Invasionen och ockupationen av Irak inleddes den 20 mars 2003

Nyheter om Irak

"I just want you to know that, when we talk about war, we're really talking about peace"
(George W Bush, June 18, 2002)

Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Cost of the War in Iraq:
(JavaScript Error)
xml-button

Efter 8 år med Bush

Idag lämnar George W Bush Vita Huset och världen kan sätta punkt för ett presidentskap som givit nattsvarta resultat. George W. Bush startade "Kriget mot terrorismen" den 20 september 2001. Verkningarna av detta krig har varit destruktiva. De civila offren på slagfälten i Irak och Afghanistan har varit alldeles för många. Jakten på terrorister har rubbat rättssystemen i västerlandets demokratier. "Kriget mot terrorismen" skapade Guantanamo och Abu Ghraib och utplånade staden Fallujah. "Kriget mot terrorismen" som har präglat Bushs regeringstid är en militär operation som det finns all anledning att avsluta nu när Bush avslutar sin tid som president.

Bush-eran började i en tid av överdåd. De amerikanska bilfabrikerna producerade bensinslukande stadsjeepar och vägrade se allvaret i klimatfrågan. Presidenten skrev inte under Kyoto-protokollet, som i alla fall var ett första steg för att motverka en annalkande miljökatastrof. Amerikas stjärna skulle lysa fritt och organisationer som FN sågs som ett hinder på vägen. Bush-regeringen lovade till exempel att attackera krigsförbrytardomstolen om någon amerikan ställdes inför den. När Bush blev president, var USA den enda kvarvarande supermakten. USA var rikt och hade jordens starkaste militärmakt, men fortsatte trots det att rusta upp, och har varje år lagt ner lika mycket pengar på sin militär som alla andra länder tillsammans.

Idag befinner sig USA i en ekonomisk kollaps som vi ännu inte sett slutet på. De ekonomiska skadeverkningarna har blivit globala. Efter Abu Ghraib, Guantanamo och alla nyheter om tortyr av krigsfångar har USAs retorik om frihet och demokrati fått låg trovärdighet.

Bilden: En symbol för Bushs tid - Han åker till Bagdad, Thanksgiving-helgen 2003. Efter 19 timmars flygresa i ett falskskyltat plan, bjuder han sina soldater på en falsk kalkon - en dekorfågel av plastBushs medarbetare och drömmen om "Det nya amerikanska århundradet"

Många av medarbetarna i Bush regering hade ett förflutet i tankesmedjan "Project for a New American Century" som hade som mål att konsolidera USA:s ställning som supermakt. De önskade ett USA med ökad förmåga att föra krig, inte bara ett krig utan flera krig åt gången. Detta för att säkra USA och erbjuda människorna på jorden möjligheten att få leva under Pax Americana, en unipolär värld vars maktcentra skulle ligga i Washington DC. När Bush blev president fick människor som Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Zalmay Khalilzad, Norman Podhoretz, William Kristol och Richard Perle inflytande över jordklotets mäktigaste maktapparat. En av medlemmarna Donald Rumsfeldt blev USA:s försvarsminister. De var själva medvetna om att deras politiska budskap var kontroversiellt och visste att "det behövdes ett nytt Pearl Habor" för att kunna realisera sin agenda, som de skriver i sin rapport "Rebuliding Americas Defenses" som publicerades i september 2000. Utvecklingen efter den 11 september 2001 tyder på att Bush-regeringen utnyttjade terrordåden för att börja realisera detta storstilade projekt.

"War on terror" ett krig med många frågetecken

Om det främsta målet för USA hade varit att gripa de ansvariga bakom terrordådet den 11 september borde uppgiften varit av polisiär natur; att gripa de ansvariga och ställa dem inför domstol. Nu blev brottsplatsundersökningen av de kollapsade skyskraporna bristfällig och den huvudmisstänkte enligt USAs regering, Usama bin Ladin, kunde aldrig höras eller dömas, och är faktiskt enligt västerländska rättsprinciper fortfarande att betrakta som oskyldig. Den väg Bush valde är välkänd. Nationen sänds i krig. Landet Afghanistan, där den misstänkte vistades, bombades sönder. Regeringen i Kabul avsattes och en ny regim installerades. Den har ännu inte har full kontroll över landet där krig fortfarande pågår, 8 år senare

Det finns inget tydligt meddelande i klartext om vad "det goda kriget" i Afghanistan handlar om, men det är känt att Bush-regimen hade långt framskridna planer på ett krig redan före 11 september. Amerikanska företag hade skaffat omfattande rättigheter att utvinnina olja och gas från fälten i Centralasien. Det stora problem som återstod var hur dessa rikedomar skulle kunna transporteras till konsumenterna. Att bygga pipelines genom Ryssland eller Iran var inget alternativ för USA. Det alternativ som återstod var Afghanistan. Efter den 11 september kunde detta krig ingå i "Kriget mot terrorn."

