Invasionen och ockupationen av Irak inleddes den 20 mars 2003

Nyheter om Irak

"Given the global nature of our interests and obligations, the United States must maintain its overseas presence forces and the ability to rapidly project power worldwide in order to achieve full spectrum dominance."
(Joint Vision 2020)

Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator
Cost of the War in Iraq:
(JavaScript Error)
xml-button

2012-02-14

Att gripa och tortera oskyldiga och sedan pressa ut pengar från de anhöriga

Ghaith Abdul-Ahad - The Guardian

The Guardian har bevis för att säkerhetsofficerare i den nya irakiska staten systematiskt arresterar personer på fabricerade anklagelser, torterar dem för att sedan pressa de anhöriga på pengar. Det hela har tagit närmast industriella protportioner. De positioner i maktapparaten som ger dessa möjligheter säljs på en marknad - en säkerhetsofficer kan köpa makten över ett särskilt bostadsområde genom att muta politiker, olika intressenter får sedan pengar tillbaka när utpressningsbeloppen fördelas. En post som militär befälhavare eller säkerhetschef för ett stadsmoråde kan kosta 300 000 dollar, vilket fungerar som en investering där det gäller att att få pengarna tillbaka. I artikeln berättas historien om Um Hussein, en kvinna som hade 5 söner och en dotter. Hennes äldsta son dödades 2005 av sunni-rebeller, tre söner kidnappades av shia-milis och har aldrig återfunnits. Den son som återstod, Yassir, arresterades 2007 och var försvunnen i 3 år; sedan en dag ringde telefonen...En officer berättade att hennes son levde och om hon betalade pengar skulle hon få hälsa på honom. Hon lånade pengar av sina grannar och begav sig till fängelset...Tortyren hade gjort att hon inte kände igen honom och hon blev helt förtvivlad och fick föras därifrån...Sedan ringde officerarna från fängelset och krävde stora mutor för att släppa honom samtidigt som de talade om att han hölls under tortyr. Hon betalade. De krävde högre belopp. Hon betalade sammanlagt över 9 miljoner irakiska dinarer (ca 50 000 SEK) innan sonen slutligen släpptes.
Läs mer -->
Svenska bloggar om , ,

2011-11-18

IAEAs experter har blivit instrument för Västvärldens politiska mål

Daniel Joyner - Jurist

Daniel Joyner, professor i juridik vid univeristetet i Alabama och expert på internationell lag med icke-spridningsavtalet som specialområde, är kritisk till IAEAs senaste rapport om Iran och kärnvapen. "Ur laglig synpunkt är rapporten problematisk på flera sätt," säger Joyner. Den mest fundamentala invändningen är att IAEA inte har något legalt mandat att producera en rapport, som behandlar aktiviteter som inte är direkt relaterade till klyvningsproduketer och associerade anläggningar, menar Joyner. Den överenskommelse som finns mellan IAEA och regeringen i Iran är begränsad till att tillämpa och övervaka hanteringen av klyvbart material och relaterade anläggningar inom Irans territorium, med syftet att garantera att inget klyvbart material överförs från fredliga nukleära aktiviteter till militära syften. Genom att överskrida ramarna för sitt uppdrag bryter IAEA sin överenskommelse med Iran. Från att ha varit en organisation med ett tydligt tekniskt uppdrag att som oberoende part verifiera att stater lever upp till sina avtal avseende klyvbart material håller IAEA nu på att skaffa sig en politiserad roll som instrument för USA och andra Västländers utrikespolitiska mål. Detta har nu blivit en utbredd uppfattning i Iran och bland de Alliansfria staterna där en majoritet av jordens länder är medlemmar. Kampen mot massförstörelsevapen är fortfarande en viktig fråga. Regeringarna i väst borde värna IAEAs roll som oberoende, trovärdig expertorganisation - att offra den är dumt, mycket dumt.
Läs mer -->
Svenska bloggar om , ,

2011-10-28

USA-trupperna lämnar Irak

Juan Cole - Informed Comment

Alla amerikanska trupper kommer att lämna Irak senast den 31 december 2011. Hökarna i Washington hade som önskemål att stationera 25 000 soldater i Irak på obestämd tid. Obama höll kvar ett önskemål om en truppstyrka på 3 000 man, under förutsättning att de kunde garanteras immunitet från åtal i irakiska domstolar. Att lämna en sådan garanti var politiskt omöjligt för den irakiska regeringen eftersom de som utförde massakern på Nisoor-torget 2007 aldrig fick något straff. Juan Cole skriver: "Det visar sig att den 16 september 2007 var den dag som den amerikanska militären förlorade Irak. Det var då som privata säkerhetsvakter från Blackwater, alla dekorerade x-miltärer, fick för sig att det var utsatta för en attack och öppnade eld på Nissor-torget i Bagdad. Under beskjutningen av ett antal civila fordon dödades 17 oskkyldiga personer, dussintals skadades, och händelsen blev en symbol för irakier, som var angelägna att se ett slut på den utländska militära närvaron i sitt land. Att de amerikanska domstolarna inte förmådde att utdela ett straff till förövarna av massakern var en spik i immunitetens kista. Irakierna ger inga sådana garantier efter detta." USA lämnar en sönderfallande stat efter sig. Ett gerillakrig med bas i det sunnitiska samhället fortsätter. Elbristen har varit konstant i åratal, men den ansvarige ministern har inte gjort någonting för att förbättra situationen och lämnar nu sitt ämbete anklagad för förskingring. Hans efterträdare projekterar två nya kraftverk men de befinner sig fortfarande på ritbordet, och när de byggs kommer de att byggas av japanska Hyundai och grekiska Metka. Ett annat kanske paradoxalt resultat av kriget är att Iran fått ökat inflytande över Irak. Juan Cole säger om detta: "Att beklaga sig över detta är idiotiskt. Om man inte önskade de iranska shiiterna att få inflytande i Irak skulle man inte avsatt den sunnitiska Saddam Hussein och inte givit shiitiska fundamentalister en dominerande ställing i parlamentet." Juan Cole avslutar: "USA har inte skaffat sig några fördelar av sitt illegala aggressionskrig, inga permanenta baser, inget bålverk mot Iran, ingen ny arabvän till Israel, ingen bensin för 14 dollar fatet - inget av det som Washington drömde om."
Läs mer -->

Svenska bloggar om ,

2011-10-10

VIDEO:'Occupy DC'

David Dougherty - RealNews

'This is what democracy looks like' ropar talkören i en 'Occupy DC'-demonstration i Washington som The Real News har besökt. 'Occupy Wall Street' och 99%-rörelsen växer i USA. Under lång tid är det bara en minoritet av det amerikanska folket som haft en god utveckling av sin levnadsstandard och den mest rika procenten har tjänat allra mest. Det stora flertalet som 99% rörelsen vill representera har hamnat på efterkälken och i många år levt nära ett ekonomiskt stillestånd. Det är bolagens girighet som driver politiken i USA numera och det är en liten minoritet som tjänar mycket pengar på USAs krig, anser en av demonstranterna. Andra tycker det är dags för de superrika att betala sin andel. Det finns demonstranter som tvilar på hela valsystemet, president Obamas löften om "change" visade sig snabbt vara tomma ord och istället skapade han "mer av samma", något som blev alltför likt Bush-erans politik. Det finns deltagare som tycker att det politiska systemets 'legitima' processer, med sina lobbyister och stora pengar, inte fungerar längre. Befolkningen ska tyst och lugnt gå i väntan på nästa val, men det behöver de inte göra säger en av deltagarna. "Majoriteten kan närsomhelst tala med sin regering." Det är klart om 99% av folket kräver en dialog på sina villkor skulle mycket ändras i USA. De som finns på gatorna nu är mot USAs krig och de ekonomiska orättvisorna.
Läs mer -->

Svenska bloggar om , ,

2011-07-20

Civila dödas i USAs attacker i Pakistan

Chris Woods - The Bureau of Investigative Journalism

Obama-regeringen i USA har hävdat att attackerna med förarlösa flygplan, 'drones', sker med sådan precision att civilbefolkningen i Pakistan inte drabbas. John Brennan som är Obamas chefsrådgivare i anti-terrorism-frågor har till exempel hävdat att 'drone'-attackerna "är extremt kirurgiska och precisa" och "sker utan fara för oskyldiga män, kvinnor och barn". Brittiska 'Bureau of Investigative Journalism' kan nu bevisa att Brennans påstående inte är sanna. Organisationen har dokumenterat tio attacker som krävt minst 45 dödsoffer. Professor Anatol Lieven som undervisar bl.a i terrorism och islamistiska rörelser vid Kings College ger i en intervju en del förklaringar till varför den amerikanska strategin blir så misslyckad. "Talibanledarna bor inte i separata högkvarter eller militärbarracker; de bor ofta hemma i sina egna bostäder tillsammans med sina familjer. Om du ska bomba dessa personer i deras egna hus som är deras högkvarter kommer du automatiskt att döda även kvinnor och barn, eftersom de bor i samma byggnader." När detta händer väcks en oerhört stark vrede hos befolkningen i Pakistan. Kanske blir reaktionerna extra starka i den här regionen där hämnd är en stark drivkraft, särskilt när släktingar dödas och allra starkast när kvinnor och barn dödas. Pashtun-befolkningen är också kritisk till de metoder som USA använder. Lieven: "Det finns en faktor till... en djup känsla i pashtun-områdena att det här sättet att bedriva krig på är illegitimt, avskyvärt och omanligt eftersom fiendesoldaterna inte löper någon risk." Resultatet av 'drone'-attackerna riskerar att slå helt fel. Lieven säger: "Mitt intryck är att de skapar ett ännu större hat och avsky för USA och USAs armé, och skapar en lust att slå tillbaka mot dem som finns tillgängliga - marktrupperna i Afghanistan."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2011-06-24

SCO vill ha ny världsvaluta

Eric Walberg - Counterpunch

Här är några viktiga punkter som diskuterades på SCO-mötet nyligen. 1.Ett neutralt Afghanistan när USA/NATO-ockupationen upphör 2014. SCO vill inte ha kvar några permanenta baser eller amerikanska missiler i Afghanistan. Afghanistans president Karzai var närvarande på mötet. 2. SCO är beredda att hoppa in och hjälpa till med att återuppbygga Afghanistan när kriget upphör. 3 Herointrafiken genom Centralasien har ökat kraftigt sedan USA inledde sin ockupation 2001. SCO vill motverka denna handel och den organiserade brottsligheten. 4. Ett nätverk av järnvägar, motorvägar och pipelines ska länka det resursrika Centralasien till den globala ekonomin. 5. SCO vill verka för att en ny världsvaluta, som inte skapas i det fördolda av bankirer på hemliga Bilderberg-möten utan i öppenhet av världens största resurs- och befolkningscentra som de representeras av SCO. En frisk övernationell valuta behövs, kanske är det läge att återvända till någon typ av guldstandard. SCO är kapabelt att göra detta och har redan tagit sina första steg på vägen.
Läs mer -->
Svenska bloggar om , ,

2011-06-20

SCO omfattar snart mer än hälften av jordens befolkning

M K Bhadrakumar - Asia Times

M K Bhadrakumar, tidigare indisk diplomat med karriär i Centralasien, rapporterar från SCOs 10-års jubileum i Astana, Kazakhstan. SCO (The Shanghai Cooperation Organization) är en samarbetsorganisation mellan Kina, Ryssland och länderna i Centralasien. Han säger: "Från att ha varit en regional organisation begränsad till Centralasien, kan SCO nu bli den process som leder integrationen av hela den Euroasiatiska landmassan." Mötet bestämde till exempel villkoren för de förhandlingar om medlemskap som ska genomföras med Inden och Pakistan. Båda länderna har traditionellt haft starka strategiska band med USA, men väljer att ansluta sig till en organisation som vill hindra USA och NATO från att skapa en permanent militär närvaro i regionen, till exempel genom permanenta baser i Afghanistan. Länderna i SCO är också kritiska mot den missilsköld som USA sätter upp i Europa, Stilla Havet och Sydasien (sannolikt för att kunna nå sitt mål om 'full spectrum dominance'). SCO säger sig inte ha några ambitioner att vara ett "Österns NATO" eller en militärallians. Å andra sidan är den på väg att göra både NATO (och Pax Americana) irrelevant för den väldiga landmassa, som när Indien och Pakistan blivit medlemmar kommer att omfatta mer än hälften av jordens befolkning. Trots att SCO är på väg att bli en av Jordens starkaste intresseföreningar uppmärksammas organisationen märkligt nog sällan (aldrig?) av svenska politiker eller medier.
Läs mer -->
Svenska bloggar om ,

2011-06-18

Efter 'bailouten'

US Debtclock

För att lösa finanskrisen 2008 fanns två vägar att gå. Antingen kunde man låta de banker och finansbolag som tagit alltför stora risker gå i konkurs eller också kunde skattebetalarna överta kasinokapitalisternas skuldbo. De amerikanska skattebetalarna valde genom sina politiska representanter det senare alternativet, "the bailout", som innebar att den ofattbara summan 13 000 miljarder dollar utbetalades till dem som var ansvariga för situationen, som sedan kunde fortsatte sitt liv precis som vanligt - att utbetala höga löner och bonusar till sig själva. Ett alternativ till jättelika belöningar hade varit att åtala dem och återkräva de summor som de tillskansat sig. Michael Hudson, professor vid University of Missouri, säger (1): "Utan 'the bailout' skulle de som spelade hazardspel på Wall Streets ha tynat bort medan de grundläggande 99-procenten av ekonomin skulle ha återhämtat sig efter att ha passerat den vägbula som skapat en stockning på toppen och regeringen skulle ha vunnit kontroll över de största och mest oansvariga bankerna." Om finansklassen idag har det bättre än någonsin så har de som övertog skulderna, de amerikanska medborgarna en tuff tid. Obama reste nyligen till Toledo, Ohio, och hyllade arbetarna på Chryslerfabriken, som ett positivt exempel på ekonomisk återhämtning. Den som vill veta vad folk som arbetar på fabriken tycker rekomenderas att se youtube-klippet (2). Att arbeta på bilfabrik handlar inte längre om att kunna bygga upp ett privat välstånd, som i det "gamla" USA - nu krävs det 3 jobb samtidigt om man vill ha det lika bra. Den som vill se siffror, kolla 'US debt clock' - som för varje sekund visar det skenande budgetunderskottet och den ökande statsskulden, där den amerikanska staten har åtaganden på 114 000 miljarder dollar som ännu är ofinansierade.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2011-03-10

Tunisien är nu friare än USA

Juan Cole – Informed Comment

Tunisiens nya premiärminister, Beji Caid Essebsi, har upplöst landets hemliga polis. "Detta är det viktigaste steg i riktning mot demokrati som något arabland tagit på decennier", säger Juan Cole på sin blogg, Informed Comment. Tunisien har också upplöst Informationsministeriet som tidigare censurerade media, så nu tillåts den fria pressen att blomstra. "Ett arabland som varken har censur eller hemlig polis har inte förekommit på årtionden", säger Juan Cole. ”Tunisien inspirerar till liknande krav i Egypten och Jordanien. De som betvivlar att revolutionerna 2011 kommer att påverka utvecklingen i regionen bör hålla koll på utvecklingen i Tunisien, som om den får konsolideras kommer att skapa en långtidsverkande förändring av politik och kultur." Vi kan ju samtidigt konstatera att utvecklingen i Västerlandet under det senaste decenniet har gått i motsatt riktning då vi som bekant avvecklat en del av det fria samhällets principer och ökat vår övervakning och kontroll av medborgarna - FRA-lagen i Sverige till exempel. Juan Cole säger: "Tunisierna är nu friare än amerikanerna. USAs regering anser att privat e-post är offentlig. FBI och NSA läser rutinmässigt vår e-post och andra avdelningar av USAs regering tillåter telefonavlyssning och kartläggning av vilka vi ringer, våra boklån och hemliga husundersökningar. " Vi ser nu hur världen tumlas upp och ner – nu är det ett arabland som tar på sig demokratins ledartröja medan Västvärlden fortfarande driver full verksamhet i Guantanamo.
Läs mer -->
Svenska bloggar om , , ,

