Invasionen och ockupationen av Irak inleddes den 20 mars 2003

Nyheter om Irak

""Military justice is to justice what military music is to music.""(Groucho Marx)
Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Cost of the War in Iraq:
(JavaScript Error)
OM IRAKSIDAN REGISTER GALLERI CITAT KONTAKT
Datum Rubrik Beskrivning
2007-06-21 En rapport om kriget och ockupationen av Irak
Global Policy Forum beskriver konsekvenserna av de fyra åren av krig i Irak. Kanske inget direkt nytt, men sammanställningen på 133 sidor är en nästan outhärdlig läsning. Den amerikanska krigsinsatsen leds av en kollosal dumhet, ondska, girighet och inkompentens. På de arkeologiskt ovärderliga platserna Ur och Babylon byggde den amerikanska armén parkeringsplatser för militärfordon. De har valt att använda vapen som är helt inhumana och oacceptabla - vit fosfor, klusterbomber och utarmat uran. Irakiska städer har blivit totalt förstörda - Falluja,Tal Afar, Hadita, Qaim, Ramadi och Baquba - genom massivt övervåld. Civilbefolkningen har drivtits ut i öknarna utan mat och vatten. De metoder som använts strider helt mot internationella lagar. Över hela Irak finns vägspärrar bemannade av koalitionssoldater. Den som inte ser en soldats stopptecken på natten på en gata utan belysning kan bli dödad omedelbart - de skjutglada soldaterna skjuter först och frågar sen. Enligt FN är 8 miljoner irakier idag i behov av omedelbar hjälp. Arbetslösheten är 60%. Över hälften av befolkningen lever på mindre än 1 dollar om dagen. Det USA har skapat i Irak är ett helvete. Skamligt nog fick USA ett mandat av FN den 19 augusti 2003, trots att kriget är illegalt och strider mot folkrätten.
Global Policy Forum
2007-06-20 Amerikansk soldat våldtog irakisk kvinna
Antonio Taguba var den amerikanska general som utredde Abu Ghraib-skandalen och lade fakta på bordet som avslöjade den systematiska och illegala behandlingen av fångar. Hans uppdrag hade dock en tydlig begränsning, han skulle bara utreda militärpoliserna på Abu Ghraib och han var förhindrad att utreda spår som pekade uppåt i befälsordningen. I en intervju med Seymour Hersh berättar Taguba att han fått betala ett högt pris för sitt gedigna arbete - hans karriär avstannade, gamla vänner vände honom ryggen och han ombads senare att sluta sitt arbete i förtid. När Taguba kom till Abu Ghraib februari 2004 blev han chokerad över vidden av missförhållandena. De som satt på fängelset var vanliga irakiska medborgare som fiskats upp på gatan, även tonåringar och gamla män och kvinnor. Taguba har också sett material som fortfarande är hemligstämplat, till exempel en video där en amerikansk soldat begår en anal våldtäkt på en irakisk kvinna. Utredningen kunde inte heller klarlägga det egentliga ansvaret som låg på högre ort. För att begränsa skandalens skadeverkningar valde Pentagon att - "åtala ungdomarna på fotografierna så att vi skyddar den stora bilden".
Seymour M. Hersh - New Yorker
2007-06-16 Pentagon, jordens största förbrukare av energi
Den amerikanska krigsmaskinen slukar enorma energiresurser, ca 340 000 fat olja om dagen, enligt Michael T. Klare. Och trenden går mot ökande användning av energi särskilt om man skall genomföra Bushdoktrinen som kräver "att våra styrkor måste expandera geografiskt och bli mer rörliga och beredda på insatser på fler krigsskådeplatser världen runt." Bristande tillgång på energi kan bli ett stort problem för Pentagon. Klare varnar: "Det skulle vara både sorgligt och ironiskt, om militären nu börjar utkämpa krig i huvudsak för att garantera den egna armén bränsle för att driva sina flygplan, skepp och tanks - och på det sättet konsumera hundratals miljarder dollar om året istället för att spendera pengarna på att utveckla alternativ till oljan."
Michael Klare - TomDispatch
2007-05-17 Chefen för CENTCOM vägrar anfalla Iran
Amiral William Fallon, chef för CENTCOM (ansvarar för militära operationer i Östafrika, Mellanöstern och Centralasien)sedan 18 mars 2007, opponerade sig starkt mot ökad marin uppladdning i Persiska Viken. Han är starkt emot ett anfall på Iran och lär ha sagt "det kommer inte att hända så länge som jag är chef".
Gareth Porter - Antiwar
2007-05-17 Mordpatrullernas aktivitet i Bagdad ökar
"Den amerikanska truppförstärkningen med 25 000 soldater i Irak, avsedd att vända krigets förlopp, verkar misslyckas. Ledande officerare erkänner att de behöver ännu fler trupper och nya siffror visar en stark ökning av antalet offer för mordpatruller i Bagdad. De första 11 dagarna i maj har 234 kroppar påträffats - män mördade av mordpatruller - utslängda runt om i huvudstaden, en dramatisk ökning jämfört med de 137 som påträffades under samma period i april. Det utttalade målet att öka säkerheten i Bagdad och att reducera mordpatrullernas aktivitet har inte uppnåtts."
Peter Beaumont - Observer
2007-05-16 Stark ökning av barnadödligheten i Irak
Rädda Barnens "State of the World's Mothers report" beskriver situationen för Iraks barn: "Barnadödligheten i Irak har ökat med 150% sedan 1990, mer än i något annat land. Redan före det senaste kriget, stod Iraks mödrar och barn inför en allvarlig humanitär kris förorsakad av åratal av förtryck, konflikt och externa sanktioner. Efter 2003 har bristen på elektricitet, rent vatten, sönderfallande sjukvård och en stark inflation försämrat redan svåra levnadsomständigheter. År 2005 dog cirka 122 000 irakiska barn under fem år, det är ett barn av åtta. Mer än hälften av dödsfallen drabbade nyfödda barn under sin första levnadsmånad. Lunginflammation och diarréer är ofta förekommande dödsorsaker." (State of the World's Mothers report, sid 25)
Save the Children
2007-05-14 Invånarna i Samarra instängda utan el och vatten
I staden Samarra utfärdar de amerikanska styrkorna återkommande utegångsförbud dagtid. Därför blir invånarna instängda i sina hem, ibland flera dagar i sträck, utan vatten och med sporadisk tillgång till elektricitet. Invånarna säger att deras liv har blivit en mardröm och vreden mot de amerikanska ockupationsstyrkorna växer. På sjukhuset har fyra spädbarn dött eftersom det inte fanns tillräckligt med el för att hålla kuvöserna igång. Enligt amerikanerna sker detta för att förhindra attacker från "upprorsmän" och för att skydda återuppbyggnadsprojekt.
