats om att det är smart att låna pengar när deras hus stigit i värde vilket har kompenserat för den vanlige amerikanens dåliga löneutveckling de senaste åren. Bankernas låneverksamhet går att likna vid rent lurenderjeri. Att det amerikanska folket inte revolterar i nuläget förvånar Elliott:"Det är förvånande att det inte redan är upplopp på gatorna om man betänker det bedrägeri som den finansiella eliten har genomfört på de vanlig amerikanernas bekostnad."
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-03-12

Amiral Fallon avgår

Thomas P.M. Barnett - Esquire

Amiral William Fallon har avgått. Han var högste befälhavare för CENTCOM - USA:s militära styrkor i Mellanöstern, Centralasien och Östafrika. Fallon har tidigare uttalat att det inte blir något krig mot Iran så länge som han är befälhavare. Esquire skriver i ett reportage om Fallon: "Han är en sällsynt varelse i Bush universum - den goda snuten för Iran, och en man med strategisk brillians". Det finns nu ett hinder mindre för Bush-regeringen om de skulle vilja göra verkligheten av den neokonservativa drömmen - krig mot Iran.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-03-08

Iran vinner prestige i Bagdad

Robert Scheer - Truthdig

När den amerikanske presidenten åker till Irak är besöket oannonserat och han flygs in till baser med ultrahög säkerhet. Irans president Ahmadinejad anlände till Bagdad i flödande dagsljus och kunde åka i konvoj från flygplatsen längs den väg som amerikanska dignitärer inte vågar åka. Hans möte med Iraks president Jalal Talabani ägde dessutom rum utanför den Gröna Zonen och ger tyngd åt Ahmadinejads påstående att han är välkommen i Irak, men inte amerikanerna. Irakkriget har lågt räknat kostat över 500 miljarder dollar och de som fått dessa pengar kan kanske se detta som en framgångssaga. Förlorarna är många och bland dem kan man nog ställa den amerikanska staten som förlorat politiskt inflytande. Robert Scheer skriver:"Vilket övertag har USA över Iran när vi ser bilden av hur Iraks ledare håller Ahmadinejad i hand och tydligt visar att det nu är de iranska ayatollornas elever som har makten i Bagdad"
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-03-06

Efter fem år - fortfarande ingen fungerande elförsörjning i Irak

Tina Susman - Los Angeles Times

Ockupationen av Irak har snart pågått i fem år och inte någon gång under denna tid har Irak haft en fullt fungerande elförsörjning. Dr. Tahseen Sheikhly, talesman för Iraks regering, som hade kallat till en presskonferens med fokus på framstegen i det amerikansk-irakiska återuppbyggnadsarbetet, blev hårt ansatt av journalisterna med frågor om elförsörjningen. "Vi får fram 1 000 megawatt i Bagdad, men vi behöver 3 800, så ser verkligheten ut. Jag känner till det lidande detta innebär," sade Sheikhly. I söndags var det 26 grader varmt i Bagdad, i maj stiger temperaturen till långt över 30 grader. Under sommaren kan temperaturen ligga runt 48 grader och befolkningen är då beroende av el för att kunna luftkonditionera sina bostäder annars måste de sova på sina hustak vilket medför speciella risker. Förra sommaren blev många civilpersoner dödade av amerikanska helikoptrar på jakt efter motståndsmän i bostadsområdena.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-03-05

Röda Khmerernas vattentortyr var bättre än Inkvisitionens

Jonathan Turley - USA Today

Steven Bradbury, rådgivare vid USA:s justitiedepartement, har nyligen bekräftat USA:s användning av vattentortyr. Den metod som användes av spanska inkvisitionen när den misstänkte tvingades svälja stora mängder vatten har inte använts. USA har istället använt den teknik som användes av de Röda Khmererna i Kambodja under Pol Pots tid - en duk läggs över offrets mun, vatten hälls över och offret upplever drunkning och fylls av skräck. USA är nu alltså officiell medlem i den 'klubb' av nationer som använder tortyr. Frågan är om någon överhuvudtaget kommer att bry sig om det här. Jonathan Turley skriver i USA Today: "Om Mukasey (justitieminister) vägrar att följa sin ed och undersöka ett kriminellt tortyrprogram så har Kongressen makt att undersöka dessa brott och kan kräva en speciell åklagare." Och hur är det med de övriga västländerna? De tycks tiga och samtycka.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-02-27

