Home/Irak Kontakt: iraksidan@gmail.com
Cost of the War in Iraq
(JavaScript Error)
Statistik över
dödade koalitionssoldater

Nyheter om Irak

I dag är USA som en otrevlig alkoholiserad morbror som har somnat på mattan under en fest och alla kliver försiktigt runt honom. Vi får hoppas att USA kan få in morbrorn på en klinik så snabbt som möjligt.
(Det Progressiva USA - januari 2006)

Datum Rubrik Beskrivning
2005-11-11 Vit fosfors farlighet ifrågasätts
'In DC Journal' menar att vit fosfor inte kan ha den verkan som påståtts och avfärdar det hela som vänsterpropaganda. (Vad är i så fall förklaringen till brända kroppar med intakta kläder? Har ett annat ämne använts? Varför fanns det platser i Fallujah där allting schaktades bort som Dahr Jamail beskrev i januari under 'Odd happenings in Fallujah'? --> http://dahrjamailiraq.com/weblog/archives//000173.php#more)
Dorkafork - In DC Journal
2005-11-11 US Army bekräftar att vit fosfor har använts
Daily Kos har publicerat beviset. Källa: 'Field Artillery Magazine' för mars 2005. "Vit fosfor visade sig vara en effektiv och mångsidig ammunition. Vi använde det som skyddsrök vid två tillfällen, och senare under anfallet som ett potent psykologiskt vapen mot fiendens linjer när vi inte kunde få effekt med HE (High Explosives)...Vi använde Vit Fosfor för att spola ut dem och HE för att ta ner dem."
Steven D - Daily Kos
2005-11-10 Att vägra lyda en laglig order som är olaglig
Malcolm Kendall-Smith, dekorerad medicinsk officer i brittiska Royal Air Force (RAF), står åtalad inför en militär domstol för fyra fall av vägran att lyda order. Kendall-Smith hävdar dock att hans studier av nyligen publicerade bevis på lögner, överdrifter och manipulationer som använts för att berättiga invasionen av Irak har övertygat honom om att både kriget och ockupationen är helt olaglig. Därför är alla order som utfärdas för att stödja denna kriminella handling i sig själva en olaglig order. Faktum är att RAF:s egen manual tvingar honom att vägra lyda en order som är illegal. Kendall-Smith har redan tjänstgjort i Irak i två omgångar, förutsättningarna ändrades dock när de s.k. 'Downing Street Memos' publicerades av Sunday Times 1 Maj 2005. (Dessa innehöll uppgifter om att det amerikanska underrättelsematerialet före irakkriget var avsiktligt förfalskade och har aldrig dementerats av den brittiska regeringen.)
Chris Floyd - Counterpunch
2005-11-08 Vit fosfor mot civilbefolkning
På soldatslang kallas det 'Willy Pete'. Det tekniska namnet är vit fosfor. Teoretiskt är det avsett att användas för att belysa fiendens ställningar vid mörker. I praktiken användes det som kemiskt vapen i Fallujah. Och det användes inte bara mot fiendens krigare och gerilla , utan även mot civila. Amerikanerna har alltså utfört en massaker med okonventionella vapen, det brott som Saddam Hussein nu är anklagad för. En undersökning av RAI:s 'News 24', den italienska satelitkanalen, har lyft täcket av en av de mest noggrant dolda hemlighterna USA:s krig i Irak. Vid kontakt bränner fosfor den mänskliga kroppen ända in till benet. I Fallujah hittades sönderbrända kroppar där kläderna fortfarande var intakta. Massiva kvantiteter fälldes över Fallujahs bostadsområden. I det italienska tv-programmet visas dramatiska bilder på vilka effekter detta fick på de civila, kvinnor och barn, som ibland överraskades i sömnen. Intressant i sammanhanget är att det var denna nyhet som Giuliana Sgrena skulle avslöja när hon kidnappades och senare blev skadad när hon sköts av amerikanerna på väg till flygplatsen varvid hennes livvakt dödades.
Information Clearing House
2005-11-08 Se videon om Vit Fosfor
VIDEO: 'La strage nascosta'(Den dolda massakern) av Sigfrido Ranucci. Här finns en länk till filmen om Vit fosfor i Fallujah (se ovan). Italiensk, arabisk och engelsk version. Måste ses!