IslamOnline.net & News Agencies
2007-05-07 Krigskepp,krigskepp överallt
Hangarfartyget Nimitz med sin flotta av tillhörande fartyg anländer inom kort till Persiska Viken. USA har då tre hangarfartygsgrupper på plats. Frankrike har sin Charles de Gaulle i området. Det är den största koncentrationen av eldkraft i regionen sedan anfallet på Irak 2003. "Varför denna koncentration nu?" frågar Michael T. Klare i TomDispatch. "Officiellt kommer Nimitz till Persiska Viken för att avlösa USS Dwight D. Eisenhower, som ska återvända till USA för underhåll och byte av besättning. Men USA vägrar meddela när detta ska ske, eller när Nimitz kommer att anlända. När Nimitz anländer kommer Bushregeringen - under en obestämd tid - att befinna sig i en optimal position att bestraffa Iran med en mängd bomber och missiler".
Michael T. Klare - TomDispatch
2007-05-04 Padilla åtalas nu för att ha fyllt i en ansökan
Rättegången mot den amerikanske medborgaren Jose Padilla ska starta i Miami den 14 maj. I Padilla-fallet har Bush använt sin rätt att utpeka vem han vill som 'fientlig kombatant' och sätta i förvar på obestämd tid utan anklagelse och rättegång. Padilla har sedan i tre och ett halvt år utsatts för de avancerade förhörstekniker som många anser vara tortyr. Men fallet kommer nu att tas upp i domstol - men av kostymen har blivit en tumme. När han greps var anklagelsen att han deltog i en komplott med syfte att detonera en 'smutsig' bomb i en amerikansk stad. Han är nu anklagad för att ha fyllt i en ansökan! till ett träningsläger för al-Quaida i Afghanistan. Juryn håller på att utses och 160 personer intervjuas. Fråga nr 60 handlar om vem som är ansvarig för attackerna den 11 september där många av de intervjuade svarar att de inte vet eftersom de inte litar på nyhetsmedia och den amerikanska regeringens uttalanden. En del säger att de inte helt litar på den amerikanska regeringens uttalanden om 11 september efter den desinformation om massförstörelsevapen och de falska underättelser som ledde till USA:s invasion av Irak.
International Herald Tribune
2007-05-04 'Dumma' fångar på Guantanmo
"Den konservative amerikanska advokat som till slut fick de kinesiska fångarna på Guantanamo frigivna har en teori att det som till viss del driver fram den amerikanska regeringens hemlighetsmakeri kring Guantanamo är ren och skär skam över att fångarna inte utgör något hot. Många av fångarna har inte haft något med terrorism att göra och inte heller konspirerat mot USA, och ändå torteras de, förvägras tillgång till de bevis som riktas mot dem och göms för världen på obestämd tid grundat på regeringens godtycke. Ännu värre är kanske det faktum att när de lämnar så lite användbar information använder vår regering, helt perverst, hårdare och hårdare förhörstekniker mot sina 'dumma' fångar. Förutom att pervertera de amerikanska och internationella normerna för rättvisa, är detta ett 'SNAFU' av häpnadsväckande protportioner (SNAFU - acronym = Situation Normal: All Fouled Up, soldatslang från andra världskriget)", skriver Ruth Conniff i The Progressive. Artikeln hävdar också att bara 5% av fångarna i själva verket är det Bush kallar 'fientliga kombatanter'.
Ruth Conniff - The Progressive
2007-05-03 Om USA:s missilförsvar i Polen och Tjeckien
Det missilförsvar som USA vill installera i Polen och Tjeckien kommer att kosta 3,5 miljarder dollar och vara klart 2013. William D Hartung säger: "Om det föreslagna systemet enbart slösade pengar skulle vara upprörande i sig. Men det provocerar också fram en politisk kris mellan EU, Ryssland och USA. En vanlig invändning har kommit från Luxemburgs utrikesminister Jean Asselborn. 'Vi vill inte vara en politisk fotboll mellan Ryssland och USA. Vi vill att USA, Ryssland och Europa spelar tillsammans i ett gemensamt försvarsprojekt.'" Det är också viktigt att komma ihåg det sammanhang som infekterar frågan. USA har redan gjort flera drag som är provocerande för Ryssland; utvidgat Nato fram till ryska gränsen, bygger relationer med tidigare sovjetrepubliker Ukraina- Georgien- Kazakstan och bygger militära baser i Rumänien och Bulgarien. Washington Post skrev nyligen 'det är svårt att tänka ut ett bättre sätt att återuppliva det kalla kriget' än att få USA och Ryssland i konflikt över det föreslagna missilprogrammet i Östeuropa. Det folkliga stödet i Polen och Tjeckoslaviken är litet. I Polen är 68% emot missilsystemet och 26% för. I Tjeckoslovakien är det bara 25% som stöder projektet.
William D. Hartung - Tom Paine
2007-05-01 Stämmer listan över antalet dödade amerikaner i Irak?
Global research publicerar en vittnesutsaga från ett vittne i Bagdad som såg 15 amerikanska soldater dödas i en lastbil. Händelsen blev aldrig officiellt rapporterad. Artikeln påstår att bara var tionde amerikan som dödas blir rapporterad. Om det här är sant eller inte är svårt att värdera, eller om det förekommer en underrapportering från amerikanernas sida. Det vi vet är att de amerikanska soldaternas kistor inte får fotograferas och att motståndet i Irak hela tiden publicerar rapporter om många fler dödade amerikaner än vad som officiellt rapporteras.
Global Research
2007-04-28 Riverbend kommer att fly från Bagdad
Riverbend berättar om muren som byggs runt A'adhamiya - stadsdelen i Bagdad. "Enligt de planer de irakiska marionetterna och amerikanerna kokt ihop, kommer muren att 'skydda' A'adhamiya, ett bostads-/affärsområde som den nuvarande irakiska regeringen och deras dödspatruller inte har kunnat tömma på Sunni." Invånarna känner sig som om de befinner sig i koncentrationsläger. Samtidigt är den stora splittringen mellan Sunni och Shia ett resultat av kriget vilket förnekas i media. "Jag minns Bagdad före kriget - man kunde bo var som helst. Vi visste inte vad våra grannar var - vi brydde oss inte om det. Ingen frågade om religion eller sekt. Ingen bekymrade sig över det som bedömdes som en trivial fråga: är du Sunni eller Shia? Du ställde bara en sådan fråga om du var ohyfsad eller bakom. Våra liv kretsar nu runt detta. Vår existens beror nu på att gömma det eller lyfta fram det - beroende på vilken grupp av maskerade män som stoppar dig eller tränger in i ditt hem mitt i natten. Personligen kan jag meddela att vi slutligen har bestämt oss för att fara härifrån. Jag tror att jag har vetat det ett tag. Vi har diskuterat det i familjen dussintals gånger. Först, är det någon som försiktigt föreslår det, det var en sådan orimlig ide - att lämna sitt hem och sin släkt - lämna sitt land - och göra vadå? Vart?"
