Invasionen och ockupationen av Irak inleddes den 20 mars 2003

Nyheter om Irak

"I just want you to know that, when we talk about war, we're really talking about peace"
(George W Bush, June 18, 2002)

Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Cost of the War in Iraq:
(JavaScript Error)
xml-button

Om Iraksidan:

Bakgrund:
Jag påbörjade nyhetsbloggen 'Nyheter om Irak' den 11 februari 2003. Ett stort krig var hotande nära och och svenska dagstidningar verkade inte bry sig särskilt mycket. Jag började leta nyheter på internet och skickade tips om länkar till goda vänner. Det blev till slut mer praktiskt att lägga allt detta på en hemsida.

Urval av nyheter:
Helt subjektivt. Jag väljer nyheter som från min horisont verkar rimliga, sanna eller intressanta.

Inställning till irakkriget:
Det var fel att anfalla irak. Vapeninspektioner pågick i FN:s regi, som sökte svar på frågan om Saddam Hussein hade massförstörelsevapen eller inte. Dessa slutfördes inte utan avbröts i all hast när USA/Storbrittanien skulle börja bomba landet och genomföra den stora invasionen.
Idag har vi facit: Det fanns inga massförstörelsevapen i Irak!

Irakkriget godkändes aldrig av FN, är ett brott mot FN-stadgan och därmed ett illegalt krig. Det är även ett brott mot Nurnberg-stadgan. Att det skulle vara så förnekas av både Bush och Blair. Det är bara Richard Perle, en av de ansvariga för Irakkriget, som vid ett möte i London(nov 2003) inför publik megav att: "Jag tror att i det här fallet stod internationell lag i vägen för oss att göra det rätta.""

USA har även övergivit Genevekonventionen, när det gäller behandling av fångar. Människor som USA definierar som terrorister kan hållas inspärrade obegränsad tid, utan rättegång. Dessa regler gäller även barn. Den nytillträdda justitieministern Gonzales har även hjälpt administrationen att formulera juridiska kryphål som gör tortyr möjlig som förhörsteknik. Dessa metoder har använts även mot fångar i Irak vilket ledde till Abu Ghraib-skandalen. Enligt nyligen frisläppta rapporter från US Army tycks all uppståndelse våren 2004 inte ha förändrat särskilt mycket

En stark politisk vision ligger bakom den nuvarande amerikanska politiken. Den formulerades redan under nittiotalet av en gruppering med namnet 'Project for a New American Century', PNAC. Några av medlemmarna är; Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Jeb Bush och Paul Wolfowitz. De ville sprida amerikanska ideer om frihet och demokrati och bygga en unipolär värld med centrum i Washington. Ett tillsånd av Pax Americana vilande på en stark militär makt eftersträvades. De visste själva att deras revolutionära ideer inte skulle få något gehör om inte 'en utlösande och katastofal händelse i stil med ett nytt Pearl Harbor inträffade'. Chansen dök inte upp förrän den 11 september 2001. Plötsligt fanns förutsättningarna att förverkliga visionen.

Det finns säkert många människor, även i Sverige, som gillar iden om den unipolära världen och skulle älska att få implementera det senaste påbudet från Washington. Men den motsatta trenden verkar mer påtaglig i vår tid, den multipolära världen. Människor och stater bygger nätverk. Men nätverkssamhället kräver vissa grundkonventioner för att fungera, som FN:s mänskliga rättigheter, Genèvekonventionen etc. Därför uppstår här en intressekonflikt med Washington som vill göra tvärtom. Det är tveksamt om Washington kan 'sälja in' en så stenhårt auktoritär idé i det nutida samhället. Att Vita Huset inte använder det raka budskapet i PNAC:s skrifter utan använder sig av en media-manipulativ taktik tyder på att man klokt nog anar svårigheter. Frågan är om inte kriget i Irak är den första konfrontationen med en motståndare som existerar i olika nätverk. Det irakiska motståndet har ingen central ledning. Det finns ett 30-tal olika motsåndsgrupper, med olika ledare och helt olika målsättningar. Alltså står USA med sin tekniskt sett hypermoderna krigsmaskin inför utmaningen att formulera 30 olika strategier. När det blir för svårt skjuter man bara missiler rakt in i det civila samhället, vilket ökar motståndet.

Nyspråk:
Eftersom det finns en skillnad mellan retoriken och den politiska handlingen uppstår en situation där den amerikanska administrationen tycks tala 'nyspråk'. Det språk som talades i Oceanien i George Orwells 1984. Det har blivit ett tacksamt ämne att skämta om. Tyvärr är det bara att konstatera att även Iraksidan smittats av fenomenet. När Bush storstilat proklamerade 'Mission Accomplished' i maj 2003 började prefixet postwar användas i namnen på sparade filer. Effekten blir att den ena arkivsidan efter den andra som beskriver olika krigshandlingar heter 'postwar'.

Om mig:
Jag är man, bor i Stockholm och försörjer mig som datakonsult

Kontakt:
Har ni synpunkter på sidan är ni välkomna att skriva. Skicka gärna nyhetstips.
Vill ni ha iraksidans nyhetsbrev är det bara att skicka ett mail till
iraksidan@gmail.com

Stockholm, januari 2005