RAI news24
2005-11-08 Tortyr och kriget mot terrorismen
Bloggen 'Det Progressiva USA' har skrivit om USA:s gulag och tortyren av fångar i kampen mot terrorismen. LÄS!
Det Progressiva USA
2005-11-07 Ockupationen är amerikansk bara på ytan
Riverbend från Bagdad skriver om hur drömmen om ett förenat, stabilt och välmående Irak de senaste två åren har försvunnit upp i röken från bilbomber, militära räder och utländsk ockupation. Islamistiska krafter har tagit över. Hon säger: "Ockupationen har slutat att vara amerikansk. Den är amerikansk på ytan, och militärt, men i grunden har den långsamt förändrats till en iransk. Det började med Badirs brigad och de iranbaserade politiska partier som fanns i de amerikanska tanksens släptåg i april 2003. Den fortsätter idag med ett skevt val och en konstitution som kommer att garantera att en stat bildas i södra Irak modellerad efter Irans islamska republik."
Riverbend
2005-11-05 Dahr Jamail intervjuas
Dahr Jamail, oberoende amerikansk journalist, är en av de få som vågat resa runt i Irak. Han intervjuas av Le Nouvel Observateur:"I USA finns en myt att de amerikanska styrkorna har en viss kontroll över situationen, men i verkligheten är säkerheten så dålig att bara ett par kvarter från vägen till 'Den Gröna Zonen', i centrum av Bagdad, kontrolleras stadsdelarna helt och hållet av olika milisgrupper eller av motståndet." Han säger också: "De nyheter vi hör i USA får oss att tro att det bara är bilbomber som dödar folk, men flest civila dödsoffer beror på bombningar eller eldgivning från 'check points'. De amerikanska soldaterna befinner sig i en fruktansvärd situation, som i Vietnam. De vet inte vem som kommer att attackera dem eller när."
Claude Lévesque - Le Nouvel Observateur
2005-11-05 Varumärket USA skadas
Mark Engler beskriver ledarna i Vita Huset som misslyckade affärsmän, vars globala agenda i bästa fall gynnar ett fåtal amerikanska företag men lämnar resten utlämnade till en värld med folkligt motstånd och ekonomisk osäkerhet. "En ny våg av anti-amerikanism sveper över världen och går djupare än bombningar av 'Kentycky Fried Chicken' i Sydasien, eller utbredd fientlighet i Mellanöstern. I Asien har 'South China Morning Post' noterat en stark ökad fientlighet mot USA som har komplicerat Disneys expansionsplaner i området. Bush imperiebyggande utrikespolitik skapar konsumentmotstånd även hos traditionella allierade."
Mark Engler - DemocracyUprising
2005-11-04 Hemliga CIA-fängelser i Polen och Rumänien
Human Rights Watch säger att det finns starka bevis för att Polen och Rumänien är bland de länder som tillåter CIA att driva hemliga fängelser på sitt territiorium. Det blir en kontroversiell fråga inom EU , om det visar sig sant att Polen deltar i denna verksamhet.
Financial Times
2005-11-01 Amerikanska pengar för återuppbyggnad snart slut
De 30 miljarder dollar som USA anslagit för Iraks återuppbyggnad är snart slut. En rapport som lagts fram för kongressen nyligen har utvärderat verksamheten och resultaten är tveksamma. För en del projekt som gått bra är den fortsatta finansieringen oklar. Den dåliga säkerheten i landet har fördyrat projekten. 412 entrepenörer har dödats. Allvarliga planeringsmissar har gjorts. I södra Irak spenderades till exempel 28.8 miljoner dollar på fem basstationer för elnätet. Tyvärr fanns det inget elnät att koppla dem till.
James Glanz - New York Times
2005-10-28 Bilder från begravningar
I skymundan begravs de döda amerikanska soldaterna. Fotografen Paul Fusco har besökt begravningar och mött de anhöriga. Här finns ett bildspel - 'Bitter Fruit' - med Paul Fuscos kommentarer.