Riverbend
2007-04-28 VIDEO:'Buying the war'
Bill Moyers Journal granskar det spel som gjorde irakkriget möjligt. Det blåste mycket starka vindar för krig i Washington 2002-2003 och mycket få journalister hade modet att göra sitt jobb och kritiskt granska de uppgifter som Bushadministrationen lämnade. Det blev därför möjligt att bygga ett krig på lögnaktiga påståenden. De som varnade för den katastrof som irakkriget skulle kunna innebära fick mycket lite utrymme i viktiga media.(Filmen är över 1 timme uppdelad i 5 avsnitt)
Bill Moyers Journal
2007-04-25 Tio steg mot den fascistiska staten
Medan amerikanerna ganska avslappat tittar åt annat håll - håller på med internet-shopping och American Idol - eroderar demokratins grundvalar på ett fatalt sätt. "Någonting har förändrats som i grunden försvagar oss på ett sätt som saknar motstycke: våra demokratiska traditioner, oberoende rättsväsende och fria press gör sitt jobb idag i ett sammanhang där vi befinner oss "i krig" - ett krig utan slut, på ett slagfält som omfattar hela planeten, i ett sammanhang som ger presidenten - utan att de amerikanska medborgarna ännu har fattat det - makten över om medborgaren ska vara i frihet eller i lång tid av isolering, det beror enbart på vad presidenten säger." Det finns tio kännetecken på en totalitär stat. Dagens USA har tagit alla av dem mer eller mindre menar Naomi Wolf i denna måste-läsas artikel i the Guardian.
Naomi Wolf - Guardian
2007-04-04 Fallujah
Jonathan Holmes teaterstycke "Fallujah" har premiär i London den 1 maj. Han skriver i Guardian:"Få människor känner till de brott som begicks under de två anfallen på Fallujah (stad i Irak något mindre än Göteborg) - 'Operation Vigilant Resolve' som inleddes april 2004 och sedan 'Operation Phantom Fury' i november samma år - skapade 200.000 flyktingar. Det finns inga officiella dödssiffror. Efter upprepade oberoende rapporter, har USA erkänt att de använde kemiska vapen, ändå finns det inga internationella protester och inget officiellt uttalande (eller ens fördömande) av någon av regeringarna bland FN:s medlemsstater. USA har störtat en regim för att leta efter obefintliga massförstörelsevapen, för att sedan själv använda sådana vapen mot den "befriade" befolkningen." Under anfallen kom USA enligt Jonathan Holmes att bryta mot 70 olika av Genevekonventionens regler. Rana Al-Aiouby, som fanns i staden under anfallen och hjälpte de nödställda med mediciner, berättar: "Jag märkte någonging i trädgården och det var en kropp, men den gick inte riktigt att känna igen, och det såg verkligen illa ut - det var en kropp med grön färg, och jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv, och jag är ändå van vid döda kroppar genom mitt arbete."
Jonathan Holmes - Guardian
2007-03-21 'Om jag gjorde förhörsledarna nöjda kunde jag undvika misshandel'
Den australiske medborgaren David Hicks kan bli den första Guantanmo-fången som ställs inför den nyinrättade militärtribunalen. I ett dokument som inlämnats till rätten hävdar han att han har utsatts för regelbunden misshandel som resulterat i att han "samarbetat" med förhörsledarna. Han tillfångatogs av Norra Alliansen i Afghanistan och behandlades relativt väl av dem i två veckor. "När de amerikanska förhörsledarna dök upp ändrades min behandling". Han förhördes av fem amerikaner i svart stridsmundering utan id-beteckningar. "De ställde frågor till mig, och efter mina svar slog de mig i huvudet och sa att jag ljög". Hicks fick sedan göra en skräckfärd i det som brukar kallas "det amerikanska Gulag" för att slutligen hamna på Guantanmo Bay. En major i Marinkåren, Michael Mori, som utsågs till Hicks försvarare av amerikanska försvardepartementet, har verkligen försvarat sin klient och påverkat den australiska allmänhetens attityd, från att ha varit "den australiske talibanen" ökar nu kraven på den australiska regeringen att ta hem sin medborgare. Militärtribunalens åklagare, Överste Morris Davis anser att Michael Mori är olämplig för jobbet på grund av att han använt "hånfullt språk" mot sina överordnade. Risken finns därför att han skiljs från sitt uppdrag.
Raymond Bonner - International Herald Tribune
2007-03-20 'Bombhögerns' dilemma
I Sverige har vi det Jan Guillou kallar 'bombhögern'. De skulle aldrig sätta sin fot på en irakdemonstration. Deras grundhållning har varit att stödja Bush s.k. "Krig mot terrorismen". Det är en mycket farlig hållning och det är att ge stöd åt en politik som inte har med liberalism att göra. Marknadsliberale Jacob G Hornberger säger: " Idag har Pentagon auktoritet att på order av 'the commander in chief' (presidenten), sända amerikanska soldater till vilken stad som helst i landet och ta en amerikansk medborgare i förvar och skada honom genom att helt enkelt etikettera honom som 'fientlig kombatant' i 'kriget mot terrorismen'. Låt mig betona något viktigt här, speciellt för liberaler, som länge ägnat sina liv för att skapa ett fritt samhälle. Det finns inget sätt - inget - att förena denna maktutövning med ett fritt samhälle. Faktum är att det är det mest kraftfulla regeringsverktyget av alla - den ultimata makt som bara kan utövas av en tyrrani. Ingen störning av ekonomisk frihet - hyperinflation, för höga skatter, kvävande regelverk, eller liknande - kan jämföras i betydelse med den omnipotenta makten hos en regeringstjänsteman som egenmäktigt kan plocka upp vem han vill av vilken orsak som helst och spärra in honom, tortera honom och avrätta honom".
Jacob G. Hornberger - Future of Freedom Foundation
2007-03-19 Moskvarättegångar på Guantanamo Bay
De som har studerat Stalins utrensningar på 30-talet minns de häpnadsväckande bekännelser som de anklagde personerna gjorde under rättegångarna. De hade blivit svårt torterade i veckor och månader. Men de anlände till rättegången utan synliga märken av tortyren. Sedan kom raden av bekännelser om hur de saboterat femårsplanen, fabriker, armén..."Hur kan det komma sig att ingen ser sambandet idag mellan Stalins utrensningsrättegångar och Khalid Shaikh Mohammed?", undrar Anthony D'Amato i Jurist. Mohamed sade att han blivit torterad av sina amerikanska väktare. Ingen sa emot hans uttalande. Sedan fortsatte han allvarligt att ta ansvar för en lista av brott han nyligen hade begått, i princip de allra flesta kända terroristbrott på alla kontinenter. "Det ger mig en varm känsla att proceduren ägde rum ombord på USA:s flottbas Guantanmo Bay på Kuba, under översyn av Översynstribunalen bemannad av en Kapten från flottan, en Överstelöjtnant från Flyget och Marinkåren och en Artillerisergeant som reporter (alla namn gömda). En bekännelse inför en tribunal är det bästa beviset på skuld, eller hur? Oavsett om det är Guantanmo Bay eller Gulag Arkipelagen."