2011-01-22

Informationsstress orsak till massakrer på civila i Afghanistan

Glen Ford - Black Agenda Report

New York Times skrev nyligen om de problem som den alltför stora informationsmängderden skapar för den militära personalen. Black Agenda Report skriver: "USAs trupper på fältet får så mycket information från så många olika källor om mål som ska utplånas att de får svårt att avgöra vem som ska dödas. Olika militära experter berättar för New York Times att informationsöverbelastning är orsaken till att den amerikanska militären så ofta massakrerar många civila i Afghanistan. Alla dessa smarta bomber och automatiska, obemannade flygplan och annan brilliant utrustning är i själva verket för smart för soldaterna att handskas med, vilket oundvikligen - men naturligtvis inte med avsikt - skapar följdskador för afghanska kvinnor, barn, familjer, bröllopsfester och andra olägenheter som uppträder i det afghanska landskapet och som kommer i vägen för USAs krigsmaskin." I artikeln jämförs dessa onda konsekvenser med de ganska alldagliga effekterna av felskickad epost vilket retar Black Agenda som argt skriver: "Vi ser hela vidden av den moraliska röta som ätit upp USAs militär, New York Times, och hela det amerikanska samhället. För amerikanerna är de afghanska civila inte offer för en främmande, ockuperande makts krigsmaskin som behandlar dem som om de vore kackerlackor som kan stampas ner. Nej, de jämförs med felskickad e-post!?"
Läs mer -->
Svenska bloggar om , ,

2010-12-16

VIDEO:'Det är journalisters jobb att informera medborgarna om maktens handlingar'

Ray McGovern - CNN (Youtube)

Ray McGovern har jobbat som analytiker på CIA i 27 år. Här är en intervju från CNN där han försvarar Julian Assange och WikiLeaks. Han säger bl.a: "En journalists funktion är att dokumentera makthavarnas beteende och handlingar så att allmänheten får veta vad som pågår. Det är viktigt att allmänheten känner till sanningen och det är pressens uppgift. Detta är precis vad Julian Assange och WikiLeaks har gjort, vilket har generat regeringen eftersom de håller en mängd av sina handlingar hemliga, vilket de inte borde göra." Många i USA anser nu Assange vara "terrorist" eller "hacker", men McGovern tycker det är helt självklart att Assange är en journlist, han gör information tillgänglig för det amerikanska folket och andra, som i nuläget är undernärda på information. McGovern ger sedan en ordentlig känga till etablerade medier som han tycker alltför gärna jobbar som rena stenografer. Assange blir nu behandlad som en paria, men McGovern tycker att övriga jounalister istället ska följa hans exempel och blottlägga hemligheterna.
Läs mer -->
Svenska bloggar om ,

2010-12-13

USAs nakenscanner helt ineffektiv

Pam Martens - Counterpunch

Pam Martens granskar de integritetskränkande säkerhetsprocedurerna på amerikanska flygplatser. Han skriver: "De senaste månaderna sedan de nya kontrollprocedurer har börjat tillämpas, som lämnat mänsklig värdighet, stålningsrisker, privatliv och konstitutionen (4e tillägget) i spillror på startbanan, har den amerikanska transportsäkerhetsstyrelsen (TSA) hävdat att scanner-maskinerna och kroppsvisiteringarna är nödvändiga för att göra flygresan säker." Men problemet är att de egentligen inte är särskilt säkra och att amerikanerna gör stora offer till ingen nytta. Rafi Sela som utvecklat säkerhetssystemet på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv säger: "Hela säkerhetssystemet som används i Nordamerika är felaktigt. Kropps-scannrarna är ytterligare en föråldrad teknik som inte ökar säkerheten, det kan kringgås inte bara genom kroppshåligheter men också på andra sätt som jag inte avslöjar offentligt. Det här har varit en smart lobby-marknadsföring av tillverkarna." Rapiscan har enligt uppgifter från Opensecrets.org lagt ner mer än 1,5 miljon dollar på att lobba för sin produkt. När Obama nyligen åkte till Inden hade han Deepak Chopra som följeslagare och han är vd för OSI Systems Inc., det företag som äger Rapiscan. Tanken är att scanning-systemet ska gå på export. Många upplever visiteringsprocedurerna som sexuellt ofredande och många vänder sig till ACLU med sina klagomål. Den bild som produceras av kroppsscannern är ett negativ, men mycket enkelt kan bilden förvandlas till en vanlig positiv nakenbild. Frågan är om det inte vore enklare om passagerarna klädde av sig helt och hållet och slapp röntgenstrålarna. White Rabbit berättar att den som ska gå igenom scanning-maskinen kan köpa en tröja eller kalsonger med texten till konstitutionens 4:e tillägg.
Läs mer -->
Svenska bloggar om , ,

2010-12-08

WikiLeaks behandlas som terrorister

Glenn Greenwald - Democracy Now

Grundvalarna för västerländsk demokrati är - fri information, rättssäkerhet, och fria val. Dessa principer har kraftigt försvagats under det s.k. kriget mot terrorn. Illegala krig, tortyr och politiska mord har skapat rättslöshet. Istället för kritisk granskning har infotainment och perception management (propaganda)fått alldeles för stort utrymme. Därför har aktörer som Julian Assange och WikiLeaks kommit att få en viktig roll. Genom att publicera maktens egna dokument blir informationen fri, och medborgarna får ökad möjlighet att ta ställning, vilket lär vara en förutsättning för fria val. Det är lätt att se WikiLeaks som ett friskt skott på demokratins träd som numera har gott om ruttna grenar. Frågan är vad som ska hända nu. Det svenska åtalet mot Julian Assange har visat sig vara mycket destruktivt för honom och för WikiLeaks. De har plötsligt blivit en paria som kan behandlas hur som helst av kontokortsföretag och politiker, sä här säger Glenn Greenwald när han intervjuas av Amy Goodman i Democracy now: "Vad du än tänker om WikiLeaks kan det vara värt att påpeka att de aldrig blivit anklagade för ett brott, inte heller åtalats eller dömts. Och ändå, kolla vad som har hänt med dem. De har i stort sett tagits bort från internet, inte bara genom mycket sofistikerade 'denial of service'-attacker, utan genom politisk press som riktats mot många länder. Deras tillgångar har frusits, inklusive privata donationer avsedda för att bekosta Julian Assanges och Wikileaks rättsliga försvar. De har inte längre tillgångar till något bankkonto. Ledande politiker och mediapersoner har önskat deras död och uppmanat till mord och att de ska etiketteras som en terroristorganisation. Vad som verkligen händer här är ett krig över vem som ska kontrollera internet ... Om de ville åtala dem skulle de gå till rätten och använda lagliga metoder. Men den här utomrättsliga förföljelsen borde alarmera alla medborgare i Västländerna, därför att det är ren auktoritär maktutövning avsedd att förhindra att internet används som en kontroll över ohämmad politisk makt."
Läs mer -->
Svenska bloggar om , ,

2010-12-07

WikiLeaks adresser

Information Clearing House

WikiLeaks hemsida är föremål för oavbrutna attacker och ofta omöjlig att nå. För att medborgare själva ska kunna läsa materialet har en mängd spegel-siter skapats över hela världen. Information clearinghouse har publicerat en lista.
Läs mer -->
Svenska bloggar om ,

2010-11-07

'Kvantitativa lättnader'

Michael Hudson - Global Researach

Amerikanska Federal Reserve tillkännagav i veckan att de tänker köpa amerikanska statspapper för 600 miljarder dollar fram till tredje kvartalet 2011 - en politik som blivit känd som 'quantitative easing', kvantitativa lättnader. Federal Reserves ordförande Ben Bernanke har förklarat att han vill att Fed ska uppmuntra till inflation och att programmet kommer att sänka värdet på dollarn. Det amerikanska banksystemet kommer att få ett överflöd av likviditet, som kommer att sänka räntor och öka bolagens inkomster och tanken är att åtgärderna ska blåsa upp priset till exempel på fastigheter. Men istället för att låna ut pengarna hemma i USA, skickar bankerna en tsunami av krediter utomlands. Bankernas förhoppning är att de ska kunna återhämta sina förluster genom att låna ut pengar till spekulation, så väldiga belopp används nu till spekulation i valutor och råvaror, och för köp av andelar i asiatiska bolag och råvaruexpertörer. Den här typen av spekulation är ett nollsummespel där någon måste förlora. Om syftet med 'de kvantitativa lättnaderna' är att undanröja de amerikanska bankernas förluster, kommer deras vinster att ske på utländska intressens bekostnad och alltså vara en form av finansiell agression. Michael Hudson skriver: "Den globala ekonomin förvandlas till ett beskattningssystem, som uppnår vad militära erövringar syftade till i svunna tider. Detta tycks finnas implicit i QE2 (Quantitative Easing 2). Arbitragehandlare och spekulerare översvämmar Asien och Tredje Världens valutamarknader med billiga amerikanska dollarkrediter, och gör grova förtjänster på de utländska centralbankernas bekostnad, som försöker stabilisera sina växelkurser genom att sälja sin valuta i utbte mot dollar-denominerade säkerheter." USA å sin sida lägger all skuld på Kina som inte vill skriva upp värdet på sin valuta, (dvs de är ovilliga att i praktiken skriva ner de skulder som USA har gentemot Kina). G20-mötet i slutet på den här veckan är mycket viktigt och riskerar att bli konfliktfyllt.
Läs mer -->
Svenska bloggar om , ,

2010-10-27

USA dömer barnsoldat till 8 år

Jeff Tietz - Rooling Stone

Omar Khadr greps på slagfältet i Afghanistan, i juli 2002, sedan han kastat en handgranat som dödade en amerikansk soldat. När han greps var han 15 år gammal och som minderårig borde han ha omfattats av FN:s barnkonvention gällande barn i väpnade konflikter. Så blev det inte - han fördes istället till Bagram, och där blev pojken torterad enligt samma metoder som vilken fånge som helst i det s.k "kriget mot terrorn". Han fördes sedan till Guantanamo i oktober 2002 där de "förhöjda förhörsteknikerna" fortsatte att användas. Omar Khadr fick tillbringa sin ungdomstid i Guantanamo och är nu 24 år gammal. Häromdagen gjorde hans försvarare en 'deal' med åklagaren i den militärtribunal som åtalat honom - Khadr erkände sig skyldig på alla åtalspunkter, mot ett 8-årigt fängelsstraff som till större delen får avtjänas i hans hemland Kanada. Khadrs fall är speciellt på flera olika sätt: Han är den sista västerländska fången som finns på Guantanmo, han var minderårig när han greps och är den första barnsoldat som åtalats sedan 2:a världskriget. Han är också den enda fånge som åtalats för mord på en amerikansk soldat på slagfälten i Irak eller Afghanistan. Den som vill läsa mer om fallet Omar Khadr kan läsa den här texten som publicerades i Rooling Stone augusti 2007.
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2010-10-23

Krigsloggen från Irak

James Meek, Mariana Santos, Alastair Dant - Guardian

WikiLeaks har publicerat närmare 400 000 hemligstämplade dokument från kriget i Irak. Det som kommit ut är soldaternas rapporter från perioden 1 januari 2004 - 31 december 2009. Materialet publicerades av WikiLeaks fredagen 22 oktober, men hade innan dess lämnats ut till en del större tidningar som Guardian i Storbrittanien och Der Spiegel i Tyskland. Det är en enorm massa dokument, materialet ligger på nätet men är emellanåt svårt att komma åt. Den som vill få en uppfattning om vad materialet innehåller kan gå till Guardians hemsida och se den sammanställning de gjort om alla händelser under en enda dag: "17 oktober 2006 var en typisk dag under ett av de blodigaste åren i Irakkriget - 136 dödade irakier, 10 amerikaner och hundratals våldsamma händelser. Se hur 24 timmar av blodbad utvecklar sig, logg efter logg, minut efter minut."
Läs mer -->


Svenska bloggar om , ,

2010-10-23

'Foreclosure-gate'

The Economic Collapse

Att man kan köpa falska universitetsbetyg på nätet för att krydda sin cv har varit känt länge. Amerikanska banker gör nu något liknande. De köper fabricerade dokument för att ge ett sken av laglighet när de ska vräka låntagare som inte längre kan betala för sina huslån. Detta håller på att utvecklas till en praktskandal i USA, 'foreclosure-gate'. Invecklade finansiella transaktioner förstärkte bankernas och finansinstitutens förmåga att låna ut alltmer pengar till husaffärer. Problemet är att i den processen är det idag oklart vem som egentligen förfogar över de primära lånepappren; de papper som låntagaren skivit under. För att lagligen kunna vräka en låntagare måste banken ha kontroll över de här handlingarna. När dessa har saknats har 'kreativa' lösningar vuxit fram, så finns t.ex ett företag som heter DocX som kan sälja många olika typer av dokument; att 'återskapa' samlingen av legala papper, 'Entire Collateral File' som behövs för att en bank ska kunna ta tillbaka ett pantsatt hus kostar bara 95 dollar. Problemet har uppstått genom det elektroniska registreringssystem som skapades av låneindustrin som med hög hastighet ville strimla och återförsäkra lån. Miljontals huslån buntades ihop och handlades jorden runt med ljusets hastighet och under resans gång har det blivit alltmer oklart vem som faktiskt har den legala rätten att avhysa låntagaren.
Läs mer -->


Svenska bloggar om ,

2010-10-16

Medan USA och NATO bombar, bygger Kina pipelines och samarbetsavtal

Pepe Escobar - Asia Times OnLine

Kinas ekonomi är törstig. Den behöver Iraks olja, Turkmenistans naturgas och olja från Kazakstan, men istället för att spendera mer än 1 000 miljader dollar på ett illegalt krig i Irak eller att skapa militärbaser över hela 'Greater Middle East' och Centralasien, så låter Kina sina statliga oljebolag lägga bud i en helt legal irakisk oljeauktion. När det gäller den nya tidens 'Great Game' i Euroasien, har Kina den goda smaken att inte sända en enda soldat någonstans eller att köra fast i en oändlig gyttjemark i Afghanistan. Istället har Kina tecknat ett direkt handelsavtal med Turkmenistan och byggt en egen pipeline som kommer att stor betydelse för Kinas behov av naturgas. Medan USA jagar talibaner och al Quaida i Pakistans berg med förarlösa flygplan och hell-fire-missiler är Kina vid Pakistans kust och bygger en djuphavshamn i Gwadar vid Indiska Oceanen. Regeringen i Islamabad har gett Kina "suveräna garantier för hamnens anläggningar". Hamnen kan bli en bas för den kinesiska flottan, strategiskt placerad 400 km från Hormuzsundet. Gwadar kommer också att vara en nyckelnod för den pipeline, IP, som nu byggs mellan Iran och Pakistan, med en utlovad fortsättning antingen till Indien eller Kina. Den pipeline, Trans-afghan pipline,som projekterats mellan Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan och Indien, kan inte byggas för närvarande eftersom NATO och USA är fullt upptagna med sin kamp mot talibanerna.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-10-13