Paul Fusco - Magnum in Motion
2005-10-26 Cheney driver kampanj för tortyr
USA:s vicepresident Cheney driver nu en kampanj i kongressen som ska auktorisera grym, omänsklig och förnedrande behandling av fångar. Cheney vill frigöra USA från de internationella fördrag som ratificierades av Reagan. Cheney vill att CIA ska ha dessa möjligheter i förhållande till fångar som förvaras utomlands. Bush-administrationen led ett svidande nederlag tidigare i månaden när ett initiativ av den republikanske senatorn John McCain, som förbjöd tortyr, vann en omröstning i senaten med siffrorna 90 mot 9.
Editorial - Washington Post
2005-10-26 Rättegången mot Saddam
Rättegången mot Saddam Hussein har satts upp för att skada USA så litet som möjligt. Under en lång tid i historien har USA i själva verket varit delaktiga i de brott som Saddam Hussein begick. Saddam var en av många exil-irakier som arbetade på CIA-kontor runt om i Mellanöstern. Han hyrdes av amerikanerna 1963 och hjälpte till att välja ut de irakier som skulle dödas för att Bathist-partiet skulle kunna komma till makten. 5000 irakier mördades; läkare, lärare, advokater...Under Anfal-kampanjen 1988 dödades 190 000 kurder. I Halabja användes nervgas mot befolkningen; 5000 dödades 12 000 skadades. Efter detta folkmord och trots protester från många organisationer ökade USA antalet licenser med 50% för ämnen som används i tillverkning av kemiska, biologiska och nukleära vapen. Saddam står nu åtalad för sin roll i Dujail-massakern 1982 som drabbade en shiitisk stad. Varför har detta fall valts och inte morden på kurderna 1988. Svaret är enkelt menar Nafeez Mosaddeq Ahmed: "Saddam ställs nu inför rätta i en domstol skapad av de regeringar som är mest delaktiga i hans skuld."
Nafeez Mosaddeq Ahmed - Counterpunch
2005-10-25 Barnen i Irak drabbas hårt
Bombningarna, avrättningarna och de ökande religiösa spänningarna drabbar barnen. En psykologiprofessor i Irak, Suat Mohammed säger: "Barnen får ingen barndom. Barn börjar bli rädda för att leka med andra barn." Runt om i huvudstaden talar föräldrar och lärare om att skydda barnen inte bara från bomber utan också från de krigslekar som ungdomar leker på gatorna, och från de fördomar som får sin näring ur det sekteristiska våldet. En rektor i Karada där den shiitiska folkgruppen dominerar säger, att hon nu ser saker som hon aldrig sett tidigare under sin 32-åriga yrkesbana. Barnen har börjat tala om vilka som är Sunni och vilka som är Shiiter. Slagsmål har förekommit: "Vi tänkte aldrig på denna skillnad förut. Det är något som har uppstått nu".
Noam N. Levey - Los Angeles Times
2005-10-24 Kvinnan är inte fri i dagens Irak
Pravda har intervjuat Houzan Mahmoud, kvinnlig politisk aktivist från Irak: "Marionettregimen som USA installerat i Bagdad är full av politiska islamister. Nystiftade lagar ger mannen rätt att slå hustrur som beter sig illa. Staten förstördes av USA och ingenting har ersatt den, två och ett halvt år senare, som kan hjälpa folket. Houzan Mahmoud anser att det finns två sorters terrorism i Irak. Den statsterrorism som utövas av USA och den islamistiska terrorismen. Folket hålls fångna i mitten." "Att vara Suni eller Shiit var inget man brydde sig om före invasionen. Det fungerade mellan människor och religionsutövning var en privat fråga." "Den amerikanska invasionen har skapat djupa klyftor i det irakiska samhället som inte existerade förut. Marionettregimen har skapat konstitutionen utfifrån stamtillhörigheter och sekteristiska och etniska skillnader och den kommer att skapa fler problem än den löser."