Anthony D'Amato - Jurist
2007-03-17 Demonstrationer mot kriget
Demonstrationer mot kriget i Irak hålls idag den 17 mars runt om i landet
Nätverket mot krig
2007-03-17 Kvinnor i Irak har det värre än någonsin
MADRE - en grupp som kämpar för kvinnors och familjers rättigheter, baserad i New York - har publicerat en rapport som skarpt kritiserar den amerikanska ockupationsmakten i Irak. Rapporten, med titeln - "Lovar demokrati, skapar teokrati: Könsbaserat våld och USA:s krig i Irak" - säger att de irakiska kvinnorna nu är utsatta för överfall, bortrövande, offentlig misshandel, dödshot, sexuella trakasserier, hedersmord, misshandel i hemmet, tortyr i fängelser, halshuggning och offentliga hängningar, i en tidigare okänd omfattning. "Kvinnor har systematiskt attackerats av de teokratiska miliserna från båda lägren, men det mest omfattande våldet har utförts av de shiitiska miliser - Badr-brigaderna och Mahdi Army - som är lierade med den USA-stödda regeringen. Dessa grupper har utfört sin terrorkampanj mot kvinnor med vapen, träning och pengar som USA delat ut motiverad av den politik som kallas 'The Salvador Option'."
MADRE
2007-03-13 Kvinna som anklagade poliser för våldtäkt är arresterad
Sabrine Janabi, kvinnan som framträdde i al-Jazeera och vittnade om att hon blivit våldtagen av tre polismän har blivit arresterad. Talesmän för irakiska regeringen säger: "Hon är tagen i förvar. Hon arresterades några dagar efter ni hörde talas om henne. Hon ljög. Hon har förhörts av en doktor som är expert på våldtäktsfall." Denne hade konstaterat misshandel, men ingen våldtäkt. Hennes historia blev också tillbakavisad av Iraks premiärminster al-Maliki, som istället prisade de utpekade polismännen och lovade dem befordran. Talesmannen meddelade också att regeringen, skjutit upp sändningen av hennes bekännelse inspelad på video, som var planerad för den här veckan.(Se också länk 28 februari)
Ned Parker - Timesonline
2007-03-10 Tre israeler var på plats för att filma 11 september
När det första flygplanet kraschade in i World Trade Center, firade tre män i en vit skåpbil händelsen. Deras glädjeyttringar gav dem namnet 'high-fivers'. Deras beteende hade observerats, de blev efterlysta och greps samma eftermiddag. Det visade sig att de var israeliska agenter. En av dem som greps har senare i en tv-intervju berättat att de befann sig på plats för att dokumentera händelsen. Allt tyder på att israeliska underrättelsetjänsten hade detaljerad kännedom om det planerade dådet. Den här artikeln i Counterpunch väcker ett antal intressanta frågor om den 11 september - och hur mycket visste CIA?
Christopher Ketcham - Counterpunch
2007-03-09 Om etniska kartor i Mellanöstern
Det är populärt i media att publicera kartor som visar den sekteristiska uppdelningen av Mellanöstern. Robert Fisk granskar fenomenet:"Varför försöker vi dela upp folken i Mellanöstern? Varför försöker vi hacka sönder dem, göra dem annorlunda och - konstant, lömskt, elakt, grymt -påminna dem om deras skillnader, misstankar och deras kapacitet för ömsesidigt hat? Är det bara vår vardagsrasism? Eller finns det något mörkare i våra västerländska själar?" Vi vill dela upp de "andra", "dem", våra potentiella fiender från varandra, medan vi - vi civiliserade västerlänningar, med våra förfinade, förenande, multikulturella värden - är oantastliga. "Jag skulle kunna rita en extremt precis etnisk karta över Washington, komplett med gator där frontlinjen går mellan "svarta" och "vita" samhällen men Washington Post skulle aldrig publicera en sådan karta", säger Robert Fisk.
Robert Fisk - Independent
2007-03-07 Nato mer hatat än ryssarna I Afghanistan
ISAF styrkornas rykte i Afghanistan har aldrig varit sämre än nu. Den sista tidens händelser har försämrat läget ytterligare. Häromdagen attackerades en amerikansk konvoj av en självmordsbombare. De amerikanska specialstyrkorna verkar helt ha tappat fattningen och börjat skjuta vilt omkring sig mot alla civilpersoner som befann sig i närheten. Amerikansk flygvapnet fällde en 500-kilos bond mot några lerhus, där de trodde att gerilla-soldater befann sig, och dödade civila. En man i södra Afghanistan säger till reportern:"Folk hatar Nato mer än ryssarna". För lite folk på marken och en övertro på flygunderstöd tycks vara ett säkert recept på misslyckande.
Tim Albone - TimesOnLine
2007-02-28 Våldtäkten på Sabrine
En ung irakisk kvinna, Sabrine Al-Janabi, framträdde nyligen på Al Jazeera, och berättade om hur irakiska säkerhetsstyrkor förde henne bort från hennes hem och våldtog henne. Riverbend kommenterar: "Kanske är hon den modigaste irakiska kvinnan någonsin. Alla vet att amerikanska trupper och irakiska säkerhetsstyrkor våldtar kvinnor (och män), men hon är nog den första kvinnan som offentligt kommer ut och vittnar om det och använder sitt eget namn. Att höra hennes berättelse får mitt hjärta att värka. Några kommer att kalla henne en lögnare. Andra (inkluderande irakier för krig) kommer att kalla henne för en hora - skam över er i förskott."
Riverbend
2007-02-28 'Fientlig kombatant' inför domstol
I fallet José Padilla använde president Bush, den 9 juni 2002, sin makt att utpeka en amerikansk medborgare som "fientlig kombatant". Personen förlorar då alla möjligheter att få sin sak rättsligt prövad. Han utsattes sedan för den tortyr som kallas 'sensory deprivation' - att berövas alla sinnesintryck - fastkedjad, med glasögon så att han inte kan se, öronkåpor som stänger ut allt ljud, ingen klocka, ingen kalender. Han hölls i detta tillstånd i 1307 dagar. Padilla säger att han också utsatts för "sanningsserum", som enligt hans advokater kan ha varit LSD eller PCP. Efter en motgång i Högsta Domstolen beslöt sig plötsligt Bush-regeringen för åtal, januari 2006. Fallet är unikt. Padilla är den ende fången från tortyrsystemet som ställts inför rätta. Brottsrubriceringen för Padilla har ändrats över tid, 2002 anklagades han för att förbereda attentat med en 'dirty bomb' i USA, ändrades sedan till att han avsåg att "mörda, kidnappa och skada" människor utomlands. En annan aspekt av Padilla-fallet prövas nu i en domstol i Miami. Hans advokater anser att han nu är så skadad att han saknar förmåga att biträda för sitt eget försvar. Padilla tror till exempel att hans advokater är "delar av ett pågående förhörsprogram" och ser dem som tog honom till fånga som beskyddare. Naomi Klein skriver om fallet i the Nation och säger:"Det som nu får rättslig prövning i Florida är inte en persons mentala tillstånd. Det är hela USA:s system för psykologisk tortyr"
Naomi Klein - The Nation
2007-02-24 Haifa Zangana på ABF-huset i Stockholm
Haifa Zangana berättar om plundringen av den irakiska kulturskatten, om en civilbefolkning som attackeras från alla håll av olika militära och paramilitära förband, om morden på journalister och akademiker, om barnen som inte längre har någon skola.