Tortyr av oskyldiga på Guantanamo

Joshua Holland - Truthout

Truthout intervjuar journalisten och historikern Andy Worthington som i boken 'Guantanamo Files' nyanserar bilden av kriget i Afghanistan. De flesta rekryter i al-Quaida var till exempel framförallt engagerade i ett regionalt inter-muslimskt inbördeskrig och inte i ett globalt jihad. Många bombmål som beskrevs som nästen för al-Quaida tillhörde andra grupperingar. Worthington har också kartlagt alla de fångar som hamnat på Guantanamo. Den äldste var 88 och den yngsta bara 12 år. Bara en minoritet skulle kunna anklagas för terrorism. Många var helt oskyldiga som tillfångatagits av krigsherrar, stamledare och till och med av talibanerna, för att säljas till amerikanerna för 5 000 dollar/styck. Att få fram information ur alla dessa ovetande personer var inte lätt. Worthington säger: "Regeringern var besviken på den låga kvaliteten på den information man fick från fångarna och kom fram till att det måste bero på att de tränats av al Quaida att motstå förhör, men faktum var att de flesta var oskyldiga män eller fotfolk som inte hade någon värdefull information att lämna. I ett försök att knäcka fångarna godkände Pentagon användandet av 'förhöjda förhörstekniker', som inkluderade isolering, framtvingad nakenhet, användande av extrem värme och köld, sexuell förnedring och förlängd användning av smärtsamma stresspositioner. Chef vid tidpunkten var Geoffrey Miller, som sedan sändes till Abu Ghraib för att 'Gitmosera' det irakiska systemet, som gav de resultat som förskräckte hela världen när skandalen avslöjades i april 2004".
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-02-26

Nobelpristagare, lånehajar, fattiglappar och den globala finanskrisen

F. William Engdahl - Global Research

F. William Engdahl har en pågående artikelserie om krisen i världens finanssystem på Global Research. I botten på näringskedjan finns NINA-lånen - "No Income, No Assets" - "Inga problem, herr Jones, här har du 400 000 dollar till ditt nya hem, ha det bra". En ansedd bank som Citigroup kunde till exempel bedriva sådan låneverksamhet genom ett nytt bolag CitiFinancial, som enligt konsumentgrupper i USA specialiserade sig på "rovdjurs lån" där skrupelfira lånehajar kunde sälja ett lån till familjer som inte förstod riskerna och inte heller kunde hantera dem. Det som möjliggjorde det hela var de nya instrument för riskspridning som bankerna konstruerat, som gjorde lånerisker osynliga, och möjliggjorde för bankerna att 'överutlåna'. Dessa papper som egentligen inte hade någon riktig täckning, spreds i världens banksystem och har skapat den skuldkris som vi enligt Engdahl bara befinner oss i början av. På toppen av näringskedjan finns t.ex 1997 års nobelpristagare Scholes och Mertons som nu kan se resultatet av sina teorier i praktisk tillämpning - lite av operationen lyckades men patienten dog. Engdahl skriver: "Det fanns bara ett fel. Scholes och Mertons fundamentala axiom om risk, de antaganden som alla deras modeller byggde på var felaktiga. De var byggda på sand, fundamentalt och katastrofalt felaktiga. Deras matematiska modell för prissättning av optioner byggde på antagandet att det fanns Perfekta Marknader, så extremt djupa att handlarnas handlingar inte skulle påverka priset. De antog att marknader och aktörer var rationella. Men verkligheten tydde på motsatsen - marknader var i det långa loppet irrationella. Men de riskmodeller som Black, Scholes och andra givit upphov till har under de senaste decenierna tillåtit banker och finansiella institutioner att hävda att traditionell försiktighet vid långivning var gammelmodig. Med lämplig optionsförsäkring, var risk inte längre något orosmoln. Ät, drick och var glad..." Engdahl tror att vi bara befinner oss i början av denna finansiella tsunami. Han varnar: "Det finns en påtaglig sannolikhet att det som kommer att explodera härnäst är CDS - 'Over-the-counter Credit Default Swaps' - en marknad på 45 000 miljarder dollar!! - J.P. Morgans tankefoster".
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-02-21