Den största enskilda operationen under "Kriget mot terrorn", kriget mot Irak, har inte alls haft med terroristbekämpning att göra. Saddam Hussein var en svuren fiende till alla islamister. Hans program för massförstörelsevapen hade lagts ner på 1990-talet. Vad kriget i själva verket handlade om avslöjas av Alan Greenspan, tidigare chef för Federal Reserve, som tydligen tröttnat på att ljuga och i sina memoarer 2007 skriver, att kriget i Irak "i stort sett handlade om oljan". Vad många misstänkt blev äntligen bekräftat av en insider.

Att använda "kriget mot terrorismen" för andra syften än sitt uttalade mål skapar en stor politisk svaghet. När Greenspan avslöjar att attacken på Irak handlade om att skaffa kontroll över landets oljetillgångar, blir det lätt att förstå Bush många lögner om sina motiv för kriget

Kriget mot Irak

Bilden: Rumsfeldt tillämpar "Shock and awe"
på staden Bagdad, mars 2003

Att inleda kriget mot Irak var ett brott mot folkrätten. George W. Bush och Tony Blair är de personer som är främst ansvariga. Den förödelse de åstadkommit är enorm, över 1 miljon dödade, över 4 miljoner flyktingar där hälften flytt utomlands. Antalet skadade är det ingen som vet, men de skadade och invalidiserade brukar vara ett antal gånger högre än antalet dödade. Iraks akademiska elit har varit utsatt för en systematisk mordkampanj, tusentals läkare, univeristetslärare och akademiker har mördats. Vardagslivet har varit en misär sedan ockupationen startade. USA har inte haft någon förmåga att ta det ansvar som internationell lag kräver av en ockupationsmakt. Ett exempel är elnätet som bara gett ett par timmar ström per dag sedan 2003. En särskilt allvarlig händelse under kriget var förstörelsen av Fallujah. Kvinnor och barn fick lämna staden, männen stängdes in, och bomberna föll. Större delen av staden utplånades. Vit fosfor användes under anfallet och liken av svårt brännskadade personer återfanns.

Kriget skulle vinnas snabbt. Rumsfeldt talade om en speciell taktik, "shock and awe". Mängden av tunga bomber skulle göra allt försvar omöjligt, och bryta ner all vilja till motstånd. Det blev inte så. Den amerikanska armén körde fast och kunde aldrig ta full kontroll över landet. I ren desperation blev USA tvingade att falla tillbaka på en annan taktik. I början av 2005 avslöjade Newsweek att man börjat diskutera "The Salvador Option", den taktik som användes i Centralamerika på åttiotalet, som innebär att man skulle släppa loss mördargrupper i det irakiska samhället. John Negroponte som varit ambassadör i Honduras på åttiotalet blev nu ambassadör i Bagdad. Ansvarig för träningen av specialstyrkorna blev överste James Steele, också han en veteran från Centralamerika. Lik med skrämmande skador av drillborrar i hjärna och ben börjar dyka upp, Eftersom sunni-grupper varit de mest aktiva i motståndet lierade sig USA med sådana shia-grupper som Badr-brigaderna, som utförde sina mordräder från Iraks inrikesministerium. Situationen utvecklades till ett inbördeskrig mellan olika irakiska grupper med tusentals dödsoffer. USA använde sig av de grupper i Irak som under Saddams tid levt på flykt i Iran och byggt starka band till regeringen där. USAs val av partners har därför fått den paradoxala konsekvensen att ett krig som kostat USA 600 miljarder dollar har gett Iran ökat inflytande över Irak.

Guantanamo, Abu Ghraib och tortyren

Bilden: 'Nattskiftet' på Abu Ghraib
plågar fångarna inför kommande förhör.
De ansvariga förnekar ansvar.
Meniga soldater döms.

Tortyren av fångar är det mest bisarra inslaget i Bush maktutövning. Att få fram korrekt information om terroristerna och deras nätverk är av vital betydelse för att kunna bekämpa dem. Att använda tortyr är totalt förkastligt, inte bara etiskt/moraliskt utan också för att den informationsmassa förhörsledaren får ut, är en blandning av falska och sanna bekännelser som blir helt värdelös för sitt ändamål. Bush-regimen använder trots detta en praktik som man trodde tillhörde inkvisitionens dystra århundrade. Varför?

Frågetecknet växer eftersom ett stort antal av fångarna köptes för 5 000 dollar per styck av krigsherrar i Afghanistan och Pakistan. På Guantanamo har funnits barn såväl som handikappade män av hög ålder - personer som inte borde skrämma den amerikanska armén. Det är bara att hoppas att någon framåt i tiden kan avslöja vilka tankegångar och syften varit drivkraften i denna helt olagliga och perversa praktik.