Militär ockupation skapar självmordsterrorism

Glenn Greenwald - Salon

Militär ockupation skapar självmordsterrorism och när ockupationen upphör försvinner i stort sett alla terrordåd av den här typen. Det är resultatet av forskning som gjorts vid Chicago-universitetet. Forskningen bygger på data insamlade från 2 200 självmordsattacker från 1983 och framåt. Terrorattacken mot den amerikanska marinkåren i Beirut 1983, som dödade 241 marinsoldater, räknas som det första exemplet på självmordsterrorism i modern tid. Professor Robert Pape som presenterar forskningsresultaten säger: "Vi har massor med bevis på att när den utländska miltären sätts in, triggas kampanjer av självmordsterror ... när de utländska trupperna försvinner, försvinner också nästan 100% av terroristkampanjerna." När USA ökade sin militära närvaro i Afghanistan ökade också antalet självmordsattacker, säger Pape. 2001-2005 utfördes 12 självmordsattacker. Den amerikanska militären hade då bara ett par tusen soldater mestadels runt Kabul. Sedan USA efter 2006 har ökat antalet trupper har antalet attacker ökats till mer än 450 - och de är också varit betydligt dödligare. På senare tid, sedan regeringen Obama ökade antalet soldater i Afghanistan med 30 000 soldater, har antalet dödade i självmordsattacker ökat med ungefär 30%. Glenn Greenwald kommenterar: "Man behöver knappast vara ett geni för att räkna ut att det mest effektiva sättet för att reducera anti-amerikanskterrorism; så frågan är bara om dettta verkligen är målet för dem som sitter vid makten."
Läs mer -->
Svenska bloggar om , , ,

2010-10-09

Cyberkrig - internet blir slagfält

Rick Rozoff

USAs cyberkommando (CYBERCOM) kommer att aktiveras den här månaden, redo att gå i krig i 'cyberspace' med full operativ kapacitet. Huvudbasen för verksamheten kommer att ligga i Fort Meade, Maryland. Nyckelbegreppet för USAs militär har sedan år 2000 varit "full spectrum dominance" - att unilateralt eller tillsammans med allierade kunna besegra alla motståndare och kunna kontrollera alla situationer på hela skalan av militära operationer, som det heter i dokumentet "Joint Vision 2020", som de själva anser vara ritningen för den militära verksamheten. Tydligen är år 2020 det år som man hoppas uppnå målet världsherravälde. De områden som självklart ska domineras är landet, havet , luftrummet och rymden. Det nya kommandot vill nu kunna utöva samma kontroll över datainfrastrukturen. Washington Post skrev en artikel 28 augusti. "Pentagon överväger förebyggande anfall som en del av strategin för cyber-försvar" - där det framgår att USAs försvarsdepartement utarbetar "en aggresiv 'approach' för cyber-operationer som inkluderar förebyggande aktioner som att slå ut delar av motståndarens datanät på andra kontinenter." Kanske det beryktade datamasken Stuxnet, som slog ut Irans kärnanläggning i Busheer är ett tidigt exempel på hur den här sortens krig kommer att utövas. Rick Rozoff skriver en kritisk artikel på bloggen "Stop NATO"
Läs mer -->
Svenska bloggar om , ,

2010-10-08

Krigets ansikte/ Krigets offer

Nyheter om Irak

Julian Assange uteblev av okänd anledning från seminiariet på ABF, men Pratap Chatterjee och Jesper Huor besvarade några intressanta frågor: "Talibanerna kontrollerar allt större områden i Afghanistan. Hur går det till?", "Kvinnors situation används ofta som motivering för ockupationen. Vad händer om talibanerne tar makten?", "Kabulkonferensen sommaren 2010 formulerade en strategi, om att afghansk militär och polis ska ta över ansvaret, lyckas denna ambition?" Sen är frågan vad man ska säga om Obamas 'mord via fjärrkontroll'.
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2010-10-05

Stuxnet

Nicolas Falliere, Liam O Murchu, Eric Chien - Symantec

Stuxnet är ett mycket avancerat datavirus (trojan), som angriper industriella system. Det amerikanska datasäkerhetsföretaget Symantec skriver: "Stuxnet är ett hot som har ett specifikt kontrollsystem som mål, troligtvis i Iran, som en pipeline elller ett kraftverk. Det slutliga målet för Stuxnet är att sabotera anläggningen genom att omprogramera systemets logikkontroller så att de börjar fungera som angriparen avser". Vad som händer om operatören tappar kontrollen över ett kärnkraftverk eller en kemiindustri vet vi efter Tjernobyl och Bhopal. De flesta system som blivit infekterade finns i Iran(ca 60%), men viruset finns nu i hela världen, även i USA (<1%). Att analysera Stuxnet har varit en av de största utmaningar Symantec ställts inför. Koden är sofistikerad, oerhört omfattande och utvecklaren måste ha haft tillgång till många experter från olika områden. Koden är också i stort sett buggfri, vilket är ovanligt när det handlar om datavirus. Skaparen måste också haft möjlighet att sätta upp testsystem som speglar de avancerade industrisystem som ska angripas. Det är dessa omständigheter som gör att en statlig aktör med fientliga avsikter mot Iran blir misstänkt - de nationer som nämnts av olika bedömare är Israel och USA. Samtidigt är det svårt att tro att dessa nationer skulle föra över kriget till det område där den västliga industirvärlden är som allra sårbarast - infrastrukturen. Symantec hoppas att Stuxnet är en engångshändelse: "De konsekvenser Stuxnet kan skapa ligger bortom alla hot vi sett i det förgångna. Trots den spännande utmaningen i att använda 'reverse engineering' och att förstå dess syfte, så är Stuxnet den typ av hot som vi hoppas att vi aldrig mer får se."
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-10-04

Att göra halsband av stympade afghaner

Mark Benjamin - Salon

Adam Winfield, som tjänstgjorde i Afghanistan, kommunicerade med sin pappa via Facebook. Den 14 februari 2010 berättade han för sin far hur bekymrad han var över att två av soldaterna i hans pluton ett par veckor tidigare skjutit ner en civil afghan. Adam Winfield skrev: "De mördade en helt oskyldig kille som arbetade med jorden". De andra medlemmarna i plutonen verkade inte bry sig över huvudtaget. Pappan som blev mycket alarmerad kontaktade sonens armébas i Seattle och berättade att medlemmar i den brigad där sonen tjänstgjorde mördade civila afghaner. Familjen Winfields telefonlogg bekräftar att familjen ett flertal gånger denna dag ringt sonens regemente. Armen gjorde absolut ingenting åt de lämnade uppgiferna. Nu står fem soldater åtalde för mord, däribland även Adam Winfield, som tydligen också ska straffas, och detaljerna är grymma. Den soldat som dominerade gruppen sergant Calvin Gibbs, brukade stympa offren, samlade in tänder och fingrar med ambitionen att göra ett halsband.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-09-04

Om fejkade nyheter

John Pilger - New Statesman

Edward Bernays kanske kan kallas den moderna propagandans fader. Han var verksam redan under det första världskriget genom att organisera en hemlig regeringskampanj med målet att övertala ovilliga amerikaner att sända en armé till blodbadet i Europa. I sin bok Propaganda (1928) skriver han "Att på ett intelligent sätt manipulera massornas vanor och åsikter är ett viktigt element i ett demokratiskt samhälle" så viktigt att Bernays ansåg att dessa publika manipulatörer "bildar en osynlig regering som är den som verkligen regerar landet." Att skapa publikt samtycke utvecklades närmast till en ingenjörskonst och verktyget var att skapa "falska verkligheter" som sedan släpptes ut som "nyhetshändelser". Detta har förstås vidareutvecklats sedan 1928, och krigen av idag skulle inte vara möjliga utan att först mobilisera media, till exempel genom att skapa historien om Saddams massförstörelsevapen som anledning till det illegala kriget i Irak. John Pilger har uppmärksammat Bernays och kontrasterar några högaktuella exempel på "falska verkligheter" mot fakta. Media just nu har skapat en bild som av att de sista stridande trupperna har lämnat Irak "som utlovat, enligt plan" och TV-nyheterna visar biografartade bilder av "de sista amerikanska soldaterna" i siluett mot gryningsljuset, när de korsar gränsen till Kuwait. I verkligheten finns 50 000 soldater kvar som opererar från 94 baser. Luftkriget fortsätter som vanligt, specialstyrkorna mördar som vanligt och antalet privatanställda soldater utökas från den nuvarande nivån på 100 000. Större delen av den irakiska oljan finns under direkt utländsk kontroll. Pilger ger många fler exempel i sin artikel i New Statesman
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-08-31

Ockupationen som förslummade Irak

Adil E. Shamoo - Consortiumnews

Regeringen i USA och kanske i många andra västländer säger gärna att livet i Irak har förbättrats sedan invasionen 2003, men statistik som FN nyligen publicerat ger en helt annan bild. Före invasionen bodde mindre än 20% av irakier i slum. Idag är siffran 53%. Att bo i slum betyder trångboddhet och att ett fungerande elnät saknas liksom tillgång till vatten och renhållning och trygghet i boendet. I de flesta andra länder har antalet invånare som bor i slum minskat under samma period.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-08-29

VIDEO:Norsk journalist hos 'talibanerna'

Channel 4 (Irland)

Den norska dokumentärfilmaren Paul Refsdal tar sig in i talibankontrollerat territorium och tillbringar några dagar tillsammans med en afghansk motståndsgrupp på en bergstopp i Afghanistan. Det första dygnet är osäkert, soldaterna är maskerade och säger repliker som "han vill visa hur onda vi är." Dag 2 blir Refsdal accepterad som gruppens gäst. Gruppens ledare Dawran, kämpade mot den sovjetiska ockupationen på 80-talet, när västvärlden betraktade dem som frihetskämpar. När västvärlden nu ockuperar Afghanistan blir Darwan och andra medlemmar i motståndsrörelsen rubricerade som talibaner och terrorister. Darwan har övergett sitt medelklassliv och flyttat med sin familj upp bland bergen. I filmen får man se Darwan umgås med sina barn. Några dagar efter filmningen attackerar US Special Forces huset där Darwans familj bor och två av hans tre barn dödas, oklart om det är de två barn som förkommer i filmen.
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2010-07-28

Det hemliga USA

Dana L. Priest, William M. Arkin - Washington Post

Det ligger två års arbete bakom det reportage om USAs väldiga säkerhetstjänst som Washington Post publicerade förra veckan. I nio år har mer och mer pengar spenderats och en apparat som i det närmaste är omöjlig att överblicka har skapats . Idag arbetar 854 000 personer med topphemliga uppgifter inom säkerhetsapparaten utspridda på 1 271 statliga organisationer och 1 931 privata företag på 10 000 platser runt om i USA. Systemen på NSA samlar varje dag in 1 700 000 000 telefonsamtal, epost och annan kommunikation, där en liten del sparas ner i 70 olika databaser. Men vem ska tolka och analysera dessa väldiga datamängder, när antalet översättare och analytiker är alldeles för få. Den analytiker som anställs känner sällan till de prioriterade länderna - Irak, Iran, Afghanistan och Pakistan - och har bristfällig kunskap om deras språk. Trots det författar de en lavin av rapporter ca 50 000 varje år. Ofta innehåller de samma fakta som redan finns dokumenterade om och om igen. En underrättelseofficer säger: "Det är fotbollssyndromet. Något händer och de rusar iväg för att täcka det. Överlappandet är kollosalt." Den väldiga spionapparaten får en att tänka på det ökända STASI i Östtyskland, som under det kalla kriget hade 90 000 anställda och 100 000 informatörer som spionerade på andra tyskars vardagsliv. Trots att den amerikanska spionverksamheten redan idag är tio gånger större än den östtyska fortsätter den att expandera - enorma komplex håller på att byggas, någon lika stor som Pentagon, i städer som Tampa, Salt Lake City, Charlottesville och Washington DC.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-07-27

Krigsloggen från Afghanistan

WikiLeaks

WikiLeaks publicerar 92 000 hemligstämplade dokument, ca 80 arkivboxar, om kriget i Afghanistan. De publiceras på en särskild webbplats där materialet kan filtreras på dag, region etc. Språket i rapporterna blir tillgängligt genom att alla militära förkortningar förklaras i den löpande texten. Det som publiceras är soldaternas rapporter från slagfältet och det kan vara viktigt att komma ihåg att när de rapporterar om sina egna aktiviteter finns en benägenhet att klassa civila dödsoffer som upprorsmän för att undvika att sätta sig själva i knipa. Rapporter om den egna sidan är mindre kritiska än rapporter som handlar om motståndaren. I rapporter om talibaner eller andra rebeller är deras dåliga beteende mera noggrant beskrivet. Redan för ett par veckor sedan blev materialet tillgängligt för The Guardian, New York Times och Der Spiegel. The Guardian har publicerat flera artiklar om dokumenten och berättar bland annat om Task Force 323, ett förband som mördar eller arresterar misstänkta talibanledare utan rättegång. Enheten har en dödslista som omfattar hela 2 000 personer. Julian Assange och WikiLeaks återställer lite av ordningen i medialandskapet genom att viktiga fakta görs tillgängliga.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-06-27

Nu finns dussintals amerikaner på Obamas dödslista

Salon - Glenn Greenwald

I en intervju med Washington Post avslöjar John Brennan, Obamas främsta rådgivare om terrorism, att dussintals amerikanska medborgare nu finns på Obamas dödslista. Det är personer som genom att liera sig med grupperingar som USA definierar som terrorister anses utgöra ett hot mot USA och dess intressen. John Brennan säger: "Om en amerikansk medborgare befinner sig på slagfältet i Afghanistan eller Irak och försöker attackera våra trupper kommer han att möta den fulla styrkan av USA's militära gensvar. Om en amerikansk medborgare är i Jemen, Pakistan, Somalia eller något annat ställe och försöker attackera USA's intressen kommer de också att möta den fulla styrkan av ett amerikanskt gensvar. Och det kan ske i många former." I kriget mot terrorismen kan hela världen ses som USA:s slagfält, och en misstänkt person som finns på Obamas dödslista, kan avrättas utan rättegång. Förra året började USA tillämpa samma princip i Afghanistan där de skapade en dödslista med 50 personer misstänkta för att handla med narkotika och ge ekonomiskt stöd till talibanerna. Daud Daud som är ansvarig för Afghanistans narkotikabekämpning är bekymrad över att de utländska trupperna nu på egen hand kan mörda misstänkta drogbaroner baserat på hemliga bevis, istället för att lämna över dem till en rättegång. "De borde respektera våra lagar, vår författning och våra rättsliga koder", säger Daud, "Vi har en skyldighet att själva arrestera de här personerna." Glenn Greenwald som skrivit mycket om Obamas utomrättsliga aktiviteter skriver: "Afghanerna - det folk som vi ockuperar för att lära dem Frihet och Demokrati - är mer angelägna att skydda en korrekt process och lagens tillämpning för sina medborgare än amerikanerna." Läs Glenn Greenwalds artikel i Salon.
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2010-05-16

Offensiven som ökade motviljan mot NATO

International Council on Security and Development

NATO-vänliga International Council on Security and Development,ICOS, har intervjuat 400 personer i Afghanistan och undersökt konsekvenserna av "Operation Moshtarak", som riktades mot Marjah-distriktet i Helmand. Här skulle Pentagons nya koncept för upprorsbekämpning tillämpas; en stor militär styrka skulle vinna terrängen och samtidigt vinna folkets förtroende genom att göra allt för att skona civilbefolkningen. Sedan skulle man rulla ut en "government in the box" som öb för kriget i Afghanistan, Gen. Stanley A. McChrystal, uttryckte det och förutsättningar för ekonomiska aktiviteter i området skulle skapas. Enligt ICOS rapport har det mesta gått snett. Motståndet mot NATO har ökat - 30 000 personer drevs på flykt och hamnade i flyktingläger där de lämnades vind för våg och blev lätta för talibanerna att rekrytera, 57% anser att jobb och pengar är det viktigaste motivet för rekryteringen och 59% tror att motståndmännen skulle lämna talibanerna om de fick ett jobb. NATO-offensiven har strypt Marjahs opium-ekonomi och tagit bort försörjningen utan att nya alternativ kunnat skapas 78% säger att de lever i ilska. En stor majoritet anser att operationen var dålig för folket i Afghanistan och en stor majoritet tror också att talibanerna kommer att återvända när operationen är över. 71% anser att NATO ska lämna Afghanistan. Att många civila har dödats under operationen bekräftas i 96% i intervjuerna. Detta har lett till att 61% är mer negativa till de utländska trupperna. ICOS sammanfattar: "Nonchalansen mot det civila samhällets välfärd, liv och egendom under Operation Moshtarak har haft allvarliga och negativa konsekvenser i kampen för att vinna det afghanska folkets 'hearts and minds'. Operation Moshtarak och den förstörelse av det lokala samhället som den medfört har skapat höga nivåer av avståndstagande mot den internationella närvaron i Afghanistan, och bjudit på ett perfekt rekryteringsverktyg för talibanerna."
Läs mer -->Svenska bloggar om , , , ,