USA betalar för att slippa bli attackerade

Paul Craig Roberts - Counterpunch

Bush regimen hävdar att 'the surge'(ökat truppantal under 2007) fungerar. Sanningen är en annan hävdar Paul Craig Roberts. Bush-regimen betalar den sunnitiska motståndsrörelsen 800 000 dollar per dag för att de inte ska attackera de amerikanska trupperna. 80 000 medlemmar av "Iraks söner", "Gruppen för uppvaknande" och liknande grupperingar av sunnitiska motståndskämpar är nu USA-allierad säkerhetsstyrkor som får 10 dollar om dagen och avstår från attacker. 'The surge' inleddes när den etniska rensningen av stadsdelarna i Bagdad var fullbordad. Sunni och Shia har drivit ut varandra ur de tidigare mixade stadsmområdena, en konflikt som skördat ett stort antal dödsoffer de senaste fem åren. Om de istället riktat sin vrede mot USA hade den amerikanska armén tvingats lämna Irak för länge sen, säger Roberts.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-02-20

VIDEO:Dahr Jamail

Matt Renner - Truthout

Dahr Jamail, den amerikanske journalisten som länge vågade rapportera från marken i Irak, intervjuas av truthout. Hur är då läget i Irak? En försiktig bedömning: 1 miljon döda, 3-4 miljoner skadade, 4 miljoner i behov av katastrofhjälp, och 4-5 miljoner flyktingar. "Det är detta som nu USA beskriver som en framgång. Hur ser då ett misslyckande ut?" frågar Dahr Jamail som i dagarna kommer med en ny bok 'Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq," '
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-02-19

Kosovo splittrar FN-systemet

Siobhán Dowling - Der Spiegel

Kosovo har förklarat sig självständigt, och för dagen jublar den albanska befolkningen i Kosovo men priset kommer att bli högt för världssamfundet och kanske i slutänden också för kosovoalbanerna. Der Spiegel har intervjuat balkanexperten Dusan Reljic. Det som idag bestämmer Kosovos status är FN-resolution 1244 som fastställer att Kosovo är en del av Serbien. Detta kan bara ändras inom ramen för FN. Kina och Ryssland skulle lägga sitt veto i säkerhetsrådet och majoriteten av FN:s medlemsländer ser utbrytningen som illegal. Att många västerländska stater nu tänker erkänna Kosovo betyder att de ställer sig utanför FN-systemet, som kommer att försvagas ytterligare. "EU:s 'soft power' bygger på efterlevnad av internationella lagar med fredliga lösningar. Detta har inte hänt i Kosovo. Det vi ser här är att våld lönar sig. Det försvagar de människor som tycker att EU:s viktigaste värde är lag och fred i internationella relationer", säger Reljic.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-02-16

Afghanistan - världens största narko-koloni

Mike Whitney - Counterpunch

Kriget i Afghanistan har beskrivits som 'det goda kriget' - ett krig mot terror - ett befrielsekrig. Det skulle också bli ett bevis på att världens enda supermakt kan landsätta trupper överallt i världen och krossa allt motstånd. Men sedan har allt gått på tok och händelseutvecklingen har avvikit från Pentagons script. Tallibanerna retirerade, väntade, omgrupperade och gav igen. De fick stöd av pashtunerna och stamledarna som insett att USA inte skulle leva upp till sina utfästelser. 'Operation Enduring Freedom' hade inte skapat fred, inte välstånd - bara ockupation. Det har gått 7 år och Afghanistan styrs fortfarande av krigsherrar och droghandlare. Ingenting har förbättrats. Idag producerar Afghanistan 90% av världens opium. Bush har skapat värdens största narko-koloni. Stödet för kriget minskar i Europa konstaterar Mike Whitney: "Detta är USA:s krig inte deras. Europa behöver inte ockupera utländska nationer för att lösa sina energiproblem. Deras länder är välmående och det har råd att köpa bränsle på den öppna marknaden. Det är egentligen bara USA som vill ha kriget. Det är en del av en geopolitisk 'grand stratgy' för att projicera sin makt i regionen och skaffa kontroll över dess resurser."
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-02-09