Nyheter om Irak
2007-02-20 Brzezinski varnar för krig mot Iran
Den 1 februari talade Zbigniew Brzezinski inför'US Senate Committe on Foreign Relations' om hur man ska rädda situationen i Irak. Brzezinski är en av de verkligt tunga spelarna i Washington, expert på USA:s maktpolitiska intressen, räknas som en utpräglad hök och har skrivit boken 'The Grand Chessboard'. Han säger om Irakkriget: "Irakkriget är ett historiskt, strategiskt och moraliskt misstag, genomfört på falska premisser underminerar det Amerikas globala legitimitet. De kollaterala civila offren och vissa övergrepp fräter på Amerikas moraliska trovärdighet." Han kan till och med tänka sig att Bushregimen själva skapar ett terroristdåd i USA !! för att legitimera ett anfall på Iran. Han säger: "Ett tänkbart scenario för en militär konflikt med Iran involverar ett misslyckande med att nå målen i Irak, där Iran kommer att beskyllas för misslyckandet, som sedan följs av någon provokation i Irak eller en terroristattack i USA för vilken man beskyller Iran och det hela kulminerar i ett 'defensivt' amerikanskt anfall på Iran som slungar ett ensamt USA i en allt värre och djupare 'quagmire' som eventuellt kommer att sträcka sig över Irak, Iran, Afghanistan och Pakistan." Brzezinski gör alltså både sensationella och kraftfulla uttalanden som märkligt nog inte synts i media.
Zbigniew Brzezinski - US Senate
2007-02-19 Vad händer om USA lämnar Irak?
Bush-administrationen byggde sin invasion av Irak på ett scenario med bästa tänkbara utgång; Amerikanerna skulle hälsas som befriare, kvickt skulle en demokratisk regering dyka upp, USA:s militära närvaro skulle vara liten och tillfällig, och de irakiska oljetillgångarna skulle betala alltihop. Allt detta visade sig felaktigt. Nu gör precis samma personer ett nytt antagande om den värsta tänkbara utvecklingen - om USA lämnar Irak kommer apokalysen. Men hur troligt är det? Det finns mycket som talar för att det är USA:s närvaro som gör ont värre. Robert Dreyfuss gör en lägesanalys och granskar problemen från olika synvinklar.
Robert Dreyfuss - Washington Monthly
2007-02-12 Där oljan finns attackerar USA
"Vid Kaspiska Havet och under öknarna i Irak väntar 783 miljarder fat olja på att pumpas upp. Den som kontrollerar dessa mängder med olja kan på en gång bryta OPEC:s kontroll, och den nation som vill försöka att dominera världen skulle vara tvungen att försöka erövra den. Krigen i Afghanistan och Irak är inte förorsakade av terroristattackerna i New York och Washington. De utkämpas inte för att sprida demokrati i Mellanöstern eller för att öka säkerheten på hemmaplan. De planerades i hemlighet långt före den 11 september och de utkämpas för att kontrollera oljeresurserna. Det "globala kriget mot terrorismen" började som ett bedrägeri och en rökridå och är så än idag, en produkt av Bush-regeringens avsiktliga och framgångsrika förvrängning av allmänhetens uppfattning. De fragmenterade berättelserna i viktiga media återspeglar denna förvanskning av verkligheten, men samtidigt finns det en mer riktig version av den nutida historien tillgänglig i böcker och på internet. Om man undersöker historien från början till slut, blir punkterna lättare att knyta samman." Detta säger Richard Behan, och han visar hur de kretsar i USA som drömmmer om världherravälde har vävts samman med oljeintressen och skapat den destruktiva situation som världen nu upplever.
Richard W. Behan - AlterNet
2007-02-10 En förhörsledares mardrömmar
Eric Fair tjänstgjorde som civil förhörsledare hos de amerikanska trupperna i Irak sommaren 2004. Nu tre år senare får han nattetid besök av en ansiktslös man och han väcks av sina egna skrik. Han berättar: "Chefen för förhörsledarna hade gett mig uttryckliga instruktioner: Jag skulle hindra fången att sova under mitt 12-timmarsskift genom att öppna celldörren varje timme, tvinga honom att stå i ett hörn och sedan ta av honom kläderna. Tre år senare är rollerna ombytta. Det är sällan jag sover en natt utan att jag får besök av denna man. Minnet av honom plågar mig, som jag en gång plågade honom. Trots att jag försöker, kan jag inte komma över de misstag jag gjorde vid förhörscentret i Fallujah. Jag klarade inte av att vägra en oriktig order. Istället terroriserade, förnedrade och förödmjukade jag män som inte kunde försvara sig själv. Jag komprometterade mina värderingar. Jag kommer aldrig att förlåta mig själv. "
Eric Fair - Washington Post
2007-02-07 Vart tog 12 miljarder dollar vägen?
Under ockupationens första år flödade dollarsedlar in i Irak. Jättelika amerikanska C-130 militärflygplan transporterade in 363 ton hundradollarssedlar prydligt stuvade på lastpallar. Vart pengarna sedan tog vägen är det egentligen ingen som vet. En kommité i Washington, under ledning av demokraten Henry A. Waxman, håller nu på att undersöka frågan.
Philip Shenon - New York Times
2007-02-05 VIDEO:Amerika bestraffar vedsamlare
En man har lagt några vedplankor på taket till den taxi han använder för sin försörjning. USA:s armé agerar.(Längd: 01.20)
YouTube
2007-02-05 Flyktingar i Irak - En katastrof skapad av människor
Flyktingsituationen är redan nu katastrofal. Varje månad ökar antalet flyktingar med ca. 50 000 personer. FN beräknar att 2 miljoner irakier redan har flytt utomlands och 1,5-2miljoner lever som flyktingar inom Irak. De välutbildade flydde först, så har till exempel hälften av Iraks läkare lämnat landet. Nu har även fattiga personer börjat fly. USA och Storbrittanien vill inte gärna erkänna att en av världens värsta katastrofer, skapad av människor, äger rum just nu. "Detta är den snabbast växande flyktingkatastrofen i världen", vittnade Kenneth Bacon ordförande i 'Refugees International' inför senatens juridiska komitté.