2009-04-23

Hur CIA vill sälja kriget till europeerna

Nyheter om Irak

WikiLeaks har publicerat ett hemligt CIA-dokument, som inte får spridas utanför USA. Dokumentet handlar om hur man ska styra rapporteringen i media i Västeuropa, så att stödet för krigsinsatsen i Afghanistan upprätthålls. Nyheter om Irak har granskat rapporten.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , , ,

2010-04-19

Chomsky:'Stämningen i USA är skrämmande'

Chris Hedges - Truthdig

Noam Chomsky, ledande språkvetare och kontroversiell debattör i USA, som beskrivt det amerikanska tvåparti-systemet som en kuliss som styrs av de stora bolagen, som läxar upp den liberala intelligentian för deras inställsamhet och beskriver kommersiella medias dravel som en typ av "hjärntvätt". Han är också en stark kritiker av oreglerad kaptialism, globalisering och USAs imperiala ambitioner. Han har skrivit över 100 böcker och har i decenier avslöjat och punkterat maktelitens myter och förljugenhet. I ett samtal med Chris Hedges är Chomsky, som nu är över 80 år, mycket oroad över dagens situation i USA: "Jag har aldrig varit med om något liknande under min livstid. Jag är gammal nog att minnas trettitalet. Hela min familj var arbetslös. Situationen var mer desperat än idag. Men det fanns hopp. Människorna hade hopp. Fackföreningarna organiserade. Ingen vill säga det längre men kommunistpartiet var spjutspetsen som organiserade arbetare och drev medborgarrätt. Till och med saker som att ge min arbetslösa moster en vecka på landet. Det fanns ett liv. Det finns inget liknande idag. Stämningen i landet är skrämmande. Ilskan, frustrationen och hatet mot institutionerna är inte organiserat på något konstruktivt sätt. Det utlöses i självdestruktiva fantasier. Jag lyssnar på 'talk radio', inte för att höra på Rush Limbaugh (konservativ radiovärd), utan för att höra de personer som ringer. De påminner om självmordspiloten Joe Stack (begick självmord genom att flyga in i en kontorsbyggnad i Austin,Texas, feb 2010). Vad är det som händer mig? Jag har försökt göra allting rätt. Jag är en gudfruktig kristen. Jag sliter för min familj. Jag har ett vapen. Jag tror på det här landets värderingar och mitt liv kollapsar."
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-04-13

NATO-soldater skar ut kulor ur dödade kvinnor

Jerome Starkey - The Sunday Times

Närmast bisarra detaljer om attacken på dopfesten i Patkia, 12 februari, rullas nu upp. De amerikanska specialstyrkorna dödade två män och tre kvinnor i ett hus där man firade dopet av en nyfödd. Tidigare uppgifter har talat om hur soldaterna sedan tillfångatog de överlevande, band dem och lät dem tillbringa resten av natten i kylan ute på gården. Nu visar det sig att med fritt tillträde till huset gick soldaterna in och började skära ut kulorna ur de döda kvinnorna, två av dem gravida. De tvättade sedan såren med alkohol för att dölja det verkliga händelseförloppet. De ljög sedan för sina överordnade, allt enligt de afghanska utredare som talat med TimesOnline. NATO som tidigare använde kortet "hedersmord" som förklaring till kvinnornas död måste nu backa. I ett uttalande säger brigadgeneral Eric Tremblay, talesman för NATO: "Vi beklagar djupt resultatet av denna operation, och tar på oss ansvaret för händelserna den här natten, och vet att förlusten för alltid kommer att vara kännbar för familjerna."
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-04-09

Bush visste att Guantanamo-fångar var oskyldiga

Tim Reid _TimesOnline

Lawrence Wilkerson, amerikansk överste med 32 års tjänst i USAs armé och som fungerade som stabschef i amerikanska UD under Colin Powells tid, bekräftar att de flesta fångar som fanns på Guantanamo var oskyldiga personer. Fångarna _köptes_ av olika aktörer i Afghanistan och Pakistan för upp till 5 000 dollar per individ. De mest extrema fallen var en 12-års pojke och en gammal man som var 93 år gammal. Många av fångarna hade aldrig sett en amerikansk soldat innan de togs tillfånga (kidnappades). Enligt Wilkerson fattades alla beslut som rörde fångarna på Guantanamo av försvarsminister Rumsfeld och vice president Cheney i nära samarbete med president George W Bush. Wilkerson hävdar också att den främsta orsaken till att Cheney och Rumsfeld inte ville släppa de oskyldiga fångarna var att _då skulle det avslöjas vilken otroligt förvirrad operation som fånghanteringen var_. De fick istället stanna kvar och torteras i åratal i det amerikanska fånglägret. Wilkersons utsaga finns som ett undertecknat dokument i de rättegångshandlingar som stödjer en Guantanamo-fånge, Adel Hassan Hamad, som stämt ett antal amerikanska företrädare.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-04-07

En massaker i Bagdad

WikiLeaks

Filmen visar en massaker på civila medborgare i en förort till Bagdad 12 juli 2007. Massakern utfördes av besättningen på en Apache-helikopter från USAs krigsmakt. Bland de dödade fanns två journalister för nyhetsbyrån Reuters, Saed Chmagh och Namir Noor Eldeen. Reuters har velat få tillgång till filmen ända sedan augusti 2007, de har fått nej hela tiden, men nu har den via Wikileaks blivit tillgänglig för alla. Dödandet av de civila sker i två omgångar: I DEN FÖRSTA visar helikopterbesättningen att de inte kan skilja på en RPG och en kamera och gör den allmänna bedömningen att de män som lugnt släntrar omkring på gatan är farliga angripare. Helikopterbesättningen öppnar därför eld och ett tiotal personer dödas. I DEN ANDRA kommer en bil till platsen där två barn finns inuti. Här är det helt tydligt att det är människor som agerar för att hjälpa medmänniskor i nöd. De tittar aldrig på helkoptern. De håller på att hjälpa de nödställda när de skjuts till döds. I den delen finns det ingenting som kan rättfärdiga helikopterbesättningens agerande - det är en solklar krigsförbrytelse och brott mot den första Genevekonventionen, skapad redan 1864, grundbulten i det västerländska systemet av fri- och rättigheter. "De invånare i landet som ger hjälp till de sårade skall respekteras." Pentagon som har haft tillgång till filmen ända sedan 2007 anser att besättningen handlar i överenstämmelse med reglerna för USAs krigföring, så den enkla slutsaten blir att reglerna för USAs krigföring inte längre står i överenstämmelse med internationella fördrag. Filmen är upprörande och kastar sanningens ljus över alla rapporter om angrepp på bröllop, barndop och oskyldiga traikanter på vägarna i Irak, Afganistan och Pakistan.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2009-04-07

Hur Afghanistan blev världens främsta 'narko-stat'

Alfred W. McCoy - Global Research

Heroinhandeln står för över 50% av Afghanistans BNP, vilket gör landet till den kanske mest fullfjädrade 'narko-staten' någonsin. Alla känner till Colombia och det våld och den korruption som kokainkartellerna fört med sig, ändå utgör kokainhanteringen 'bara' 3% av Colombias BNP. De problem som finns att lösa i Afghanistan är alltså gigantiska. Alfred W McCoy, historieprofessor vid Wisconsin-Madison-universtitetet, visar hur det kunde gå så snett. 1979 var jordbrukets ekosystem i Afghanistan präglat av mångfald med 60 olika grödor, fruktträdgårdar och boskap. Efter 30 år av krig har detta ekosystem omvandlats till en ekonomi beroende av en enda illegal gröda, opium, och förädling av denna till heroin. Afghanistan är ett mycket torrt land och jordbruket är beroende av bevattningssystem som leder smältvatten från de höga bergen ut över jordarna. Mycket av denna infrastruktur förstördes av Sovjetunionen redan på 80-talet. Talibanerna fullbordade förödelsen genom att systematiskt hugga ner fruktträdgårdar och CIA omvandlade genom hemliga operationer och aktörer som ISI (Pakistans underrättelsetjänst) gränsområdet Afghanistan/Pakistan till världens största heroinproducerande område. En ekonomi har skapats som närmast är en monstermaskin. Ryska narkotikabyrån har beräknat att värdet av den afghanska opiumskörden är 65 miljarder dollar; av dessa pengar får Afghanistans bönder 500 miljoner, talibanerna 300 miljoner och drogmaffian 64 miljarder dollar. Talibanernas växande inflytande hänger samman med deras förmåga att skydda odlarna och heroinsmugglarna. Det här är inget problem som går att lösa med mer krig, soldater eller bomber som Obama-regeringen förordar. McCoy säger: "Vi kan fortsätta att gödsla denna dödliga jord med ännu mer blod i ett brutalt krig med en osäker utgång - för både USA och för folket i Afghanistan. Eller vi kan börja dra tillbaka de amerikanska styrkorna medan vi hjälper till att förnya detta åldriga, torra land genom att återplantera dess fruktträdgårdar, återuppbygga boskapshjordar och återuppbygga bevattningssystemet som är ruinerat efter decenier av krig."
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-04-01

VIDEO:USA/NATO sluta stödja fundamentalister!

Anjali Kamat - DemocracyNow

Zoya intervjuas av Anjali Kamat på Democracy Now. Zoya arbetar för den afghanska kvinnoorganisationen RAWA. På grund av det dåliga säkerhetsläget i Afghanistan är namnet hon använder en pseudonym, och hon vågar inte framträda med bild. I intervjun utvärderar hon den nuvarande situationen i Afghanistan och talar om vad som egentligen behöver göras. Hon säger om nuläget: "Trots att miljarder dollar har spenderats och att tiotals länder är närvarande finns inga posititva förändringar i Afghanistan. Befolkningen sitter fångad mellan olika fiender. Från en sida lider folket av talibanerna som kontrollerar 70-80% av Afghanistan. Från en annan sida hotas de av krigsherrar och drogbaroner som har mycket makt i olika provinser. Och olyckligtvis finns USA/NATO på en tredje sida och dödar civila med sina bomber. Det är nu åtta år sedan USA ockuperade Afghanistan med tre paroller - skapa demokrati, befria Afghanistans kvinnor och att bedriva det så kallade kriget mot terrorn. Men det vi ser idag är att terrorismen ökar dag för dag. Talibanerna är mycket mäktigare än tidigare. Valet bevisade att vi inte har någon demokrati och det finns ingen yttrandefrihet"_"Journalister lever ett tufft liv, ett enda ord riktat mot krigsherrar och drogbaroner kan leda till att de mördas." Zoya pekar också på att kvinnornas situation inte har förbättrats. De hotas av talibanerna och deras lagar och självmordsbombare och samtidigt hotas de av bomberna från USA/NATO som dödat fler civila än terrorister och talibaner. Som läget är nu vill RAWA att de utländska trupperna ska ut ur Afghanistan. "Om USAs regering verkligen skulle vilja hjälpa afghanerna", säger Zoya, "så skulle de ta bort de fundamentalistiska krigsförbrytarna från regeringens tre organ. De skulle avväpna dem, avväpna deras privata arméer och deras privata soldater. De skulle sluta att stödja fundamentalistgrupper, som de har hållt på med nu i trettio år. De skulle istället börja stödja demokratiska partier och organisationer."
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-03-25

NATO attackerar dop - dödar 2 män och 3 kvinnor

Chris Floyd - Empire Burlesque

Den 12 februari samlades 25 manliga vänner och släktingar hemma hos kapten Dawood , en 43-årig polischef i Patkia i östra Afghanistan. De firade dopet av en nyfödd pojke. Gästerna satt längs väggarna och turades om att dansa medan musikerna spelade. Sångaren , Sediq Mahmoudi säger att någon gång efter 3 på natten ska en av musikerna gå ut för att besöka toaletten. När han kom ut lyste någon honom i ansiktet med en ficklampa, vilket fick honom att rusa tillbaka in och ropa "Talibanerna är utanför" Sedan började skottlossningen. Den första att träffas var Dawood själv, som senare avled. Hans bror Saranwal Zahir, åklagare i Ahmadabad dödades när han stod i dörren och försökte förklara att de var oskyldiga. Två kvinnor som stod bakom honom dödades också; Bibi Sharin 22, mamma till 4 barn, Bibi Saleha 37, mamma till 11 barn. Båda kvinnorna var gravida när de dödades. En annan kvinna Gulalai, 18 år gammal som snart skulle fira sitt bröllop, skadades så svårt att hon senare avled. Gäster och skadade släktingar föstes sedan samman och misshandlades av attackstyrkan, bands och tvingades att stå barfota ute i kylan i flera timmar. Attackstyrkan förvägrade också hjälp åt de två svårt skottskadade, vilket ledde till att de dog ett par timmar senare, en av dem var den unga kvinnan Gulalai. NATOs första meddelande om händelsen var att - "Styrkorna i Gardez har gjort en fruktansvärd upptäckt" och sedan en beskrivning hur de hade hittat de dödade kvinnorna i ett rum, bundna, försedda med munkavle och att flera upprorsmän dödats sedan de engagerat de allierades styrka i eldgivning. Times som grävt i historien har kommit fram till att NATOs version är helt osann. Times har intervjuat många överlevande, polischefer och religiösa ledare, alla hävdar att förövarna var beväpnade amerikaner och afghaner, vars identiteter är okänd. NATO bekräftar också att förövarna var en del av den "Afgansk-Internationella"-styrkan. USA vill betala familjen $2 000/ dödad person. En av släktingarna, Bibi Sabsparie, säger: "Det finns inget pris på mänskligt liv. De dödade vår familj sedan kommer de och vill ge oss pengar. Pengar kommer inte att ge oss våra anhöriga tillbaka.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-03-18

Irak - en ockupation i medieskugga

Dahr Jamail - Dahr Jamail's Mideast Dispatches

Det är lätt att glömma bort att ockupationen av Irak faktiskt pågår fortfarande - USA har fortfarande 130 000 soldater i landet och 115 000 privata aktörer, och har en ambassad som är lika stor som Vatikanstaten. Enligt folkrätten tar ockupationsmakten över den offentliga makten och därmed också ansvaret för civilbefolkningen på det ockuperade territoriet. USA och dess allierade har inte lyckats med detta utan uppvisat en häpnadsväckande inkompetens/nonchalans. Större delen av dagen har befolkningen i Bagdad fått leva utan elektricitet större delen av dygnet. Det har också funnits stor brist på dricksvatten. "Inget vatten, ingen elektricitet i landet med olja och de två floderna", sjöng demonstranter i Bagdad så sent som nov 2009 enligt AP. Landet förstördes av bombningar och efter det har mycket litet av återuppbyggnad kunnat genomföras. De amerikanska skattebetalarna har spenderat miljarder dollar på återuppbyggnad, men som iraks planeringsminister, Ali Ghalib Baban, konstaterar: "Kanske de har betalat det, men Irak har inte märkt det." Allt tyder på att de västerländska bolag som varit inblandade har ägnat sig åt en omfattande korruption. Nu börjar också andra effekter av kriget att bli synliga antalet fall av cancer och missbildade barn börjar nå epidemiska protportioner. Dahr Jamail som nu publicerat en rapport om läget i Irak säger: "Irakiernas svåra prövningar fortsätter med oförminskad styrka liksom behovet att hitta alternativa källor för korrekt information - eller vilken information som helst om en ockupation som fortsätter att engagera lika stora trupper som när Irak dominerade rubrikerna i USA 2004."
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2010-03-17