Barnet som fördes till Guantanamo

Time for change's Journal

Omar Khadr var 15 år när han greps av amerikanerna i Afghanistan. Han blev etiketterad som 'fientlig kombatant' och trots att han vid den tidpunkten ännu var barn utsattes han för samma tortyr som vuxna fångar. Han fördes till Guantanmo november 2002 och har suttit där sedan dess. Han skall nu ställas inför en militärtribunal som vill ge processen ett sken av rättegång. Men det är en skenprocess eftersom hemliga bevis får användas liksom utsagor som pressats fram under tortyr, i alla fall före 30 december 2005. När det gäller 'fientliga kombatanter' finns ingen åldersgräns. Den militära åklagaren hävdar att Omar Khadr började konspirera mot USA när han var 10 år gammal. Åklagaren har inte ens tänkt tanken att den 10-åriga pojkens anknytning till de s.k terroristerna, dit han kom i sällskap med sin far, inte kan anses helt frivillig. Time for change menar att fallet visar hur långt från sina humana ideal USA har hamnat. Man kan väl utvidga detta påstående och konstatera att denna moraliska kris omfattar egentligen hela västvärlden där det politiska ledarskapet tiger och samtycker.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-02-07

När Powell sålde irakkriget i FN

Greg Mitchell - Editor & Publisher

Den 3 februari 2003 höll Colin Powell stor föreställning i FN - han presenterade bevisen på Saddam Husseins innehav av massförstörelsevapen. Talet fick stort genomslag i media och tystade många kritiker. Det har senare visat sig att det Colin Powell presenterade var en blandning av förvrängningar och lögner. Talet fick önskad effekt - media trodde honom och stödet ökade för en attack på Irak. (Eftersom Powell var en betrodd politiker har många velat se det som ett misstag av honom att hålla detta tal, tyvärr finns det tydliga bevis att han fabricerade bevis och ignorerade varningar om att det han skulle säga inte var hållbart - A tiny revolution har granskat hans tal - http://www.tinyrevolution.com/mt/archives/002063.html)
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2008-02-06

Oljebörsen i Iran kan öka risken för krig

Mike Whitney - Global Research

Oljebörsen i Iran har det talats om ganska länge, men nu mellan den 1 och 11 februari ska den öppnas. Här kommer handeln att drivas med andra valutor än dollar. Det kommer att innebära en försvagning av petro-dollar systemet (alla länder har haft stora dollarreserver för att täcka inköpen av olja, det har höjt dollarns värde och givit den rangen av internationell reservvaluta). Den dåliga amerikanska ekonomin - handelsunderskott, budgetunderskott och fallande huspriser - gör att det allmänna förtroendet för dollarn har minskat. De som sitter på de stora reserverna som Kina och arabländerna gör stora förluster när dollarns värde sjunker. Arabländerna har signalerat intresse av en värdering av oljan i förhållande till en valutakorg. Efter Bush rundresa i regionen nyligen har härskarna i oljeländerna bestämt sig för att vara kvar under dollarn - annars hade de "fått sova hos fiskarna", som Mike Whitney uttrycker det. Men skulle USA vara berett att gå i krig för att försvara dollarhegemonin? Det finns risk för det anser, Mike Whitney, sex månader efter att Saddam Hussein knöt den irakiska oljan till euron blev landet ockuperat. Det finns tecken på ökad militär uppladdning i regionen. Amerikanska flottan har många krigsfartyg i området. Franska flottan ska hålla övningar i Hormuz-sundet med sex krigsfartyg efter den 23 februari. Iran har för närvarande stora problem med sin internettrafik sedan två viktiga kablar slets av utanför Egypten. Två dagar senare inträffade egendomligt nog samma sak i Persiska Viken. Är det en tillfällighet eller pågår något i det fördolda, undrar Mike Whitney.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-01-29