Patrick Cockburn - Counterpunch
2007-02-02 Krigsvarning från Robert Parry
Alarmerande rapport från Robert Parry:"Källor inom militär och underrättelsetjänst fortsätter att meddela att förberedelser för ett krig mot Iran fortsätter, med start så tidigt som mitten till slutet av februari. Källorna har lite olika uppfattningar om Bush kommer att ange en provokation från Iran som anledning eller om Israel kommer att inleda kriget genom ett anfall på Irans kärnanläggningar. Men oron växer bland experter inom militär/underrättelsetjänst att Bush redan har beslutat en attack och bara väntar på att det andra hangarfartyget med sin slagstyrka ska anlända till regionen - och på att en propagandakampanj ska öka folkets önskan om krig."
Robert Parry - Consortiumnews
2007-02-02 Bush ökar pressen på Iran
Efter Bush 'State of the Union'-tal för en dryg vecka sedan har Vita Huset skapat en kris som ställer USA mot Iran. Washington spelar just nu en riskabel och farlig gambit. USA ökar pressen på sina allierade och bankerna i Väst att ändra sina rutiner i förhållande till Iran. De har också för avsikt att pressa Iran ekonomiskt genom att få Saudiarabien att öka oljeproduktionen, med sjunkande oljepriser, i ett läge när Iran är extremt beroende av sina oljeinkomster. USA anklagar ocskå Iran för att ligga bakom det irakiska upproret och förse gerillan med bomber och vapen som dödar amerikanska soldater. Men dessa anklagelser mot Iran är i huvudsak taget ur luften. Iran har mycket lite med motståndet i Irak att göra. Det styrs i huvudsak av Sunni-arabiska fd. officerare i Saddams armé och Bathister och de vill inte ge Iran något ökat inflytande i Irak. Den politiska kraft i Irak som stöds av Iran är SCIRI, med sin milis Badr-brigaderna. Det är Badr-brigaderna, med sina ökända mordpatruller, som utför många av de politiska morden i Irak. Ironiskt nog är det dessa som USA självt förlitar sig på i Irak. Deras höga ledare al-Hakim var nyligen i Vita Huset och besökte George W Bush. Mycket påminner om upptakten till Irakkriget, ett hysteriskt tonläge och falska anklagelser. (Mer om Badr-brigaderna: Följ länken 'Death Squads' en bit ner på sidan)
Robert Dreyfuss - Tom Paine
2007-02-01 VIDEO:'Bush ska göra 'Hajen' men levererar 'Hajen2''
"Kriget mot terrorn" är inne på sitt sjätte år. Bush gav 4 exempel på framgångar i detta "krig", i form av avslöjade terrorattacker, i sitt "State of the union"-tal. Problemet är att exemplen inte är sanna, små händelser har blåsts upp till ett gigantiskt format, och en av dessa händelser räknar Bush dessutom två gånger?!. "Du visar oss samma baby två gånger och hävdar att det är tvillingar", säger Keith Olbermann som avfyrar frän kritik mot Bush och alla som har som jobb att skapa fruktan i samhället. Ett annat av Bush exempel är fallet med "vätskebombarna" i London, som fick myndigheterna att stänga Heathrow, och som än i denna dag gör att vi inte får ha barnvälling på flygplanen. Olbermann påpekar 'att de väl förberedda' terroristerna saknade pass, flygbiljetter och bomber. Den här videon med Keith Olbermann är absolut sevärd.
Keith Olbermann - MSNBC
2007-01-31 Tyskland efterspanar 13 CIA-agenter
En åklagare i Munchen har väckt åtal mot 13 CIA-agenter. Åtalet gäller kidnappning och misshandel av Khaled el-Masri, mannen som bortrövades av CIA, när han befann sig på semesterresa i Makedonien 2004. Han flögs sedan till Afghanistan där han torterades. Ett problem i sammanhanget var att CIA hade tagit fel person, el-Masri var oskyldig. Sedan tidigare efterspanar italiensk polis 25 CIA-officerare för en kidnappning i Milano.
Craig Whitlock - Washington Post
2007-01-31 Tankplatser för B2-bombare installeras i Bulgarien
Överste Sam Gardiner, fd US Air Force, numera lärare vid krigsskolor i USA uttalade nyligen: "Ett av de sista stegen före ett anfall mot Iran, skulle vara att USAF tankers förflyttade till ovanliga platser, som Bulgarien. Dessa kommer att användas för att tanka B-2 bombare under deras bombuppdrag i Iran. När detta händer kommer vi bara att vara dagar ifrån ett anfall. (www.counterpunch.org 16 jan)" Detta tycks nu vara på väg att hända. Tankplatser för Stealth-bombare installeras just nu i Bulgarien. Stor militär aktivitet råder också i Rumänien, dollarn flödar och Mihail Kogalniceanu- basen i Constanta, som kan vara en vital plats för ett krig mot Iran, håller på att förvandlas till ett amerikanskt härläger.
Gabriel Ronay - Sunday Herald UK
2007-01-30 Att bedriva kolonialkrig i en post-kolonial tid
Zbigniew Brzezinski, en gång i tiden säkerhetsrådgivare för Jimmy Carter, gör fem kritiska observationer av Bush nya krigsplan för Irak. 1: Talet reflekterar en grundläggande brist på förståelse av vår tid. Amerika agerar som en kolonialmakt i Irak. Men kolonialismens tid är förbi. Att bedriva ett kolonialkrig i en post-kolonial tid är självförgörande. Det är det fatala misstaget i Bush politik." 2: Talet var mindre islamofobiskt än tidigare Bush-tal, men trots detta hänger han sig åt en demagogisk förenkling av den utmaning som USA möter i Irak, när han säger att det handlar om att skydda en "ung demokrati" mot extremister och att skydda det amerikanska samhället mot terrorister. Båda förslagen är tvivelaktiga. 3: Att sända ytterligare 21.500 soldater till Irak är en politisk gimmick med begränsad taktisk betydelse och utan strategiskt värde. Det är otillräckligt för att vinna kriget militärt. 4: Att öka kraven på den "suveräna" irakiska regeringen och samtidigt betona hoten från Syrien och Iran bäddar för en situation med två val: Att anklaga den irakiska regeringen för misslyckandet och lämna Irak eller att vidga konflikten genom militära angrepp på Syrien och Iran, en lösning som tilltalar de neokonservativa runt Vita Huset. 5: Talet nämnde inte möjligheten att skapa en politisk lösning, vilket skulle kräva en seriös dialog mellan USA och Irak som kanske också skulle kunna involvera Iran och Syrien. Bush föredrar att skapa slogans som ersättning för strategiskt tänkande.