Iraks epidemi av cancer och missbildade barn

Jalal Ghazi - New America Media

Spridningen av cancer ökar i Irak, särskilt i områden som blivit utsatta för amerikanska och brittiska bombningar. I staden Fallujah som totalförstördes 2004/2005 har nu 25% av de nyfödda barnen allvarliga skador som hjärntumörer och ryggmärgsdefekter. Cancerfrekvensen i Babil, söder om Bagdad, hör ökat från 500 fall 2004 till 9 082 fall 2009. Pentagon är skeptiska till de försök som görs att koppla den stora förekomsten av cancer med de bombningar som gjorts i områdena. Men irakiska läkare säger att de massiva kvantiteter av utarmat uran som användes i bomberna har ett klart samband med cancerfrekvensen. Dr Ahmad Hardan, som varit vetenskaplig rådgivare åt WHO, FN och för Iraks hälsoministerium säger:"Barn födda med missbildningar undersöks med karyotypering och kromosomstudier med en komplett undersökning av den genetiska bakgrunden görs en klinisk bedömning. Familje- och förlossningshistoria tas också upp. Dessa studier har givit utförliga bevis som visar att utarmat uran har katastrofala konsekvenser." Liknande skador återfinns hos barn i Afghanistan i områden som utsatts för amerikanska bombningar. En läkare i Afghanistan Dr Daud Miraki säger till Al Jazeera: "Många barn föds utan ögon, utan armar och ben eller med tumörer som skjuter ut från deras munnar och ögon". Efter det första Gulfkriget födde också många krigsveteraner barn med missbildningar hemma i USA. Problemet i Irak är nu att vattnet, jorden och luften i stora områden, inkluderande Bagdad är kontaminerat med utarmat uran, som har en halveringstid på 4,5 miljarder! år. Doug Rokke som var chef för 'U.S. Army's Depleted Uranium Project' fick I uppdrag att dekontaminera amerikanska stridsvagnar. Doug säger till Al Jazeera: "Det tog USAs försvarsdepartement 3 år med tränade fysiker och ingenjörer i en multi-milliondollar-anläggning för att sanera de 24 stridsvagnar som jag skickat tillbaka till USA."..."Så vad kan medel-irakierna göra med de tusen och åter tusen förstörda fordon som finns spridda över öknen och i andra områden." Enligt Al Jazeera använde Pentagon 300 ton utarmat uran 1991. 2003 använde USA mer än 1 000 ton.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-03-15

Nya guvernören i Marjah dömd för mordförsök i Tyskland

Joshua Partlow, Jabeen Bhatti - Washington Post

Med hjälp av 15 000 USA/NATO-soldater har den afghanska regeringen nu fått kontroll över den s.k staden Marjah och guvernören, Abdul Zahir Aryan, har kunnat tillträda sitt ämbete.Ett tungt ansvar vilar på hans axlar - det är han som ska lyckas genomföra ett styre som är mer attraktivt än talibanernas - en grundbult i USAs nu gällande 'counterinsurgency'-strategi. Tydligen har han mötts av blandade reaktioner från olika byäldste, mullahs och invånare. Den nya guvernören har varit borta från sin hemort i många år. Han flyttade till Tyskland 1989. År 1997 knivhögg han sin styvson, sedan denne hindrat honom från att misshandla mamman. Styvsonens skador var så allvarliga att de krävde sjukhusvård. Abdul Zahir Aryan dömdes till 4 år och 9 månaders fängelse av en tysk domstol och efter fullbordat straff blev han deporterad till Pakistan 2003. Regeringen Karzai och USAs general McChrystal har trots detta ansett honom vara den mest lämpliga kandidaten för den känsliga uppgiften som guvernör i Marjah.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-03-09

Marjah - Offensiven mot en stad som inte fanns

Gareth Porter - Antiwar

I veckor har allmänheten både i USA och i resten av världen följt den största offensiven under kriget i Afghanistan, den mot staden Marjah som beskrevs som "en stad med 80 000 invånare", en logistisk nod för talibanerna i Helmand. Bilden av Marjah som ett viktigt strategiskt mål byggdes upp. Men nu visar det sig att den bild som målats upp av militära företrädare, och som okritiskt vidarebefordrats av viktiga mediakanaler är ren desinformation. Marjah är ingen stad. Marjah är snarare ett kluster av bondgårdar eller ett jordbruksområde som täcker södra delen av Helmandflodens dalgång. En representant för ISAF som vill vara anonym säger till IPS: "Den är inte alls urban. Det är en samling jorbruksbyar, med typiska familjebosättningar, ganska välmående efter afghansk standard." Den missvisande bilden av Marjah har fått stor spridning och är nog ett exempel på en lyckad informationsoperation från den amerikanska militären. I 'Army Counterinsurgency Field Manual' står till exempel att en informationsoperation måste användas aggressivt för att "uppnå lokalt, regionalt och internationellt stöd för operationen". Den egentliga avsikten bakom offensiven mot Marjah, och beskrivningen av den som en viktig stad, var att påverka opinionen i USA och ge en bild av hur effektivt den amerikanska militären arbetar i Afghanistan och uppvisa en stor och viktig seger. Läs Gareth Porters artikel om ni vill få detaljerna om hur media spred bilden av 'staden Marjah'.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-03-06

NATO-attacken: Kvinnor visade upp sina barn, men sköts ner med automatvapen

Dion Nissenbaum, Nooruddin Bakshi - Miami Herald

Den 21 februari attackerade helikoptrar från NATO 3 civila fordon som körde i konvoj, 21 personer dödades och 13 skadades. Enligt ett uttalande från NATO dagen efter attacken, hade styrkor från NATO skjutit mot en grupp "misstänkta motståndare" som misstänktes vara på väg att attackera koalitionsstyrkor några km bort. De soldater som senare anlände till platsen upptäckte kvinnor och barn bland de dödade. Vittnen träder nu fram och ger sin bild av händelseförloppet. I de tre stadsjeeparna färdades en släkt med fler än 36 medlemmar. De var på väg till Kandahar för att göra inköp och sedan vidare till Kabul för att inhandla mediciner. När den första bilen träffades av en missil förstod de att de hade blivit måltavlor. Kvinnorna i den efterföljande bilen sprang ut för att visa upp sig och sina barn i tron att det skulle leda till ett slut på eldgivningen. De försökte signalera med sina huvuddukar. Soldaterna i helikoptrarna lät sig inte påverkas. De avfyrade en raket som sprängde det tredje fordonet i luften. De gav sedan eld med automatvapen och besköt alla överlevande som nu flydde för att ta betäckning. I stort sett alla dödades och skadades. Av de 21 dödsoffren var 18 hazarer, en etnisk minoritet som av tradition stått i opposition mot talibanerna. Attacken är en motgång för general McChrystals kampanj för att minimera antalet civila dödsoffer och öka afghanernas förtroende för koalitionsstyrkorna. Två dagar efter attacken skickade McChrystal ut en videobandad ursäkt, dubbad i både dari och pashtu, där han lovar att 'förhindra att något sådant ska hända igen'. De överlevande är inte särskilt imponerade av denna ursäkt. De vill istället utkräva ansvar. "Mördarna borde överlämnas till oss. Det är det enda vi vill", säger en av de överlevande.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-03-04

Irakiska flyktingkvinnor bär en tung börda

Hanan Tabbara - IPS

Enligt UNHCR befinner sig 4,7 miljoner irakier på flykt efter den USA-ledda invasionen 2003, över 700 000 av dem befinner sig i flyktläger i Jordanien. Hanan Tabbara berättar om Khayzaran, en kvinna som levde ett rikt medelklassliv i Najaf, men som tvingades fly när maken utsattes för dödshot. De lämnade alla tillhörigheter bakom sig och flydde till Jordanien, där de tänkte vistas ett tag tills situationen hade lugnat ner sig i Irak. Men tiden har gått, familjen har splittrats, och nu bor hon i Amman, och måste ensam ansvara för 4 barn. Av UNHCR får familjen 310 dollar/mån, en summa som inte räcker till deras försörjning, barnen måste bidra genom svartjobb. Jehan Nourjan som arbetar på 'Bushra Institute for Research on Women' säger att irakkriget har resulterat i en överrepresentation av hushåll där en ensamstående kvinna är försörjare. "De irakiska flyktingkvinnorna bär en orimlig börda av familjeansvar. Många har fått uppleva antingen att deras män blivit dödade, har försvunnit eller blivit allvarligt skadade. Det är nu kvinnornas skyldighet att hitta en försörjning." Det försörjaransvar som irakiska kvinnor i exil varit tvungna att ta på sig har påverkat de traditionella könsrollerna och gett upphov till konflikter inom familjerna. Damra, som arbetar på ett traumacenter i Amman säger: "Männen, som redan känner hur deras känsla av värdighet blivit kränkt genom att vara beroende av hjälp för sin egen och familjens överlevnad, måste nu stå ut med att det är kvinnan som har lättast att skaffa extrainkomster. Det strör salt i ett redan djupt sår."
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-02-25

Krigsherrarna i Afghanistan skadar USA och NATOs trovärdighet

Rahimullah Yusufzai - The Real News

Som demokratiskt projekt är kriget i Afghanistan ett stort misslyckande. Regeringen i Afghanistan är en av jordens mest korumperade, på plats 179 av 180 enligt Transparency International, och narkotikahandeln har exploderat under ockupationsåren. Rahimullah Yusufzai, som arbetat som korrespondent för BBC och Time Magazine, ger sin syn på sakernas tillstånd på The Real News. Han menar att det var ett stort misstag av USA och NATO att gå i allians med de afghanska krigsherrarna och ge makten tillbaka till dem, när landet ockuperades 2001. Detta skapade opposition mot de utländska trupperna - samma gamla korrumperade gäng av krigsherrar, ökända för sina människorättsbrott kom tillbaka. Många i regeringen är inblandade i narkotikahandeln och Afghanistan har den största produktionen och exporten av narkotika i världen, värd mer än 3 000 miljoner dollar. Det är stora pengar och många är inblandade även talibanledare. I Helmand, där striderna mot talibanerna pågår som värst, produceras mest vallmo i hela Afghanistan. Rahimullah Yusufzai säger:"Jag tror att en verklig förändring behövs i relationen till dessa krigsherrar och narkotikahandlare, så länge som de är medlemmar av regeringen kan den vanliga medborgaren inte ha något förtroende för den."
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-02-19

Cheney erkänner krigsbrott, vem bryr sig?

Jason Leopold - Truthout

I abc-news, en av USAs stora tv-kanaler, erkänner Dick Cheney, USAs fd vicepresident, att han verkligen gillade 'waterboarding' (skendränkning). Det är en tortyrteknik där offret binds fast vid ett bord, ansiktet täcks med en duk över vilken vatten sedan hälls tills personen upplever den skräck som drabbar personer som drunknar. Den började användas under den spanska inkvisitionen, när katolska kyrkan plågade sina offer. I amerikansk lag, såväl som europeisk är tortyr förbjuden. Det är heller ingen tillåten behandling av krigsfångar. Förbud mot tortyr hör ihop med det moderna samhället och rättsstatens framväxt. I Sverige förbjöds tortyr av Gustav III redan 1772. Som teknik för informationsinhämning är tortyr värdelös, underrättelsemassan förorenas av mängder av falska bekännelser. Generalmajor John Kimmons säger bekymrat på en presskonferens i Pentagon 2006. "Man får inte fram någon bra information genom att använda övergrepp. Det tror jag att historien vittnar om. Jag tycker också att de empiriska bevisen från de senaste svåra fem åren bekräftar detta." När det gäller Cheneys erkännande säger Jason Leopold i Truthout:"Enligt FN:s konvention mot tortyr, borde behandlingen av Mohamed(brittisk medborgare som greps på falska bevis) och det klara beviset för att Bushadministrationen använde skendränkning och andra brutala tekniker för att pressa fram information från fångar, ha lett till att USA öppnat en full utredning för att åtala de skyldiga. Om USA skulle vägra att göra detta, är andra nationer skyldiga att agera enligt principen om universalitet." Så om Sverige skulle bry sig om FN-stadgan finns här en fin utmaning för Carl Bildt och Sveriges regering.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-02-18

Goldman Sachs hjälpte Grekland att 'blåsa' EU

GEAB

Global Europe Anticipation Bulletin, som varnade för finanskrisen i god tid, tillhör nog de grupper i världen som gör smarta analyser av ekonomins trender. I deras senaste nyhetsbrev belyser de bland annat problemet med Greklands havererade ekonomi, och hur amerikanska storbanker blåst EU. GEAB skriver: "I fallet Grekland, precis som i alla spänningsberättelser, behövs en "skurk". I den här fasen av den globala systemkrisen så spelas skurkrollen vanligen av en av Wall Streets stora investeringsbanker, särskilt av dess gängledare, Goldman Sachs (GS). "Fallet Grekland" utgör inget undantag särskilt som just denna investeringsbank i New York är direkt inblandad i de budgeteringstrick som gjorde det möjligt för Grekland att kvalificera sig för Euro-samarbetet, när dess verkliga budgetunderskott skulle gjort dem diskvalificerade. Det var Goldman Sachs som 2002 skapade en av sina listiga, hemliga finansmodeller som nästan systematiskt kommer till ytan ett antal år senare, för att spränga kunden i luften. Men vad spelar det för roll när det var GS egna vinster som var målet. När det gäller Grekland var GS förslag mycket enkelt: ta ett lån som inte syns i bugeten (en 'swap'-överenskommelse som skapade en påhittad reduktion av storleken på underskottet i Greklands offentliga finanser). De grekiska ledarna var givetvis till 100% ansvariga och borde enligt GEAB bli föremål både för en grekisk och europeisk politisk/juridisk prövning för att de bedragit EU och de grekiska medborgarna inom ramen för den historiskt viktiga händelsen - skapandet av en gemensam europeisk valuta. Men låt oss vara tydliga, ansvaret för den stora banken i New York (som medbrottsling) är lika stort, särskilt som man vet att GS vice ordförande för Europa vid denna tid var en viss Mario Draghi, nu ordförande i Italiens Centralbank och kandidat för att efterträda Jean-Claude Trichet som chef för ECB (Europas Centralbank)"..."Det bör vara värt ifrågasätta hans roll i denna låneaffär för att manipulera Greklands statistik. I en demokrati,är det pressen och parlamenten som förväntas att själva genomföra denna granskning. När man betänker hur viktig roll GS spelar i världens finansiella affärer under de senaste åren borde ingenting som denna bank gör nonchaleras av lagstiftare och regeringar."
Läs mer -->Svenska bloggar om , , , ,