Falsk historieskrivning

Robert Parry - Consortiumnews

Bush historieskrivning är falsk. I tal efter tal upprepar Bush att Saddam Hussein "valde krig" genom att trotsa FN i frågan om massförstörelsevapen och fick världen att tro att han förfogade över sådana vapen. Fakutm är att Irak den 7 dec 2002 lämnade över en omfattande dokumentation på 12 000 sidor som beskrev hur deras massförstörelsevapen blivit förstörda. Hösten 2002 släpptes FN:s vapeninspektörer in och fick tillåtelse att undersöka alla platser som de önskade. De vapeninspektioner som pågick fick avbrytas när Bush skulle inleda bombningar av landet. Den falska historieskrivningen är framförallt användbar för amerikansk hemmapublik, som fortfarande tycks kunna konsumera den officiella lögnen. Robert Parry skriver om ett program på 60 minutes där man försöker får svar på frågan "Varför valde Saddam att gå i krig mot USA?"
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-01-27

Spionnät fick tips om Valerie Plames arbete

Chris Gourlay, Jonathan Calvert, Joe Lauria - TimesOnLine

Sunday Times publicerar idag en ny artikel om Sibel Edmonds där namnet Valerie Plame dyker upp. Valerie Plame arbetade i största hemlighet för CIA. Hon var officiellt anställd av bolaget Brewster Jennings & Associates. Uppgiften var att samla information om illegal spridning av massförstörelsevapen. Hennes namn blev känt, när medlemmar av Bush-administrationen röjde hennes identitet till amerikanska media 2003. Detta är ett allvarligt brott i USA - ett brott som ännu ingen blivit fälld för. Turkiet låg inom Plames arbetsområde, och turkiska agenter har en viktig roll i det nätverk som sålde amerikanska atom-hemligheter. Det visar sig nu att den tjänsteman inom amerikanska UD som enligt Edmonds sålde hemligheter om USA:s kärnvapen redan 2001 varnade turkiska agenter och avslöjade att Brewster Jennings var en täckmantel för amerikanska regeringen. Uppgiften vidarebefordrades omedelbart till ISI (Pakistans underrättelsetjänst), som samarbetade med Abdul Qadeer Khan,"fader till den islamska bomben", som sålde atomhemligheterna vidare till de s.k skurkstaterna. Philp Giraldi, tidigare officer inom CIA, säger: "Det är ganska klart att Plame hade turkarna som mål. Om en tjänstman inom UD samarbetade med turkarna för att bryta amerikansk lag mot nukleär export, så borde det ligga i hans intresse att varna dem för att den här kvinnans (Plame) bolag var knutet till CIA. Många skulle nog anse detta vara föräderi."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-01-25

Kärnvapenhemligheter sålda på svarta marknaden - media tiger

Daniel Ellsberg - Consortiumnews

"För andra gången på två veckor har den amerikanska pressen låtit Rupert Murdochs London Sunday Times få scoopet, dynamithistorien om kriminella aktiviteter av korrupta amerikanska ämbetsmän som sålt kärnvapenhemligheter till Pakistan", säger Daniel Ellsberg (mannen som gick till New York Times med dokument som avslöjade fakta om Vietnamkriget som hållits fördolda). Denna historia, grundad på uppgifter som avslöjats av tidigare FBI-anställda Sibel Edmonds, har varit förstasidesnyhet på många håll i världen men har totalt ignorerats av amerikansk press. (Även svenska media har legat blickstilla - svd, dn, aftonbladet, expressen har alla tigit). "Det finns en journalistisk synd som är värre än att tappa ett scoop och det är att deltaga i en mörkläggning av information som allmänheten, kongressen och domstolarna omdelbart bör bli uppmärksammade på", säger Ellsberg. Det som kan ha bidragit till tystnaden tycks vara att folk från underrätelsevärlden ringt upp journalister och antytt att "det Sibel Edmonds snavade över är ingen skurkoperation av ämbetsmän som arbetar för egen vinning, som Edmonds och vissa FBI tjänstemän tror, utan en känslig hemlig operation som styrs från högsta nivå." Det brott som antyds i Sibel Edmonds vittnesmål är spridning av atomhemligheter, penningtvätt och narkotikahantering. Sibel Edmonds har dokument och vittnen klara för en offentlig 'hearing', men locket ligger fortfarande på. Det är sorgligt att ledande media i västvärlden inte reagerar.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-01-24