Timothy Bancroft-Hinchey - Pravda
2005-10-24 USA-hatet starkt i Duluiyah
Hur stort USA-hatet är i delar av Irak visar den här artikeln från brittiska 'The Daily Telegraph'. En konvoj svängde fel i staden Duluiyah (ca 10 mil N om Bagdad). Den blev attackerad av rebeller och fyra krigskonsulter från Kellogg Brown & Root (Haliburton) dödades. Två av dem som överlevt själva attacken släpades ut ur sin bil. Den ena sköts omedelbart. Den andra brändes levande. Enligt Telegraph ska barn som fanns på platsen ha jublat och slängt halm på den brinnande kroppen.
Adrian Blomfield - The Daily Telegraph
2005-10-23 Kritik mot FN:s Hariri-rapport
Robert Parry meriterad amerikansk journalist (Newsweek, Associated Press) är kritisk till FN-rapporten om mordet på Rafiq Hariri i Libanon. Rapporten pekar ut Syrien som aktör i attentatet. En viktig ledtråd i fallet var den bil i vilken sprängladdningen var placerad. Den var stulen i Japan fyra månader före attentatet. Viktiga frågor är obesvarade. Vem stal den? Hur skeppades den från en förort i Tokyo till Mellanöstern? Källor som används i utredningen kan ifrågasättas. Parry menar att Detlev Mehlis som författat rapporten utsatts för ett starkt tryck som kan jämföras med det som Hans Blix utsattes för under upptakten till irakkriget. Slutsatserna i rappoten passar Bush-regimen som hand i handske i deras strävan att åstadkomma regimförändring i Syrien.
Robert Parry - Consortium News
2005-10-21 Amnesty fördömer mordet på Saddam-advokat
Amnesty fördömer mordet på en av Saddam-rättegångens advokater, Sadun al-Janabi, och uppmanar de irakiska myndigheterna samt den USA-ledda multinationella styrkan att garantera säkerheten för alla inblandade parter i rättegången mot Saddam Hussein. Al-Janabi fördes bort från sitt kontor i Bagdad av 12 beväpnade man och återfanns senare mördad i en ort norr om staden. Amnesty menar: "Denna rättegång är mycket viktig för det irakiska folket och bör skapa mönster som erbjuder rättvisa för de många offren för de kränkningar av mänskliga rättigheter som har plågat Irak under de senaste decenierna. Det är därför av vital betydelse att rättegången genomförs under de bästa förhållanden."
Amnesty International
2005-10-21 Brittisk utredare hängd
En brittisk officer i militärpolisen, Ken Masters, hittades hängd i sin förläggning i Basra den 15 oktober. Hans sista uppdrag var att utreda händelserna den 19 september, när två agenter från brittiska SAS (Special Air Services) greps av irakisk polis. Enligt den irakiska parlamentsledamoten Fattah al-Shaykh greps de när de, förklädda till araber, apterade en stor sprängladdning i en bil i centrala Basra. I samband med gripandet dödade agenterna en irakisk polis och skadade flera andra. Den brittiska armén attackerade sedan den polisstation där agenterna hölls fångna. Händelserna har stärkt teorierna att en del terrordåd i Irak i själva verket utförs av de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsterna. Ken Masters var 40 år gammal, hade två barn, och hade bara två veckor kvar av sin tjänstgöring i Irak. Inget självmordsbrev hittades.
Julie Hyland - WSWS
2005-10-10 Senaten röstar mot tortyr
Förslaget att förbjuda den amerikanska armén att tortera fångar vann stort stöd i senaten. Röstsiffrorna blev 90 för förbud och 9 emot. Frågan har drivits av en ledande republikansk senator, John McCain från Arizona. Om förslaget går igenom kommer USA:s armé att återgå till den praxis som finns angiven i deras fältmanual (Army Field Manual ). Bush-administrationen hotar dock att lägga sitt veto mot förslaget och vill även fortsättningsvis ha möjlighet använda de metoder som de flesta i världen utanför Bushadministrationen anser vara ren tortyr. Rosa Brooks ser detta stora nederlag för Bush som ett tecken på att hans stjärna nu befinner sig i dalande. Förslaget blir dock inte lag förrän det godkänts av kongressen och överlever Bush hotande veto.
