Invasionen och ockupationen av Irak inleddes den 20 mars 2003

Nyheter om Irak

"I just want you to know that, when we talk about war, we're really talking about peace"
(George W Bush, June 18, 2002)

Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Cost of the War in Iraq:
(JavaScript Error)
xml-button

Hur CIA vill sälja kriget till europeerna


WikiLeaks har publicerat ett hemligt CIA-dokument, som inte får spridas utanför USA. Dokumentet handlar om hur man ska styra rapporteringen i media i Västeuropa, så att stödet för krigsinsatsen i Afghanistan upprätthålls. Bakgrunden är att Holland, sedan ett förslag om förlängning av den militära närvaron i Afghanistan föll i parlamentet, sannolikt kommer att lämna Afghanistan augusti 2010. Detta är givetvis ett stort bekymmer för den amerikanska krigsinsatsen.

Dokumentet har ett operativt syfte och är välskrivet, tydligt och rakt på sak. CIAs position påminner om den ledningen har i en stor försäljningsorganisation, som här planerar en mediakampanj som ska hjälpa försäljarna ute på fältet, och försäljarna i det här fallet är Västeuropas politiker, där Frankrike och Tyskland är de viktigaste länderna. Den "vara" som ska försäljas är fortsatt deltagande i kriget i Afghanistan. Syftet är som man säger i rapporten - "man vill ge politkerna ett större utrymme för stöd åt insatserna i Afghanistan."

Det politiska läge i Västeuropa som gynnar kriget är inte debatt och engagemang utan apati - "Allmänhetens apati gör det möjligt för ledarna att strunta i väljarna", som det står i rapporten. CIAs analytiker inser att det kan ha sina risker att förlita sig på ett tillstånd där "ingen bryr sig". Det kan vända snabbt: "Om striderna under våren och sommaren skulle resultera i att antalet dödade soldater eller civila afghaner ökar kan läget hastigt förändras". Det är möjligt att man syftar på den offensiv som nu förebereds mot staden Kandahar, och kalkylerar med en påtaglig risk för att denna operation kommer att kosta många människoliv. Det är viktigt att genom media skapa en sorts förtroendebuffert så att almännheten, om den skulle väckas ur sin apati väljer att ge sitt stöd till de politiker som vill fullfölja kriget.

"En konsekvent och iterativ strategisk mediastrategi behövs riktad mot de länder som bidrar med NATO-trupper" föreslår CIA och man vill skräddarsy den information som ska riktas mot olika länder. Hur man tänker agera mot Sverige står inte i rapporten, som främst fokuserar på opinionen i Frankrike och Tyskland.

I Frankrike gäller det att ge meddelanden som påverkar fransmännens bekymmer för flyktingar och civila afghaner. Det är viktigt att fokusera på historier som visar att insatsen hjälper civilbefolkningen i Afghanistan. Särskilt viktigt, med tanke på den muslimska minoriteten i Frankrike, är att moverka bilden att "ISAF skadar mer än det hjälper". Det gäller också att höja befolkningens skuldkänslor över att överge afghanerna som kan bli konsekvensen av ett nederlag för ISAF. Frankrike som redan bekämpar flyktingsmuggling skulle troligtvis stödja en informtionskampanj som talar om att ett nederlag för NATO i Afghanistan kan utlösa en flyktingkris.

I Tyskland gäller det att påverka attityden "Afghanistan är inte Tysklands problem", som är vanlig i Tyskland. Det kan man göra genom att visa att ett nedelag för NATO skulle kunna skada Tyskland genom ökad terrorism och ökat flöde av knark och flyktingar. Tyskarna som är närmast allergiska mot krig är mer villiga att deltaga om det handlar om att "ställa upp för sina allierade i NATO".

De afghanska kvinnorna är ett starkt kort som kan vara användbart över hela Västeuropa är , som det står i rapporten: "Afghanska kvinnor kan vara de idealiska budbärarna och ge ISAF en mer human roll i sin kamp mot talibanerna, för kvinnor har en förmåga att uttrycka sig personligt och trovärdigt om sina upplevelser under talibanerna, sitt hopp om framtiden och sin fruktan för att talibanerna segrar. Här gäller det att skapa möjligheter för afghanska kvinnor att förmedla sina historier till kvinnorna i Frankrike, Tyskland och andra eurpoeiska länder, vilket kan bryta ner den allmänna skepticismen som västeuropeiska kvinnor hyser gentemot ISAF. Dessa vittnesbörd är mest effektiva om de läggs i program med övervägande kvinnlig publik."

President Obama själv är ett annat kort som CIA finner användbart - "Det förtroende som finns för president Obamas förmåga att sköta utrikespolitik i största allmänhet och i synnerhet Afghanistan kan göra allmänheten i Frankrike och Tyskland mottaglig för budskap om hur viktiga de är för ISAFs uppdrag - och de kan också vara mottagliga för tydliga uttryck av besvikelse över de allierade som inte vill hjälpa till."

Sammanfattning

CIA gör sannolikt helt rätt bedömning - den politiska apatin i Västeuropa gör det möjligt för politikerna att skicka trupper och förstärkningar - helt enkelt kriga på i lugn och ro, utan störningar. Det betyder alltså att Västeuropas politiker inte har något behov av att väcka debatt eller förankra sina beslut, de gillar en sovande befolkning. Vilken kvalitet finns det då i denna demokrati som till och med går på export numera?

Nu vet vi också vilka budskap som väntar runt hörnet. När vi hör något av följande argument för att fortsätta kriget i Afghanistan är det möjligt att vi har en politiker eller journalist som fått sin säljmaterial från CIA.

  • Hjälpa civilbefolkningen i Afghanistan
  • Vi får inte överge Afghanerna
  • Vi får inte skapa en flyktingkris
  • Vi riskerar en ökad terrorism och ett ökat flöde av knark och flyktingar.
  • Kvinnors berättelser om talibaner i kvinnoprogram
  • Om Obama säger hur viktiga vi är eller om Obama säger att han är besviken på oss


Nyheter om Irak, 22 april 2010