Lögnerna som skapade ett krig

Charles Lewis, Mark Reading-Smith - Center for Public Integrity

Under de två år som följde efter 11 september 2001 gjorde President George W Bush och sju medlemmar i hans regering minst 935 falska uttalanden om Iraks hot mot USA:s säkerhet. Regeringen Bush påstod att Irak hade massförstörelsevapen och att Saddam Hussein hade kopplingar till al Quaida. Inget av detta var sant. 'The Center for public Integrity' har kartlagt de uttalanden som gjordes av Bush-regeringens toppar och funnit att dessa uttalanden ingick i en välplanerad kampanj som effektivt skulle påverka den allmänna opinionen. Media gjorde ingen kritisk granskning utan fungerade som en kraftfull förstärkare och nationen leddes i krig under falska förutsättningar.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2008-01-23

Om den amerikanska skuldkrisen

Chalmers Johnson - Tom Dispatch

Den amerikanska skuldkrisen är ett stort hot mot USA. Det finns tre huvudorsaker till att den har uppstått anser Chalmers Johnson i en artikel på Tom Dispatch. ETT: Galet stora summor spenderas på "försvarsprojekt" som inte står i relation till USA:s säkerhet. Samtidigt har de rikaste i USA mycket låga skatter. TVÅ: De amerikanska företagen förlägger sin tillverkning utomlands i accelererande omfattning, vilket gör att många jobb går förlorade. Motmedlet mot detta har varit det Chalmers Johnson kallar "militär Keynesianism" som vilar på villfarelsen att ständiga krig, stora utlägg för vapen och ammunition och stora stående arméer kan skapa välstånd i en kapitalistisk ekeonomi. Tyvärr är det motsatsen som gäller, säger Chalmer Johnson. TRE: Den stora hängivelsen till militarism skapar ett misslyckande när det gäller att investera i den sociala infrastrukturen och andra nödvändigheter för ett långsiktigt välstånd. Det allmänna skolsystemet förfaller. Sjukvårdssystemet omfattar inte alla. Landet som släpper ut mest koldioxid i världen kan inte ta sitt ansvar. Mest allvarligt är att USA har tappat sin konkurenskraft när det gäller tillverkning för civila behov.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-01-17

Nu produceras opium i Irak

Patrick Cockburn - Independent

Odling av opium-vallmon, som är råvara för heroinframställning, sprider sig nu snabbt i Irak. Bönderna kan inte längre försörja sig på traditionell odling. Priset på gödningsämnen och bränsle har stigit brant och den irakiska regeringen lämnar inget stöd. I Diyala-provinsen som tidigare var känd för sina fruktodlingar blir produktionen av opium allt vanligare. Att stoppa verksamheten blir svårt eftersom stora delar av landet kontrolleras av kriminaliserade miliser. Att lokala krigsherrar både shia och sunni ger sig in i opium-odlingen är en skadlig utveckling för Irak där politiska ledare ofta är lierade med gangsters. Bränslestölder, smuggling och kontroll över regeringsorgan t.ex hamnar har gjort gängen mycket rika. Det är de som tagit ledarskapet och finansierar och organiserar opium-produktionen, inte de fattiga böndena.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-01-17