Rosa Brooks - Los Angeles Times
2005-10-08 Det kan bara bli JA till den irakiska konstitutionen
Raed in the middle kommenterar de nya reglerna för tolkning av valresultatet:"Om det finns 1.500.001 väljare i en valkrets och om 1.000.000 utnyttjar sin rösträtt och samtliga röstar NEJ, skulle det ändå bli ett JA. Det krävs nämligen att 2/3 av SAMTLIGA röstberättigade säger NEJ för att detta skall inträffa"
Raed In The Middle
2005-10-07 USA bombar broar
USA har bombat 8 broar mellan syriska gränsen och Ramadi. Händelsen kommenteras på Daily Kos:"För första gången tror jag som yrkesmilitär att det inte finns någon möjlighet att vinna det här. Vi är villiga att förstöra landets grundläggande infrastruktur för att hindra fienden att använda den. Detta betyder att vi inte kan stoppa dem, inte den irakiska armén, inte den irakiska polisen...". "Att detta har blivit offentligt är också en stor grej för alla professionella militärer i hela världen vet att vi har förlorat. Kriget kan pågå länge men utgången är given som jag kan bedöma det. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva uppleva den här."
ksuwildkat - Daily Kos
2005-10-07 Bush uppdrag från Gud
Palestinas premiärminister Abu Mazen och hans utrikesminister Nabil Shaath hade sitt första möte med president Bush juni 2003. Nabil Shaath:"President Bush höll ett tal för oss:'Jag har fått ett uppdrag från Gud. Gud sade till mig, "George, gå ut och bekämpa terroristerna i Afghanistan." Och det gjorde jag, och sedan sade Gud till mig, "George, gå och avsluta tyrraniet i Irak..." Och det gjorde jag. Och nu, åter känner jag hur Guds ord når mig, "Gå och ge palestinierna sin stat och ge israelerna sin säkerhet, och skapa fred i Mellanöstern." Och vid Gud jag skall göra det.'"
BBC
2005-10-06 Video: Commedy Central
USA:s träning av den nya irakiska armén har blivit en fars. Måste ses!
Information Clearing House
2005-10-05 Video:Intervju med George Galloway
Den färgstarka brittiska parlamentsledamoten George Galloway som hela tiden motsatt sig irakkriget intervjuas av Truthout. Han säger att de brittiska trupperna i södra Irak blir alltmer trängda. 'De är en fatwa ifrån en total katastrof'. De lokala myndigheterna har brutit allt samarbete med den brittiska armén. Han anser också att Bush och Blair genom sina lögner förvandlat USA och UK till de två främsta skurkstaterna i världen av idag.
Truthout
2005-10-05 Andy Rooney (CBS) mot krig
Andy Rooney riktar i CBS '60 minutes' kraftig kritik mot irakkriget och USA:s militärutgifter - Det miltärindustriella komplexet har tagit över! Här finns länkar till video och programtext.
bradblog.com
2005-10-04 Fången och Vakten; två liv förstörda av Abu Ghraib
Der Spiegel har intervjuat två personer som befann sig på Abu Ghraib samtidigt. Haji Ali, mannen i den svarta kåpan på en av tortyrbilderna från Abu Ghraib, och den amerikanska soldaten Javal Davis som blev dömd till sex månaders fängelse för sin roll i fångskandalen. Reportaget är långt men intressant för båda sidor får ge sin version. Javal Davis har nu fått sparken från armén, är skild från sin fru, lider av sömnlöshet och mardrömmar. Haji Ali skapade efter sin frigivning organisationen 'Association of the Victims of American Occupation Prisons'. Den fick snabbt 40.000 medlemmar och försöker driva en civil skadeståndsprocess i USA mot de amerikanska bolagen Titan och CACI som hade i uppdrag att genomföra förhören på Abu Ghraib."