Zbigniew Brzezinski - Washington Post
2007-01-30 VIDEO: 'The Death Squads'
Varje dag hittas upp till 100 lemlästade kroppar i Irak. De är inte dödade av sunnitiska uppororsmän. De är för det mesta dödade av shiitiska mordpatruller ofta anställda som poliser. I Bagdad genomförs nu en systematisk etnisk rensning. Mordpatrullerna styrs från Iraks inrikesministerium. Deborah Davies som bl.a arbetat för brittiska channel 4, har gjort denna dokumentär, som måste ses, men varning för att den är mycket obehaglig.(Längd:5 x 10min)
Deborah Davies - Youtube
2007-01-26 USA har förstört Irak
Nir Rosen har uttryckt det tydligast:"Det finns ingen lösning. Vi (USA) har förstört Irak och vi har förstört regionen och det måste amerikanerna inse. Detta är inte Rwanda där vi kan luta oss tillbaka och se hur Hutuer och Tutsies dödar varandra, och 'detta är förskräckligt, kan vi göra nåt'. Vi förstörde Irak. Det fanns inget inbördeskrig i Irak förrän vi kom dit. Och där fanns inget inbördeskrig förrän vi vidtog vissa åtgärder för att ställa Sunnis mot Shias. Och nu, är det bara för sent. Men vi måste inse att vi är ansvarig för det som händer i Irak idag. Jag tror inte amerikanerna är medvetna om detta. I nuläget framstår Saddam Hussein som god till och med för en Shia. Och vi har lyckats destabilisera inte bara Irak utan Jordanien, Saudiarabien, Iran. Det här kommer att sprida sig i decenier; jag tror inte regionen kommer att återhämta sig från det här på årtionden. Och amerikanerna är anvariga."
Mike Whitney - Online Journal
2007-01-25 Bush lovar ett långt krig
Ett sviktande stöd, och politiska motgångar är inga hinder för Bush. Hans 'State of the Union'-tal i tisdags var aggressivt och han tryckte på de vanliga knapparna - skräck, terrorism och demonisering av fienden. Han utlovar i sitt tal ett mycket långt krig: "'Kriget mot terrorn' som vi utkämpar idag är en generationskamp som kommer att fortsätta långt efter att du och jag har lämnat över våra plikter till andra." Irakkriget kommer att fortsätta: "Om amerikanska styrkor träder tillbaka innan Bagdad är säkert, så kommer den irakiska regeringen att bli kringränd från alla håll. Vi kan förvänta oss en episk kamp mellan Shia-extremister, uppbackade från Iran, och Sunni-extremister stödda av al Quaida och anhängare av den gamla regimen. En våg av våld skulle spridas över landet - och hela regionen skulle dras in i konflikten. För Amerika är detta ett mardrömsscenario." Han belyser USA med oskuldens lampa, de vänlig amerikanerna som gör sin insats i Irak blir ovänligt bemötta:"Genom att döda och terrorisera Amerikanerna, vill de få vårt land att retirera från världen och överge frihetens sak".
Vita Huset
2007-01-25 Paramilitär polis i USA
Den amerikanska poliskåren har militariserats. Paramilitära polisenheter används i ökad utsträckning för rutinartade arbetsuppgifter. Dessa förband är klädda och utrustade för militär strid och ofta maskerade. Paramilitära räder utförs vanligen sent på natten eller i gryningstimmarna. Förra året genomfördes 40.000 räder och utsatte helt i onödan icke våldsbenägna missbrukare, åskådare och helt oskyldiga personer för den skräckfyllda upplevelsen att få sitt hem invaderat när man ligger och sover. Listan över helt oskyldiga personer som angripits är lång. När den civila polisen får militär utrustning och träning skapas också en militär kultur inom kåren. Risken är stor att de börjar bete sig som soldater, behandlar de civila som fiender och privat egendom som om den var en del av ett slagfält. På Cato-institutets hemsida finns en länk till en hel rapport som behandlar problemet.
Radley Balko - Cato Institute
2007-01-18 VIDEO:'Because He Says So'
Satir om Bush och hans år vid makten från 'The Daily Show'.
You Tube
2007-01-16 Risk för utvidgat krig i Mellanöstern
Tony Snow, Vita Husets pressekreterare, tillbakavisade ryktena om ett förestående anfall på Iran som en "urban myt", vid en presskonferens den 12 januari, men det är för tidigt att blåsa faran över anser Robert Parry. Det finns mycket i den nuvarande situationen som pekar i andra riktningen. Här är några av dem: USA installerar Patriot-missiler som skydd för baser och oljeinstallationer. Två hangarfartyg, två kryssare, en fregatt, två jagare, två ubåtar och understödsfartyg finns nu i Persiska Viken - En marin uppladdning med stor eldkraft. Baker-gruppens förslag att öppna diplomatiska kontakter med Iran och Syrien tillbakavisas av Bush. Vid en informell kontakt med media före sitt tal den 10 januari förvånade Bush de närvarande genom att säga att en stor konfrontation med Iran låg i luften.
Robert Parry - Consortiumnews
2007-01-12 Demonisering av muslimer i slaget om oljan
I kampen för att ta kontroll över oljan demoniseras den muslimska världen medan de egna motiven beskrivs som rena. Michel Chossudovsky skriver i Global Resarch: "Det USA-ledda kriget i Mellan Östern/Centralasiatiska regionen syftar till att ta kontroll över mer än 60% av världens reserver av olja och naturgas. De anglo-amerikanska oljejättarna försöker också få kontroll över de olje- och gasledningar som går ut ur regionen. Den största delen av oljereserverna finns i en region som sträcker sig från Jemen till Kaspiska havet och från östra Medelhavet till Pesiska Viken. Det är denna region som är skådeplatsen för det av USA ledda "kriget mot terrorismen". De som idag besitter dessa oljetillgångar demoniseras, får benämningar som "ondskans axelmakter", "skurkstater", "islamska terrorister" etc. Det beskrivs som ett "religionskrig", som en "sammandrabbning mellan civilisationer", men i praktiken är syftet med kriget att säkra kontoll och ägande av regionens stora oljetillgångar och samtidigt, under skydd av IMF och Världsbanken (ledd av Paul Wolfowitz), privatisera statliga företag och lägga över de ekonomiska tillgångarna i händerna på utländskt kapital."
Michel Chossudovsky - Global Resarch
2007-01-11 Är Bush senaste utspel en skenmanöver?
Att skicka 20.000 nya soldater till Irak verkar inte vara relevant ur militär synpunkt. Den amerikanska militären anser att åtgärden kan skada Armén och Marinkåren eftersom det skulle behövas många gånger fler soldater om målet skulle vara att krossa den irakiska motståndsrörelsen och att förhindra inbördeskrig. Paul Craig Roberts tror att Bush senaste utspel bara är en skenmanöver. Den verkliga krigsplanen är ett anfall mot Iran. Han stödjer sig på några händelser den senaste tiden - En amerikansk amiral har blivit befälhavare för markkrigen i Irak och Afghanistan - Antalet hangarfartyg i Persiska Viken har fördubblats - Antalet stridsflygplan har fördubblats - Israel har övat långdistansanfall. Paul Craig Roberts säger: "Israel kan bara använda amerikanska resurser för att nå sina mål i Mellanöstern i ytterligare två år"..."Det är nu som chansen finns - den enda chansen - för Israel och de neokonservativa att nå sitt mål att tvinga Muslimerna till lydnad, ett mål som de har skivit om och arbetat för i ett helt decenium."