Penningtvätt, narkotikahandel och försäljning av USA:s nukleära hemligheter

Chris Gourlay, Jonathan Calvert, Joe Lauria - TimesOnLine

Höga tjänstemän i Bush-administrationen är inblandade i penningtvätt, narkotikahandel och värst av allt - försäljning av USA:s nukleära hemligheter. Det hävdar Sibel Edmonds tidigare anställd av FBI. Sibel Edmonds anställdes av FBI som översättare efter 11 september. Hon fick jobbet eftersom hon är turk-amerikan och kan turkiska, persiska och azeri. Hon fick sparken 2002 när hon till högre ort vidarebefordrade uppgifter om de allvarliga oegentligheterna. Hon har sedan dess kämpat för att få till stånd en offentlig utfrågning om dessa kriminella aktiviteter. Hon säger själv i en intervju att hon har fakta, dokumenten och vittnen inom FBI som är villiga att vittna under ed, som skulle lösa deras tysthetslöften. Bush-administrationen väljer att lägga locket på och några förhör tycks inte komma till stånd. SIBELS PÅSTÅENDE: En tjänstman med topposition i amerikanska UD (Marc Grossman, tidigare nr 3 i USA:s UD,(annan källa)) sålde militära och nukleära hemligheter till turkiska agenter, som sålde informationen vidare. En viktig slutkund var Pakistans underrättelsetjänst ISI, som representerades av sin dåvarande chef general Mahmoud Ahmad. Avlyssningsband visar att det fanns en nära kontakt mellan den turkiska ambassaden och de pakistanska agenterna. Informationen har med all sannolikhet sedan gått vidare till A Q Khan, som då var den ledande auktoriteten inom Pakistans kärnvapenprogram. Khan tjänade grova pengar när han sålde atomhemligheter vidare till Libyen, Iran och Nordkorea. "Vi visste att det fanns kontakt mellan A Q Khans folk och al-Quaida. Det blev total panik när vi upptäckte det, men det slutade med att det hela dog ut," säger en tidigare CIA agent till Sunday Times. Andra neo-konservativa politiker som anklagas för inblandning är Richard Perle, Douglas Feith och Eric Edelman. Är det denna inblandning som gör att Bush lägger locket på? (ISI chefen Mahmoud Ahmad som den 11 september var gäst hos viktiga politiker i Washington misstänks för en utbetalning av 100 000 dollar till flygplanskaparen Mohammed Atta.)
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-01-17

VIDEO:Intervju med Sibel Edmonds

Khatchig Mouradian - Armenian Weekly

Här intervjuas Sibel Edmonds av Armenian Weekly. I intervjun finns kommentarer från personer som varit verksamma inom CIA och FBI.(Längd: 9.32)
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , , ,

2008-01-14

Ny politisk allians blir ett hot mot Maliki-regeringen

Damien McElroy - Telegraph

Iraks regering som leds av Nouri al-Malaki hotas nu av en allians mellan shia-pastorn Moqtada al-Sadr, sekulära Ayad Allawi och sunni-ledaren Salah al-Mutlak. Den fråga som förenar denna allians är ett nej till att ge de regionala regeringarnas kontroll över oljetillgångar. De säger också nej till det val som skulle kunna placera oljerika Kirkuk i den kurdiska regionen. Att valet redan har skjutits upp två gånger - nov07, dec 07, juni08 - förargar den kurdiska regionregeringen som redan sålt utvinningsrätter till utländska oljebolag
Läs mer -->


Svenska bloggar om , , ,

2008-01-14

'Filipino Monkey' kan starta ett storkrig

Andrew Scutro, David Brown - Navy Times

Förra veckan publicerade media bilder av hur iranska snabbgående motorbåtar uppträdde hotfullt mot amerikanska krigsskepp i Hormuz-sundet. Det som förstärkte känslan av hot var radiorösten: "Jag är ute efter er. Ni kommer att explodera inom några minuter." Iran har publicerat sin version av händelseförloppet och menar att det inte var någon incident utan allt följde normala rutiner. Helt klart är nu att rösten som fanns med på det amerikanska bandet inte kom från de iranska patrullbåtarna utan kom från en helt annan källa. Enligt amerikanska Navy Times kom radiorösten från "Filipino Monkey", snarast ett fenomen - när någon använder öppna radiokanal 16 för bussamtal. Det är rätt skrämmande att den amerikanska flottans nivå av säkerhet och kontroll är så dålig att ett falskt meddelande på kanal 16 skulle kunna starta ett storkrig.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