Tortyrskandalen, som avslöjades av Seymour Hersh i The New Yorker, blev ett stort nederlag för Bush-regimen. Bilderna från Abu Ghraib kommer att leva kvar som Bush-tidens ikoner.

FNs roll har försvagats

Bush-regeringen har agerat utifrån sina egna intressen. Respekten för internationella lagar har varit låg. Kriget mot Irak var helt illegalt enligt FN-stadgan. För att lämna fältet fritt för de amerikanska bombplanen i Irak, tvingades FNs vapeninspektörer att lämna landet. FNs prestige minskade ytterligare när Säkerhetsrådet i redan i maj 2003 godkände USAs ockupation . Vi har kommit in i en ny värld där internationella avtal har börjat ersättas med den starkes rätt. Kriget i Gaza januari 2009 visar hur lågt inflytande FN har idag. Varken Israel eller Hamas brydde sig om säkerhetsrådets resolution. Israel kunde inte ens låta bli att förnedra FNs generalsekreterare Ban Ki Mon genom att bomba FNs förråd i Gaza med vit fosfor (krigsbrott) samtidigt som de satt och talade med honom.


Sverige och kriget mot terrorismen

"Kriget mot terrorismen" har också haft en stor påverkan på Sverige. Det har visat sig att grundläggande rättsprinciper inte gäller. Tre svenskar hamnade på USAs terroristlista och FN fattade sedan ett beslut om sanktioner, som kom att drabba dessa medborgare mycket hårt. Det allra värsta var att en viktig grundprincip i vårt rättssystem plötsligt hade slutat att gälla - du kan nu dömas till straff i Sverige på hemliga bevis, utan rättegång. En helt sensationell utveckling som bara ett litet fåtal verkade bry sig om.

En annan händelse som väckte stor uppmärksamhet var utlämningen av två flyktingar till Egypten. På Bromma flygplats genomfördes CIA en "extraordinary rendition" - kläder klipps sönder, nakna fångar, stolpiller i anus, huvor, öronkåpor och kedjor. Svensk polis kan bara stå och titta på medan USA genomför en klart olaglig handling på svensk mark. Enligt Eva Franchell, som granskat händelsen i en ny bok, utsattes Sverige för hot om handelshinder ifrån USA, för att överlämningen skulle genomföras. Frågan är om det finns hotelser i bakgrunden även när det gäller FRA-lagen.

FRA-lagen ger Försvarets Radioanstalt rätt att avlyssna all kabelbunden trafik som passerar Sveriges gräns. I praktiken innebär detta något som ligger mycket nära en allmän avlyssning av svenska medborgares kommunikation via mail, mobil, telefon, chatt - med möjlighet att kartlägga deras sociala nätverk. Lagen genomdrevs under stor vånda med gråtande riksdagsmän så sent som den 18 juni 2008. När Berlinmuren föll 1989 hade väl ingen kunnat tro att svenska politiker 20 år senare skulle låta partipiskorna vina för att till varje pris kunna införa en STASI-liknande struktur i det svenska samhället. STASI, östtysklands säkerhetstjänst, med sin nitiska övervakning av medborgarna uppfattades som både löjeväckande och skrämmande i den tidens Sverige.

Kritiken mot "Kriget mot terrorn" har varit lågmäld i Sverige. Sveriges statsministrar, Rheinfeldt såväl som Persson, har varit stolta över att få stå på Bushs gräsmatta. De har inte knystat någonting om de hot som Sverige utsatts för.

USAs finanskris har blivit global

Bilden: USAs ekonomiska problem är omfattande

Samtidigt som Bush gick in i ett krig, som han lovade skulle bli mycket långt, sänkte han skatterna för de allra rikaste i USA. Därför har USA levt med både handelsunderskott och budgetunderskott. Och för att finansiera underskottet har han lånat pengarna utomlands. Ett land som Kina sitter idag på ett berg av dollar. De jättebelopp som USAs rika tog emot användes inte till produktiva investeringar i USA utan till spekulation. Bush hann inte lämna Vita Huset innan denna ekonomiska bubbla sprack. Obama kommer att få en mycket svår uppgift att sanera den ekonomiska misär som den förra hyresgästen lämnar efter sig.

Efter Bush

President Obama har lovat förändring. Den mest angelägna uppgiften måste vara att avsluta det s.k "kriget mot terrorismen", stänga Guantanamo och ta hem trupperna från Mellanöstern.

En världsorning som bygger på "den starkes rätt" måste upphöra och världen måste återvända till dialog och diplomati för att lösa mellanstatliga frågor.

I Sverige är det läge att riva upp FRA-lagen, ett dystert monument i vår lagstiftning över Bush-eran. Kanske läge för en sanningskommision för att belysa hur det kunde gå så snett.


Nyheter om Irak, 20 januari 2009