2010-02-12

Obamas rätt att beordra mord ifrågasätts

Margaret Kimberley - Black Agenda Report

"En amerikansk medborgare som misstänks utgöra ett hot mot andra amerikaners liv kan mördas på direkt order av presidenten." Att denna praxis som infördes av George W Bush fortfarande gäller bekräftades nyligen av Dennis Blair chef för 'National Intelligence' i ett edsvuret vittnesmål inför en kongresskommité. Black Agenda Report kommenterar: "Så om en amerikan utanför USA bedöms utgöra ett hot mot amerikanska liv, så kan den misstänkte mördas på order av presidenten. Skulle man konsekvent tillämpa detta i en cirkellogik skulle även den som dödar amerikanen också dödas eftersom den berövar en amerikan livet, men det kommer aldrig att hända då den som handlar på uppdrag av USAs regering är fritagen från ansvar för allt brottsligt beteende." Detta är helt klart ett grundläggande brott mot den amerikanska konstitutionens grundprinciper, men den enda amerikanska politiker som tycks ha reagerat är Dennis J Kucinich som i ett brev till USAs justitieminister, Eric H Holder, skriver: "En riktig rättsprocess är en fundamental princip i grunden för vår konstitution. Även en ytlig läsning av Artikel XIV gör klart att utomrättsliga mord på amerikanska medborgare av USAs regering eller dess agenter är utanför lagen". I en artikel som publicerades av The Nation i november 2009 avslöjade att ett elitförband från Blackwater på uppdrag av JSOC, 'Joint Special Operations Command', utför mord i Pakistan på personer som misstänks vara ledare för talibaner och al Quaida. Det bekymrar Kucinich att privata aktörer som Blackwater (numera omdöpt till 'Xe Services') kan vara inblandade i den här typen av verksamhet: "Blackwater är redan misstänkta för ett stort antal mord i Irak, men istället för att avstänga dem från federala kontrakt har Pentagon och CIA sett det som lämpligt att ge dem makt över liv och död. Att använda privata säkerhetsorganisationer i operationer som saknar öppenhet, ansvarighet eller översyn väcker allvarliga legala frågor särskilt som resultatet av sådana program kan bryta mot internationella lagar och mot USAs konstitution. Detta riskerar att underminera USAs moraliska ställning i världen".
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-02-12

VIDEO:Afghanistan, heroin och 'Full spectrum dominance'

Peter Dale Scot - The Real News

Opium/Heroin är Afghanistans stora inkomstkälla och den koppling som görs mellan talibaner och heroin i nästan all nyhetsrapportering är vilseledande eftersom talibanerna i sammanhanget är en liten aktör som bara tar hand om en tiondel av intäkterna. I själva verket är det NATOs och USAs vänner i Afghanistan som tar hem de stora knarkpengarna. Detta har präglat kriget i A ända sedan starten. Västmakterna valde att alliera sig med Norra Alliansen, och dess ledande figur Massoud som var den starkaste kvarvarande aktören på den narkotikamarknad som framgångsrikt bekämpats av talibanerna. Peter Dale Scot, professor på Berkely universitetet, som intervjuas på The Real News Network går så långt att han kallar kriget i Afghanistan 'America's drug-corrupted war'. Scot menar också att en president som Obama trots sina löften om förändringar i verkligheten kommer att fastna i den tankeram ('mindset') som präglar livet i Washington. Det finns ett politiskt styrdokument, 'Joint Vision 2020', utgivet av representanter för de olika vapenslagen som ställer upp det militära målet för USAs väpnade styrkor och det är inget mindre än det de kallar 'full spectrum dominance', vilket innebär att att USA ensamt eller tillsammans med sina allierade ska kunna besegra alla motståndare och kontrollera alla typer av militära situationer. Scot säger om detta. "Detta prat är helt galet, men det är deras geopolitiska språk och jag tror att det är det språk som eleverna får lära sig på militärskolorna". Scot själv skulle föredra en modell där man såg att de tunga spelarna i världen befinner sig i en överlastad kanot, och där den geopolitiska konststycket skulle vara att lära sig färdas framåt utan att kapsejsa kanoten. Enkelt uttryckt menar väl Scot att ett arbete som bygger på fredlig samexistens mellan folken i den globala byn är mer hållbar än den lösning som bygger på att en liten klick av dess befolkning anser sig ha rättighet att dominera alla de andra.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2010-02-04

Hunger i USA 2010

Feeding America

37 miljoner amerikaner kommer någon gång under året att vända sig till 'Feeding America' för att få mat för dagen - var åttonde amerikan! - av dem är 14 miljoner barn och 3 miljoner pensionärer. Antalet som är beroende av denna nödhjälp varje vecka har ökat med 1 miljon sedan 2006. Antalet barn har ökat med 50% och den svåra situationen påverkar deras skolgång. En tredjedel av de nödställda har jobb som inte räcker till försörjning. En fjärdedel har studerat vid universitet eller tekniska skolor. Antalet amerikaner som av ekonomiska skäl lever med otillräcklig matförsörjning beräknas vara 49 miljoner. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan läsa rapporten 'Hunger in America 2010' som 'Feeding America' nyligen publicerat.
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2010-01-25

Irakkriget var/är olagligt

Afua Hirsch - The Guardian

En panel av juridiska experter i Holland har nu slagit fast att irakkriget var olagligt. I panelen satt bland andra en domare i den holländska Högsta Domstolen och en tidigare domare i Europadomstolen. En talesman för panelen säger: "Vi tror att kommitens sju medlemmar under tio månader gjort en verklig ansträngning för att komma till en slutsats av hög kvalitet." Panelen kritiserar den holländska regeringen: "Den holländska regeringen gav stöd till ett krig som inte stod i överensstämmelse med holländsk regeringspolitik. Den militära insatsen hade inget mandat enligt internationell lag." I upptakten till kriget använde Tony Blair, dåvarande premiärminister i Storbrittanien, smygvägar för att påverka den holländska premiärministern Jan Peter Balkanende, genom att använda ett privat brev som bara fick läsas av Balkanende och som skulle skickas tillbaka och inte fick arkiveras. Panelen har försökt få fram en kopia av brevet från de brittiska myndigheterna, men dessa har vägrat. Philppe Sands, professor i internationell lag och som vittnat inför panelen säger: "Slutsatsen, av den holländska undersöknngen, att kriget inte hade något stöd i internationell lag kan nog bli ganska viktigt för allmänheten i Storbrittanien."
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2010-01-22

Soldats vittnesmål spräcker den officiella versionen om tre fångars självmord på Guantanamo

Scott Horton - Hapers Magazine

Obama har trots sitt uttalade löfte ännu inte lyckats stänga fånglägret i Guantanamo och nu verkar det som om hans regering inte bara varit oförmögen att utreda utan också fortsatt att dölja sanningen i ett fall där mycket tyder på att tre fångar mördades i Guantanamo. På kvällen den 9 juni 2006 dog tre fångar i en plötslig och våldsam död. Ingen av männen hade åtalats för brott, men de hade deltagit i hungerstrejker för att protestera mot villkoren för sin fångenskap, därför hölls de i den del av fängelset, Alpha blocket, som var reserverat för besvärliga eller betydelsefulla fångar. När nyheten om dödsfallen kom ut nästa dag, stängdes lägret. Alla reportrar som befann sig där fick lämna platsen. Amiral Harry Harris, som var chef för fånglägret förklarade dödsfallen som självmord. Ovanligt nog passade han samtidigt på att samtidigt attackera de döda männen. "Jag tror inte att det här var en handling i desperation", sa han, "utan ett exempel på den asymetriska krigföring som riktas mot oss". Reportrar accepterade den officiella versionen och till och med deras advokater verkade tro att de verkligen hade dödat sig själva. Bara de dödas familjer i Jemen och Saudiarabien vägrade tro på uppgifterna. Nu har fyra medlemmar av den militära underrättelsetjänsten lämnat en redogörelse som dramatiskt skiljer sig från den officiella rapporten. De har i intervjuer med Harpers Magazine vittnat om att de tre fångarna transporterade till en annan del av fångkomplexet strax före sin död - till det topphemliga "Camp No", så hemligt att det officiellt inte existerade...
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2010-01-18

Artister vill inte att deras musik används som tortyrmedel

Tobias Rapp - Der Spiegel

I Guantanamo, Afghanistan, Irak och andra amerikanska hemliga fängelser torterade personal från militär och underrättelsetjänst personer misstänkta för terrorism. Metoderna som skendränkning, sömnstörning och hög musik användes. Fångar hängdes i sina handleder i dagar samtidigt som de bombarderades med musik från artister som Dr. Dre. De bands med hörlurar på huvudet och tvingades att lyssna på Meat Loaf i timtal. De låstes in i trälådor och fick sedan utstå 'Saturday Night Fever' av Bee Gees nätterna igenom. Ironiskt nog blev musik som från början haft en ambition att förändra världen - från Woodstock, Live Aid eller tyska 'Rock Against the Far Right' - förvandlad till ett vapen i kriget mot terrorismen. Några musiker kritiserar nu skarpt metoderna t.ex. Massive Attack, Trent Reznor och amerikanska country-stjärnan Rosanne Cash. De kräver att pop inte får användas som vapen och de vill veta hur deras musik används i amerikanska fängelser. Både amerikanska och brittiska organisationer stödjer musikernas ansträngningar. 'The National Security Archive', en amerikansk medborgarrättsorganisation har krävt offentliggörande av dokument där följande termer finns - "AC/DC, Aerosmith, the 'Barney & Friends' song, The Bee Gees, Britney Spears, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, David Gray, Deicide, Don McLean, Dope, Dr. Dre, Drowning Pool, Eminem, Hed P. E., James Taylor, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Matchbox Twenty, Meat Loaf, the 'Meow Mix' jingle (an ad for cat food), Metallica, Neil Diamond, Nine Inch Nails, Pink, Prince, Queen, Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Redman, Saliva, the 'Sesame Street' music, Stanley Brothers, the Star Spangled Banner, Tupac Shakur."
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2009-12-28

USAs oligarker och kriget i Irak

Juan Cole - Informed Comment

Juan Cole listar de tio värsta aspekterna av 00-talet - som han anser vara Bush och de amerikanska oligarkernas decenium. Den nyliberala skattepolitiken och avregleringar skapade USAs motsvarighet till de laglösa oligarkerna i Ryssland, en ny social klass med omkring 1,3 miljoner medlemmar som nu äger 45% av den privata egendomen i USA. "Det är denna klass som äger våra massmedia", säger Juan Cole, "som betalar de politiska kampanjerna för 'våra' dvs deras representanter, som ger oss sådana som Bush, Cheney eller Palin eftersom de gagnar deras intressen". Irakkriget finns med på Coles tio-västa-lista och han sammanfattar det så här: "Irakkriget är ett illegalt aggressionskrig som startades av USA, och som har dödat hundratusentals irakier, drivit fyra miljoner på flykt (över en miljon utomlands), som har förstört hela städer som Fallujah, som har startat ett inbördeskrig mellan sunni och shia, som etniskt rensat Bagdad från sin sunnitiska befolkning, som har utövat systematisk och utbredd tortyr mitt framför världens och det muslimska Mellanösterns ögon, som har förstärkt Irans inflytande i Mellanöstern. Allt detta har skett med falska förevändningar som 'massförstörelsevapen' eller 'demokratisering' för att kunna öppna den irakiska oljemarknaden för amerikanska oljebolag - en signifikant del av oligarkklassen. Kostnaden för USA i militära liv: 4 373 döda (15 dec 2009) och 31 603 sårade i strid. Det verkliga antalet är högre...Kostnaden för Irakkriget när allt tas med i beräkningen kommer sannolikt att överstiga 3 000 miljarder dollar. "
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2009-12-27

Afghanistans modigaste kvinna

Mike Whitney - Counterpunch

Malalai Joya har kallats Afghanistans modigaste kvinna. Hon hade en plats i det afghanska parlamentet men blev utesluten när hon öppet kritiserade de krigsherrar och krigsförbrytare som nu har en dominant roll i afghansk politik. Hon har i dagarna publicerat en ny bok "A Woman Among Warlords: The Extraordinary Story of an Afghan Who Dared to Raise Her Voice". Mike Whitneys recension av boken i Counterpunch innehåller ett par intressanta citat. Malalai Joya säger: "Folket i Afghanistan är helt utleda på ockupationen av deras land och med Hamid Karzais (president) korrupta maffiastat och på krigsherrar och narkotikakungar som backas upp av NATO." Om syftet med ockupationen anser hon: "Det är tydligt nu att det verkliga motivet för USA och dess allierade, gömt bakom det så kallade 'kriget mot terrorn', var att omvandla Afghanistan till en militärbas i Centralasien och den viktigaste noden i världshandeln av opium. Den afghanska befolkningen utnyttjas i detta schackspel och de västerländska skattebetalarnas pengar och soldaternas blod förslösas på denna agenda som bara kommer att destabilisera regionen ännu mer." Joya är mycket kritisk till den strategi som lades upp av försvarminister Rumsfeld i den tidigare Bush-regeringen - att ersätta de fanatiska talibanerna med krigsförbrytare och personer som kränker de mänskliga rättigheterna. När talibanerna flydde över gränsen till Pakistan under kraftig flygbombning, tog krigsherrar kontrollen över hela provinser och styrde sedan lokalbefolkningen med järnhand. Det gjordes aldrig något försök att skapa demokrati.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-12-09

Många barn i Fallujah föds nu med missbildningar

Martin Chulov - Guardian

Neurologer och barnläkare i Fallujah, som har intervjuats av brittiska The Guardian, säger att ökningen av antalet barn som föds med missbildningar saknar motsvarighet och är för närvarande oförklarliga. Barn har fötts med två huvuden, andra med multipla tumörer, andra med skador på nervsystemet. Staden Fallujah (tänk Göteborg) attackerades av USAs armé 2004 och blev totalt förstörd. På slagfältet användes olagliga vapen som vit fosfor. När det gäller orsakerna tänker hälsomyndigheterna i första hand på förgiftning med kemiska eller radioaktiva ämnen. Ett sådant ämne som inte nämns i artikeln är utarmat uran.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-07-26

Sluta ge stöd åt krigsförbrytarna i Afghanistan!

Sonali Kolhatkar - Alternet

Den 20 augusti hålls presidentval i Afghanistan. Alternet publicerar en intervju med en av de oberoende kandidaterna, Ramazan Bashardost, som tidigare var planeringsminister i Karzais regering. Han avgick i protest sedan han fått inblick i den omfattande korruption som präglade arbetet i regeringstoppen. Hans valkampanj riktar sig mot alla etniska grupper i landet. Han är också den enda kandidat som rör sig ute bland folk. De andra skickar bara ut stora posters och rör sig mellan bostad och tjänsterum med stor eskort. I intervjun säger han bl a: "Jag är absolut säker på att kriget i Afghanistan idag inte är något krig för mänskliga rättigheter eller för demokrati, för de senaste sju åren har det internationella samfundet öppet givit stöd åt krigsförbrytare och finansierat dem i Afghanistan. Det är helt otroligt att amerikanska skattebetalare betalar löner åt krigsförbrytares livvakter."
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-07-26

FBI:'Vi saknar bevis som binder bin Ladin till 11 september'

Ed Haas - Information Cleraing House

Usama bin Ladin finns på FBIs tio-i-topp-lista över efterspanade personer, som misstänkt för attentaten mot USAs ambassader i Tanzania och Kenya 1998; men INTE för sin iblandning i terroristdåden den 11 september 2001 - bevisen är otillräckliga enligt FBI. FBIs talesman Rex Tomb säger:"FBI samlar bevis. När bevisen är insamlade lämnas de över till Justitiedepartementet, som beslutar om bevisen räcker för en federal jury. När det gäller bombningarna av USAs ambassader 1998 har bin Ladin blivit formellt stämd och åtalad av en jury. Han har inte blivit stämd och åtalad för samband med 11 september eftersom FBI inte har några bevis som binder bin Ladin till 11 september." Ed Haas kommenterar:"Om USAs regering inte har tillräckliga bevis som binder bin Ladin till 11 september, hur kan den sedan ha tillräckligt med bevis för att invadera Afghanistan för 'att röka ut honom ur sin grotta'". Och president Obama fortsätter Bush krig trots att bevisläget är oförändrat.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2009-06-16

SCO vill demontera dollarsystemet

Michael Hudson - Counterpunch

Ledarna för de länder - Ryssland, Kina, Kazakstan, Kirgizistan, Tadjikistan och Uzbekistan med Indien, Iran och Pakistan som observatörer - som är anslutna till SCO, Shanghai Cooperation Organisation, har haft ett möte i ryska Jekaterinburg som avslutas idag den 16 juni. I anslutning till mötet träffades också ledarna inom BRIC (Brasilien, Ryssland, Inden och Kina) med närvaro av Brasiliens president Lula da Silva. Det är alltså ett toppmöte mellan de länder som hyser en stor del av jordens befolkning. En viktig fråga som diskuteras inom SCO är behovet av en ny global reservvaluta. I väntan på en sådan knyts bilaterala avtal som ligger utanför dollarsystemet. Argentina-Kina ska till exempel värdera sin handel i den kinesiska renimbin. Michael Hudson kommenterar händelsen i Counterpunch: "Kina, Ryssland och andra länder önskar sig helt säkert samma sorts gratisåkande som Amerika åtnjutit. I dagens ljus ser de USA som en laglös nation, finansiellt såväl som miltärt. Hur ska man annars beskriva en nation som proklamerar ett antal lagar för andra - om krig, skuldbetalningar och behandling av fångar - men själv struntar i dem? Trots att USA nu är världens mest skuldsatta nation har landet undvikit den pina som 'strukturella justeringar' innebär, en kur som fortfarande rekomenderas till andra skuldsatta nationer(anm. tänk Lettland). USAs räntor och skattelättnader mitt under ett exploderande handels- och budgetunderskott kan ses som höjden av hyckleri när man betraktar de stränga program som Washington tvingar på andra länder via IMF och andra Washington-instrument." SCO-staterna gör nu vad de kan för att slippa ta emot fler dollar, och vara dem som finansierar USAs stora underskott och väldiga krigsmakt. USA ville närvara på mötet som observatörer, men fick nej.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-04-25

Är Irak på väg mot frihet och demokrati?