Teman
Bilder
March 2008: Iraqi Christians carry the coffin of Archbishop Paulos Faraj Rahho during his funeral in the northern Iraqi Christian village of Kremlis on March 14, 2008. The Patriarch of Iraq's Chaldean Catholic church, Emmanuel III Delly, tearfully urged Christians today not to seek revenge for the death of the archbishop of Mosul, whose body was found in a shallow grave two weeks after being kidnapped.(Photo AFP-Getty Images)
As I moved into the neighborhood, the destruction from weeks of fighting was horrible. Most of the shops and kiosks have been damaged. Doors are knocked off their hinges. Windows are shattered. The walls are riddled with bullet holes. Some buildings are blown apart by missile fire. (Raheem Salman - LA Times) - May 2008
A wounded boy arrives at a hospital in the Shiite stronghold of Sadr City in Baghdad, Iraq on Saturday, May 3, 2008.
Iraqi soldiers drove away after deserting from their mission on Tuesday night in Sadr City. Iraqi forces said they were not removing themselves from their base because they were afraid but rather because they lacked proper equipment and had no means to communicate directly with the American troops. 'That is an excuse,' the American commander said to the Iraqi, 'and you know it.' (Photo: Joao Silva for The New York Times) april 2008
Capt. Logan Veath, left, the commander of Company B, spoke with a group of Iraqi soldiers who had abandoned their positions Tuesday in Sadr City. 'If you turn around and go back up the street those soldiers will follow you,' Captain Veath told the Iraqi major. 'If you tuck tail and cowardly run away they will follow up that way, too.' (Photo: Joao Silva for The New York Times) april 2008
Women mourn for their relatives who were killed after an air strike in Basra, 340 miles south of Baghdad April 3, 2008. REUTERS/Atef Hassan
A man searches for a missing relative near the rubble of a house after an air strike in Basra, 340 miles south of Baghdad, April 3, 2008. REUTERS/Atef Hassan
Residents display a poster of Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr in Baghdad's Sadr City, April 2, 2008. REUTERS/Kareem Raheem
A Mehdi Army fighter flashes a victory sign in Basra. March 2008. Reuters
ShiIte Supporters: During a recent protest in Baghdad, protesters held signs in support of Iraq and cleric Moqtada al Sadr. Mr. Sadr's Mahdi Army has started a civil disobedience campaign. Thaier AL-Sudnai/Reuters
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad (left) and Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki.  Not only is Ahmadinejad the first Mideast head of state to visit the country since its alleged liberation, but the very warm official welcome offered by the Iraqi government to the most vociferous critic of the United States speaks volumes to the abject failure of the Bush doctrine. March 4 2008. AP photo / Ahmad al-Rubaye
Getting ready for summer, a generator repairman at work in Baghdad, march 2008. Spring is in the air, and Iraqis' thoughts are turning to ... air conditioning. That means they're also thinking about the chronic electricity shortages that make the hot months unbearable for people who can't afford to run generators day and night.  (Saad Khalaf / LA Times)
Relatives mourn inside the house where the U.S. military killed an Iraqi couple and their teenage son in the village of Adwar, 15 kilometers (10 miles) south of Tikrit. Iraq, Tuesday, Feb. 5, 2008, after American soldiers stormed their one-room house and opened fire. Couples two daughters were wounded , one of them died later on. (AP Photo/Hameed Rasheed)
Iraqis mourn next to dead bodies during a funeral ceremony in the outskirts of the Sunni village of Al-Hajaj, outside Tikrit, 130 kilometers (80 miles) north of Baghdad, Tuesday, Jan. 22, 2008. 18 Iraqis were killed and 22 wounded when a suicide bomber with an explosive belt detonated himself inside a funeral tent, late Monday. (AP Photo/Bassem Daham)
Mine-resistant, ambush-protected vehicles (MRAP), produced by Navistar International, are loaded onto an airplane at the Charleston Air Force Base in North Charleston, S.C. in this Nov. 28, 2007, file photo. The military is buying thousands of MRAPs to guard troops in Iraq and Afghanistan from deadly roadside bombs. These hulking machines _ at about $450,000 a pop _ rely on their heft and creative design to bull their way through blasts that can cripple Humvees. (AP Photos/Alice Keeney, File)
A veiled woman shops in a market in Basra, 550 km (342 miles) south of Baghdad, December 2, 2007. Women in Iraq's southern city of Basra are living in fear. More than 40 have been killed and their bodies dumped in the streets in the past five months for behaviour deemed un-Islamic, the city's police chief says. (Stringer/Reuter
FLER BILDER -->