Paul Craig Roberts - Antiwar
2007-01-05 Saddams hemligheter
Under den tid Saddam Hussein begick sina värsta förbrytelser fick han stöd från både USA och Storbrittanien. Robert Fisk skriver: "Vi har tystat honom. I det ögonblick som Saddams bödel öppnade falluckan hamnade Washingtons hemligheter i säkerhet. Det skamliga, omåttliga, dolda militära stödet som USA - och Storbrittanien - gav Saddam i mer än ett decenium förblir den fruktansvärda historia som våra presidenter och premiärministrar vill att världen ska glömma. Och nu är Saddam, som kände till hela vidden av Västs stöd - som gavs till honom medan han begick de värsta förbrytelserna sedan Andra Världskriget - död."
Robert Fisk - Independent
Supporters of Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr chant anti-U.S slogans during a protest rally in Kadhimiya district in Baghdad April 30, 2007. Hundreds of Moqtada's supporters held a protest denouncing the U.S.-Iraqi operation in Kadhimiya district.The U.S. military said in a statement eight gunmen were killed in a U.S.-Iraqi operation in the area but denied its forces entered Sadr's office. REUTERS/Thaier al-Sudani (IRAQ)
Followers carrying posters of radical anti-U.S. cleric Muqtada al-Sadr and his late father Mohammed Sadiq al-Sadr rally in Kazimiyah district of Baghdad, Iraq, Monday, April 30, 2007, condemning the previous day's raid. A joint American-Iraqi raid to capture 'high-value individuals' in the north Baghdad district of Kazimiyah left one Iraqi soldier and eight gunmen dead, the U.S. military said. (AP Photo/Hadi Mizban)
BAGHDAD, 23 April 2007 (IRIN) - Baghdad specialists and citizens have hit out against the US strategy of building walls around Sunni districts that are surrounded by Shia areas. They say such barriers would worsen the lives of thousands of Iraqis and would increase violence.
Demonstrators hold Iraqi flags as they march during an anti-U.S. protest called by fiery cleric Moqtada al-Sadr in Najaf, marking the fourth anniversary of the fall of Baghdad April 9, 2007. Baghdad was under curfew on Monday on the fourth anniversary of the fall of the capital to U.S. forces. REUTERS/Ceerwan Aziz
Demonstrators hold a banner as they chant slogans during an anti-U.S. protest called by fiery cleric Moqtada al-Sadr in Najaf, marking the fourth anniversary of the fall of Baghdad April 9, 2007. Baghdad was under curfew on Monday on the fourth anniversary of the fall of the capital to U.S. forces.   REUTERS/Ceerwan Aziz
'Sabrine Al-Janabi, a young Iraqi woman, on Al Jazeera telling how Iraqi security forces abducted her from her home and raped her. In the end she tells the reporter that she can't talk about it anymore and she covers her eyes with shame. She might just be the bravest Iraqi woman ever. Everyone knows American forces and Iraqi security forces are raping women (and men), but this is possibly the first woman who publicly comes out and tells about it using her actual name' - Riverbend, Bagdad
Wounded US Marine returns home from Iraq to marry. (Portraits: 1st prize singles, World Press Photo 2007; by Nina Berman, USA, Redux Pictures for People)
In Sinaa, a neighborhood in Baghdad, a car bomb killed nine people Monday 5 feb 2007, a day in which bombings killed at least 29 and wounded 90, Johan Spanner for The New York Times.
At 10.30, 28 jan 2007, the Mahdi militias(acc. Iraqirabita) attacked a girl's secondary high school in al Adl neighborhood with 5 mortar bombs, leading to the death of 5 students and dozens of others injured.
JUST SAY NO - In downtown Portland, Maine, a man weighs in on President Bush's plan to send 21,500 U.S. troops to Iraq. He was part of dozens of picketers on Jan. 11, in the area to protest Bush's new plan. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
PIPELINE ATTACK - Iraqi firefighters try to extinguish a burning oil pipeline near Kirkuk, Iraq, on Jan 11. Suspected Sunni insurgents attacked and set fire to a large oil pipeline in northern Iraq, interrupting the flow from the Kirkuk oil fields, an official of the Northern Oil Co. said. (AP)
ON PATROL - Iraqi children hold out a toy to British soldiers in Basra, Iraq, on Jan. 7. On the same day, a British soldier was killed in an accident in his tracked reconnaissance vehicle, bringing the total number of British troops killed in Iraq since the March 2003 invasion to 128. (AFP/Getty Images/Dave Clark)
The New Middle East. The map was prepared by Lieutenant-Colonel Ralph Peters. It was published in the Armed Forces Journal in June 2006, Peters is a retired colonel of the U.S. National War Academy. (Map Copyright Lieutenant-Colonel Ralph Peters 2006).
This video image released by Iraqi state television shows Saddam Hussein's guards wearing ski masks and placing a noose around the deposed leader's neck moments before his execution Saturday Dec. 30. 2006. Clutching a Quran and refusing a hood, Saddam Hussein went to the gallows before sunrise Saturday.
FLER BILDER -->
Länkar
Am.CivilLiberties union
Air America(radio)
AntiWar
Bushwatch
Counterpunch
Craig Murray
Crisispapers
Crisis Pictures
Cursor
Det progressiva USA
ElectronicIraq
Foreign Policy in Focus
Global Research
Information Clearing House
Iraksolidaritet
Iraq Dispatches
Juan Cole
Leon Hadar
NewsNow
Nieman Watchdog
Nätverket mot krig
Occupation Watch
The Progressive
Raed in the middle
Riverbend
Robert Fisk
'Shallow Throat'
Smirking Chimp
Tom Paine
Truthdig
thruthout
Billmon
Bob´s links and rants
Irakiska motståndsrörelsen
Uruknet
US Central Command
Videos
Bill Moyers:'Buying the war'
Amerika bestraffar vedsamlare
Bush levererar 'Hajen2'
'The Death Squads'
Satir om Bush
Intervju med CIA:s tortyroffer
Ett land i kaos
Irakiska barn springer efter vatten
'Kriget mot terrorismen'-en rökridå
Chavez mot Bush i FN
Before you enlist
Raserades WTC genom kontrollerad spränging?
Missil mot civila
Irak-veteraner mot krig
'White House Meeting Memo'
WTC kollapsar
Brittisk trupp misshandlar tonåringar
Krigskonsulter skjuter civila
Murta:'Ta hem trupperna'
Vit fosfor i Fallujah
USA:s fiasko som fars
Galloway i Senaten
'Depleted Uranium'
Channel 4 i Fallujah
Skjuter obeväpnade
Arkiv
2006
1JUN -31DEC
16FEB -31MAJ
1 JAN -15 FEB
2005
16 NOV -31 DEC
1 OKT -15 NOV
1 MAR -30 SEP
1 JAN -28 FEB
2004
1 AUG -31 DEC
1 MAJ -31 JUL
16 MAR -30 APR
1 JAN -15 MAR
2003
16 NOV-31 DEC
1 OKT-15 NOV
1 AUG-30 SEP
24 APR-30 JUL
20 MAR-24 APR
11 FEB-19 MAR