Nyheter om Irak

Nyheter om Irak gick till ABF för att höra historikern Mattias Cederholms svar på den frågan. Obama har i sin retorik markerat en vilja att förändra den politik som fördes av Bush, men det går ännu inte att bedöma hur stor förändringen blir i praktiken, så kanske svaret på frågan inte blev så tydligt, men Cederholm belyste flera problem med den amerikanska ockupationen.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-04-22

VIDEO:'Baghdad City of Walls'

Ghaith Abdul-Ahad - Aljazeera

Ghaith Abdul-Ahad som är född i Bagdad har återvänt till sin hemstad och beskriver nuläget. Höga murar avskiljer de olika stadsdelarna från varandra, så att varje stadsdel har blivit som ett "mini-Ghaza". Detta beror på ett nytt fenomen som uppstått i Irak under ockupationen - sekteristisk/etnisk uppdelning. Om man var Shia eller Sunni var tidigare ingen viktig fråga i Irak - de gick i skolan tillsammans, gjorde lumpen, gifte sig. Allt ändrades med ockupationen och milisgrupper från olika fraktioner skapade en etnisk rensning i Bagdad. Bagdad har sitt eget "killing fields" en plats där många okända mordoffer ligger begravda - en plats som stinker och där förvildade hundar springer omkring.
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2009-04-11

Familj utplånad i Afghanistan, igen!!

Aljazeera

USAs soldater gjorde sin räd mot ett afghanskt hem den 8 april kl 22.30. De öppnade eld inne i huset. De täckte sedan familjemedlemmarna med en filt och sköt dem till döds. Detta enligt vittnesmål från en 13-årig pojke som överlevde attacken, som berättar hur hans mor, bror, morbror och en annan kvinnlig släkting dödades. En kvinna som var i nionde månaden sårades och förlorade sin baby. De dödade hade inget samröre med talibaner, al-Quaida eller moståndsrörelsen. USA har i efterhand konstaterat att deras räd riktats mot personer som inte var "fientliga kombatanter" utan helt oskyldiga civila. En överste från amerikanska armén kommenterar: "Vi är ledsna". Afghanistans ambassadör i USA säger: "Detta är ett pris vi måste betala om vi vill ha säkerhet och stabilitet i Afghanistan, regionen och i resten av världen." En släkting till de dödade säger: "De var inte al Quida, de var inte talibaner. Mitt syskonbarn var skollärare och min svåger jobbade med välgörenhet. Det är Amerika som är al Quida, de är här för vår förstörelse". (Se Videon!)
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2009-04-10

Mängder av oskyldiga i Pakistan drabbas av USAs missiler

Amir Mir - The News (Pakistan)

USA gjorde 60 anfall med missiler från förarlösa flygplan mot mål i Pakistan under perioden jan 2006 - 9 april 2009. Statistiken är svart. Attackerna har haft framförallt drabbat oskyldiga civila. 701 personer har dödats, bara 14 har varit misstänkta ledare för al Quaida, övriga 687 har varit oskyldiga civilpersoner. Samma mönster tycks upprepas hela tiden i det s.k kriget mot terrorismen - det är framförallt ett krig som drabbar personer som inte har något med terrorism att göra. Nyligen fick vi ju veta av en representant från Bush-regeringen att 780 av de 800 fångarna på Guantanamo inte hade någon koppling till terrorism. Pakistans regering har protesterat mot attackerna eftersom de är ett brott mot Pakistans suveränitet och att de skapar ett ökat stöd för talibanerna, och minskar förtroendet för Pakistans regering. Ilskan växer bland folket i Pakistan och många demonstrationer förekommer.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-04-07

100 000-tals på flykt i Pakistan

Daud Khattakin, Christina Lamb - TimesOnLine

USAs attacker i gränsområdena mellan Afghanistan och Pakistan drabbar civilbefolkningen hårt och en ny flyktingkatastrof är under uppbyggnad. 100 000-tals personer befinner sig på flykt från gränsprovinserna i Pakistan. UNHCR har registrerat 546 000 flyktingar, men mörkertalet är stort så det verkliga antalet kan vara över en miljon. Det är attackerna mot byar i området av USA och Pakistans armé som genererar flyktingströmmarna. Baksha Zeb som förlorade allt när hans by, Anayat Kalay i Bajaur, förstördes av Pakistans armé berättar: "Våra hus har jämnats med marken, vår boskap har dödats och våra grödor har förstörts. Det finns inte en enda byggnad kvar i min by. Vi kan inte återvända dit". Han har sålt sin taxi för att kunna köpa mat åt sin familj. Han har en son med en njursjukdom som kräver dialys som inte längre kan betalas. "Gud gav mig en son efter 15-års äktenskap. Nu har jag inget jobb och jag vet inte hur vi ska överleva". Resurserna för att föra krig tycks vara oändliga, men resurserna att hjälpa krigets offer är som vanligt mycket små - bristen på mat, vatten och tält är stor. Sedan Obama blev president har missilattackerna från förarlösa flygplan ökat i området.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , , ,

2009-04-05

Spår av Super-termit i dammet från World Trade Center

The Open Chemical Physics Journal

Terrordåden den 11 september förorsakade kollaps av tre skyskrapor i New York - de två tvillingtornen och WTC7, en 47-våningars skyskrapa i närheten. Händelsen är unik, för inga stålskysrapor har någonsin kollapsat och i New York hände det tre gånger på samma dag!? De förklaringar som lämnats av offentliga utredningar har lämnat många obesvarade frågor. Hur kunde allt förvandlas till pulver - var fanns alla kontorsstolar, människor, skrivbord och datorer? Hur kunde så robusta konstruktioner falla till marken med hastigheten av fritt fall, och hur skapades de enorma volymerna av giftigt damm? Varifrån kom den energi som smälte stål i byggnaderna (ej möjligt med flygfotogen)? Nu har en vetenskaplig tidskrift "The Open Chemical Physics Journal" publicerat resultatet av den forskning de gjort på damm, som insamlats av privatpersoner den 11 september och dagarna efteråt. Det team som gjort analyserna kommer från flera olika universitet och organisationer som försöker hitta sanningen om 11 september. Forskningslaget har speciellt intresserat sig för röda och grå flagor som återfunnits i allt damm. Det är sammansatt av bl.a aluminium och järn och gruppens slutsats är att det är Termit (sprängämnesliknande ämne som alstrar mycket höga temperaturer men ger mycket lite buller), men de analyserade partiklarna är inte vanlig Termit eftersom det antänds vid lägre temperatur (430 grader) än konventionell (>900 grader). De kallar ämnet för Supertermit och de röda flagorna som hittats är intakta delar av ämnet som inte reagerat. Supertermit tycks också utveckla mer energi än andra allmänt kända varianter av Termit. Om forskargruppen har rätt uppstår nya besvärande frågor. De aktuella ämnena är tekniskt mycket avancerade och vilka aktörer har tillgång till detta?
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-04-04

G20 - istället för behandling, en fix till

Gabor Steingart - Der Spiegel

Den viktigaste frågan blev obesvarad på G20-mötet, den blev inte ens ställd: "Varför har vi hamnat i finanskrisen? Vem eller vad har skapat den?" Gabor Steingart, som rapporterar från Washington för tyska der Spiegel, säger: "Wall Street och bankerna - finansindustrins giriga spelare - spelade en viktig, men inte en avgörande roll. Bankdirektören var en mellanhand som distribuerade de heta, spekulationsbaserade pengarna till hela nationen. Men själva vallmoodlaren satt i Vita Huset, och under sin tid som president gjorde George W Bush en enorm expansion av odlingsarealerna. Den viktigaste grödan i detta jordbruk var den billiga dollarn som översvämmade hela världen, och fick bankernas balansräkningar att svälla upp, skapade luftslott och en spekulationsbubbla på USAs fastighetsmarknad. Avsaknaden av transparens på de finansiella marknaderna gjorde det möjligt för detta gift att spridas världen runt." Ingen annan president har tryckt pengar och expanderat penningmängden med en sådan frenesi som Bush. Det var en lösning som höll igång den globala ekonomin under några år. Men den tillväxt som skapades var illusorisk. Beroendet av fler sprutor med kontanter blev kronisk. USA sålde alltfler miljarder i nya obligationer för att bevara bilden av en nation i välstånd. Att de privata hushållen i USA följt statens exempel har gjort situationen ännu värre. Genomsnittsamerikanen lever nu från hand till mun och 15 kreditkort. Sparkvoten är närmast noll. Vid slutet av Bush-eran flöt 75% av det globala sparandet in till USA. Sedan 2006 har siffrorna för USAs penningmängd varit hemligstämplad - ingen vet idag exakt hur mycket dollar som finns i cirkulation, men bedömare anser att sedan 2006 har penningmängden tredubblats!! Tyvärr fortsätter Obama i sin föregångares fotspår så en av de få aktiviteter som går för fullt i USA är Centralbankens tryckpressar. "På G20-mötet i London talade delegaterna om allt utom denna fråga. Vilket leder till att krisen ska bekämpas med samma instrument som skapade den från början"
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2009-04-02

Våldtäkt legaliseras i Afghanistan

Jerome Starkey - RAWA

President Karzai i Kabul, som stöds av USA och NATO, har skapat en ny familjelag i Afghanistan, som ska gälla för landets shiitiska minoritet. Lagen möter stark kritik eftersom den försvagar fri-och rättigheterna för kvinnorna i denna grupp - en kvinna får till exempel inte säga nej till sex inom äktenskapet, hon måste ha tillstånd av mannen innan hon går utanför hemmet, hon måste ha mannens tillstånd innan hon söker arbete, utbildning eller hälsovård. Shinkai Karokhail, kvinnlig ledamot i Afghanistans parlament, rasar mot lagen: "Det är en av de värsta lagarna som stiftats på 100 år. Den är helt emot kvinnliga rättigheter. Denna lag gör kvinnan mera sårbar". Lagen har stora likheter med de lagar gällde när talibanerna styrde landet. Bedömare anser att Karzai skapar dessa lagar för att stärka sin ställning, inför valet, hos den shiitiska gruppen i parlamentet som har nära koppling till extremistiska shia-grupperingar.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-03-26

Finanskrisen är bara ett symtom

Ravi Batra - Truthout

Den amerikanska ekonomiprofessorn Ravi Batra intervjuas i Truthout och ger en vidare syn på Finanskrisen. Enligt Batra är det viktigt att förstå att finanskrisen bara är ett symtom på det verkliga ekonomiska problemet - gapet mellan löner och produktivitet, ett gap som vidgats allt mer under de senaste decenierna. Löne-produktivitets-gapet är skillnaden mellan reallön och arbetsproduktivitet. Under de seaste decenierna har produktiviteten ökat mycket snabbare än reallönen för en medelinkomsttagare. Det startade under åren med Reagan på åttiotalet. Reagans ekonomiska politik ökade produktiviteten men höll tillbaka löneutvecklingen. Reagan höjde alla skatter som belastar fattiga personer, men han minskade inkomstskatterna. Den "fria handel" som Reagan genomförde ökade produktiviteten men minskade reallönerna i USA. En annan åtgärd som också ökade produktivieten på lönernas bekostnad var företagsfusioner. Varje fusion innebar uppsägningar som pressade lönerna neråt. Det som alltså ökade hela tiden var gapet mellan produktivitet och löner, och detta gap skapar en sammandragning av ekonomin pga minskad efterfrågan. För att bota detta symtom började man använda en speciell medicin - man skapade en plan för hur man kunde skapa kredit i ekonomin, för att när man skapade krediter (skulder) kunde man höja efterfrågan så att den matchade utbudet. När denna lånekarusell nådde vägs ände hamnade vi i dagens situation - finanskrisen. Det enda sättet att lösa krisen är en politik som syftar till att minska skillnaden mellan produktivitet och löner, som exempel nämnar han möjligheten att öka skatten för de rika och minska den för de fattiga. Han ser tillbaka på 50- och 60-talet som föredömen, en period när man bröt upp de stora monopolen och hade en balanserad handel. Man hade under den tiden en tillväxt i USA på över 4% och mer. Sedan Reagan-åren har tillväxten varit 3% eller lägre.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-03-21

'Winter Soldier' i Europa

Maya Schenwar - Truthout

Amerikanska krigsveteraner vittnade förra året om sina erfarenheter från slagfälten i Irak och Afghanistan, under en tredagars-konferens - 'Winter Soldier'. Syftet har varit att fokusera på den amerikanska krigspolitikens förödande effekter och vittnesmålen kommer från de personer som haft som uppgift att verkställa politiken - soldaterna. De organiserade en konferens i Europa den 14e mars, i Freiburg, Tyskland, som det har varit helt tyst om i svensk press (både svd och dn - 0 träffar). Zack Baddorf, en av organisatörerna säger: "Vi har alla hört amerikanska generaler på tv, vi har alla hört proffstyckarna. Vi har alla hört politikerna. Men om vi får höra rösterna från trupperna som befann sig på marken och som upplevde stridens verklighet, kanske vi kan inspirera till motstånd och förändring. Vi har tjänat vårt land genom att gå med i miltären; nu tjänar vi vår nation genom att opponera oss mot kriget." André Shepherd är en veteran som servade Apache-helikoptrar i Tikrit, Irak, som berättar om sin smärtsamma tjänstgöring som ledde till att han deserterade. "Det är ingen hemlighet att en Apache är ett förödande vapen. När jag tittade på hur misstänkta rebeller utplåndaes av maskingevär eller blåstes i bitar av missiler, såg jag det som resultatet av mitt hantverk. När jag såg detta kombinerat med förstörd infrastruktur, utbredd fattigdom och sjukdomar, dödsfall genom misstag och miljoner flyktingar, tänkte jag - 'Vad har jag gjort?'. Jag tror inget är värre än att tro att du gör det rätta, för att sedan upptäcka att du i själva verket bidrog till att sprida misär och förstörelse."
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-03-21