Marian Blasberg, Anita Blasberg - Der Spiegel
2005-10-04 Ny rapport från Human Rights Watch om tortyr av fångar
Human Rights Watch har publicerat en ny rapport om tortyr av fångar i Irak baserad på intervjuer av soldater från den amerikanska arméns '82nd Airborne Division'. Två soldater och en officer har intervjuats. Officeren kämpade i månader för att få ett klargörande om vilka regler som skulle gälla när det gällde behandlingen av fångarna. Det vanligaste svaret han fick från överordnade var att hålla tyst, blunda eller tänka på sin karriär. En av soldaterna berättar: "Alla i lägret visste att om man ville jobba bort sin frustration skulle man gå till PUC-tältet. På sina lediga dar dök folk upp hela tiden. På sätt och vis var det en sport. Även kockarna var USA-soldater. En dag dök en sergeant upp och säger åt en fånge att ta tag om en påle och böja sig ner. Sedan slår han av benen på killen med en mini 'Louisville Slugger'- ett slagträ i metall. Och han var bara en jävla kock och skulle egentligen inte ha med fångarna att göra." (PUC= 'Persons Under Control'; har ersatt begreppet POW - 'Prisoner Of War' som skulle ge skydd enligt Genevekonventionen)
Human Rights Watch
Övrigt
CITAT
REGISTER
GALLERI
OM IRAKSIDAN
********************
Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
BAGHDAD, SEPTEMBER 12, 2004 A young Iraqi civilian lies dead in Haifa Street as a U.S. armored personnel carrier burns in the background. Twenty-two Iraqi civilians were killed and forty-eight injured when U.S. helicopters opened fire on crowds celebrating around the burning vehicle, which was disabled by an insurgent attack. No American soldiers were killed in the fighting. Photo by Ghaith Abdul-Ahad
 SADR CITY, BAGHDAD, AUGUST 7, 2004. A young boy watches his relatives repair a rocket-propelled grenade launcher in the home of a Mahdi Army fighter. Photo by Thorne Anderson.
Phosphorus shells were widely deployed in Fallujah as a weapon. 'A rain of fire fell on the city, the people struck by this multi-coloured substance started to burn, we found people dead with strange wounds, the bodies burned but the clothes intact.' - RAI 24 news
The burial of the american soldiers are hidden events. The photographer Paul Fusco has been at funerals and respectfully taken the photographs. This picture is from the slideshow 'Bitter Fruit' at http://www.magnumin motion.com/bitterfruit/ player.html
The 2,000 American soldiers killed in Iraq By Mike Luckovich - Atlanta Journal Constitution
 A shop keeper in the Palestine Hotel picks up mannequins up after a suicide bomb blast in Baghdad October 25, 2005. Three suicide bombers staged a coordinated attack on the Baghdad hotel complex used by foreign journalists on Monday, killing at least 15 people, police said. 25 Oct 2005 REUTERS/Ali Jasim
Houzan Mahmoud, UK Head of the Organisation of Women's Freedom in Iraq
Men rushed to remove a body from the site of a powerful carbomb explosion in Baghdad/ Namir Noor-Eldeen - Reuters
A man smokes outside while Iraqi soldiers search his house for weapons/ Jacob Silberberg - AP
A British soldier in Basra escapes a tank that a crowd set ablaze with Molotov cocktails Sept. 19. Atef Hassan / Reuters
Andy Rooney (CBS), 2005, critizising the war, warning for the military industrial complex
FLER BILDER -->
Länkar
Am.CivilLiberties union
AntiWar
Bushwatch
Counterpunch
Craig Murray
Crisispapers
Crisis Pictures
Cursor
Det progressiva USA
ElectronicIraq
Foreign Policy in Focus
Information Clearing House
Iraq Dispatches
Juan Cole
Leon Hadar
NewsNow
Occupation Watch
The Progressive
Raed in the middle
Riverbend
Robert Fisk
'Shallow Throat'
Smirking Chimp
Tom Paine
thruthout
Billmon
Bob´s links and rants
Irakiska motståndsrörelsen
US Central Command
Videos
Krigskonsulter skjuter civila
Murta:'Ta hem trupperna'
Vit fosfor i Fallujah
USA:s fiasko som fars
Galloway i Senaten
'Depleted Uranium'
Channel 4 i Fallujah
Skjuter obeväpnade
Arkiv
2005
1 MAR -30 SEP
1 JAN -28 FEB
2004
1 AUG -31 DEC
1 MAJ -31 JUL
16 MAR -30 APR
1 JAN -15 MAR
2003
16 NOV-31 DEC
1 OKT-15 NOV
1 AUG-30 SEP
24 APR-30 JUL
20 MAR-24 APR
11 FEB-19 MAR