780 av 800 fångar på Guantanamo var INTE terrorister

Lawrence Wilkerson - Wahington Note

Det har länge funnits en misstanke att många av fångarna på Guantanamo har varit oskyldiga. Nu börjar vittnesmålen komma, från Bush-regeringens makthavare - och misstankarna bekräfas med råge. Lawrence Wilkerson, som var chef för Colin Powells stab, har nu i Washington Note publicerat "Sanningen om Guantanamo". Enligt honom är det bara ca 20 av de 800 fångarna som skulle kunna kallas för verkliga terrorister. En särskild tankegång, "the mosaic philosophy"-mosaikfilosofin, gav motiv för att hålla kvar alla dessa icke-terrorister på fångbasen. Enligt detta tänkande spelade det ingen roll om en fånge var skyldig eller oskyldig, men personen som levde i närheten av stridszonen kände sannolikt till någonting som kunde ha betydelse. Wilkerson säger: "Det enda som krävdes var att man extraherade alla möjliga fakta från fången, sedan samla allt i ett dataprogram, och sedan leta efter korskopplingar och slumpmässiga sammanträffanden, kort och gott att skaffa tillräcklig information om en by, en region eller en grupp individer, så att punkter kunde bindas samman och terroristerna och deras planer kunde upptäckas". Detta tänkande har också tillämpats i Irak och producerade mardrömmen i Abu Ghraib.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2009-03-19

Om dollarbubblan

W Joseph Stroupe - Asia Times Online

Sedan husbubblan började spricka i USA i slutet av 2006 har stora penningströmmar vandrat i olika riktningar, ett exempel är oljebubblan sommaren 2008 när oljan blev rekordyr och kostade runt 150$ fatet - vilket inte hade med tillgång och efterfrågan att göra. Oljan var vid den tidpunkten det säkraste stället att parkera de stora pengarna. Just nu är det dollar och amerikanska statspapper som bedöms vara det säkraste stället, trots de allt värre problemen i den amerikanska ekonomin. "Att köpa obligationer från USAs regering mitt i en ekonomisk nedgång är inte baserat på att den amerikanska ekonomin är sund utan det indikerar att en väldig bubbla håller på att skapas", säger till exempel chefsekonomen Zuo Xiaolei vid China Galaxy Securities. "Ironiskt nog skapar alla dessa satsningar på dollarn nya risker och svagheter som tidigare var ganska små", säger Joseph Stroupe. Den risk han syftar på är en kollaps av dollarn med följande oöverskådliga konsekvenser. Artikeln på Asia Times Online beskriver också Kinas dilemma, att minska sitt innehav av dollar (kanske över 2 000 miljarder) utan att krascha dess värde.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

2009-02-18

Ställ Blair inför domstol!

Blair War Crimes Foundation

Blair War Crimes Foundation vill ställa Storbrittaniens tidigare premiärminster, Anthony Charles Lynton Blair, inför FNs krigförbrytardomstol. Irakkriget skapades genom bedrägliga uppgifter som uppviglade den brittiska allmänheten. Kriget har haft förödande effekter på den irakiska nationen med över 1 miljon dödade och miljontals skadade. Organisationen listar de internationella lagar som Blairs regering har brutit mot. En rättegång kan vara nödvändig för att återskapa respekten för de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen. Petitionen har redan undertecknats av bland andra John Pilger, Noam Chomsky och Ken Loach. Den som vill skriva på kan hitta petitionen här.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-02-18

Ett bedrägeri större än Madoffs - Iraks återuppbyggnad

Patrick Cockburn - Independent

Över 50 000 miljoner dollar avsedda för Iraks återuppbyggnad har försvunnit i Irak - möjligen ett bedrägeri större än Madoffs nyligen avslöjade Ponzi-schema. Beloppet kan öka eftersom 125 000 miljoner dollar fortfarande är oredovisade. USAs generalinspektör för Iraks återuppbyggnad har påbörjat en undersökning om vilken roll amerikanska officerare spelat i denna redovisningshärva. Trots de enorma summor som skickats till Irak har någon aktivitet aldrig blivit synlig, byggkranar har stått och rostat vid byggen som påbörjades under Saddams tid. Iraks ledare är övertygade om att stölden och slöseriet av amerikanska och irakiska regeringspengar bara vore möjlig om amerikansk personal var inblandade i korruptionen. Ett exempel: Iraks försvarsdepartement betalade 1 300 miljoner dollar för utrangerade sovjetiska helikoptrar som inte kunde flyga och "pansarbilar" som inte tålde gevärskulor. I många fall varken påbörjades eller avslutades byggen som entrepenörer antogs bygga. När säkerhetsläget försämrades sommaren 2003 gick det inte längre att kontrollera om olika kontrakt blivit uppfyllda. Elsystem, vattenverk och avloppssystem blev aldrig rekonstruerade och bidrog till den irakiska befolkningens avståndstagande från ockupationsmakten och regimerna i Bagdad.
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2009-02-18

Krafig ökning av antalet civila dödsoffer i Afghanistan

RAWA News

FN rapporterar att antalet civila dödsoffer steg till 2 118 personer förra året sedan kriget i Afghanistan blivit allt blodigare. USA/NATO och afghanska regerinsstyrkor är enligt rapporten ansvariga för 829(39%) av dessa. Det finns en klar risk att antalet dödsoffer stiger sedan Obama nu beslutat att fortsätta Bush s.k. "krig mot terrorn" och ökar antalet soldater med 30 000. Det stora antalet civila dödsoffer har skapat spänningar mellan USA och Afghanistans president Hamid Kharzai, som hävdar att dessa dödsoffer undergräver förtroende både för hans regering och för de internationella trupperna. Kriget har också blivit allt farligare för hjälparbetare - 38 dödades förra året, en fördubblig sedan 2007 - och 147 blev bortförda. NATO och USAs försök att minska antalet dödsoffer genom att skärpta regler för soldaterna har inte haft någon synbar effekt, istället ökade antalet civila offer med 31% mellan 2007 och 2008.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , , , ,

2009-02-13

VIDEO:Tio år av depression väntar USA

F William Engdahl - The Real News

USA är i början av en ekonomisk nergång som blir värre än depressionen på 30-talet. "Det gör ont att säga men den amerikanska ekonomin står inför ett rent helvete de närmaste tio åren," säger F William Engdahl i en intervju på The real news. Situationen i Storbrittanien är mycket lik den i USA, båda länderna har sedan Thatcher/Reagan revolution på 80-talet skickat sin industri utomlands och omvandlats till tjänstesamhällen som levt på sina finansbanker. När detta system nu har kraschat ligger de illa till. Han ser mer ljust på övriga länder i Europa, som fortfarande har en god infrastruktur, som inte förfallit som den gjort i USA. "Det amerikanska århundradet har nått sin fysiska gräns". Möjligheter som fanns tidigare finns inte längre - som på 90-talet kunde de amerikanska bolagen göra enorma vinster i Ryssland och Ukraina, på 00-talet lånade Kina villigt ut pengar. Det finns ingen "quick fix" och läget är allvarligt. Han tror att de ekonomiska blocken kommer att förändras, ett närmande mellan Europa och Asien/Ryssland, valutasamarbeten mellan Kina och de Sydostasiatiska länderna och mellan oljeländerna i Mellanöstern. Bankerna i USA och Wall Street har i många år utövat sin finansiella makt med understöd av USAs krigsmakt. USA har nu bara krigsmakten kvar. USA behöver skära ner sin enorma militär och använda pengarna till produktiva investeringar. Den motsatta vägen är att använda militären som maktmedel, vilket kan leda till ett nytt världskrig, menar Engdahl.
Läs mer -->Svenska bloggar om ,

2009-01-27

Amerikanska krigsförnödenheter säljs på loppis i Peshawar

M K Bhadrakumar - Asia Times

Nästan 80% av alla förnödenheter som USA behöver för sitt krig i Afghanistan passerar genom Pakistan. På vägen mellan de båda länderna opererar allehanda tjuvar, småhandlare och taliban-rebeller som plundrar transporterna så att hälften försvinner!! Det görs lysande affärer på bazaren i Peshawar där de amerikanska varorna försäljs, precis som när afghanerna slogs mot Sovjet på 80-talet. USAs befälhavare för krigen i Irak och Afghanistan, general David Petraeus, är bekymrad och försöker hitta en ny transportväg genom Centralasien, ett projekt som kräver samarbete med Ryssland. Allt detta enligt en artikel i Asia Times, som också beskriver ett närmande mellan Karzai-regeringen i Kabul och Moskva. Ryssland erbjuder till exempel militärt samarbete. Afghanistan kommer också att stå i fokus på SCOs nästa möte. SCO, Shanghai Cooperation Organization är ett samarbetsorgan mellan Ryssland, Kina, Kazakstan, Kirgistan, Tadjikistan och Uzbekistan med Iran och Indien som observatörer, en organisation som hela tiden växer i betydelse. Karzais tendens att börja profilera Afghanistan som en suverän stat som själv väljer sammarbetspartner är inte riktigt vad USA har tänkt sig. Det går därför rykten att USA nu vill ha en ändring av regimen i Kabul.
Läs mer -->Svenska bloggar om , ,

2009-01-27

Ett morduppdrag med 15 civila offer

Carlotta Gall - New York Times

Amerikanska specialstyrkor baserade i Bagram, som också är en nod i USAs tortyrnätverk, hade som mål att attackera en känd taliban-rebell i byn Masamut natten till den 7 januari. USA styrkorna dödade den eftersökta rebellen, men också 15 bybor varav 2 kvinnor och 3 barn. Vreden är nu mycket stor i området, en stor demonstration hölls i provinshuvudstaden. En tonåring, Darwaish Muhammad, som intervjuas på det lokala sjukhuset berättar att han blivit väckt på natten av en kvinnas rop på hjälp, sedan hennes son blivit skjuten. Han och två andra män började transportera bort den sårade från byn på en provisorisk bår, så att han skulle kunna få hjälp. 10 minuter från byn avfyrade en amerikansk helikopter en missil som dödade den sårade och två av bärarna; modern och Darwaish Muhammad hade skadats svårt. Problemen med US Special Forces är återkommande, denna grupp agerar utanför lagen, utan koordination med varken Afghanistans regering eller NATO. Resultatet blir ett allt starkare motstånd mot USA/NATO-styrkorna i landet.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , , , ,

2009-01-20

Efter 8 år med Bush

Nyheter om Irak

Idag lämnar George W Bush Vita Huset och världen kan sätta punkt för ett presidentskap som givit nattsvarta resultat. George W. Bush startade "Kriget mot terrorismen" den 20 september 2001. Detta krig har skapat många civila offer på slagfälten i Irak och Afghanistan. Jakten på terrorister har rubbat rättssystemen i västerlandets demokratier. President Obama har lovat förändring. Den mest angelägna uppgiften måste vara att avsluta det s.k "kriget mot terrorismen", stänga Guantanamo och ta hem trupperna från Mellanöstern. I Sverige är det läge att riva upp FRA-lagen, ett dystert monument i vår lagstiftning över Bush-eran. Kanske läge för en sanningskommision för att belysa hur det kunde gå så snett.
Läs mer -->Svenska bloggar om , , ,

Teman
Bilder
March 2008: Iraqi Christians carry the coffin of Archbishop Paulos Faraj Rahho during his funeral in the northern Iraqi Christian village of Kremlis on March 14, 2008. The Patriarch of Iraq's Chaldean Catholic church, Emmanuel III Delly, tearfully urged Christians today not to seek revenge for the death of the archbishop of Mosul, whose body was found in a shallow grave two weeks after being kidnapped.(Photo AFP-Getty Images)
As I moved into the neighborhood, the destruction from weeks of fighting was horrible. Most of the shops and kiosks have been damaged. Doors are knocked off their hinges. Windows are shattered. The walls are riddled with bullet holes. Some buildings are blown apart by missile fire. (Raheem Salman - LA Times) - May 2008
A wounded boy arrives at a hospital in the Shiite stronghold of Sadr City in Baghdad, Iraq on Saturday, May 3, 2008.
Iraqi soldiers drove away after deserting from their mission on Tuesday night in Sadr City. Iraqi forces said they were not removing themselves from their base because they were afraid but rather because they lacked proper equipment and had no means to communicate directly with the American troops. 'That is an excuse,' the American commander said to the Iraqi, 'and you know it.' (Photo: Joao Silva for The New York Times) april 2008
Capt. Logan Veath, left, the commander of Company B, spoke with a group of Iraqi soldiers who had abandoned their positions Tuesday in Sadr City. 'If you turn around and go back up the street those soldiers will follow you,' Captain Veath told the Iraqi major. 'If you tuck tail and cowardly run away they will follow up that way, too.' (Photo: Joao Silva for The New York Times) april 2008
Women mourn for their relatives who were killed after an air strike in Basra, 340 miles south of Baghdad April 3, 2008. REUTERS/Atef Hassan
A man searches for a missing relative near the rubble of a house after an air strike in Basra, 340 miles south of Baghdad, April 3, 2008. REUTERS/Atef Hassan
Residents display a poster of Shi'ite cleric Moqtada al-Sadr in Baghdad's Sadr City, April 2, 2008. REUTERS/Kareem Raheem
A Mehdi Army fighter flashes a victory sign in Basra. March 2008. Reuters
ShiIte Supporters: During a recent protest in Baghdad, protesters held signs in support of Iraq and cleric Moqtada al Sadr. Mr. Sadr's Mahdi Army has started a civil disobedience campaign. Thaier AL-Sudnai/Reuters
Iranian President Mahmoud Ahmadinejad (left) and Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki.  Not only is Ahmadinejad the first Mideast head of state to visit the country since its alleged liberation, but the very warm official welcome offered by the Iraqi government to the most vociferous critic of the United States speaks volumes to the abject failure of the Bush doctrine. March 4 2008. AP photo / Ahmad al-Rubaye
Getting ready for summer, a generator repairman at work in Baghdad, march 2008. Spring is in the air, and Iraqis' thoughts are turning to ... air conditioning. That means they're also thinking about the chronic electricity shortages that make the hot months unbearable for people who can't afford to run generators day and night.  (Saad Khalaf / LA Times)
Relatives mourn inside the house where the U.S. military killed an Iraqi couple and their teenage son in the village of Adwar, 15 kilometers (10 miles) south of Tikrit. Iraq, Tuesday, Feb. 5, 2008, after American soldiers stormed their one-room house and opened fire. Couples two daughters were wounded , one of them died later on. (AP Photo/Hameed Rasheed)
Iraqis mourn next to dead bodies during a funeral ceremony in the outskirts of the Sunni village of Al-Hajaj, outside Tikrit, 130 kilometers (80 miles) north of Baghdad, Tuesday, Jan. 22, 2008. 18 Iraqis were killed and 22 wounded when a suicide bomber with an explosive belt detonated himself inside a funeral tent, late Monday. (AP Photo/Bassem Daham)
Mine-resistant, ambush-protected vehicles (MRAP), produced by Navistar International, are loaded onto an airplane at the Charleston Air Force Base in North Charleston, S.C. in this Nov. 28, 2007, file photo. The military is buying thousands of MRAPs to guard troops in Iraq and Afghanistan from deadly roadside bombs. These hulking machines _ at about $450,000 a pop _ rely on their heft and creative design to bull their way through blasts that can cripple Humvees. (AP Photos/Alice Keeney, File)
A veiled woman shops in a market in Basra, 550 km (342 miles) south of Baghdad, December 2, 2007. Women in Iraq's southern city of Basra are living in fear. More than 40 have been killed and their bodies dumped in the streets in the past five months for behaviour deemed un-Islamic, the city's police chief says. (Stringer/Reuter
FLER BILDER -->